Českotřebovský deník 212/2019 (30/7) 
Krajská rada přidávala další peníze na kulturu a památky

Radní Pardubického kraje schvalovali tento týden také další dotace v oblasti kultury a památkové péče. Celkem se jedná o téměř 300 tisíc korun. „V oblasti kultury jsme podpořili vydání CD hudebního souboru Maximix ze Základní umělecké školy v Holicích. Je to velmi zajímavá formace mladých lidí, jejichž umění jsme měli možnost poznat už na několika krajských akcích,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračuje: „Pomáháme také s opravou drobnějších památek. Tentokrát je to zvon v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku a restaurování dvou andělů s rohy hojnosti v kapli sv. Anny v Trpíku. Co se týká oprav historických objektů, schválili jsme nyní dotaci 155 tisíc na I. etapu obnovy kostela sv. Jana Křtitele v Semíně.“
 
Křest nového vydání komentované "Pamětní knihy obce Kozlova"
bude v sobotu 3. srpna v 17 hodin

Na akci zve již také nový velký baner instalovaný na prostranství u autobusové zastávky Kozlov. Byl vyroben vlastními silami a je ukázkou, že Kozlov má své znamenité chalupáře, kteří myslím i na propagaci své obce.  Zveme i Třebováky, protože po dobu jednoho týdne od 3. do 10. srpna bude v sále u Sitařů instalována Výstava "Jak bývalo v Kozlově". Kdo výstavu ještě neviděl, tak má vzácnou příležitost!

Rekonstrukce silnice v Semaníně se dokončuje

V Semaníně se dokončuje rekonstrukce povrchu vozovky z obce směr Zádulka a firma Midas International, dnes se dodělávala  křižovatka v obci a válec, finišer a další "nádobíčko" se postupně na podvalnících stěhovalo  zase na jinou lokalitu.  Nový povrch je kvalitní, komunikace rozšířená, myslím, že budou mít v Semaníně z rekonstruované vozovky radost.  věřím také, že vozovka vydrží i nákladní dopravu, která zde zatím není nijak omezena.
 
POZVÁNKA NA SOBOTNÍ TRAMPSKÝ PODVEČER DO BUDISLAVI

Bude to jubilejní 25. trampský podvečer v ne tak vzdálené Budislavi pod Hradiskem.
Koná se v sobotu 3. srpna  od 18 hodin za hojné účasti třebovských trampů.
Na trampské sešlosti vystoupí :
18.00 - 19:30    CARAMBA - Česká Třebová
20:00 - 22:00    COUNTRY LADIES Praha
22:00 - 23:30    AHASVÉR Semanín
23:30                QUARTET - Pardubice
Pořádá SDH Budislav a Obec Budislav - vstupné pro dospělé 100 Kč, pro děti dvacka.

 
Česko-polské pohraničí nabídne Evropskou stezku hradů a zámků

V přeshraničním evropském programu Interreg V-A Česká republika – Polsko byl letos na jaře doporučen k financování projekt s názvem Hrady a zámky nás spojují. Vedoucím partnerem je Destinační společnost Východní Čechy a partnery jsou Dolnoslezská turistická organizace a Orlické hory a Podorlicko.
„Je to turistický produkt, který už funguje na polské straně, teď by se k němu měla připojit i česká strana, která má na tomto území co nabídnout. Předpokládáme, že se zapojí celkem 41 hradů a zámků,“ informuje radní René Živný a pokračuje: „Evropská unie bude hradit 80 procent z celkových nákladů. Radní navrhli pro Destinační společnost zápůjčku na předfinancování projektu, konečné slovo ale bude mít srpnové Zastupitelstvo Pardubického kraje. Přispějeme také na spolufinancování.“
Evropská stezka hradů a zámků se zaměřuje na milovníky oblíbeného kulturního turismu, který staví na mezinárodní úroveň. V tomto regionu tomuto projektu nahrává výjimečná koncentrace historických objektů.
 
 
V Cakli bude dvoudenní rockový festival  (Pátek + sobota)
Páteční electro stage a sobotní rocková stage, to jsou dva dny osmého ročníku Open Air festivalu Cakle, který se koná už tento týden ve vodáckém tábořišti na okraji Ústí nad Orlicí. Hlavním smyslem je podpora ústeckoorlického  stacionáře, tedy  pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Začíná se v pátek v 16 hodin, v sobotu ve 14 hodin a vystoupí tu řada kapel. V pátek například Concrete Safari, Mulli či Kapitán Kůň, v sobotu Vokno, Impro, Wehement či Taipan. Připraven je i bohatý doprovodný program, vstup je zdarma.

Důležitá silnice na Chrudimsku má svého zhotovitele

Jedním z důležitých krajských projektů v oblasti silniční infrastruktury je modernizace silnice z Třemošnice do Trhové Kamenice v délce 30 kilometrů s předpokládanou hodnotou půl miliardy korun. Výběr stavitele prvního úseku z Vršova do Trhové Kamenice na svém pondělním jednání schválila Rada Pardubického kraje. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.
„Přípravě a realizaci celého třicetikilometrového věnujeme velké úsilí, a to jak ve fázi podání žádosti v rámci 70. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, tak v průběhu příprav jednotlivých úseků. O harmonogramu jednotlivých úseků, ale také zajištění objízdných tras jsem v minulosti jednal se starosty Trhové Kamenice, Seče, Třemošnice a Ronova nad Doubravou, ale také zaměstnavateli v regionu. Všichni vnímají potřebnost investice, kterou budeme i nadále velmi pečlivě dozorovat. Nejvýhodnější nabídka na první vysoutěžený úsek z Trhové Kamenice přes Horní Bradlo až do Vršova, který je dlouhý přes osm kilometrů, činí 148,6 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Celá stavba bude technicky velmi náročná, jelikož silnice překonává několik vodních toků, a proto budeme muset modernizovat několik propustků a jeden most. Tento úsek byl prvním, u kterého se nám podařilo dokončit veškerá majetkoprávní vypořádání. U dalších úseků v jednáních postupně pokračujeme, avšak vzhledem k množství případů je to mnohdy velmi náročné,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Předpokládaná hodnota stavby dle projektové dokumentace byla stanovena na 146 milionů korun včetně DPH. „Do výběrového řízení se nám přihlásili čtyři účastníci. Stejně jako v předchozích případech jsme využili kromě ceny také dobu realizace stavby. Ta se v tomto případě de facto nelišila. Rozhodující tak byla primárně cena stavby,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
 
Dotace na bezbariérové přístupy pro obce
Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže dalším městům a obcím, které chtějí vyjít vstříc občanům s pohybovým handicapem. Na bezbariérové přístupy tak uvolní více než 13,3 milionů korun. Dotace putují mezi sedm projektů v různých částech České republiky. Program Bezbariérové obce se skládá ze dvou podprogramů (podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů a podprogram Euroklíč). Oba podprogramy jsou zaměřeny buď na řešení komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech, anebo na dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu.
 
Novinka pro insolvenční řízení

Nové nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, reaguje na novelu insolvenčního zákona. V ní došlo k obligatornímu spojení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty namísto stávající praxe, kdy bylo oddlužení možné buď prodejem majetku, nebo srážkami z příjmu dlužníka.

Nové nařízení, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti, má za nových podmínek zaručit, aby dlužníkovi v procesu oddlužení zůstala možnost ponechat si přiměřené obydlí. Vláda argumentuje, že když dlužníkovi zůstane určité materiální zázemí, má následně větší šanci vrátit se do normálního života. Vlastní bydlení mu navíc umožňuje i více splácet, protože snižuje jeho životní náklady. Nově se tedy při posuzování, zda je dlužník povinen své obydlí vydat ke zpeněžení, bude posuzovat přiměřenost podle jednoznačně stanovených parametrů vycházejících ze statistik Českého statistického úřadu.

Zajímavost: