Českotřebovský deník 135/2019 (16/5)
Koncertem v kostele sv. Jakuba skončil koncertní cyklus Kruhu přátel hudby

Poslední koncert uplynulé sezóny Kruhu přátel hudby je za námi.
Ve velmi pěkně zaplněném kostele sv. Jakuba Většího se ve čtvrtek uskutečnil koncert Pražského žesťového souboru (Prague Brass Ensemble) a varhaníka Aleše Bárty.
 
Koncert byl pro posluchače koncipován velmi atraktivně. Na začátku zazněly z kůru dvě společné skladby žesťů a varhan. Koncert otevřelo velmi známé Charpentierovo Te Deum. Poté následovala Bachova Passacaglia a fuga c moll - sólová skladba v podání skvělého Aleše Bárty. Další program žesťového kvinteta pokračoval již dole před oltářem. Mimo jiné zazněla Händelova Passacaglia g moll. Následovaly sólové skladby pro žestě a pro varhany. Závěr koncertu obstarala opět z kůru společná Vejvanovského Serenada in C Ukázalo se, že bylo správné uspořádat tento koncert v místním kostele. 
VÍCE ZDE

Zateplení Mateřské školy Habrmanova ulice  získalo stavební povolení

Stavba obsahuje: zateplení obvodových stěn všech budov mateřské školy kontaktním zateplovacím systémem s izolantem polystyren a minerální vata, zateplení plochých střech všech budov mateřské školy včetně výměny střešní krytiny za PVC fólii a asfaltový modifikovaný pás, výměna stávajících výplní otvorů (dřevěných oken, dřevěných a ocelových dveří a vrat) za nové plastové výplně, osazení vzduchotechniky do tříd mateřské školy, rekonstrukci kotelny včetně výměny plynových kotlů.
V kotelně  bude řešena změna umístění a výměna technologie kotelny vč. výstroje, plynoinstalace a regulačního systému. Kotelna bude osazena novými nízkoemisními plynovými kondenzačními kotli s nižším celkovým příkonem.
 
Zahájení řízení o územním plánu města Česká Třebová

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU  ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ TŘEBOVÁ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  SE BUDE KONAT VE STŘEDU 19. 6. 2019 v 15,00 hod v badatelně Městského muzea, Klácelova čp. 11.
Návrh Územního plánu Česká Třebová je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová, 3. patro budovy a na www.ceska-trebova.cz /Městský úřad/odbor rozvoje města a investic/rozvoj a územní plány/Územní plán Česká Třebová  od 17. 5. 2019 do 26. 6. 2019. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Vedení města Ústí nad Orlicí pokračuje v cyklech setkávání s veřejností


Uskuteční se ve středu 22. května v 17 hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Na připomínky, náměty a dotazy budou připraveni odpovídat starosta města Petr Hájek, místostarosta Jiří Preclík a neuvolnění místostarostové Mgr. Pavel Svatoš a Matouš Pořický.

Ústí nad Orlicí - město v pohybu 2019 - přehled vystupujících kapel


PROGRES 2 – brněnská rocková skupina hrající od roku 1968 s přestávkami 

DAVID KOLLER – český rockový zpěvák, skladatel a bubeník. Patří k významným muzikantům střední generace českého bigbítu a proslavil se jako lídr rockové skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005.

KAMELOT – současná česká hudební skupina pocházející z Brna.

YO YO BAND – česká hudební skupina. V r. 1975 ji založili R. Tesařík, Vl. Tesařík, O. Hejma a J. Novotný Kuzma.
FRANTIŠEK UHLÍŘ –
orlickoústecký rodák, významný český jazzový hráč na kontrabas, skladatel

MILAN PEROUTKA A SKUPINA PERUTĚ – M. Peroutka je český herec a zpěvák, syn spisovatelky I. Peroutkové

TATA BOJS – česká, resp. pražská alternativní hudební skupina vznikla v roce 1988.

NIRVANA CZECH TRIBUTE – IN THE NAME OF COBAIN – kapela z Ústí nad Orlicí

KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS – K. Kahovec je český zpěvák, hudební skladatel a kytarista.

QUEENIE – Kapela pochází z Prahy, byla založena roku 2006 a za dobu své existence se z ní stala suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v ČR a jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě.

ADELE TRIBUTE CZ – první a zatím jediný Adele Tribute v ČR. Při vystoupení znějí největší hity Adele

THE PINK PANTHERS – sedmičlenná hudební skupina vznikla ve Svitavách na počátku roku 1997

SUPPORT LESBIENS – česká hudební skupina, vznikla roku 1992. Dostala se do semifinále soutěže Marlboro Rock-in a získala smlouvu u Sony Music. Skupina se rozpadla v roce 1996, ale o čtyři roky později se zase sešla. 

Program akce Ústí - město v pohybu  (3. - 8. června 2019)


Program najdete v samostatném přehledu ZDE, více podrobností potom na webu www.ustinadorlici.cz

 

CENY PARDUBICKÉHO KRAJE JIŽ POŠESTÉ.


Nazdobené pardubické divadlo, slavnostní atmosféra, řada vzácných hostů, laureáti ocenění i s rodinami. Přesně takový byl pondělní večer, na kterém jsme jako členové samosprávy Pardubický kraj předávali Ceny za zásluhy o Pardubický kraj a Ceny Michala Rabase za záchranu. S udělováním cen šetříme, nechceme totiž, aby došlo k jejich inflaci a udržely si svou mimořádnost a vzácnost, tudíž i výjimečnost. Jen tak můžeme upozornit na příběhy lidí, kteří svými činy nebo celoživotním dílem pomáhají regionu či pochází z našeho kraje a zaslouží se významným způsobem o rozvoj oboru lidské činnosti nebo dokážou bryskně reagovat v kritických situacích a zachrání lidský život. Večerem provázel náš šikovný Moderátor Ondra Pokorný a hudební doprovod tentokrát zajistila skupina mladých zpěváků Gentleman Singers.

Tentokrát ceny převzali:

CENA ZA ZÁSLUHY O PARDUBICKÝ KRAJ

Ing. František Bobek, člen Československé obce legionářské, za celoživotní přínos k popularizaci lokální historie 2. světové války a aktivní podporu akcí, díky nimž se tato historie nadále udržuje v živém povědomí veřejnosti, a zejména mládeže.

Jaroslav Žák za mimořádný a nadregionální přínos k zavádění vyprošťovací techniky a moderních postupů při řešení zejména dopravních nehod.

Josef Volejník a Evžen Báchor za mimořádný přínos k rozvoji včelařství.

Doc. MUDr. Jan Iserle, CSc. za jeho dlouholetý přínos k rozvoji očního lékařství v Pardubickém kraji.

CENA MICHALA RABASE ZA ZÁCHRANU

Michal Fajfr a Jiří Sršeň za záchranu tonoucí ženy.

Jaroslav Komárek za zastavení koně vláčejícího zraněného jezdce na dostihovém závodišti v Pardubicích.

Leo Express se intenzivně připravuje na vstup do našeho regionu

V rámci příprav na vstup soukromého železničního dopravce Leo Express do Pardubického kraje od prosince letošního roku proběhlo další kontrolní jednání svolané hejtmanem Martinem Netolickým se zástupci dopravce. Ten se zajímal nejen o tvorbu jízdního řádu, nasazování jednotek, ale také o připravenost vozového parku a nábor zaměstnanců.
„Nastavování jízdního řádu tak, aby byl pro cestující co nejkomfortnější, probíhá průběžně, a to také v návaznosti na okolní kraje. V tuto chvíli velmi intenzivně řešíme provoz spěšných vlaků směrem na Polsko ve svátcích, jelikož se v mnoha případech liší české a polské státní svátky. Toto nyní musí dopravce vykomunikovat s polskou stranou. Pro cestující je dobrá zpráva, že dopravce se na vstup na naší železnici připravuje velmi intenzivně a o jednotlivých krocích nás informuje. To samozřejmě platí i pro České dráhy, se kterými řešíme jednotlivé body v rámci modernizace vozidel,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zástupci společnosti řešil také připravenost vozového parku. „Do konce června by měla připravená první souprava vlaku určeném přímo pro Pardubický kraj. Následně bychom chtěli společně s dopravcem vůz předvést cestujícím přímo na Orlicku. Jsem rád, že postup přípravy vozidel jde tak, jak jsme se domlouvali v rámci jednání před uzavřením smlouvy,“ sdělil hejtman.
Toho zástupci společnosti informovali také o procesu náboru zaměstnanců. „Stále probíhá nábor na pozice strojvedoucích, ale také vlakového personálu či obsluhy pokladen. Zájemci se nám hlásí nejen v rámci Pardubicka, ale i z dalších regionů. Oceňují především férovou pracovní nabídku a to, že budou moci jezdit v moderních vlacích,“ řekl ředitel Leo Express pro Českou a Slovenskou republiku Jakub Svoboda.
 
Další český unikát má šanci se dostat na Seznam světového dědictví UNESCO

Česká republika by se za čas mohla chlubit další položkou na Seznamu světového dědictví UNESCO. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem představuje unikátní národní kulturní památku, jež dokládá staletý chov a výcvik jedinečného plemene – Kladrubského bělouše. Toto vzácné plemeno barokních galakarosiérů v ní bylo vyšlechtěno a krajina byla přizpůsobena jeho potřebám. Je to jedno z mála míst na světě, kde jsou dosud chováni a cvičeni kočároví koně, a to jako součást národního kulturního dědictví. Ministerstvo kultury v těchto dnech obdrželo stanovisko od Mezinárodního výboru pro ochranu památek a sídel (ICOMOS).
„Zpráva od ICOMOS, tedy poradního orgánu UNESCO, je pro nás poměrně pozitivní. Vyplývá z ní, že máme velkou šanci na zápis. Svolal jsem jednání Rady památky pro zápis do UNESCO na polovinu června do Kladrub nad Labem, a tam si musíme rozdělit úkoly tak, abychom byli schopni v následujících měsících dostát všem doporučením a dopracovat potřebnou dokumentaci,“ řekl Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje a předseda Rady památky.
ICOMOS coby nejvyšší odborná autorita v památkové péči na světě konstatoval, že jde o typ památky, kterým byla dosud v rámci implementace Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví věnována malá pozornost. Doporučil upřesnit návrh v několika bodech, zejména zvážit rozsah ochranného pásma na jižní hranici nominované krajiny a chránit Kladrubský náhon, dokončit revizi management plánu, posílit řízení rizik, dopracovat strategii cestovního ruchu, zlepšit interpretaci navrhovaného statku jako kulturní krajiny. Ministerstvo kultury předpokládá, že ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, životního prostředí a s ministerstvem pro místní rozvoj a Pardubickým krajem upraví návrh tak, aby do konce února roku 2020 mohl být odeslán Centru světového dědictví UNESCO v kompletní podobě.
 
Kraj chystá opravy na středních školách za desítky milionů korun

Na posledních dvou zasedáních schválila Rada Pardubického kraje záměr investovat do oprav středních škol.  Radní potvrdili také výsledky výběrových řízení na dodavatele některých staveb.  „Pardubickému kraji se daří investovat nemalé prostředky do svého majetku a oblast školství není výjimkou.  Chováme se jako zodpovědní hospodáři, a proto u zakázek nerozhoduje jenom nejnižší nabídka, ale také rychlost zhotovení,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Střední školu zdravotnickou Pardubice čeká rekonstrukce střechy na budově teoretické výuky. Jedná se o vylepšení zateplení střešního pláště, výměnu střešní krytiny a nové klempířské konstrukce a prvky hromosvodu.  Předpokládané náklady jsou ve výši 5,1 milionů korun.  Gymnázium a SOŠ Přelouč se dočká rekonstrukce sociálního zařízení. „Stávající toalety čeká komplexní rekonstrukce, neboť jsou v havarijním stavu. Kromě toho budou vyměněny dožité vodovody, elektroinstalace nebo kanalizace.  V částce 5,1, milionů jsou i nové obklady, dlažba a sanitární zařízení“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství. Na Obchodní akademii se studenti a pedagogové dočkají nové podlahy. Stávající nevyhovuje současnému zatížení a při pohybu osob se značně chvěje. Opravy si vyžádají částku 2 miliony korun. Stejnou částku si vyžádá i rozšíření stávajícího zázemí pro učně o šatny a sociálního zařízení pro dívky na VOŠS a SŠS Vysoké Mýto. K tomu vznikne část administrativních prostor a k úpravě zázemí pro mistry nebo opravě technické místnosti. „Více než deset milionů korun investujeme na pedagogické škole v Litomyšli. Je potřeba rekonstruovat elektroinstalační rozvody, které nesplňují současné normy. Investice za 12,2 milionů korun vyřeší páteřní rozvody, výměnu svítidel po celé škole i nouzové osvětlení,“ sdělil Bohumil Bernášek.
Pardubický kraj chystá i další projekty a v současné chvíli pracuje na finančním zajištění těchto akcí. „Na Střední zdravotnické škole ve Svitavách chceme odvlhčit suterén budovy a přistavět sociální zázemí za 11,5 milionu. Na SOŠ a SOU Lanškroun chystáme úpravu podhledů ve sportovní hale za 4 miliony korun a na Střední škole chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem chceme upravit odbornou učebnu za 190 tisíc korun,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana odpovědný za investice.
Pardubickému kraji se daří dlouhodobě získávat finanční prostředky na realizaci úspor energií. „Operační program životního prostředí je velmi využívaný. Na realizace projektů směřujících k úsporám energií se nám daří získávat desítky milionů korun. V tuto chvíli mohu říci, že chystáme další projekty,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Díky penězům z tohoto programu bude v ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová provedena nová obálka budovy. Dále dojde k odvlhčení a přístavbě plošiny pro imobilní návštěvníky školy.  Celkem se jedná o náklady ve výši 17,6 milionů korun.
Největší investici čekají historickou budovu v areálu Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli. „V objektu historické budovy, která je kulturní památkou je potřeba provést úsporná opatření, která zachovají výtvarný ráz celého objektu. Navíc veškeré práce budou provedeny s ohledem na provoz školy,“ sdělil hejtman Martin Netolický. V budově bude vyměněna stávající krytina střechy, dále okna za repliky s výrazně lepšími teplenými vlastnostmi. To se týká i prosklené spojovací chodby mezi dvěma budovami. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 31,5 milionů korun.
 
Děkankou Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice má nové vedení. Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek jmenoval do funkce děkanky Janu Holou. Někdejší proděkanka fakulty pro vědu a výzkum vystřídala po čtyřech letech ve funkci Josefa Fuska.
Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s bezmála 800 studenty. Na této fakultě se v 5 kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů.
Doc. Ing. Jana Holá, Ph.Dje docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě Pardubice působí od roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009. Na fakultě, kterou v dalších čtyřech letech povede, nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie. Poslední 4 roky byla proděkankou pro vědu a výzkum.