Českotřebovský deník 170/2019 (20/6)
Gymnázium v roce svého 110. výročí

Fotografie pedagogického sboru gymnázia v jubilejním roce, všichni pěkně pohromadě....
1. řada zleva: Hana Benešová, Václava Tomšová, Dana Zahálková, Kamila Pavlíková, Ivana Pecháčková, Renata Zárubová, Michaela Židková, Tomáš Kupka, Josef Menšík, Dana Řehořová, Jarmila Petrová, Eva Vašinová, Daniela Fricová, Marie Lenochová, Ondřej Limberský, Petr Kolář
2. řada zleva: Jana Divišová, Martina Pěkníková, Pavla Pecháčková, Hana Grundová, Iva Peroutková, Michal Jiráský, Jan Kohút, Jan Wątroba, Zdeňka Kmentová, Petr Poldauf, Petr Farník, Václava Šrůtková, Jiří Nespěchal, Milana Soukupová, Tomáš Keprt

Beseda s Markem Pakostou  

Starostka města Magdaléna Peterková letos aktivně vstoupila do dění na Týdnu sportu a prakticky denně se účastní některých aktivit. Pomineme-li oficiální zajištění např. slavnostního zahájení a účast při udílení cen nejlepším sportovcům, jde také o její přímou účast přímo na sportovním dění v Javorce a vedení besed s úspěšnými sportovci. V úterý se tak dopoledne na Starém náměstí konala beseda s amatérskou mistryní světa v silniční cyklistice Monikou Simonovou a dnes ve čtvrtek  přivítala doma v České Třebové snad nejúspěšnějšího českotřebovského volejbalistu, olympionika  reprezentanta, a nyní  také nejvyššího funkcionáře (tedy předsedy) Českého volejbalového svazu (co do tělesné výšky i dosažené funkce). Ve čtvrtek po desáté hodině se tak na náměstí rozproudila zajímavá debata nejen o různých formách volejbalu, ale také o Markovi Pakostovi jako sportovci, který ve Třebové vyrostl a dostal se až do olympijské reprezentace. Hovořilo se o tom, jak se k volejbalu dostal a jak ve sportu postupoval. Myslím, že beseda musela být velmi zajímavá i pro přítomné žáky II. stupně ZŠ Ústecká, kteří na besedu přišli.
O dva dny dříve se konala opět ve stejných kulisách Týdne sportu neméně zajímavá beseda s úspěšnou českotřebovskou cyklistkou Monikou Simonovou i s ukázkou závodního kola.  Fotografie z besedy poslal Milan Michalski:

Výstava fotografií

Pracuji, Bydlím, žiji…


Putovní výstava fotografií se na letní prázdniny stěhuje do České Třebové. Od neděle 30.6. do 30.8. budou fotografie vystaveny v Restauraci a kavárně Eva.

K vidění zde bude cyklus fotografií od tandemu autorů Jindřich Beneš a Veronika Oliva. Představí se vám v něm inspirativní muži a ženy, kteří žijí mimo „škatulku“ svého znevýhodnění. Tanečnice, která zdárně překonala těžký úraz a amputaci, dobrovolník, který se i přes své postižení rozhodl pomáhat druhým, nebo tak trochu „rebel“ ve stylu Jamese Deana. Zajímaví lidé a jejich neméně poutavé osudy, které vyzývají k zamyšlení. Velká část z vyfotografovaných jsou (nebo v minulosti byli) klienty společnosti Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Výraznou finanční podporu získal projekt v rámci loňské orlickoústecké Burzy filantropie.

Výstava Pracuji, bydlím, žiji… vznikla díky podpoře Pardubického kraje;  společnosti Iveco Czech Rebublic, a.s.; společnosti Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí - Jsme tu doma; města Žamberk a města Ústí nad Orlicí – DĚKUJEME!

V září a říjnu bude výstava k vidění ve svitavské Fabrice.

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. – organizátor výstavy

Podrobné informace ke konkrétním akcím můžete dohledat na webových a FB stránkách

www.rytmusvychod.cz https://www.facebook.com/rytmusvychod/

 
Stát omezil krajům peníze na silnice.
Opravy však musí pokračovat dál v nezměněném rozsahu

Zastupitelstvo Pardubického kraje v úterý řešilo také záležitosti v oblasti dopravy a rekonstrukcí silnic nižších tříd. Zastupitelé odsouhlasili čerpání 100 milionů korun na dokrytí projektů, u kterých bylo předpokládáno čerpání financí ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Kraje však od státu získají pouze dvě miliardy místo čtyř. Pardubický kraj uvolněním těchto prostředků nechce ohrozit již připravené projekty.
„Na nesystémové financování rekonstrukcí silnic nižších tříd ze strany státu upozorňujeme každý rok, kdy se o tom, jakou částku dostaneme, jedná až v průběhu stavební sezony. Pro letošní rok jsme předpokládali, že získáme jako kraje čtyři miliardy korun, avšak dostaneme polovinu, což pro náš kraj znamená 123 milionů korun místo necelých 250. Od roku 2015 jsme obdrželi postupně 285 milionů, následně 271, 248 a v loňském roce 285. Výpadek letošního roku je tedy jednoznačně patrný a musíme si s tím jako kraj poradit,“ uvedl hejtman Netolický. 
I přes tento výpadek chce kraj pokračovat v investicích do silnic. „Abychom neomezili již připravené stavby se stavebním povolením, které by jinak mohlo propadnout, uvolníme částku 100 milionů korun z krajského rozpočtu, protože se jedná vždy o projekty, které jsme předjednali se zástupci místních samospráv a uvědomujeme si jejich potřebnost. Ve všech pěti případech se jedná o investiční akce naší Správy a údržby silnic,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Až na silnici II/343 v Kameničkách se jedná o silnice třetí třídy. Celkově bude zahrnuto pět projektů včetně opravy silnice v Možděnici, ve Veské, Dražkově, ale také silnice mezi Petrkovem a Včelákovem. Tyto silnice jsme vyhodnotili jako ty, u kterých je nutná oprava co nejdříve, a proto dáváme vlastní krajské prostředky,“ dodal náměstek Kortyš.
Křivolík  se může stát filmovou lokalitou

Parta nadšenců v lese nad Českou Třebovou vytvořila muzeum pod širým nebem - osadu Křivolík, která přibližuje 37 000 let bouřlivého vývoje člověka od lovců mamutů až po Kelty, Germány a Slovany. Pardubický kraj rozvoj muzea a jeho akce každoročně podporuje v dotačních programech.
„V letošním roce má Křivolík schváleno od Pardubického kraje celkem 205 tisíc korun.  Je to zatím nejvíc z posledních pěti let,“ říká radní René Živný, který se byl za členy spolku Bacrie podívat. „Myslím, že bychom měli Křivolík zařadit do naší nabídky filmových míst. Určitě má filmový potenciál, který by se dal využít,“ míní radní.
Celý projekt je stále vytvářen neziskově. „Dobrovolnou práci neplatíme, programy tvoříme, protože nás to baví. Na druhou stranu, to, co za to nabízíme, si patrně jen tak nekoupíte! Dobrovolníkům umožnujeme vyzkoušet si někdy celá staletí nepoužívaná řemesla, spolupracovat s odborníky, být součástí týmu. Dostanete kůži na vyrobení bot, nástroj na vydlabání misky, nebo lžíce. Nemáme vůbec touhu vybudovat nějaký obrovský archeoskanzen plný domů. My se snažíme umožnit lidem se sejít, zažít, poznat a pochopit, že v životech našich předků je ukryto spoustu tajemství a myšlenek, co si můžeme vzít s sebou,“ vysvětluje David Maršálek náčelník sdružení Bacrie.
Spolek nabízí nejen školám živou výuka pravěku, při které si zájemci mohou zvolit program v různých řemeslných dílnách přesně podle svých zájmů.
14. bleší trh U Malířů na Splavě bude v červenci

Ve dnech 26. - 27. 7. 2019 (pátek a sobota) od 9:00-17:00 hodin v pátek a od 9:00-15:00 hodin v sobotu, proběhne v ulici Na Splavě, v areálu firmy Malířství a Natěračství Kohoutek již 14.bleší trh „U malířů“.
Opět bude možnost navštívit místo, kde nepotřebné věci jednoho člověka se můžou stát pokladem pro druhého.
Přijďte si nakoupit, vyměnit a nebo nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky, ale i  obrazy, knihy a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás. Kontaktní osoba: Pavel Kohoutek tel. 603503421.
 
Centrální příjmy pod drobnohledem. V Ústí nad Orlicí začnou práce již letos

Významnými krajskými investicemi v oblasti zdravotnictví jsou jednoznačně stavby centrálních urgentních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici. Stavba v Ústí je rozdělena na dvě stavební etapy, přičemž první z nich bude dokončena již v letošním roce a následně zahájena druhá. V případě Pardubic se očekává dokončení v roce 2023. Zástupci Pardubického kraje tyto dvě velké investice detailně dozorují v rámci pravidelných kontrolních dní
CUP Ústí nad Orlicí
„Celkové náklady na stavbu I. a II. etapy Centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí činí přes 446 milionů korun včetně DPH před dokončením výběrového řízení na dodavatele II. etapy stavby. Pakliže vše půjde dle našich předpokladů, tak bychom v letošním roce dokončili první etapu stavby a zároveň paralelně s dokončením zahájili etapu druhou. Toto je předpokládáno koncem října,“ uvedl hejtman Martin Netolický. V rámci stavby jsou připravována také akustická opatření k omezení hluku v okolí. „Akustická opatření řeší naše nemocnice s tím, že v souvislosti s dokončováním stavby bude zahájen zkušební provoz, v rámci kterého budou probíhat měření hluku. Spolu s tím budou tato opatření realizována,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek
Stavba centrálního příjmu v Ústí nad Orlicí je rozdělena na dvě etapy. „První etapa nás bude stát 69 milionů korun a má být dle smlouvy dokončena do 100 dní od předání staveniště. Součástí prací je výstavba energobloku, nové rozvody a přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, venkovní rozvody osvětlení, elektronických komunikací a medicinálních plynů. Budeme také řešit různé terénní a sadové úpravy a přilehlé komunikace,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
CUP Pardubice
Začátkem letošního roku byla v rámci areálu Pardubické nemocnice zdemolována budova bývalé dětské chirurgie, což byl jeden z nezbytných kroků pro přípravu budovy centrálního příjmu. Nyní čile pokračují přípravy, které pacient nevidí. „V tuto chvíli připravujeme jednotlivé kroky tak, aby byla stavba včetně instalace zdravotnické techniky dokončena v roce 2023. Předpokládaná hodnotou stavby se stále drží na částce 1,5 miliardy korun,“ řekl hejtman Netolický. 
Jednotlivé kroky v rámci přípravy upřesnil náměstek Roman Línek. „V tuto chvíli čekáme na vyjádření hygieniků a hasičů k dokumentaci pro stavební povolení. Věříme, že 15. července podáme žádost o stavební povolení,“ sdělil Línek.

Zámeček v  Brandýse nad Orlicí jde opět do dražby 

Je to majetek státu, prodává jej Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně pozemku, dřevěného skladu a zámeckého parku.  Zámek včetně přilehlého parku s památnými stromy je evidován jako kulturní. památka. Nejnižší nabídková cena je 7,2 mil. Kč, prohlídky se uskuteční 25. června a 9. července, případně další termíny po dohodě. Termín dražby ÚZSVM stanovil na 16. července