Českotřebovský deník 119/2019 (2/5) 
Vývojové centrum společnosti Unicorn je šance jak udržet u nás vzdělané lidi

Vývojové centrum Unicorn vzniklo v České Třebové na základě  vyhodnocení možností a podmínek pro svou práci v České Třebové a také v okolních městech. Jde o 23. vývojové centrum této společnosti, která je dodavatelem informačních systémů a řešení v oblasti informačních technologií.  Jednou z výhod našeho města bylo dobré komunikační spojení do okolních měst a prostřednictvím železnice také do celé ČR, také aktivita a možnosti spolupráce s českotřebovskou VOŠ a SŠ technickou, kde  se informační technologie vyučují a tak absolventi školy mohou s novým vývojovým centrem Unicorn spolupracovat. To vše převážilo nad možností zřídit toto pracoviště např. v sousedním Ústí nad Orlicí.  Vývojové centrum Unicorn přineslo po zřízení  do České Třebové práci, zdejší pracovníci se podílí na projektech řešených i v jiných místech. 
Prozatím zde pracuje základní skupina pracovníků, předpokládá se její postupné rozšíření podobně jako v jiných vývojových centrech. V tom je velká šance pro vysokoškoláky a nebo i středoškoláky, kteří se chtějí dále vzdělávat ze města i  regionu. Pro ty, kteří hledají svoje uplatnění tady "doma" a budou přitom součástí velkého dvoutisícového týmu spolupracovníků ve čtyřech zemích Evropy. Společnost nepotřebuje svoje pracovníky koncentrovat na jednom místě (nejlépe v Praze). Praxe ukazuje, že se decentralizací dá udělat hodně práce i na velkých projektech. Práce českotřebovské pobočky je v prvních měsících po svém v zniku vázána na práci zkušeného týmu Unicorn v Hradci Králové. Další východočeská pobočka je v Pardubicích a v Chrudimi. Pro Českou Třebovou se tak postupně nabízí šance vytvořit až 50tičlenný pracovní tým IT specialistů, takže současné umístění nemusí později postačovat.  Proto společnost úzce spolupracuje i s vedením města. Pro první rok činnosti jsou ovšem pracovní prostory dostatečné a dobře vybavené.  Více v samostatném článku ZDE
 
Jak jsme nepálily čarodějnice v MŠ U Koupaliště.

Hej, hej dnes je čarodějnic rej! A byl. 30. dubna se do naší mateřské školy slétli malí čarodějníčkové a čarodějničky, aby si užili pravé, čarodějnické dopoledne. Starší děti pekly ze začarovaného, kynutého těsta hady, pavouky, šneky, které si hned snědly, vařil se lektvar ze sedmero druhů bylin, házelo se škrpálem, učilo se základům létání na koštěti, znalostem pohádkových bytostí a znalostem kouzelného Lexikonu. Aby mohli malí čarodějničtí žáci dostat vysvědčení , museli prokázat, že umí kouzelná zaklínadla, která otevírají lidská srdíčka. O čarodějnický mls se postaraly paní kuchařky a nezbyl ani kousíček.
Sice nám počasí nepřálo, nezapálili jsme oheň, ale i tak jsme Čarymůru  poslali kam patří.  Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště.
 
Spolek Senioři ČR v České Třebové má své vlastní stránky

Najdete je na odkaze http://sdct.8u.cz/. To je myslím dost důležitá informace pro případné zájemce o členství.  Tato informace je současně doplněním textu, publikovaného o nadcházejícím 30. výročí trvaní organizace seniorů v České Třebové. Ne webových stránkách také najdete odkazy na bohatou fotodokumentaci o činnosti spolku letos i v předchozích letech. (re)
 
Revitalizace Zádolského potoka umožní udržet vodu v krajině

Lesy České republiky plánují dát přes jednu miliardu korun na boj se suchem. Tento týden začala akce Vracíme vodu lesu, při které chce na více než 300 místech lépe zadržet vodu v krajině. Je to případ i Zádolského potoka na pomezí Českotřebovska a Svitavska. Lesníci v 70. letech jeho tok narovnali. Ti současní ale opět obnovili  přirozené meandry. Akci dozoruje Agentura přírody a ochrany krajiny. Můžeme porovnat hluboké koryto Zádolského potoka, které bylo v minulosti narovnané a za lesní cestou je již potok po revitalizaci, takže je to mělký, meandrující potůček se spoustou tůní a bažin. Zdejší nivy se dokážou nacucat jako houba vodou, když ta voda je a pak tou vodou dotovat okolí. Druhá funkce je protipovodňová. I nyní je zřejmé, že voda si to místo našla a dělá přesně to, co jsme bylo záměrem projektu. Potok je nyní o polovinu delší....
Zádolský potok napřímen v rámci lesotechnických meliorací v 70., nebo 80. letech letech minulého století, tehdy měl potok 900 metrů. Po téhle akci se podaří přidat 400 metrů, takže se tu udělala meandrující koryta a systém různých průtočných a neprůtočných tůní. V nivě se vytvořilo meandrující koryto v původním rozsahu. Úpravy Zádolského potoka jsme již mohli pozorovat na výpravách do oblasti tzv. "Královy zahrady" v březnu t.r.
 
Evropská dotace pro VOŠ a SPŠ elektrotechnickou v Pardubicích  umožní držet krok s rozvojem techniky

Přes tisíc studentů navštěvuje Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu v Pardubicích, které ve městě neřekne nikdo jinak než „elektrotechna.“ Škola se díky investici Pardubického kraje, spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu, stala jedinou v republice, které vlastní moderní výrobní linku pro takzvané Industry 4.0. Celková investice dosahuje částky 14 milionů korun. V rámci spolupráce s partnerskou střední školou z Prešova byl uskutečněn také telemost mezi hejtmanem Martinem Netolickým a jeho slovenským protějškem Milanem Majerským.
„Chceme, aby naše školy měly vybavení, které odpovídá současným podmínkám výrobního procesu včetně takzvaného průmyslu 4.0. Proto využíváme maximální možnou měrou finanční prostředky z fondů Evropské unie. Tento typ automatizované linky je na středních školách zcela unikátní a vlastní jej pouze některé vysoké školy. To dodává celé investici za 14 milionů korun punc výjimečnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Instalované technologie skrývají velký potenciál do budoucna jak v oblasti konstrukční činnosti, tak v oblasti medicíny. Škola díky tomuto projektu bude moci na trh práce dodávat potřebné odborníky v oblasti 3D programování, vývoje, pneumatiky a hydrauliky,“ sdělil hejtman Netolický. Ten se zároveň díky moderní technice propojil se svým protějškem z Prešovského samosprávného kraje Milanem Majerským. Vzájemná komunikace se slovenskými partnery pak byla korunována interakcí robotů.
Díky těmto krajským investicím se jednoznačně zlepší připravenost studentů na následné povolání. „Nejen v Pardubicích funguje celá řada pracovních příležitostí pro absolventy elektrotechnické školy, a jsem přesvědčený, že tato investice opět o něco zvýší připravenost studentů na zaměstnání. Chceme vychovávat dobře zaměstnatelné a šikovné absolventy, což nelze na zařízeních, která mají svá nejlepší léta za sebou,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Investice do škol jsou podle krajské radní pro oblast evropských fondů Hany Štěpánové jasným příkladem, že prostředky z Evropské unie reálně pomáhají. „Ve středu jsme si připomněli 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie a dalších 14 milionů korun pro jednu z našich škol dokazuje, jak je pro nás toto členství stále velmi přínosné. V letošním roce se jedná již o několikáté dokončení projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu a celá řada projektů nás v letošním roce čeká,“ řekla Hana Štěpánová. 
Předmětem investice je dodávka vybavení učeben pro průmyslovou automatizaci, komunikační a síťové technologie. Část učeben bude sloužit pro výuku moderního řízení výrobního procesu – automatizované řízení, které v sobě obsahuje průmyslovou automatizaci spojenou s programováním, robotikou, moderní senzorikou a chytrými technologiemi. Zbývající učebny umožní výuku vizualizace technologických procesů.