Českotřebovský deník 211/2019 (29/7) 
ÚPRAVY NA TŘEBOVCE ZAHÁJENY. JAK TO BUDE S D-O-L?

Že i málo vydatná říčka může pozlobit, to vědí občané bydlící kolem toku řeky Třebovky, která vtéká do Tiché Orlice v  Ústí nad Orlicí. Největší ničivá povodeň postihla obce Třebovice, Rybník, ale také Českou a Dlouhou  Třebovou počátkem července roku 1997. Od té doby byly na horním toku vybudovány čtyři suché poldry pro regulaci povodňové vlny, různých úprav doznaly i přítoky na obou březích řeky. Nyní bude celé dílo završeno stavební investicí ve výši 443 milionů korun, jehož součástí budou protipovodňové zábrany, hrázky, zpevnění břehů, mobilní zařízení i nové mostky, propustky a řada dalších opatření. Vše bude ovšem vyžadovat trpělivost místních obyvatel v době výstavby. Proto jsem realizační firmy ve Sdružení Třebovka požádal, aby podpořili místní sdružení a spolky, ale také obce samotné. Na tuto investici Pardubický kraj čekal dlouho. Pro nás je klíčové ovšem řešit nejen povodně, se kterými máme mnoho neblahých zkušeností, ale také stále více hrozící sucho. I proto jsem s přítomným ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem projednával kombinovaná opatření, aby jsme nejen přibrzdili povodeň regulací odtoku vody, ale také vodu více zadržovali v horních tocích potoků a řek. FB Martin Netolický

A ještě jedna dobrá zpráva: bude společné jednání o trase kanálu D - O - L

Hejtman  Martin Netolický zároveň jsem využil situaci, kdy náš region navštívil ministr zemědělství a stranický kolega z ČSSD Miroslav Toman  na to, aby pro starosty okolních obcí předjednal společné setkání s ministrem na téma průplav Dunaj - Odra - Labe. V okolí České Třebové a Ústí nad Orlicí existují dvě základní varianty, které brzdí rozvoj obcí kvůli územním rezervám, zakotveným v územním plánu. Nutně požadujeme územní stabilizaci do varianty jedné (jestli i ta je vůbec nutná). Setkání na ministerstvu zemědělství proběhne z iniciativy vedení kraje v měsíci září. Po červnovém veřejném slyšení v Senátu ČR na téma koridor Dunaj - Odra - Labe to je druhá vlaštovka, která by umožnila plně využít cenné lokality zatím hájené pro nesmyslný průplav, který stejně  skončí v říši snů  jednoho prezidenta.
 
POŽÁR NA SKLÁDCE V TŘEBOVICI

25. července  Popis: Požár skládky komunálního odpadu. Ohlášeno ve 20:20
Obec: Třebovice Akce se zúčastnily jednotky: Stanice Lanškroun, SŽDC Česká Třebová, Žichlínek, Stanice Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Parník - Česká Třebová, Lanškroun, Třebovice
POŽÁR V LESE U SKUHROVA

20. července nahlášeno v 12:59 Popis: požár hrabanky 10x15m v lesním porostu
Obec: Česká Třebová - část obce: Skuhrov.  Jednotky: Stanice Ústí nad Orlicí, Česká Třebová

POZVÁNKA NA SOBOTNÍ TRAMPSKÝ PODVEČER DO BUDISLAVI

Bude to jubilejní 25. trampský podvečer v ne tak vzdálené Budislavi pod Hradiskem.
Koná se v sobotu 3. srpna  od 18 hodin za hojné účasti třebovských trampů.
Na trampské sešlosti vystoupí :
18.00 - 19:30    CARAMBA - Česká Třebová
20:00 - 22:00    COUNTRY LADIES Praha
22:00 - 23:30    AHASVÉR Semanín
23:30                QUARTET - Pardubice
Pořádá SDH Budislav a Obec Budislav - vstupné pro dospělé 100 Kč, pro děti dvacka.

OKUPOVANÁ GRUZIE. PRIORITNÍ ZEMĚ PRO ČESKOU REPUBLIKU.
PARDUBICKÝ KRAJ NAVÁZAL PARTNERSTVÍ.

Po obnovení krajské samosprávy se zahraniční spolupráce českých a moravských krajů soustředila zejména na partnery že zemí západní Evropy. Dnes už často nejen nápady, ale i zkušenosti mohou čerpat tyto země od nás. Posunuli jsme se jako Česká republika velmi dopředu. Proto se v posledních letech v Pardubický kraj snažíme navázat spolupráci tam, kde můžeme být prospěšní my a předávat naše zkušenosti či provádět reálnou pomoc. Vedle Zakarpatské oblasti na Ukrajině, kde pomáháme i materiálně příkladně darováním u nás vyřazené zdravotnické techniky či sanitních vozů, již dva roky jsme s požehnáním ministerstva zahraničních věcí i za výrazné organizační podpory českého velvyslanectví v Tbilisi navázali intenzivní spolupráci v Gruzii.
Gruzie se nachází v nestabilní geopolitické situaci. Rusko již jedenáct let okupuje! dvě oblasti, a to tzv. Jižní Osetii a Abcházii. Zamrzlý konflikt nebyl dosud od roku 2008 vyřešen a přístup západních zemí a NATO byl eufemisticky řešeno velmi zdrženlivý. Možná by razantnější přístup nezpůsobil pak krizi ukrajinskou, která následovala v roce 2014 a je ostatně dodnes.
Je naší povinností pomáhat spřáteleným zemím, které si nás váží a jsou pro nás zajímavé i investorsky. Ostatně české značky a výrobky mají v Gruzii velmi dobrou pověst. I proto jsem před dvěma lety inicioval navázání spolupráce s regionem Mtskheta - Mtianeti, jehož třetina území je okupována ruskou mocností a zamrzlý konflikt o gruzínské území nadále pokračuje. Přátelé vnímají silnou podporu české zahraniční politiky (ostatně ministr zahraničí Tomáš Petříček učinil před několika týdny silná gesta na podporu Gruzie), ale chtějí také spolupracovat s kraji. Jsem velmi rád, že tentokrát jsme mohli inspirovat v oblasti sociálního podnikání, práce s neziskovým sektorem, oblastí školství a cestovního ruchu, ale samozřejmě si odvážíme úkoly v oblasti možných investičních příležitostí.
Druhým regionem, který jsem navštívil pouze s kolegou René Živným je kraj Gurie, který je na západním pobřeží a určitě je atraktivní i pro české turisty. Vedle oficiálních schůzek se konala celá řada workshopů, prezentací našeho kraje a také diskuse, jak situaci zlepšit při nakládání s veřejnými zdroji. To je v Gruzii největší problém. Vše je řízeno z centra a kraje jsou pouze vykonávali vůle vedení státu. Gruzínci, stejně jako Slováci a další země nám závidí systém fungování krajů a obcí. Proto musíme dělat všechno pro jeho zachování ve stávajícím modelu a čelit snahám pražských ministerstev si uzurpovat rozhodování zpět.
 
Amplion na českotřebovském nádraží už nechrčí

K aktuální politické diskuzi mezi "prime ministrem" Babišem a "purkmistrem" Prahy Hřibem o tom, že v centru Prahy není vysypán odpadkový koš, která má ukázat, jak se předseda vlády "stará a pamatuje na všechno", zatímco  primátor Prahy má "doma" základní nedostatky,  je Miroslavem Kalouskem  uváděn příklad 25 let staré interpelace (ústeckého) poslance Maixnera za Sládkovu SPR-RSČ na ministra dopravy Stráského, aby udělal něco “s tím amplionem na nádraží v České Třebové, který chrčí a není mu rozumět”. Tenkrát se tomu poslanci všichni smáli. Dnes se tento styl správy dostal až na premiérskou úroveň.... Možná by bylo dobré upokojit ministra dopravy, že ampliony jsou na českotřebovském nádraží už v pořádku.