Českotřebovský deník 139/2019 (21/5)
Projekt kanálu D - O - L versus oslavy českotřebovského gymnázia

Zdánlivě to spolu vůbec nesouvisí, ale přece jen jsem nějakou souvislost našel. Mnoho abiturientů českotřebovského gymnázia píše jak to bude s oslavami, s termínem,. programem, se zajištěním sálů, jsou zděšeni zprávami o potížích pro setkání v Národním domě. Co k tomu mohu napsat: je tolik, že program byl zveřejněn a můžeme jej studovat na tomto odkazu ZDE. Poslední informace pro červnové číslo zpravodaje jsem si objednal u ředitele gymnázia Mgr. Josefa Menšíka a budou poskytnuty v pátek 24. května, potom jakékoliv změny budu dávat na tyto webové stránky. Je to tak, že hlavními dny oslav je pátek 14. a sobota 15. června.
A teď ta kolize s průplavem Dunaj - Odra - Labe: 
Jako naschvál  se  v pátek 14. 6. koná dlouho předem avizovaná veřejná  rozprava v Senátu Parlamentu ČR na téma: „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?.  Na toto jednání je pozvána spousta významných osob, Podle seznamů jsou mezi nimi také naši abiturienti : Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. prof. Ing. Václav Cempírek, představitelé dotčených krajů a tedy také hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a ještě i  představitelé  měst s rozšířenou působností na trasách D-O-Lu, tedy opět i České Třebové. Přitom hejtman má tento den  moderovat setkání s Vladimírem .Moravcem. V Senátu to začíná v 9 hod, ráno, ale po fixovaném programu s vystoupením obou názorových stran má být vlastní diskusní rozprava, v součtu 180 min. Nedělejme si iluze, že se  všichni přihlášení dostanou ke slovu, ale  bude to snad na celý den).  To projednávání D-O-Lu je důležité, zvlášť pro naše území "hydrologické střechy Evropy", kde do podložního pseudokrasu (bráno geologicky) stačí kopnout a puklinová odlučnost může v době, kdy celostátně řešíme sucho, odvést vodu, zásobující desítky obcí v třeba i v naší oblasti, do háje. Informaci Pavla Kováře o tom, že se  něco důležitého pro náš rajón se kdesi odehrává považuji za významnou. Je nakonec dobře, že se ta akce koná. Předpokládám, že nevznikla proto, aby ten megalomanský průplav propagovala. Akorát ten termín se nehodí! Formu senátní rozpravy lze nejrychleji a nejsnáze zařídit, výsledný efekt sice může být menší  než jiné formy, jednací řád je zde svazující. Ale může to být začátek vedoucí k rozhodnutí, že projekt kanálu je zejména pro "naši střechu Evropy" velká hloupost. I kdyby se postavil, i kdyby to ekologicky neškodilo (škodit ale bude), tak nebude stejně co vozit, údržbu a provoz nikdo nezaplatí....

Přijmeme brigádníka / brigádnici starší 18 let do prodejny RELAY v hale českotřebovského nádraží jako prodavače tabákových výrobků, novin a časopisů.  Kontakt 606 283 743

Rodinné centrum Rosa v červnu

5/6 17:30         
Zdravá výživa pro každého, s PharmDr. Margit Slimákovou, v Kulturním centru ve Velkém sále, v České Třebové, vstupné 200 Kč, rezervace na rcrosact@seznam.cz
7-8/6  Nocování v Rose pravěké s Dinosaury pro děti a rodiče, děti od 5 let i samostatně, přihlášky nutné
 
TÝDEN SPORTU 2019 V ROSE (v rámci TS vstupy na níže uvedené aktivity zdarma)
17. 6. 2019 8:30 do 12:00
Klub rosteme spolu pro rodiče a děti od 18 měsíců - s Bc. Janou Stolarikovou,
Závody v lezení odstartují kolem 10:30
18. 6. 2019  8:30 až 11:00
Klub rodičů s miminky s Bc. Janou Stolarikovou, tel.: 733  763 824
19. 6. 2019  18:00 až 19:00
TANEC TRIBAL – Amapola Tribe s Evou Hüblovou, tel.: 608 970 357
20. 6. 2019 17:30 až 18:30
Klub pro těhotné ženy s Bc. Lenkou Jasanskou, tel.: 607 624 491
 
25/6 13:30 „Workshop relaxace, nadhledu, sebepéče“
Proběhne v přírodě v pěší vzdálenosti od České Třebové. Lektorka Mgr. Martina Holcová Pečuj doma a s námi setkání pečujících. Diakonie ČCE, info Magdaléna Grünbecková-604299659, magdalena.grunbeckova@diakonie.cz

Hledám podnájem bytu 1+1 v České Třebové. Spěchá. Telefon 723 318 241

Táňa Řeháková & Šárka Rezková pokřtily v Litomyšli novou kuchařku

V pondělí 13. května 2019 byla českotřebovské veřejnosti v místním knihkupectví Kosmas prvně představena nová kniha, vlastně kuchařka, českotřebovské autorky, Táni Řehákové,  nazvaná „S díky paní Dobromile“.  Jelikož Táňa je vyznavačkou zdravého stravování, kniha pochopitelně  o zdravém jídle pojednává.
V rámci tradiční akce Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové, která se o minulém víkendu konala v Litomyšli, byla tato nová  kniha   slavnostně pokřtěna.  V sobotu 18. května, již od desáté hodiny ranní, kdy byla gastronomické akce na litomyšlském náměstí  zahájena, bylo možné autorku knihy, paní Táňu, spatřit v jednom z mnoha stánků. Zde bylo možné si knihu prohlédnout, zakoupit a od autorky nechat napsat věnování. Autorka, oděna do historického kostýmu hospodyňky, s každým zájemcem o knize podrobně pohovořila a odpovídala na dotazy.  VÍCE V SAMOSTATNÉM ČLÁNKU ZDE

Střední školy mají volná místa ke studiu
V České Třebové je podle přehledu obsazeno

První kolo přijímacích zkoušek už je minulostí.  Některé školy zřizované Pardubickým krajem stále hlásí volná místa a uchazeči o studium tak mohou posílat znovu přihlášky. Řada krajských škol má dosud volná místa, často se jedná o velmi atraktivní obory s vysokou uplatnitelností na trhu práce. Informace o volných místech nejdete na webu nebo vám je poskytnou jednotlivé školy či přímo odbor školství Pardubického kraje. Přehled v tabulce je ZDE
Pardubický kraj nabízí na svém školském portálu www.klickevzdelani.cz/prijimacky veškeré informace, jak najít volná místa pro budoucího středoškoláka. Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se podává přímo řediteli střední školy. Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici na středních školách. Lze ji také podat na tiskopisu zveřejněném na školském portálu.  Vyplnit ji a doložit stejnými doklady, je potřeba stejným způsobem jako v kole prvním. Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení není omezeno pouze na jednu střední školu a lze je možné podat na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly.
 
Svěcení těžkých mašin u lhotecké Bečkovy kovárny

Je to už v několikaletá jarní tradice, letos se akce konala v sobu 18 května, O. Miloše Kolovratníka vystřídal P. Brokeš. Vše důležité je na fotografiích. Následoval výlet do muzea ve Svitavách a závěr byl v kempu Opatovec. Sešla se opět velmi dobrá parta.

Josef Volejník, včelař, obdržel vyznamenání Za zásluhy o Pardubický kraj

Velká maringotka postavená na okraji jedné z luk, na kterých se prohánějí starokladrubáci z nedalekého hřebčína. To je jedno z království Josefa Volejníka, ze kterého na jaře vylétají včely, aby opylovaly květy na rozlehlých zelených polabských plochách.
Ačkoliv pan Volejník nepatří právě mezi nejmladší včelaře, i když blížící se devadesátku by mu nikdo nehádal, zvládá bez problému postarat se o své svěřenkyně hned v několika takových maringotkách rozesetých na Přeloučsku. Je totiž pokračovatelem a zlepšovatelem metody, jejíž základy položil Otakar Brenner.
Ale pojďme od začátku. Dnes devětaosmdesátiletý Josef Volejník se ke včelám dostal už před druhou světovou válkou. „Naproti přes ulici bydlel pan Drahokoupil a tomu jsem hlídal roje. To bylo první setkání se včelami,“ vzpomíná Volejník, který se naplno svému životnímu koníčku začal věnovat po návratu z vojenské služby. Za štěstí považuje, že se časem seznámil s metodou včelaření prosazovanou Otakarem Brennerem. „Měl jsem kamarády s velkými úly, to se mi ale nelíbilo. Poznal jsem pana Brennera, který včelařil s nízkými nástavky. Tak jsem i ty svoje uřezal,“ vypráví Josef Volejník o zásadní změně svých úlů v polovině sedmdesátých let. Laikovi jen složitě vysvětlitelná metoda nepoužívá v úlu žádné mateří mřížky, včely nijak neomezuje v pohybu a vytváří podmínky podobné, jaké mají divoké včely v dutině stromu. Tento způsob včelaření, který umožňuje včelám vytvořit uvnitř svoje vlastní hnízdo, vyžaduje pouze speciální zvedák, který včelař používá při výměně jednotlivých nástavků. „Tato metoda mě zaujala především proto, že ji i jako žena zvládnu. Po fyzické stránce nemám problém s manipulací s menšími nástavky a při vytáčení medu nepotřebuji pomocníka,“ vysvětluje Volejníkova žačka a současná jednatelka přeloučské organizace Českého svazu včelařů Milada Polláková. Tím potvrzuje slova samotného pana Volejníka, který s úsměvem opakuje, že tento způsob včelaření je velmi pohodlný. „Včely nás vlastně nepotřebují, takže já je celou sezónu neruším. V takovém úlu není co dělat. Nemůžete ani udělat žádnou chybu,“ tvrdí Josef Volejník.
Zkušenosti od něj čerpají nejenom kolegové na Přeloučsku, se svými studenty za ním jezdí i ředitel Středního odborného učiliště včelařského Nasavrky Josef Lojda: „Pan Volejník včelaří tak, jak to včely potřebují. Nedělá zbytečné zásahy, snaží se včelám vyhovět. Se studenty k němu jezdíme proto, aby viděli, jak daleko se zkušený včelař může časem dostat.“
A co pro pana Volejníka znamenají jeho včely? „Pohoda, pohoda, nic jiného než pohoda. Je to příroda a to je radost,“ vyznává se Josef Volejník.


Helikoptershow Hradec Králové

Slunečné počasí ve spojení silných strojů a profesionálů na zemi i ve vzduchu znovu přilákalo na královéhradecké letiště během dvou dnů více než dvacet tisíc návštěvníků. Nejlepší jezdci i nejzkušenější piloti předvedli své umění 17. a 18. května 2019 na letišti v Hradci Králové v rámci nejrozsáhlejší letecké a motoristické show v České republice.
Páteční program Helicopter Show se nesl ve znamení tradičního programu pro odbornou veřejnost i školy. Profesionálové z řad složek IZS mohli diskutovat nad tématy spojenými s leteckou záchrannou službou a nechyběl ani praktický výcvik leteckých záchranářů a složek IZS při záchraně osob z lanovky. V dopoledních hodinách si děti opět užily program zaměřený na prevenci, dodržování bezpečnosti a záchranu lidských životů včetně samotné resuscitace. Prezentace středních a vysokých škol se zaměřením na letecké, záchranářské, hasičské a policejní obory, která byla v letošním roce novinkou, zaznamenala velmi kladný ohlas.
Brány letiště se v sobotu otevřely již v 8:30 a hned od 9:00 si příchozí mohli plnými doušky užívat hlavní program Rally Show. Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu ve většině závodních speciálů na rally okruhu se skokem přes most nebo jízdu dveřmi napřed s profesionálními driftaři. Opravdové dětské závodní stroje vybavené bezpečnostními prvky nadchly nejmenší závodníky a větší buginy si mohli na vlastní kůži vyzkoušet i rodiče.
Vzhledem k velkému počtu letadel, které se chtěly na hradeckém nebi v sobotu ukázat, museli organizátoři přistoupit k letovému „předprogramu“, který začal již ve 12:00 průletem skupiny klasických letounů Cessna Grand Caravan, připomínajícími svými vlastnostmi SUV mezi automobily.  Následovaly ukázky hornoplošníku Piper PA 18 Super Cub, na kterém se v 50. letech cvičila americká armáda, JAK C11 i premiérová ukázka skupiny letounů Cessna C525 a CJ 2+.
Tradiční průlet rekordního počtu osmnácti vrtulníků slavnostně zahájil hlavní letový program. Návštěvníci mohli poprvé na letišti vidět ukázku záchrany osob z lanovky, která patří mezi obtížné záchranné zásahy i pro samotné záchranáře. Část lanovky se dvěma sedačkami vyrostla na letišti a do ukázky se zapojili i členové horské služby.  V barvách Red Bullu se na nebi znovu objevili rovnou tři letci. Mirko Flaim ze skupiny Flying Bulls zazářil při očekávané premiéře vrtulníku Bell 47, který znají diváci z kultovního seriálu M*A*S*H a nechyběli ani čeští zástupci z elitní letecké série Red Bull Air Race Petr Kopfstein i loňský mistr světa Martin Šonka. Na nebi se ukázaly i armádní vrtulníky Mi171 a W3A Sokol a premiéru na královéhradeckém letišti měl jednomotorový lehký vrtulník Robinson R66 a bezpilotní vrtulník SkySpotter 150.
Diváci zhlédli letovou i statickou ukázku více než 100 strojů, kterou opět doplnily luxusní a sportovní vozy od Advantage Cars, Porsche, Caterham, elektromobily Tesla a mnoho dalšího. Povědomí o akci sahá až za hranice nejen východních Čech, ale i České republiky. Kromě fanoušků z Nizozemí, Rakouska, Maďarska, Slovenska i Polska poprvé dorazil i vrtulník Bell 429 od švýcarské firmy Air Zermatt.
Po ukončení letového programu měli diváci ještě šanci stihnout v areálu Rally Show kaskadérskou motocyklovou show, otestovat nové modely na závodním okruhu nebo paralelní drift show. Pro děti a tatínky byly po celý den k dispozici adrenalinové zážitky, které nikde jinde v tomto rozsahu v ČR nenajdou http://rallyshow.cz/zazitky/.       
 
Automobilová škola bude mít nové venkovní hřiště

Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním zasedání finanční prostředky na výstavbu multifunkčního venkovního hřiště na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí. Travnatou plochu nahradí umělý povrch.
„V současné době využívají studenti automobilní školy k výuce tělocviku travnatou a částečně upravenou antukovou plochu. Nové hřiště s umělým povrchem bude sloužit na více sportů.  Součástí rozpočtu je i nákup sportovního vybavení,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství. Kromě hřiště bude vybudováno i oplocení z dřevěných fošen.  Nad nimi bude do výšky čtyř metrů natažena polyamidová síť.  O částku za celou investiční akci ve výši 1,5 milionu korun se podělí rovným dílem Pardubický kraj a střední škola.