Českotřebovský deník 189/2019 (7/7)  
Odkaz Mistra Jana Husa má význam i pro dnešek

Město Česká Třebová si každý rok připomíná výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Letos od této události uplynulo 604 roků. Nejde jen o pietní akt, ale připomenutí významu, který mělo učení a kázání osobnosti, která musela být zničena, upálena a její popel rozmetán. Aby nezbyla žádná relikvie.  V sobotu 6. července dopoledne se opět sešli zástupci českotřebovské veřejnosti, aby si připomněli, že vliv učení kázané v Betlémské kapli ovlivnilo celé dějiny Čech a střední Evropy. Starostka Magdaléna Peterková uvedla dva hlavní řečníky:  Erwína Kukuczku, kazatele československé církve husitské a Janu Voleskou, ředitelku českotřebovského  městského muzea. Zatímco Kukuczkovo téma bylo zaměřeno do dějin a vedlo k úvaze jaké změny v historickém vývoji u nás by byly v případě, že by Jan Hus své učení odvolal, a využil Zikmundova glejtu zajišťujícímu bezpečnost, Jana Voleská se zaměřila na to, jak naše společnost vnímala Jana Husa a jeho učení v různých epochách  vývoje naší společnosti. Oba došli k tomu, že osobnost Jana Husa představuje pro nás pro všechny vzor člověka, který pro svou pravdu byl ochoten obětovat i svůj život. Jistě věřil tomu, že tento jeho postoj a konflikt s církevní mocí také ovlivní vývoj české společnosti, tedy vlastně naše dějiny. 
Česká Třebová má od roku 1915 svůj Husův pomník  jako málo měst v České republice a k odkazu Jana Husa se hlásila i v době první světové války, kdy byl pomník postaven. Po zničení vandalem se pak v roce 2006 ve městě našlo díky Okrašlovacímu spolku dostatek sil k obnovení pomníku. Myslím, že má svůj význam také pro mladou generaci. Byl jsem letos svědkem sešlosti mladých lidí, kteří se shromáždili právě zde u Husova pomníku v Javorce v lednu při Palachově výročí. A také přitom připomínali odkaz Mistra Jana Husa. Uchovejme proto Husův odkaz a vůli po svobodě i dalším generacím.  (mm)

Krajina pro chov koní v Kladrubech v seznamu světového dědictví UNESCO

Památky Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a Krajina pro chov koní v Kladrubech byly dnes zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom výbor pro světové dědictví UNESCO na zasedání v Baku.
Krajina pro chov koní v Kladrubech nad Labem - hřebčín ale musí do prosince 2020 splnit několik podmínek a výbor přidal i několik doporučení. „Podmínky pro nás nejsou nic překvapujícího. Počítáme s tím, že většinu z nich splníme do konce letošního roku,“ uvedl ředitel hřebčína Jiří Machek a dodal, že o zapsání se mělo původně hlasovat až příští rok. Mezinárodní rada památek a sídel ICOMOS, která pro UNESCO hodnotí nominační dokumentaci, doporučila kladrubskému hřebčínu, aby zvážil rozsah ochranného pásma na jižní hranici nominované krajiny a chránil Kladrubský náhon. Dále mu doporučila, aby dokončil revizi managementu plánu, posílil řízení rizik, dopracoval strategii cestovního ruchu a zlepšil interpretaci navrhovaného statku jako kulturní krajiny, uvedl v květnu náměstek hejtmana Roman Línek.
Hornický region Krušnohoří:  Návrh  podalo společně Česko a Německo. Počet památek v České republice, které se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na čtrnáct. Výbor na dnešním jednání vyzdvihl, že šlo o komplikovaný, ale velmi dobře koordinovaný návrh. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. „Je to mimořádná událost nejen pro Karlovarský kraj a saské partnery, ale i pro obě naše země. Potvrdila se tak výjimečná hodnota hornického regionu Krušnohoří na české i saské straně,“ řekla v reakci na zápis na Seznam světového dědictví hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. 
Rozloučení s prázdninami

Pátek 30. srpna 2019 od 18 hodin  v hudebním pavilonu Antonína Bennewitze v parku Javorka
Hraje skupina AHASVER. (Od 21. hodin následuje večerní promítání)
Pořádá Koalice pro Českou Třebovou


Velkolepý sraz rodáků v Kozlově

  • Sobota 6. července 2019 byla naprosto výjimečným dnem. Doslova celý Kozlov žil událostí, která vznikla spontánně a rozvíjela se do rozměru, který byl alespoň pro mne  nečekaný. To vše vzniklo ze spolupráce, na které se podíleli snad všichni. Celá obec byla uklizena, vyzdobena,  trávníky vysekány, vyhrával místní "povodňový" rozhlas a vítal doma svoje rodáky a návštěvníky, přátele Kozlova. Již kolem třinácté hodiny byl sál místní hospody zaplněn prakticky do posledního místa,  stoly kolem dokola sálu a také nahoře na jevišti. Vedení akce bylo svěřeno panu Jaroslavu Pakostovi, nepřehlénutelnému díky jeho výšce. Na něm bylo celé zahájení, představení Kozlova v současnosti a "verbální procházka" obcí.   Konal se v pořadí čtvrtý sraz rodáků z Kozlova a to po 29 letech! První dva srazy se konaly v osmdesátých letech, ten třetí v roce 1990.   VÍCE V SAMOSTATNÉM ČLÁNKU ZDE