Českotřebovský deník 100/2019 (11/4)
Pětimetrové stěny nebudou, někde nebudou dokonce vůbec potřeba
Nová "holandská" metodika pro vyhodnocení hlukové studie, schválená investorem (SŽDC), přinesla výsledky.
Měření byla pečlivě a důsledně provedena podle plánovaného harmonogramu.
Tato metodika (v ČR nově schválená) byla použita poprvé, zahrnuje také vliv kolejnicových absorbérů.
Naměřené výsledky a z nich vyplývající návrhy řešení posoudila a zhodnotila Krajská hygiena.
Pro dva body, kde by protihluková opatření vyžadovala mimořádná opatření, byla navržena individuální ochrana objektů
Z původních  5 metrů vysokých stěn jsou nyní maximálně tři metry, na značné části trati nejsou stěny vůbec potřeba.
Především bezpečnostní předpisy však neumožňují využít nízké cca 75 cm vysoké odklápěcí clony - s těmi se nepočítá.
Výstupy hodnocení krajské hygieny s definitivní platností posvětil investor investiční akce (SŽDC).
Výstupy se nyní zpracovávají do podoby vizualizací, budou nejdříve projednány s dotčenými občany podle lokalit.
Investor bude spolupracovat s městským architektem tak, aby se protihluková opatření přizpůsobila prostředí města.
Veřejné projednání záměru v České Třebové bude v polovině června....   VÍCE ZDE
 
Proměna v Podbranské ulici

Na fotografiích  mám malé porovnání. Bývalá stodola  nyní podstatně změnila svoji tvář i využití.. První foto je z roku 2010. Druhé z roku letošního. Jde o nemovitost ve vlastnictví CHB dřevostavby s.r.o., Komenského 840, 56002 Česká Třebová, více se zjistí na webové stránce http://www.chbdrevostavby.cz/o-spolecnosti. Podle určení zde má být "showroom" společnosti a budou zde sjednávat objednávky  na dřevostavby.  Jde rozhodně o proměnu k lepšímu. Na rozdíl od hranaté stavby prodejny stavebnin a firmy RYDO, která stojí naproti, zapadne mezi další stavby docela dobře.  (Fotografie VV)
 
Hřebečský tunel bude 3 dny uzavřen

Silnice I/35 v tunelu Hřebeč mezi Svitavami a Moravskou Třebovou bude od úterý 16. dubna od sedmi hodin ráno do čtvrtka 18. dubna do 18 hodin úplně uzavřena pro veškerý provoz mimo vozidel integrovaného záchranného systému.
 Důvodem uzavírky je běžná údržba, která spočívá v mytí tunelu, čištění kanalizace a mostních odvodňovačů nebo zkoušky protipožárních opatření. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/36826 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu). Uzavírka a objízdná trasa budou značeny přechodným dopravním značením. Objízdná trasa úplné uzavírky je obousměrná a její délka je přibližně 3,5 kilometru.
Dle vyjádření žadatele o uzavírku lze předpokládat, že se podaří uzavírku tunelu zkrátit o jeden den, tedy do středy 17. dubna. Čtvrtek je rezervou v případě nenadálých komplikací při provádění prací či revize.
 
Začaly letošní maturity, studenti psali o děsuplné noci

Státní maturity zahájila tento týden tradičně písemná zkouška z českého jazyka. Studenti na ni měli necelé dvě hodiny a  vybírat si mohli ze šesti témat.
„V letošním roce došlo u maturitních zkoušek k drobným změnám. Například u českého jazyka mohou studenti v průběhu práce změnit téma nebo u didaktických testů bylo přidáno 15 minut. Tento týden se píšou práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka a začátkem května budou na pořadu didaktické testy,“ popisuje Bohumil Bernášek společnou část státních maturit. Profilovou část maturit si určují školy samy. 
Zadání témat bylo letos velmi zajímavé. Názvy Děsuplná noc, Fenomén fake news, Zimní krajina, Charitativní projekt, Kniha, kterou si musíte přečíst a Může účel světit prostředky vždy charakterizoval úvodní text a způsob zpracování.  Podle Bohumila Bernáška, radního kraje pro oblast školství, se  studentům holického gymnázia se nejvíce líbilo téma č. 1 s názvem Děsuplná noc, které měli zpracovat jako vypravování s hororovými prvky. Druhým nejčastěji voleným tématem byla úvaha nad otázkou: Může účel světit prostředky?. 
Zajímavé je, že na škole v Holicích, kde letos maturuje jedna třída čtyřletého a jedna třída osmiletého gymnáziajsou téměř všichni maturanti přihlášeni ve státní společné části ke zkoušce z anglického jazyka. Pouze 2 žáci si letos vybrali státní zkoušku z matematiky. Neznamená to, že by o zkoušku z matematiky nebyl zájem, 11 žáků z ní bude maturovat v rámci profilové zkoušky, která má písemnou i ústní část.  „Přeji všem letošním maturantům v celém Pardubickém kraji, aby zkoušku dospělosti zvládli, a zdárně tak nastartovali svoji další kariéru,“ dodal radní Bernášek.
Maturity vypukly také na českotřebovském gymnáziu. A hned po nich následuje maraton přijímacích zkoušek, který také prověří organizační schopnosti školy, neboť letos mají  rekordní počet přihlášených uchazečů o studium, zejména v osmiletém studiu.
 
Mezinárodní den památek a sídel bude 18. dubna

Mezinárodní den památek a sídel si připomenou o nadcházejícím víkendu na zámku v Ratibořicích, kde se návštěvníci mohou objednat na až dvouhodinovou „procházku“ zámkem, a to od 16 a 17 hodin, aby si vyposlechli příběhy a fakta, na která není v běžném výkladu čas. Zámek Opočno představí pánskou koupelnu a seznámí návštěvníky s hygienou na počátku 20. století, na zámku v Náchodě proběhnou 20.4. přednášky  zaměřené na italský rod Piccolomini, a to zdarma.
Velikonoční výzdoba interiérů a rozšířený průvodcovský výklad na toto téma čeká na návštěvníky na zámku Hrádek u Nechanic, na Opočně, na Ratibořicích a to i formou prodejní výstavy keramiky.
Zámek Litomyšl, který si letos připomíná 20 let od zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, zve návštěvníky na Výstavu o barokním baletu Marná opatrnost s nečekanou souvislostí na vzácné zámecké divadlo z r. 1797; v bezbariérově přístupných arkádách v přízemí zámku,  a také do zámeckých interiérů, kde až do 22.4. probíhá květinová výstava s názvem Múzy mezi květinami. I interiéry litomyšlského zámku budou během Velikonoc tematicky dozdobeny.
Během Velikonoc, tedy od Velkého pátku 19. dubna do pondělí 22. dubna, jsou zpřístupněny všechny objekty ve správě Národního památkového ústavu. Na Královéhradecku je denně, kromě pondělí, otevřen hospitál Kuks, na konci dubna (26.-28.) se zde konají oblíbené zahradnické trhy. Pro veřejnost uzavřený je zámek Slatiňany a to vzhledem k finišující stavební obnově, která znemožňuje návštěvnický provoz. Na Slatiňanech zahájí návštěvnickou sezonu 1. května letošního roku.

Foto z instalace výstavy Antika a květiny na Zámku Litomyšl.

Tabulka: Přehled návštěvnosti Zámku Litomyšl 2010 - 2019 po jednotlivých měsících

Kraj staví a modernizuje. V plánu jsou stavby za 10 miliard korun

Výstavby, modernizace a rekonstrukce. Radní Pardubického kraje v pondělí projednali stav investiční činnosti kraje za první čtvrtletí letošního roku a přehled připravovaných a realizovaných staveb na další období. Kraj se zároveň připravuje také na nové programovací období Evropské unie.
„V prvním čtvrtletí letošního roku bylo dokončeno celkem osm staveb za více než 186 milionů korun,“ říká 1 náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračuje: „Jednalo se o zejména o dokončení depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích s celkovými náklady stavby ve výši 76,2 milionů korun, dále  o modernizace dílen odborného výcviku a praxe na střední škole automobilní v Holicích za 16, 3 milionu koruna a dále o stavby v oblasti zdravotnictví. V současné době se pracuje celkem na 37 projektech s náklady přesahujícími 960 milionů korun a probíhají zadávací řízení na projekty za další půl miliardu korun. Největší stavbou je v současné době budova pro novou psychiatrii v Pardubické nemocnici za 277 milionů korun.“
Kraj nezůstává pozadu ani v přípravě dalších investic, na které nechává zpracovat investiční záměry. K těm největším patří modernizace silnic II/358 Nové Hrady – Litomyšl a II/644 Městečko Trnávka - hranice kraje. Další budou samozřejmě pokračovat v průběhu času. Chceme dát jednoznačný signál, že jsme na čerpání evropských prostředků v příštích letech připraveni,“ konstatuje hejtman Martin Netolický.
V oblasti dopravy připravuje pro Pardubický kraj stavby příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje. „Tady máme zpracovaný přehled nejnutnějších investic až do roku 2025,“ uvádí náměstek pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Jedná se o projekty, které řeší především havarijní stav mostů, celkové rekonstrukce silničních úseků a přivaděče k D35. Předpokládané financování těchto projektů je ze zdrojů Pardubického kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro rok 2019 je připraveno celkem 49 projektů s finančním objemem 738 milionů korun. Financování u nových projektů není dosud pro letošní rok ze strany SFDI zajištěno,“ dodává Kortyš.
 
Není přivaděč jako přivaděč

"Jako přivaděč" se bude modernizovat  silnice II/358 Česká Třebová - Litomyšl.  Již letos se začne v České Třebové a světe div se, také v Litomyšli!  Města Česká Třebová, Ústí nad Orlicí se chtějí připojit na dálnici přímo, kraj to prosazuje nyní s nimi a  připravuje řešení - povýšit a rozšířit obslužnou komunikaci na  přivaděč III. třídy vedoucí na nejbližší možný exit budoucí D35. Přes Litomyšl nechceme na dálnici jezdit, bylo by to to jako se drbat pravou rukou za levým uchem. Přesto se budou prostředky určené na "přivaděč od České Třebové"  doslova vyhazovat na úpravu silnice II/358 v intravilánu Litomyšle. Je to zneužití prostředků. Je to nesmysl. Daleko více je potřeba rekonstruovat úsek silnice např.  na  "Člupeckém kopci", kde nejsou svodidla a kde musí být i opěrná zeď, kde to je nejpotřebnější a jízda nejnebezpečnější,. zvláště v zimě.  Hádejte odkud je krajský radní pro dopravu?  (mm)
 
REMA: Počet objednávek na svoz elektroodpadu roste

V roce 2018 odbavily společnosti REMA na 16 300 objednávek na svoz a zpracování vysloužilých elektrozařízení, baterií, akumulátorů a solárních panelů. Meziročně jde o nárůst o více než tisíc objednávek. Nejvíce elektroodpadu lidé vytřídili v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.
Lidé mají možnost elektroodpad, baterie či akumulátory odesílat poštou či přes smluvního přepravce, při větším objemu mohou zažádat o individuální odvoz z kteréhokoliv, i toho nejhůře dostupného místa v České republice. V loňském roce REMA přijala nejvíce objednávek z hlavního města, a to přes čtyři tisíce. O cca 1 500 objednávek méně přišlo ze Středočeského kraje. Bronzovou příčku obsadil kraj Jihomoravský s 1 758 objednávkami.  Kraje mají různou velikost, počty odvozů nelze srovnávat. Pardubický kraje je se 485 objednávkami třetí od konce, nejhorší je Karlovarský kraj, je totiž nejmenší.
Zpětný odběr, recyklaci či ekologické odstranění vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů a solárních panelů zajišťuje již od roku 2005 společnost REMA.
 
Šedesát let 

Vážení a vzácní,  proč bychom se Vám nepochlubili, že jsme se s manželkou dožili důvodu k velké životní radosti ?  13. března  jsme si připomínali  jubilejní šedesáté výročí  památného dne, kdy jsme se s manželkou poprvé políbili a navzájem  si vyměnili  zaslíbení doživotního   společného života a slíbili si, že na svůj slib už nikdy nezapomeneme.
Šedesát roků našeho společného života jsme se ani jediný den nenudili,  (i když specialisté na manželství tvrdí, že to není možné). Protože jsme se nikdy nepřestali milovat, nepřestali jsme si sebe navzájem vážit a respektovat se. Nikdy jsme proto neměli příležitost pro nudu. Dodnes.
Moji  milovanou jsem před šedesáti lety miloval pro její tehdejší mládí a krásu, které mi darovala. Dnes ji miluji pro naše společně vychované děti,  které nás milují a dělají  nám radost.  A pro naše krásná a milující vnoučata. A pro dobrodružství našeho společného života.
Miluji ji pro její úsměv ve spánku, když se vedle ní probouzím. Miluji ji pro snídani do postele, kterou jí přinesu. Miluji ji, když naříká bolestí stáří a já jí nedovedu pomoci. Miluji ji, když jí dávkuju léky, na které už  zapomíná. Miluji ji, když jde o berlích k lékaři a já ji doprovázím. Miluji ji, protože nás celý život miloval svědek našeho prvního polibku.  "Jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“(1J 4,11.12 Miroslav Šlechta
 
Sociální podniky dostanou další pomocnou ruku

Nově budou mít sociální podniky z Pardubického kraje možnost konzultovat svou činnost v Poradenském centru pro sociální podnikání v Pardubicích. Dnes jeho činnost zahájil radní Pardubického kraje Pavel Šotola spolu s Petrem Herynkem, předsedou družstva Ergotep, zástupci CzechInvestu, Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a pardubického P-Pinku na Dni sociálního podnikání v Pardubicích v Domě techniky.
„Jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek odpoledne, zde budou moci zájemci využít poradenské místo k pomoci s nastavením podnikatelského plánu, získají informace k založení sociálního podniku, informace o specifikách zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a podobně. Centrum bude nejen informačním servisem, ale také prostorem pro sdílení praxí a síťování sociálního podnikání v Pardubickém kraji,“ uvedl radní Pavel Šotola. Činnost centra hradí projekt MPSV.
Pardubický kraj v letošním roce podpoří sociální podniky částkou přibližně 1,3 milionu korun. „Poprvé jsme dotace rozdělili na dvě části – pro ty adepty, kteří teprve chtějí začít se sociálním podnikáním, a pro už funkční sociální podniky. Přestože jsme přitvrdili podmínky, zájemce to neodradilo a mohli jsme je v obou skupinách většinou uspokojit,“ komentuje Šotola.
Ve spolupráci s pardubickou pobočkou CzechInvestu chystá kraj od podzimu vzdělávací akademii pro sociální podniky. V tomto období zjišťuje, o jaká témata je mezi zhruba třiceti sociálními podniky v tomto regionu největší zájem.
Mezi podpořené projekty sociálního podnikání patří například Chráněné dílny Fokusu Vysočina, Květná Zahrada, která plánuje rozvoj moštárny, Knihařství Létho, středisko Výměník Péče o duševní zdraví, které zavádí nový výrobní program v kuchyni, Sdružení Neratov pro sociální podnik v Králíkách, Šťastný domov Líšnice, kde rozšiřují pěstování levandule a sociální farmaření, pardubický CEDR či šicí dílna Šance pro tebe a další.
 
Šťulíkův memoriál v Ležákách: 521 běžců z 21 škol

Přespolní běh základních a středních škol Memoriál Josefa Šťulíka tento týden v Ležákách trhal rekordy v počtu přihlášených mladých běžců. Památník Lidice, který závod pořádá, musel dokonce předčasně ukončit uzávěrku přihlášek. Trasa běhu byla z Ležáků do Včelákova, kudy dříve chodily do školy ležácké děti. Záštitu nad ním převzali světová rekordmanka, běžkyně Jarmila Kratochvílová a radní Pardubického kraje René Živný.
„Letošní 6. ročník byl výjimečný svojí účastí. Přihlásilo se 520 běžců z 21 škol, což bylo nejvíce v historii tohoto závodu. Pro mne jako radního pro sport je důležité, že se děti hýbou, ale tento běh je výjimečný i tím, že si tu mladí lidé uvědomí osud svých vrstevníků za 2. světové války osobním prožitkem,“ řekl radní Živný. 
Památník Lidice organizuje v Ležákách tento závod na památku Josefa Štulíka. Josef Šťulík pocházel z mlynářského rodu v Ležákách. Byl zapojen do činnosti odbojové skupiny Čenda, která pomáhala parašutistům vyslaným z Londýna. Po 16. červnu 1942, kdy gestapo získalo informace od zrádce Karla Čurdy, začalo v kraji masivní zatýkání. Kameník Josef Šťulík se po zatčení svého švagra Jindřicha Švandy rozhodl ukrýt v okolních lesích v blízkosti včelákovského hřbitova. Na základě výzvy gestapa, které znělo: pokud se nepřihlásí do odpoledne 22. 6. 1942, budou vesnice v okruhu pěti kilometrů vypáleny, se v uvedený den dobrovolně přihlásil na četnické stanici ve Vrbatově Kostelci. Dne 24. června 1942 Němci na pardubickém Zámečku zavraždili 33 ležáckých obyvatel, Josef Šťulík byl vězněn gestapem a vyslýchán a 2. července 1942 zastřelen. Celá vesnice byla vypálena, přežila jen dvě děvčátka předaná na převýchovu.
 
Slavnostní zakončení projektu
ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT OBLASTI MASIVU SNĚŽNÍKA I“

Pardubický kraj a Dolnoslezské vojvodství pořádají  ve středu 17. dubna v sále hasičů v Červené Vodě závěrečnou slavnostní konferenci konanou při příležitosti ukončení realizace společného česko-polského projektu
„ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT OBLASTI MASIVU SNĚŽNÍKA I“
Cílem projektu bylo zlepšení dopravní dostupnosti, zkrácení času jízdy a zvýšení atraktivity cestovního ruchu na obou stranách polsko-české hranice. Zvláštní zřetel  byl brán na dostupnost k důležitým kulturně historickým a turisticky atraktivním  místům masivu Sněžníka na polské straně a v jižní části Orlických hor na straně  české. Tyto oblasti tvoří hlavní potenciál pro rozvoj rekreačně-turistické
infrastruktury.
PROGRAM KONFERENCE
Slavnostní přestřižení pásky v místě pamětní desky u kruhového objezdu v Červené Vodě /začátek úseku modernizované silnice/
Vystoupení zástupců Pardubické kraje, Dolnoslezského vojvodství, města Králíky a obce Červená Voda
Vystoupení zástupce Řídícího orgánu programu
Představení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020
Polská část projektu = modernizace krajské silnice č. 392 v úseku Stronie Śląskie – Czarna Góra – Idzikov, délka 11 780 m
Česká část projektu = modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 – Boříkovice – Červená Voda křiž. s I/11, délka 5 983 m