ŠEST KRÁT DEVĚT BLANKY KOSTŘICOVÉ               

  

Formát 120 x 200, 88 stran, 248 Kč Foto © Jan Horáček, 2019   ISBN 978-80-7272-595-3                                               

Cyklus povídek zachycující výřezy prostého života, života jedné Pavly, obyčejné ženy v obyčejném světě, výřezy v ne zcela tradičním formátu        

Blanka Kostřicová v městské knihovně uvedla svou devátou knihu

Městská knihovna zažila další velmi úspěšné čtení. Blanka Kostřicová křtila novou knihu povídek 6 x 9 jak jinak než čtením vybraných textů, které zaujaly. Kmotrovství nad novou knížkou ráda přijala starostka města Mgr. Magdaléna Peterková. Slíbila účast, ale nakonec v pondělí 8. dubna nemohla přijít. Místo své přítomnosti poslala omluvný dopis, který přečetla ředitelka městské knihovny Mgr. Gabriela Boháčková. Křest tedy proběhl takto "na dálku". 
Knihu povídek Šest krát devět vydalo pražské nakladatelství Dauphin. Obsahuje povídky z uplynulých zhruba devíti let. Některé z nich již v českotřebovské knihovně zazněly – např. Železné cesty či Kamarád a byly také uvedeny jako ukázky na webu Českotřebovského deníku. Většina povídek Blanky Kostřicové je nesena v mírně nostalgickém duchu, v takovém, který je mi velmi blízký, stejně jako celá filosofie autorky, která vlastně také určuje, pro které čtenáře jsou její knížky určeny.  Úvodní povídka přiblížila "černobílou fotografickou dobu",  temnou komoru (z potemněné kuchyně) a zázraky, které lze dosáhnout s pomocí kopírovacích rámečků - nebo dokonce zvětšováku. Zavedla nás posluchače do doby, kterou jsme také prožili, přijali jsme její hodnocení. I když dnes žijeme v době digitální, jen my víme, jaké kouzlo měly dříve filmy, fotografické papíry, vývojka, ustalovač a temná komora s červeným nebo oranžovým přisvícením. Oceňuji jazyk autorky, vytříbený, přesný, vlastně stručný a přesto hodně vypovídající. Na programu autorského čtení měla Blanka Kostřicová nejdříve tři povídky. Byly přečteny a početnému publiku se to zdálo málo. Autorka musela přidávat, takže nakonec přečetla pět vybraných textů. Blanka Kostřicová nastínila své další plány, opět se setká se svými čtenáři v podzimním období, opět také přivede svého hosta, tentokrát dokonce dva hosty současně.  Na pozvánky je ještě dost času.
V městské knihovně bylo doslova "Vyprodáno". Svědčí to o rostoucí popularitě autorky mezi čtenáři a také mezi sponzory, protože bez nich by dnes žádná kniha nevyšla. Nakladatelství jsou dnes jen do rizika podpořeného sponzorským zázemím. To opět navodilo myšlenku potřeby nové budovy pro městskou knihu s pořádným přednáškovým sálem. Snad se ta doba již opravdu blíží.....


Blanka Kostřicová se narodila v roce 1961 v Litomyšli, od druhého týdne věku žije v České Třebové. Po maturitě na tamější železniční průmyslovce vystudovala FF UP v Olomouci (obor čeština-angličtina), kde také později absolvovala postgraduální studium české literatury. Pracovala v Ústavu pro jazyk český ČSAV v Praze, poté jako středoškolská učitelka v České Třebové. Nyní je na volné noze. Literární recenze, kritiky a literárněvědné stati publikuje zejména v časopisech Tvar, Souvislosti, Bohemica litteraria, Bohemica Olomucensia; přispívala též do kulturní rubriky Lidových novin, do Literárních novin, Hosta, A2, Proglasu, Listů…
Vydala šest knih beletristických – Třebovské povídky (TG Tisk Lanškroun, 2007), Ledovcová turistika (Dauphin a Protis, 2007), Lyžařské povídky (Periplum, 2009), Dole a nahoře (Dauphin, 2010), Kronika (Dauphin, 2012), Třebovský zápisník (Grantis, 2014) – a dvě odborné: Románový cyklus Jiřího Kratochvila (Periplum, 2008) a Sestupy a naděje Jana Balabána (Civipolis, 2013). Přispěla též do sborníku Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem (Kalich, 2011).

Ukázky z knihy najdete ZDE