Jednání o napojení "severu" na D35 u Litomyšle              

Při rozhodování o tzv. "jižní variantě  R35 (nyní D35) v roce 2006 měli krajští zastupitelé podmínku umožnit napojení  měst Ústí nad Orlicí a Česká Třebová přímo na dálnici pomocí přivaděčů. To bylo také uvedeno  v Memorandu, politickém dokumentu, který byl podepsán v roce 2006  Ministrem dopravy Šimonovským a zastupujícím krajským hejtmanem Romanem Línkem. S připojením tohoto typu  bylo součástí  podkladů pro řízení EIA v roce 2012, připojení "severu" mělo být zajištěno pomoci MUK Litomyšl sever a připojení Žamberecka potom pomocí II/312 na Vysoké Mýto. S tím také počítá také Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje schválená v roce 2014.

Úsek kolem Litomyšle se na základě úspěšné žaloby p. Vaňouse z Bohuňovic řešil znovu, byla vybrána vzdálenější trasa od Litomyšle (nicméně stále na jejím katastru) a sjezd označený Litomyšl - sever byl vypuštěn. Bohužel i naší vinou, díky usnesení  zastupitelstva z roku 2014, ve kterém se sjezdu u Litomyšle zříkáme. To vše už bylo řečeno. (viz ZDE)

Nyní se město Česká Třebová znovu zřízení  nájezdu na dálnici u Litomyšle dožaduje. Vůle města je posvěcena (prozatím) novým usnesením rady města, na dubnové schůzi zastupitelstva bude předneseno ke schválení i zde. Úsilí  na přímé připojení "severu" na D35  našlo zejména díky hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému kladnou odezvu u řídícího a pracovního výboru pro D35, proběhlo několik jednání, ve kterých požadavek přímého napojení na dálnici získal podporu u vedení města Ústí nad Orlicí  (zde žádné usnesení o nepřipojení na dálnici nepřijali, ale byli stejně vyšachováni), také u svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko. Podporu získal záměr města také na schůzce se zástupci podnikatelského sektoru města Česká Třebová za účasti starostky Mgr. Magdalény Peterkové (na prvním snímku). Místostarosta Ing. Dalibor Zelený absolvoval i další důležité jednání se starostou Litomyšle Mgr. Danielem Brýdlem. 

Důležité společné jednání zainteresovaných stran na téma "Napojení na D35 u Litomyšle" se konalo v pátek 8. března 2019 na Krajském úřadě v Pardubicích.  Přítomni byli hejtman JUDr. Martin Netolický, býv. senátor Mgr. Radko Martínek, starostové měst Litomyšl (Mgr. Daniel Brýdl)  Ústí nad Orlicí (Petr Hájek) a místostarosta České Třebové Ing. Dalibor Zelený, vedoucí odboru dopravy Pardubického kraje Ing. Ladislav Umbraum, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Ing. Miroslav Němec a ředitel ŘSD pro Pardubický kraj Ing. Bohumil Vebr.

Ing. Dalibor Zelený zde tlumočil stanovisko města Česká Třebová: " Požadujeme přímé napojení  II/358 a II/360 na D35 bez průjezdu Litomyšlí. Požadavek zdůvodňujeme potřebou hospodářského rozvoje území na sever od D35. Netrváme na zprovoznění II/358 pro nákladní vozidla nad 12 tun.  Náš požadavek je plně v souladu s přísliby o napojení severní části regionu na D35 při rozhodování o její trase sever x jih."  Důležitou informaci podal Ing. Bohumil Vebr (ŘSD Pardubice): "Na sjezd Litomyšl - sever je platná EIA, ale sjezd není součástí DUR (dokumentace pro územní řízení). Němčice nesouhlasí s přímým napojením II/358 a II/360 na D35, údajně se bojí, že pak přes obec bude nárůst dopravy".

Na jednání došlo k této dohodě:  SÚS a PK naprojektují v trase obslužné komunikace souběžné s D35 (je v projektu plánována pro přístup k pozemkům v okolí dálnice)  krajskou silnici III. třídy, která propojí silnici od České Třebové a silnici od Ústí nad Orlicí buď s T sjezdem na D35 v místě exitu Litomyšl-sever nebo až s plánovaným sjezdem Džbánov (Řídký) . ŘSD se k této silnici přihlásí jako k přivaděči a zaplatí ji.  Česká Třebová s dohodou souhlasí, dodrží dohodnutá pravidla, z důvodu hospodářského rozvoje  oblasti bude ale vždy trvat na přímém dálničním připojení.

Důležitá je součást dohody, podle které ŘSD souhlasí s požadavkem České Třebové na zahájení přípravných prací pro výstavbu obchvatu města a to ještě v létě letošního roku 2019. Jedná se zejména o přípravu výkupu pozemků pro obchvat a o rozhodnutí o sjezdech z obchvatu, zejména v oblasti východně od města, která bude jinak ze města obtížně dopravně zajištěna. Míček je tedy nyní na straně Pardubického kraje, který by měl připravit projekt na rozšíření  "povinné" obslužné komunikace na silnici III. třídy tak, aby mohla plnit funkci přivaděče.  (mm)