Českotřebovský deník 98/2019 (9/4)    
 Martin Netolický složil mandát zastupitele města

V úterý 9. dubna Martin Netolický oficiálně oznámil abdikaci na mandát zastupitele v českotřebovském městském zastupitelstvu, oficiální zdůvodnění oznámil na svém facebookovém profilu a uvádím jej ZDE.
Zveřejněné stanovisko je v souladu se svým záměrem starat se především o svou práci pro Pardubický kraj. Podobně již ztratil zájem o politickou práci ve funkci místopředsedy ČSSD, kde mnoho času musel věnovat  reakcím a komentářům na vystoupení jiných funkcionářů a taková práce jej netěšila. Také v českotřebovském zastupitelstvu neměl zájem o další funkce a pracoval na pozici řadového zastupitele. I tak nám mohl v zastupitelstvu svými zkušenostmi  pomáhat. Proto jsem se osobně domníval, že  se mu podaří svůj čas sladit tak, aby mohl funkci  hejtmana i zastupitele zvládat. Proto mně jeho rozhodnutí příliš netěší.
Měl jsem ovšem příležitost se přímo v jeho diáři přesvědčit, že to není jednoduché. A protože chce dělat svou práci důkladně, naplno, tak jeho abdikaci chápu. Problémy našeho města Martinovi Netolickému  budou i nadále blízké a nedovedu si představit, že bychom v jeho osobě v případě potřeby nezískali podporu. Jeho místo v zastupitelstvu nezůstane prázdné, nahradí jej MUDr. Igor Paar,  ředitel záchranné služby Pardubického kraje, který při podzimních komunálních volbách získal také velkou důvěru voličů a mandát zastupitele mu unikl opravdu jen o cca 10 hlasů. Navíc přinese na jednání zastupitelstva nový pohled, bude další novou osobností v městském zastupitelském sboru. (mm)
Rezignační dopis Martina Netolického starostce města najdete ZDE
 
MUDr. Igor Paar

Igor Paar vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má atestace a specializovanou způsobilost v oborech anesteziologie a resuscitace a také v urgentní medicíně. Na záchrance působí od roku 1999, předtím pracoval na ARO v Orlickoústecké nemocnici.
Od roku 2007 je Igor Paar vedoucím lékařem výjezdové základny Vysoké Mýto a Litomyšl, o rok později se stal vedoucím lékařem územních odborů Svitavy a tutéž funkci vykonává od roku 2014 také v Ústí nad Orlicí.
V roce 2015 byl lékařem letecké záchranné služby Jihomoravského kraje.
Do funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje nastoupil na základě výběrového řízení před dvěma lety 1. dubna 2017.
MUDr. Igor Paar bydlí v České Třebové, v zastupitelstvu města  bude zasedat poprvé, kandidoval za ČSSD.  Je ženatý a má dvě dcery. Aktivně spolupracuje  npř. se sportovními organizacemi.   (re)
 
Změna na pozici předsedy kontrolního výboru 

Současná předsedkyně Kontrolního výboru  ZM, zastupitelska  JUDr. Magdaléna Peterková v souvislosti  s tím, že od 1. dubna nastoupila do funkce ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby, písemně oznámila svoji abdikaci na post předsedkyně KV a také na post členky kontrolního výboru. Podle dohod uzavřených po podzimních komunálních volbách náleží právo obsadit funkci předsedy Kontrolního výboru ZM opozici. Největším opozičním seskupením v zastupitelstvu města  jsou Nestraníci, kteří tak získají právo nominovat z řad svých zastupitelů svého dalšího zástupce na tuto funkci. Mělo by se tak stát již na pondělním jednání ZM dne 15. dubna, ale zřejmě se to podaří stihnout jen stěží. Kontrolní výbor je zřízený ze zákona, musí mít lichý počet členů a jeho předsedou musí být zastupitel. Je žádoucí, aby se volba nového předsedy KV neodkládala. Pokud nebude zvolen na schůzi ZM dne 15. dubna, bude k tomu další příležitost až  na červnovém jednání zastupitelstva města. Do této doby nebude  kontrolní výbor funkční, nebude nikdo, kdo by jej svolal. Přitom se s ustavením kontrolního výboru a s určením jeho předsedy po podzimních volbách velmi spěchalo, musel být ustaven již na prvním ustavujícím jednání zastupitelstva města 31. října 2018. (mm)
 
Jazzrockfest 2019 nebude

Jazzrockfest z devadesátých let se po nástupu Josefa Kopeckého do funkce ředitele Kulturního centra podařilo obnovit a v podstatě i zachovat. Loni se konal již podeváté. Návštěva  však nikdy nedosáhla festivalové úrovně, tak jak ji známe odjinud, byť umělecká úroveň festivalu byla vynikající. Spor ekonomika vers. umělecká úroveň byl vyřešen tak, že nové vedení Kulturního centra rozhodlo o tom, že se letošní ročník Rockfestu - letního festivalu v České Třebové v areálu Pod Jelenicí neuskuteční. Je to sice škoda, ale musíme být oběma nohama na zemi... 

(Foto: připomeňme si Rockfest 2018 Jana Koubková a  Marta Jandová)

 


Nešťastná Podbranská

Stav chodníků v České Třebové se podepsal  na zdraví už hodně lidí. Na stav chodníku v Podbranské ulici upozorňujeme již několik roků. Prostředek chodníku se zdvihá do výšky /v období dešťů se po chodníku jít nedá, musí se po silnici/ a tak se stalo, co se muselo stát. Po chodníku chodím denně a přesto, že přizpůsobuji chůzi stavu chodníku a v podpatcích už dávno nechodím, v sobotu jsem upadla a skončila s rozbitým obličejem a rukou v sádře. Opravují se chodníky, které zdaleka nejsou  v takovém stavu jako Podbranská, sice sliby, že se chodník opraví jsou, ale zůstává stále jen u slibů. Kolik lidí se ještě musí potlouct, aby se i po Podbranské  dalo chodit ?    Jaroslava Vondráčková
 
Nemáme kouzelnou hůlku, která by dokázala všechno opravit jen pouhým mávnutím.

Rekonstrukce Podbranské ulice také chodníků, vodovodního řadu a veřejného osvětlení se připravuje, projekty jsou ve finální fázi přípravy. Jde o celý úsek  od světelné křižovatky k mostu, vybudování nového mostu přes Třebovku a rekonstrukci Lidické ulice opět s inženýrskými sítěmi až ke garážím mimo intravilán města. Je to třeba vybudovat najednou a bude to stát desítky milionů korun. V příštím roce zde bude jedno velké staveniště. To budou poměry pro chodce (i pro motoristy) ještě podstatně složitější. Nemá tedy smysl začít s úpravou povrchu chodníků. Fakt se na tom pracuje, určitě se dočkáme. Jde o společnou investici Města Česká Třebová, Vodárenské společnosti a Pardubického kraje  (mm)
 
Zateplení další budovy v ústecké nemocnici  

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila výběr dodavatele, který v rámci Orlickoústecké nemocnice zajisti energeticky úsporná opatření na budově, kde se nachází sklad léčiv a ubytovna pro zaměstnance nemocnice. Předpokládaná cena zakázky byla 6,9 milionu korun. Po výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo osm dodavatelů, činí výsledná cena 5,3 milionu korun.
„Vedle příprav na vybudování centrálního příjmu, který patří mezi nejdůležitější krajské akce v oblasti zdravotnictví, posouváme další plánované projekty v Orlickoústecké nemocnici. Již v minulých letech jsme zateplili například pavilon F a lékárnu, rekonstrukce se týkala také pavilonu interny a neurologie, nového vstupu se dočkalo oddělení gynekologie a ORL. Nyní pokračujeme budovou, ve které se nachází sklad léčiv, a také ubytovna pro zaměstnance nemocnice. Díky této investici, která je spolufinancována z Operačního programu životní prostředí dostane budova nejen vlídnější tvář, ale její provoz bude také ekonomicky méně náročný,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Kraji se v rámci výběrového řízení podařilo výrazným způsobem snížit výslednou cenu díla. „Otevřeného výběrového řízení se zúčastnilo celkem osm subjektů, přičemž všechny společnosti byly v rámci řízení hodnoceny. Výslednou cenu se nám díky soutěži podařilo snížit z předpokládané částky necelých 6,9 milionu korun na 5,3 milionu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice Roman Línek.
Stavební práce spočívají v zateplení vnější obálky budovy. „Na fasádu budovy bude namontován zateplovací systém na bázi minerální vaty a samozřejmě kompletně vyměníme okna. V rámci stavby opravíme také vstup do objektu a venkovní prostory. V rámci investiční činnosti myslíme nejen na pacienty, ale tímto také na zdravotnický personál,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr.
 
Portmoneum se stává další ikonou Litomyšle

Rada Pardubického kraje v pondělí vyhlásila veřejnou zakázku na stavební firmu, která provede úpravy Musea Josefa Váchala – takzvaného Portmonea, které je součástí Regionálního muzea v Litomyšli. Pardubický kraj se stal vlastníkem unikátního objektu v roce 2016 a připravuje jeho další rozvoj.
Poslední větší úpravy se zde uskutečnily v roce 1993, když objekt vlastnil Ladislav Horáček. „Na budově se objevily statické poruchy, které by mohly ohrozit i vzácný interiér s malbami Josefa Váchala,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Navíc tu chceme opravit také krov a střechu a z půdních prostor získat funkční vestavbu pro expozici i lektorské programy. Čekají nás také nezbytné zásahy do venkovní kanalizace a úpravy zahrady a objektu bývalé prádelny.“
Pardubický kraj koupil Portmoneum od dědiců Ladislava Horáčka v roce 2016. „Ukazuje se, že to byla dobrá investice, míří se sem zejména návštěvníci ze zahraničí, pro které je to něco skutečně mimořádného. V Litomyšli se na Váchalův odkaz navazuje i mnoha dalšími akcemi. Jednou z nich jsou i recesistické Lázně ducha, které nás zanedlouho čekají,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který byl od samého počátku u jednání s dcerami bývalého vlastníka objektu Ladislava Horáčka. Stavba s rozpočtem 9,5 milionu korun muzeum uzavře od letošního července do dubna příštího roku.
Portmoneum
Psal se rok 1920, když si úředník, soukromý tiskař a sběratel umění Josef Portman pozval malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala, aby mu v jeho domě v Litomyšli vyzdobil stěny a strop dvou pokojů. Váchal se dal do práce a vytvořil ojedinělé dílo. V objektu jsou k vidění unikátní nástěnné malby, vyřezávaný malovaný nábytek a pozoruhodné bytové doplňky. Váchalovy malby mají různorodá východiska, ale přesto ucelenou logiku.
 
Vyřazené sanitky pro Koločavu a Perečín 

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží pomáhat se zlepšováním podmínek školství či zdravotnictví v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Kromě finančních prostředků na různé projekty kraj přispívá k rozvoji nejzápadnějšího ukrajinského regionu také formou darování nepotřebné zdravotnické techniky ze svých zařízení. V první polovině roku se bude jednat o magnetoterapeutický přístroj z léčebného ústavu v Jevíčku, přístroje z nemocnice v Moravské Třebové či sanitku pro město Perečín.
„V souvislosti s postupnou obměnou zdravotnické techniky našich nemocnic akutní péče, ale i léčebných ústavů či záchranné služby chceme, aby tato technika, pokud je funkční, mohla nadále pomáhat. Vzhledem k tomu, že zdravotnictví na Ukrajině je ve velmi špatném stavu, chceme kromě projektů ve školství či zdravotnictví pomoci také touto technikou. V minulosti jsme obci Koločava poskytli sanitku nebo ultrazvuk a v této pomoci chceme pokračovat i dál, protože se jedná o spádovou nemocnici pro celou turistickou oblast, které je hojně navštěvována také českými turisty. V květnu proto chceme přivést magnetoterapeutický přístroj, ultrazvuk nebo vyvolávací automat na RTG snímky,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj bude i nadále ve spolupráci se svými organizacemi monitorovat vyřazovanou zdravotnickou techniku, kterou bude nabízet zařízením na Zakarpatí.
Zlepšení komfortu pro pacienty se dočká také město Perečín. Krajští radní na svém jednání schválili převod sanitního vozidla Volkswagen Transporter 4x4 z roku 2013. „Sanitní vozidla, která vozí pacienty, jsou často ze 60. nebo 70. let, a proto chceme pomoci Perečínu, který je velmi aktivní v rámci našeho kraje v partnerské spolupráci se Svitavami. Dohodli jsme se proto, že sanitku včetně vybavení vyšleme na Ukrajinu právě prostřednictvím Svitav. Přestože má sanitka najeto přes 200 tisíc kilometrů, tak může řadu dalších let bezproblémově sloužit. Jsem přesvědčený, že pokud máme tu možnost pomoci, tak bychom tak měli činit. Zakarpatská oblast naši pomoc potřebuje,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. - (Foto: stará a nová sanita v Koločavě)