Vilu Thugenhat v České Třebové nemáme                          

V regionálních médiích se díky aktivitě místostarosty Josefa Kopeckého již nějakou dobu sleduje s obavami osud tzv. Zedníkovy vily čp. 1421 v Hubálkově ulici, která byla postavena v letech 1928 - 29 na základě projektu architekta Vojtěcha Vanického. Vlastní vile, "o které se mluví" se věnoval i Českotřebovský deník ZDE. Vila patří do vybraného souboru významných vil Pardubického kraje. Tento výběr ukazuje, že v České Třebové jinak na památky poměrně chudé,  máme také nemovitosti, o které je třeba se mimořádně postarat. Tak, abychom se s nimi mohli chlubit.

Vraťme se k tzv. "Zedníkově vile", správněji vile odborného učitele Miroslava Zedníka a jeho ženy Jaroslavy, která polovinu svého "života" prožila za plotem jako součást průmyslového areálu PMP Koventa nebo po privatizaci společnosti Korado, a.s, předtím zde byla i mateřská škola. Po stavební stránce byla vila proti projektu také částečně pozměněna ještě v šedesátých letech.  Její objev jako významné stavby je spojen s pořadem architekta Davida Vávry a režiséra Radovana Lipuse "Šumná města". Stojí za to si tento pořad po 11 letech znovu přehrát. Abychom věděli, na co se máme v našem městě zaměřit, o co pečovat jako o svoje "rodinné stříbro", tedy přednostně. Řada těchto architektonicky cenných staveb je v majetku  města a bohužel nejsou všechny v nejlepším pořádku. Je to dluh, který k našemu městu máme. Připomeňme zejména "červeňák",  budovu  chlapecké základní školy, prameniště Vrbovka....

Zprávy o tom, že má "Zedníkova vila" ustoupit dalšímu rozvoji  průmyslového areálu, jehož je dnes součástí, jsou ve veřejnosti již nějakou dobu. Nyní vstoupily i do médií, ve kterých jsme se mohli dočíst třeba i to, že na opravu vily (která nepatří městu) nemáme v rozpočtu elokovány žádné prostředky (a proč bychom měli mít?). Teprve nyní v pondělí 15. dubna se tato problematika dostala na jednání městského zastupitelstva.  Informace byla podána v tom smyslu, že jde o architektonicky zajímavou stavbu významného architekta, postavenou ve stejné době a ve stejném puristickém slohu jako brněnská vila Thugenhat, ale že čekáme na to, až majitel,. tedy společnost Korado zajistí znalecký posudek o tom, zda je vila staticky v pořádku a tedy hodná záchrany.  Zatím tedy místostarosta Josef Kopecký o dalším osudu této vily žádné oficiální jednání nevedl a nemá v ruce žádné písemné informace o jejím  stavebnětechnickém stavu. Všechny zprávy, které se v této věci vedou o dalších možnostech postupu jsou tedy velmi neoficiální, ve veřejnosti citované názory vyslovili lidé, kteří hovoří tedy vlastně jen za sebe.

Připomeňme to, že  oprava a úprava do původního nebo obdobného stavu se jistě za deset milionů nepořídí, spíše za čtyřicet. Zmíněná vila stojí na okraji města u hlavní silnice a je součástí průmyslového areálu, byť na jeho okraji. Její využití např. pro kulturní účely nebo i  trvalé bydlení je za těchto podmínek problematické a daleko lépe než město by mohl stavbu využít její současný majitel, ať již pro reprezentativní účely, show room  nebo ubytování návštěv, apod. Pokud chce společnost Korado svůj jinak plošně poměrně omezený areál dále rozvíjet a prostor v dané lokalitě skutečně potřebuje, pak jí za současných podmínek demolici objektu vily stejně jako dalších staveb v okolí těžko vymluvíme, zvlášť když "zdravotní stav" objektu není dobrý.

Jedinou možností by bylo prosadit na Ministerstvu kultury ČR  zapsání objektu mezi nemovité kulturní památky. Pokud by se tak mělo stát proti vůli společnosti Korado, tak by to byla vzorová ukázka  nespolupráce města a podnikatelského sektoru, kterou bychom si neměli dovolit. Zápis do seznamu nemovitých památek  není ovšem vůbec jednoduchý i v případě, že by došlo k dohodě s majitelem. A v případě zmíněné vily je taková pravděpodobnost velmi malá.

Další úvahy v současné době nemají smysl. Osobně si myslím, že informace do médií byly podány předčasně, vzbudily oprávněně zájem Třebováků doma i jinde a mnoho dotazů, na které nyní nelze dát odpověď.  Je dobré ještě připomenout, že máme v našem městě máme další cenné stavby a to i v majetku města a bude tedy dobré připravit pro tento segment určitou koncepci a postupně se snažit, aby byla naplněna. 

MILAN MIKOLECKÝ