Českotřebovský deník 163/2019 (14/6)
Nástup - výstava ke 100 letům skautingu v České Třebové zahájena

Čtvrtek 13. června 2019 . Foyer Městského muzea se jen hemžil skauty a skautíky, Zahajovala se jubilejní výstava ke stoletému výročí zahájení systematické skautské činnosti v České Třebové. Přítomni: ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská, starostka města Mgr. Magdaléna Peterková,  vůdce českotřebovského skautského střediska Javor Pavel Vomáčka, Jeho zástupce Olda Pešina, kurátor výstavy Mgr. Vojtěch John, oldskauti, zástupci skautských oddílů. Skauting v České Třebové je po 100 letech zakotven tak jako málokde,Česká Třebová je baštou skautingu ve východních Čechách. Skauti v 8 oddílech pracují v klubovnách skautského domova Pod horami i na Parníku.  Výstava je zajímavá, byla připravena ve spolupráci s celou členskou základnou, po vyhlášení výzvy se sebralo tolik materiálu, že bylo třeba třídit a vybírat, mnoho věcí se nevešlo. Výstava je vytvořena tak, že mapuje   jednotlivá období, kdy skautské hnutí ve městě volně působilo. Z doby zákazu činnosti je materiálů logicky málo. Poděkování patří všem, kteří pomohli dát výstavu dohromady, je  skutečně potřeba a stojí za to ji navštívit a prohlédnout, málokde se mohou takovou skautskou historií pochlubit. Výstava je v městském muzeu otevřena až do konce prázdnin.

Jak město doplácí na městská sportoviště

Peklák    Ek. výsledek        ek. výsledek duben - prosinec         ek. výsledek I. - III.          (dotace byly Peklák + ZS společně)

2011       V tomto roce byl z rozpočtu města poukázán příspěvek města ve výši 650 tis. na nákup sněžné rolby
2012       Ztráty z provozu, pokud vznikly, hradila společnost Ekobi ze svých rezerv
2013       Ztráty z provozu, pokud vznikly, hradila společnost Ekobi ze svých rezerv
2014       velikost ztráty nebyla zveřejněna, byl poprvé požadavek na dotaci 1200 tis. Kč (důvod špatná zimní sezóna 2013/14)
2015      - 573 tis. Kč                  - 1003 tis. Kč                                 + 430 tis. Kč
2016      - 2135 tis.Kč                 - 1803 tis. Kč                                - 332 tis. Kč
2017      + 28 tis. Kč                   - 1265 tis. Kč                                 + 1293 tis. Kč
2018      - 1543 tis Kč                 - 1629 tis. Kč                                +  86 tis. Kč
2019      - 2644 tis. Kč                - 2299 tis. Kč                                - 345 tis. Kč                       Letos rekordní ztráta 2644 Kč

Zimák     Celková provozní ztráta      ek. výsledek duben - prosinec     ek. výsledek leden - březen         dotace zimák + Peklák

2007       Velikost ztráty z provozu nebyla zveřejňována                                                                            442 tis.Kč (ZS)
2008                                                                                                                                                            865 tis.Kč (ZS)
2009                                                                                                                                                            610 tis Kč (ZS)
2010                                                                                                                                                            620 tis.Kč (ZS)
2011                                                                                                                                                            650 tis. Kč (ZS)
2012                                                                                                                                                            750 tis. Kč (ZS)
2013                                                                                                                                                            760 tis. Kč (ZS)
2014       výše ztráty nebyla zveřejněna jen požadavek na dotace 800 tis. na ZS a 1200 tis. Kč (Peklák)  2000 tis. celkem
2015      - 484 tis. Kč                       - 298 tis. Kč                              + 186 tis. Kč                                      700 tis. Kč
2016      - 937 tis. Kč                       - 634 tis. Kč                               - 303 tis. Kč                                    2000 tis. Kč
2017      - 1206 tis. Kč                     - 1135 tis. Kč                             - 71 tis. Kč                                      1940 tis. Kč
2018      - 858  tis Kč                       - 977 tis. Kč                               + 119 tis. Kč                                    2200 tis. Kč
2019      - 1366 tis. Kč                     - 1395 tis. Kč                             +29 tis. Kč                                       2200 tis. Kč

Ekonomický výsledek je dán provozní ztrátou, tedy bez odpisů, není určen za jednotlivé kalendářní roky, ale např. v roce 2019 za období duben - prosinec 2018 a dále za první 3 měsíce letošního roku 2019. Podobně i v předchozích letech. Dotace se vyplácí provozovateli - společnosti Eko Bi zpětně. Její výše nepokrývá obvykle celou provozní ztrátu sportovišť.V případě letošní sezóny  celková provozní ztráta zimáku a Pekláku překročila 4 miliony korun  a je navržena dotace ve výši 2200 tis. Kč (pro zimák a Peklák celkem). Vyplacení dotace schvaluje zastupitelstvo města obvykle na červnové schůzi na doporučení rady města.  Více ZDE
 
Změnili dodavatele vozu a ušetřili 20 tisíc korun

Velmi důležité bylo zajistit nový dodávkový automobil pro Kulturní centrum, neboť ten předcházející měl už dávno odslouženo a neměl ani platnou technickou prohlídku. Město  se chovalo při  zakoupení objednaného vozu obezřetně, při prohlídce vybraného vozidla u AAAS auto byly zjištěny takové technické problémy, které by mohly přinést starosti a následné výdaje. Proto po nové poptáce byl vybrán výhodnější typ Ford tranzit a to dokonce  za cenu o 20 tisíc Kč nižší.
 
Téměř 400 Oušťáků podpořilo celostátní vlnu protestů!

Ústí n. O.Orlickoústecké Mírové náměstí se v úterý navečer zaplnilo demonstranty. Odhadem 350 jich přišlo vyjádřit svůj nesouhlas s aktuální politickou situací, sílícím střetem zájmů premiéra Andreje Babiše a jeho údajnou snahou ovlivňovat nezávislost české justice dosazením Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti. Akci, jíž předcházela studentská demonstrace před necelým měsícem, uspořádal 11. června Spolek pro organické Ústí. A jeho členové jsou s výsledkem hodinu a půl trvajícího setkání spokojeni.
Během několika málo dnů museli pořadatelé zajistit adekvátní propagaci i všechny organizační náležitosti. Soudě dle počtu příchozích ovšem úspěšní byli. A myslí si to také předseda Spousti, profesí učitel Petr Kulhavý. „Při sledování chování vrcholných představitelů státu je mnohým z nás úzko, cítíme velkou nespokojenost. Možnost tuto nespokojenost vyjádřit a sdílet se spoluobčany je myslím úlevná, takže jsem rád, že jsme prostor pro toto sdílení vytvořili. Potěšila nás atmosféra i to, kolik lidí přišlo,“ zaznělo z úst hlavního pořadatele. Mezi řečníky nechyběly výrazné ústecké osobnosti spjaté z děním během sametové revoluce a polistopadovým vývojem. K ústeckým občanům tak promluvil například lékař Lubor Špáta, někdejší poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum, bývalý ústecký starosta Karel Škarka či duchovní a básník Erwin Kukuczka. Mezi pozvanými nechyběl ani pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a výrazná osobnost normalizačního disentu František „Čuňas“ Stárek. Hudebního doprovodu setkání se ujala swingová skupina klavíristy Jana Hrodka, moderátorský mikrofon pak připadl pastoru zdejší Jednoty bratrské Danielu Dostrašilovi.
Kromě nestorů ústeckého kulturního a společenského života ovšem mluvili i mladší – učitelé a jejich studenti. Pozitivního ohlasu se dočkalo například vystoupení Pavla Holáska z pedagogického sboru zdejšího gymnázia. „Když už se konečně občanská společnost probudila, nemohu zůstat stranou. Podporuji hlavní cíle protestů, tedy kritiku střetu zájmů premiéra Babiše a obranu liberální demokracie. Jde mi ale také o úpadek politické kultury vůbec. Naši přední politici deformují jazyk i myšlení, to se pak v jednání musí projevit," zdůvodnil podporu akce učitel biologie a filosofie. Za studenty pak prohlášení spolku Milion chvilek pro demokracii přečetl Martin Procházka a přítomné pozdravila pořadatelka protestního setkání na Kociance Natália Kudrnová, která mimo jiné uvedla: „Jsem moc ráda, že jsme se tu dnes sešli, že i Ústí se rozhodlo ukázat, že lež, podvody, nenávist a pohrdání trpět nesmíme. Podobné akce ukazují, že jsme ještě nezpohodlněli, že nejsme lhostejní ani pasivní."
Na Letnou! Nečekaný zájem o úterní akci na Mírovém náměstí využijí pořadatelé ze Spousti k tomu, aby zorganizovali společný zájezd na pražskou Letnou. Demonstrace, která je zde svolána na 23. červen od 16.30, bude patrně největším protestním setkáním od pádu komunistického režimu. Zájemců o „výlet“ je již nyní hodně a další mají stále možnost se přihlásit. „Na našem facebooku vyplníte do nedělního večera krátký kontaktní dotazník, my zajistíme autobus a budeme vás informovat, kde si koupíte jízdenku za cca 350,- Kč. Mnohé to možná překvapí, ale autobus nám nikdo neplatí,“ uzavírá s humorem další z členů Spousti Jaroslav Kopecký.
 
Červený kříž ocenil bezplatné dárce krve z regionu

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí si na čtvrteční odpoledne 13. června připravil, v rámci Světového dne dárců krve, setkání bezpříspěvkových dárců krve u příležitosti slavnostního předání Zlatého kříže III. třídy za 80 bezplatných odběrů. Slavnostní odpoledne bylo připraveno v prostorách Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí za účasti zástupců Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí a Nemocnice Pardubického kraje transfúzního oddělení v Ústí nad Orlicí. O zpříjemnění setkání se postarala kulturním programem Základní umělecká škola Jaroslava Kociána včetně doprovodného programu městského muzea a to prohlídkou výstavních prostor. Pozváno bylo celkem 67 bezpříspěvkových dárců krve za 80 bezplatných odběrů z okresu Ústí nad Orlicí. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve se konalo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Pardubického kraje.
DÁRCOVSTVÍ KRVE 2018 - okres Ústí nad Orlicí:
Počet registrovaných dárců - celkem:                    2 736
Počet nově registrovaných dárců:                            264
Počet bezpříspěvkových odběrů krve:                   2 675
Počet bezpříspěvkových odběrů plazmy:              8 176   
14. června si připomínáme den narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera a od roku 2005 je tento den Světovým dnem dárců krve. Světový den dárců krve je poděkováním dobrovolným, neplaceným dárcům krve za jejich život zachraňující dar, připomínkou toho, že svět potřebuje dostatek bezpečné krve pro každého, kdo ji potřebuje. Každých několik vteřin někdo potřebuje někde na světě krev. Transfúze krve a transfúzních přípravků zachrání každoročně životy milionů lidí. V ČR bohužel počet dárců krve v poslední době klesá - v nemocničních zařízeních transfúzní služby je registrováno cca 233 tisíc pravidelných dárců, což je podstatně méně, než počet doporučovaný WHO, který by měl být o cca 150 tisíc vyšší. Výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve a jejích složek a oceňování dárců krve patří k hlavním programům ČČK, který spolupracuje s transfuzními zařízeními.
 
Na přihlášení stavby roku už zbývají jen dva týdny

Na Pardubickém kraji se letos poprvé sešla porota připravená na hodnocení letošního ročníku krajské soutěže Stavba roku. Soutěž tradičně pořádá Pardubický kraj spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
„Přestože má soutěž v názvu Stavba roku, interval jejího vyhlašování máme dvouletý. Naším cílem je upozornit na zajímavá a dobře provedená díla,  která v našem kraji v tomto časovém intervalu vznikla. Mohou to být rozsáhlé stavby, ale i docela drobné objekty nebo rekonstrukce,“ říká opětovný předseda poroty, 1. náměstek hejtmana Roman Línek a upřesňuje podmínky: „Letos mohou vlastníci, uživatelé, investoři, projektanti nebo zhotovitelé stavby přihlásit díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. července. 2017 do 30. června letošního roku.  Uzávěrka přihlášek je 1. července, zbývá tedy už jen 14 dní na podání zpracované přihlášky.“
V letošním roce porota upustila od hodnocení v kategoriích a chce pouze vyzdvihnout mimořádná díla bez ohledu na jejich charakter. „Porota bude stavby posuzovat dvoukolově. Nejprve podle přijatých přihlášek, a potom všechny postupující stavby osobně během léta navštíví. Kritériem bude architektonická kvalita stavby, jejich začlenění do okolního prostředí, ale také kvalita stavebních prací, spokojenost stavebníka a další zvláštní přínosy,“ uvádí místopředseda poroty Radim Loukota.
Svou cenu bude opět udělovat i veřejnost prostřednictvím hlasování. Tato možnost bude zveřejněna po uzávěrce přihlášek.
Pokud mám dobré informace, tak s účastí v soutěži  počítá i město Česká Třebová, kde by měla být prezentována zateplená budova MŠ U koupaliště a její kouzelná zahrada.
 
Schindlerova továrna v Brněnci má naději

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil areál bývalé Vitky Brněnec a Schindlerovy továrny na Svitavsku. Celá lokalita dostala novou naději díky rodině Löw-Beer, která v minulosti továrnu vlastnila. Pardubický kraj přispěl k potenciálnímu rozvoji areálu již v minulosti, kdy nechal zajistit odstranění chemikálií, které se zde nacházely bez jakéhokoliv zabezpečení.
„Osud Vitky Brněnec jsem sledoval ještě v dobách, kdy jsem nebyl ve funkci hejtmana, protože se nejednalo o jedinou textilní továrnu, která byla postižena změnami v průmyslu po roce 1989. Stejně jako v případě jiných ekologických zátěží jsme se v minulosti postavili čelem ke vzniklé situaci tím, že jsme zajistili odstranění chemikálií, které se nezabezpečené válely v areálu a hrozilo jejich odcizení a možné znečištění okolí. Druhým krokem byla analýza rizik, která naštěstí ukázala, že znečištění není nijak závažné,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Tento projekt není prvním, který se ve Vitce prezentuje, avšak díky Löw-Beer, která má na úspěchu osobní zájem, je to záměr důvěryhodný, což dokazuje nejen studie, ale také již odvedená práce v řádech milionů korun. Investoři chtějí již v roce 2021 otevřít veřejnosti první část areálu. Důležité je, aby se s projektem a rozvojem areálu identifikovalo celé okolí, kterému může přinést celosvětovou popularitu,“ řekl hejtman, který přislíbil svolání jednání starostů v okolí, kterým bude celý záměr odprezentován.
Součástí záměru je kromě vybudování samotného muzea také restaurace, ubytovací kapacity či kino. Rodina Löw-Beer společně s nadačním fondem jedná například s nadací režiséra Stevena Spielberga, židovskými organizacemi a Evropskou unií o podpoře záměru.
Továrna v Brněnci má velmi pestrou historii. Původně byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel, Izák Löw-Beer postupně vybudoval významnou textilku. Během války byla změněna na muniční továrnu a Brněnec se stal pobočným táborem koncentračního tábora Groß-Rosen. Do továrny přesunul německý podnikatel Oskar Schindler dělníky ze své smaltovny, čímž jim zachránil život. Jednalo se přibližně o 1 200 osob. Z továrny se po válce opět stala textilka, avšak po roce 1989 nedokázala konkurovat změnám společenských poměrů.