Českotřebovský deník 86/2019 (28/3)  
Českotřebovský Ámos

Nové vedení města Česká Třebová dnes, 28/3, v den označený jako Den učitelů udělilo první sadu plaket Českotřebovský Ámos z keramické dílny Jakuba Šicha. První držitelé tohoto ocenění byli vybráni v jednotlivých školských kolektivech pomocí anket mezi žáky, učiteli nebo i rodiči. Ceny byly uděleny  na slavnostním podvečeru v malé scéně, který se po všech stránkách vydařil.  Akce se zúčastnila i delegace Pardubického kraje - hejtman JUDr. Martin Netolický a radní pro oblast školství  Bohumil Bernášek. Více ZDE 


Studentská firma jede na veletrh

Jedná se o studentskou firmu Paletea, působící na českotřebovské VDA, o které  se v posledních týdnech píše snad všude.  proč tedy znovu nepřipomenout jejich další iniciativu , tedy účast na Veletrh JA Studentských Firem Roku, který se uskuteční 4. dubna v pražské galerii Harfa od 10:00 hod. Stánek, na kterém se bude Paletea prezentovat bude mít číslo 19. Prezentace jsou přesně načasovány, a mám informaci, že ta českotřebovská začne přesně ve 12:03 hod. 
 
Jednička I/36 se změní na "dvojku" a přejde do majetku Pardubického kraje

Pardubický kraj podepsal s Ředitelstvím silnic a dálnic smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice I/36 do svého majetku.  Podepsání tohoto dokumentu je prvním krokem ke změně silnice z kategorie I. třídy na krajskou silnici II. třídy. Jedná se o úsek exit Chýšť – mimoúrovňová křižovatka Globus Pardubice.
„Naším hlavním cílem je zklidnění dopravy v obcích Voleč, Rohovládová Bělá, Bukovina a Lázně Bohdaneč, které jsou zatíženy nákladní kamionovou dopravou. Ta místo využití dálnice přes Hradec Králové zkracuje cestu právě těmito obcemi,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „V současné chvíli budeme apelovat na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, aby k převodu došlo co nejrychleji a nedošlo tak ke zdržení plánovaných staveb za 246,8 milionů korun. Následně po převedení do majetku kraje budeme schopni začít omezovat nákladní dopravu na daném úseku,“ sdělil Michal Kortyš, který společně se zástupci Správy a údržby silnic vede jednání se státem.
V tuto chvíli není jasné, kdy bude podepsána darovací smlouva. Pardubický kraj však intenzivně pracuje na přípravě stavebních úprav, které mají zklidnit dopravu. „Dlouhodobé úsilí má nyní reálné obrysy a jsem rád, že se náročná jednání podařilo dotáhnout do zdárného konce. Už jsou také známé první kroky, které hodláme realizovat v tomto roce. Správa a údržba silnic položí tichý koberec v Rohovládové Bělé. S dalšími stavbami chceme pokračovat v následujícím roce,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pardubická TOP 09:nechce stadion v centru města

Obří jednoúčelová stavba má jednou provždy zabrat jedny z nejkrásnějších pozemků s výhledem na řeku a zámek v centru krajských Pardubic. TOP 09 je proti výstavbě fotbalového stadionu a tréninkových hřišť v centru města.
Město Pardubice má mimořádnou šanci stát se skutečným, moderním, krajským městem. “Jednu šanci už jsme promrhali - vybudovat centrum města na “hliněném náměstí”. Místo toho jsme ho levně prodali a nechali zastavět krabicí AFI,” vysvětluje expert TOP 09 na urbanismus Jan Jošt.
Nyní chce město na místě Letního stadionu, tenisových kurtů a bývalých jatek postavit fotbalový stadion a tréninková hřiště.  Pro toto cenné území byla zpracována rozsáhlá studie s několika variantními řešeními. Preferencí TOP 09 ale není jednoúčelová stavba obrovské hmoty, v podobě fotbalového stadionu. Stadion by kvůli ochraně travní plochy nebylo možné využívat pro alternativní účely a stál by v centru města většinu času nevyužit. “Hmotově naddimenzovaná, jednoúčelová, stavba do centra města prostě nepatří. Na jedněch z nejkrásnějších pozemků města může vzniknout pardubická „La Défense“, kde se město konečně může otevřít řece. Lze zde vybudovat vzdušnou promenádu na nábřeží, nevysoké bytové domy apod,” vysvětluje svou vizi Jan Jošt.
TOP 09 preferuje variantu různorodějšího využití daného území, která přispěje k rozkvětu Pardubic a bude řešit i otázku bydlení, alespoň částečně vyřeší obrovskou poptávku po parkování v podobě přiměřeně dimenzovaného parkovacího domu nebo poskytne zázemí pro rozvoj podnikatelských aktivit s vysokou přidanou hodnotou. “Městu chybí hotely, kongresové sály, prostory pro pořádání trhů nebo prostory pro parkování. Toto území nám dává historickou možnost tyto problémy alespoň částečně řešit,” doplňuje vizi Michal Sláma, expert TOP 09 v Komisi pro strategii a předseda pardubické TOP 09.
Otázkou zůstává, zda město vůbec má investovat stovky milionů do stadionu pro druholigový fotbal. “Jednoznačně podporuji investice do sportování mládeže, ale aby město - a podotýkám že na dluh - investovalo půl miliardy pro relativně úzkou skupinu, to nepovažuji za dobrý nápad, byť fotbal patří historicky mezi nejoblíbenější sporty,” říká zastupitel TOP 09 Jiří Skalický.
Finální rozhodnutí bude utvářet tvář Pardubic po generace. Pojďme té příležitosti využít! “Je stále čas smést projekt fotbalového stadionu ze stolu a najít pro něj jiné místo, třeba na Hůrkách,“ navrhuje Jan Jošt.
 
Nemocnice Pardubického kraje hospodaří v černých číslech

Nemocnice Pardubického kraje úspěšně prošla auditem účetní závěrky pro rok 2018, o tomto závěru auditora informovali zástupci nemocnice radní Pardubického kraje. Na jednání krajských radních pak zároveň představili investiční a finanční plán pro rok 2019. Oba dokumenty Rada Pardubického kraje schválila. Nemocnice budou v letošním roce hospodařit s plánovanou drobnou ztrátou přibližně pěti milionů korun.
„V polovině března letošního roku prošla NPK v pořádku auditem účetní závěrky, hospodaření společnosti skončilo v minulém roce v kladných číslech s účetním ziskem 1,48 milionu korun. Kladný výsledek hospodaření krajských nemocnic je dobrá zpráva jak pro kraj, tak pro pacienty. Nemusíme sanovat ztrátové zařízení, místo toho můžeme investovat do rozvoje areálů a do přístrojového vybavení. Ten, kdo na tom vydělá, je rozhodně veřejnost, “ zhodnotil ekonomické výsledky společnosti hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Výsledky hospodaření znovu ukazují, že vytvořit jednu akciovou společnosti byla nejlepší varianta pro celé krajské zdravotnictví. Dříve jsme měli pět nemocnic, které měly problém hradit své závazky. K tomu dnes nedochází a jsem rád, že si pro naše zkušenosti jezdí také kolegové z jiných krajů,“ doplnil hejtman.
Vedení nemocnice na jednání Rady představilo také finanční a investiční plán pro rok 2019. Největší dopad do finančního plánu mělo navýšení mezd pro rok 2019, v případě investic pak téměř půlmiliardová evropská dotace na návaznou péči, kterou mají nemocnice možnost získat. „Mzdy stále stoupají a i my jsme pro letošní rok opět navyšovali mzdové prostředky, což je také hlavním důvod toho, proč náš finanční plán počítá na rok 2019 s drobnou ztrátou ve výši necelých pěti milionů korun,“ vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva společnosti Tomáš Gottvald a dodal, že investice do rozvoje rozhodně ohrožené nejsou, protože právě s navýšením prostředků do Integrovaného regionálního operačního programu může NPK čerpat alokované dotace na již zmíněnou návaznou péči. Nezastaví se ani investice ve stavební oblasti. „V letošním roce začneme realizovat stavbu psychiatrie v Pardubicích a dokončíme rekonstrukci rehabilitace ve Svitavách, pracuje se i na obou centrálních urgentních příjmech. Zázemí pro pacienty v Pardubickém kraji tak je v lepší kondici, než bylo kdy v minulosti,“ doplnil Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví.
Hospodářský výsledek roku 2018 i finanční plán pro rok 2019 Nemocnic Pardubického kraje radní  považují za úspěch a dobré hospodaření. "Mzdové nároky a výdaje rostou ve zdravotnictví již několik let v řadě, v kumulaci jde o neuvěřitelná čísla, přesto naše nemocnice v posledních letech drží vyrovnané hospodaření a společně s krajem ještě výrazně investují do rozvoje. Daří se tak díky vnitřním organizačním opatřením a strategií našich nemocnic. Má-li to takto fungovat ve zdravotnictví všude a dlouhodobě, tak se bez podobných zásahů z úrovně státu a hlavně zdravotních pojišťoven už brzy neobejdeme," prohlásil k ekonomice nemocnic radní Ladislav Valtr.