Českotřebovský deník 183/2019 (1/7)  
Fotografie spolužáků, kteří končili povinnou školní docházku v roce 1950

Tehdy nás bylo  136 (77 děvčat a 59 chlapců). Dnes nás ještě žije 45 (34 děvčat a 11 chlapců). V pátek dne 21. června se nás v restauraci EVA celkem sešlo 23. Bylo to od roku 1975 již naše 16. setkání. Bohužel, přirozeně s čím dál nižší účastí. Ve svých 84 letech tentokráte přišli (stojící odleva  dívčí jména) : Marta  Končická (Červené Pečky), Bedřich Neterda, Jiřina Píšová, Emilka Sontágová, Věra Kantůrková, Josef Nohava, Zdeněk Melša (Pardubice), Marta Štanclová, Ilona Pospíšilová, Jindřich Plíva, Milada Fikejzová, Dana Gregorová, Jana Zounarová (Skuhrov), František Soukal, Marie Tomšová, Zdeněk Kocman, Anita Klaclová (Jirkov), Jiří Kapoun (Chrudim), sedící Zdena Vostárková (Člupek), Jarmila Buřtová (Náměšť na Hané). Z účastníků na fotografii chybí : Marcela Zahradníková (Ráby), Líba    Nováková  ( Hradec nad Svitavou )  a Jan Píša.
P.S. Příští rok na naše 70. výročí ukončení povinné školní docházky si dovolíme pozvat paní starostku, aby si s námi mohla zavzpomínat na svého dědečka, který nás také učil. Ing. Jiří Kapoun, Chrudim
 
Usilujeme o zachování stavebních oborů v našem kraji

Pracovní setkání tři desítek odborníků z řad významných regionálních zaměstnavatelů, profesních organizací, středních odborných škol a krajské samosprávy se uskutečnilo ve Střední průmyslové škole stavební Pardubice se sídlem v Rybitví. Cílem byla popularizace stavebních oborů vyučovaných na středních školách v Pardubickém kraji.
Na úvod seznámil vedoucí odboru školství Martin Kiss přítomné s demografickým vývojem ve školství i s předběžnými výsledky letošního přijímacího řízení na střední školy. Střední školy čeká mírný nárůst žáků až do roku 2025.
„Velmi málo vycházejících žáků se rozhoduje pro kariéru ve stavebnictví. Týká se to zejména tříletých učebních oborů, jako je zedník, tesař, instalatér, klempíř apod. V kraji se například již třetí rok nebude učit žádný malíř pokojů. Škola nabídku oboru pravidelně zveřejňuje, nikdo se ale nepřihlásí. Na další obory se hlásí pouze jednotlivci. Kraj situaci v učňovském školství pravidelně vyhodnocuje, velmi kladně vnímáme letošní celkový nárůst žáků na tříletých řemeslných oborech. Bohužel se to ale netýká stavebnictví. Vznikají samozřejmě obavy o budoucnost některých  tradičních řemesel, hledáme proto cesty jak pomoci. Prvním krokem je navýšení stipendia u oboru zedník. Od září budou mít budoucí zedníci nejvyšší stipendia ze všech podporovaných učebních oborů v Pardubickém kraji. Hledáme také podporu u podnikatelů, zejména při zavádění prvků tzv. „duálního systému“. kdy se podniky nějakou formou přímo zapojují do odborného výcviku. Máme v tomto ohledu velmi dobré zkušenosti ze spolupráce s některými strojírenskými firmami,“ sdělil radní Bohumil Bernášek.
 Podobné semináře nejsou novinkou. V minulých letech jsme v rámci projektu TECHNOhrátky uspořádali několik setkání odborníků zaměřených na problematiku strojírenství a zemědělství. Pokaždé z toho vzešlo mnoho zajímavých podnětů, které pomohly nejen větší prezentaci těchto odvětví mezi školáky, ale iniciovaly také nové formy vzájemné spolupráce mezi školami a firmami,“ poznamenal Vladimír Zemánek, pořadatel setkání a manažer projektu TECHNOhrátky
Zástupci škol diskutovali se zaměstnavateli například o možnostech praxe pro žáky a náročnosti její organizace z pohledu logistiky nebo legislativy. Rozprava se dále týkala obsahu praktického vyučování. Ze strany firem zazněla i nabídka externí spolupráce firemních odborníků ve vyučování. Společným problémem se ukázala kvalitní propagace stavebních oborů zejména mezi žáky základních škol. Mezi zúčastněnými panovala shoda na větší spolupráci nejen v oblasti praxi, ale i prezentace. 
 
Zahájení stavebních prací na průtahu města - odkaz na článek ZDE
 
Světový pohár  v České Třebové a Litomyšli - shrnutí
Už bylo hodně řečeno. Byl to vydařený turnaj s vysokou sportovní i společenskou úrovní, pochvala patří organizátorům. Z ohlasů, které mám je jednoznačná chvála na manažera českotřebovských hokejbalistů Jaroslava Badzika, který zajistil co jen bylo možné a snad i nemožné,  je to obětavec, který nekouká na vlastní prospěch, ale jen na to, aby týmová akce dobře dopadla. A opravdu byly ty nejlepší reference.  Jestli se kdy bude uvažovat, koho z českotřebovských sportovců ocenit za letošní rok 2019, tak myslím, že je jasné, že bez Jardy Badzika v nominaci to možné nebude. Je příjemné prohlížet fotografie nejlepších v turnaji na pozadí českotřebovského zimáku. Turnaj se konal pod záštitou starostky města Magdalény Peterkové, která spolu s místostarostou Daliborem Zeleným také sledovala  vítězný "bronzový zápas" české reprezentace U16 se Slovenskem. Další záštitu převzal i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který také přišel sledovat a dekorovat kanadské finále turnaje.  VÍCE ZDE
Juniorky zaslouženě slaví zlato! Česko U18 vs. Slovensko U18 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) (hrálo se v Litomyšli)
Chlapci do 16 let zopakovali dobu bronzovou.
Slovensko U16 vs. Česko U16 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Červen 2019  byl měsícem, ve kterém se uskutečnila řada významných akcí. Připomeňme oslavy 110 výročí gymnázia, Týden sportu. Běh ČT - Kozlovský kopec (Český pohár), Světový pohár v hokejbalu a 11. ročník Českotřebovského cyklomaratonu.... 

Na rozhlednu Terezka u Proseče bez bariér!

Dárek pro letní sezónu od  Sdužení obcí Toulovcovy maštale
Výhled nejen na mikroregion Toulovcovy Maštale z výšky 25 metrů mohou zažít i ti, kteří běžně tuto krásu vidět nemohou.
Výtah umístěný k rozhledně Terezce umožní dostat se na nejvyšší vyhlídkovou plošinu rozhledny osobám se sníženou schopností orientace a pohybu, seniorům a všem, kterým chůze po schodech činí problémy. Otevřeno od 1. července do 1. září denně od 10 do 17 hodin dle provozního řádu rozhledny.
 
Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby na Seči bude

Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání schválila investiční záměr na stavbu nové výjezdové základny pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje na Seči. Předpokládané náklady jsou 18,8 milionu korun. Nová budova záchranné služby by se mohla začít stavět v červenci příštího roku a hotová by měla být do konce září 2021. Kraj postupně buduje základny i jinde v regionu.
„Záležitosti spojené s vybudováním stanice Zdravotnické záchranné služby na Seči projednáváme již poměrně dlouho, protože jsme nejprve museli vyřešit lokalitu, a to i ve spolupráci s obcí a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Jsem rád, že tato myšlenka konečně nabírá konkrétní obrysy a daří se nám tak pokračovat ve vyplňování bílých míst v plošném rozmístění výjezdových stanic tak, aby nemuselo docházet k vykrývání ze sousedních krajů. V minulosti jsme například vybudovali základnu ve Skutči a nyní máme v různé fázi stanice v Chrudimi, Starých Čívicích nedaleko Pardubic, ale také ve Vysokém Mýtě a Moravské Třebové,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Nová budova bude jednopodlažní. Její součástí budou dvě garáže, veškeré zázemí pro záchranáře, lékaře a řidiče a sklad zdravotnického vybavení.
„Vybudováním nové výjezdové základny vyřešíme současné delší dojezdové vzdálenosti v této oblasti. Zároveň vytvoříme důstojné pracovní podmínky pro záchranáře a technické podmínky pro zajištění včasného zásahu. V letní sezóně je Seč místem s velkou hustotou rekreantů, pro které bude také pomoc blíže a rychleji,“ řekl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Stavební část zahájíme po úplném zajištění finančních prostředků v rozpočtu kraje zřejmě v červenci příštího roku. Vše hotové by mohlo být o rok později. Předběžně počítáme s tím, že na stavbu uvolníme v roce 2020 zhruba 9 milionů a v roce 2021 9,7 milionu korun,“ doplnil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Pardubický kraj (a jeho organizace) nově pojišťuje Hasičská vzájemná pojišťovna

Veřejnou zakázku na „Pojištění majetku a odpovědnosti Pardubického kraje“ vyhrála Hasičská vzájemná pojišťovna, se kterou Pardubický kraj uzavřel novou smlouvu za roční pojistné 18 milionů korun. Smlouva platí od 1. července.
„S výsledkem soutěže jsem o to více spokojený, že se nově naším partnerem stává Hasičská vzájemná pojišťovna, jejímž jediným akcionářem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se kterým náš kraj dlouhodobě úzce spolupracuje. Případné zisky pojišťovny tak zůstávají dobrovolným hasičům pro jejich potřeby. My budeme usilovat o to, aby tento finanční přínos pocítili zejména hasiči v našem kraji, jelikož si to za svoji práci zaslouží,“ uvedl hejtman Martin Netolický a dodal: „Roční pojistné kraje činí v rámci nového kontraktu 18 milionů korun ročně.“
„Od roku 2012 měl Pardubický kraj smlouvu s ČSOB Pojišťovnou, Českou pojišťovnou, Kooperativou pojišťovnou, Vienna Insurance Group a Českou podnikatelskou pojišťovnou. Ta skončila k 30. červnu dohodou, protože pojistitel nebyl vzhledem k růstu cen ochoten za daných podmínek majetek a odpovědnost kraje dále pojišťovat,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Smlouva komplexně řeší pojištění veškerého majetku Pardubického kraje, příspěvkových organizací a také Nemocnice Pardubického kraje. Je v ní ošetřen jak movitý, tak nemovitý majetek, zásoby a  pojištění odpovědnosti včetně profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení kromě Nemocnice Pardubického kraje.
„Pro nový pojistný program jsme vycházeli z celkové aktualizace pojišťovaného majetku Pardubického kraje a nových pojistitelných rizik. V podstatě jsme asi největším realitním vlastníkem v kraji, náš pojištěný majetek má hodnotu 25 miliard korun. Struktura pojistné smlouvy je flexibilní a kryje i případné budoucí změny v rizicích a majetku kraje. Např. v oblasti kultury a investic optimálně kryje specifická rizika v těchto oblastech,“ dodal Roman Línek.