Portréty architektury  

Vernisáž výtvarné skupiny Maxmilián - výstavní síň KC zcela zaplněna


8 růží pro 8 členek výtvarné skupiny předala Simona Podzimková a současně přečetla vernisážový projev Ludmily Kesselgruberové, která se nemohla vernisáže zúčastnit... Její vernisážovou řeč najdete ZDE
Opět po roce - připomeňme si, že loňská vernisáž byla dne 3. května 2018 a téma: Zahrady Dveří


Ing. Alice Formánková: Téma pro výstavu určujeme po vzájemné dohodě demokratickou cestou, tedy hlasováním.  Nejdříve shromažďujeme návrhy. Každá členka naší výtvarné skupiny má pět hlasů, které může přidělit podle svého uvážení. Potom se vše sečte a nejpočetnější dva návrhy  jsou pak pro výstavu závazné. To ovšem neznamená, že by  členky skupiny neměly možnost se věnovat i dalším tématům podle svého uvážení a vlastní inspirace...


Alice Formánková, Marta Heptnerová, Marie Hladilová, Ivana Jiskrová, Pavla Klimešová, Nataliya Pilgrová, Ludmila Pražáková a Soňa Popelková


Ukázky z velkého počtu vystavených prací - doporučuji přijít si prohlédnout.
Výstava je otevřena celý měsíc do 16. května 2019   denně od 9 - 12 a od 14 do 17 hodin