100 let Junáka v České Třebové 1919 - 2019                          
Obnova Junáka po II. světové válce

Je to dlouho (přes 70 let) a pamětníků je málo. Jsou však i dokumenty, ze kterých lze získávat informace.  Českotřebovští skauti se podíleli na zabezpečování strážní služby, kterou organizoval František Vrbický, učitel, předválečný důstojník Československé armády v záloze a také jeden z vedoucích činovníků předválečného střediska Junáka v České Třebové. První poválečným střediskovým vůdcem byl bratr Josef Šichtař. Zájemci o práci v Junáku však po prvním velkém náboru spíše ubývali, protože se neztotožnili se zásadami skautské organizace - dobrovolnou kázní a podřízeností, obětavým bratrstvím s skromným zálesáckým životem. Ti kteří vydrželi měli pak skautské ideály hluboko v srdcích.  V posledním týdnu prázdnin roku 1945 se uskutečnil první rádcovský kurz na "Poradní skále" Instruktory byli František Navara, bratři Šichtařové, Stanislav Víša, Vladimír Pácl - Bambus, Karel Chrastil, - Grizzly, Vladimír Czabke - Pardál a Vladimír Blažke - Enefa,  také sestry Manka Ryšavá, Marta Kroulíková a Jindra Horáková...  Vznikl také křesťanský skautský oddíl, který založili členové tělovýchovného spolku Orel. Činnost střediska se soustřeďovala na výstavbu skautského domova v Javorce.

Finanční podporu poskytli i místní podnikatelé. Po provedení v nitřních i venkovních úprav byl domov slavnostně otevřen 1. září 1946 a pojmenován po bratru Františku Dostálovi, který byl umučen nacisty v koncentračním táboře.  Od této chvíle měly oddíly své klubovny a sál pro střediskové akce, který měl 100 sedadel a byl brzy využit i pro loutkářský odbor (díky Fr. Navarovi a br. Krškovi). Činnost oddílů byla  i veřejně prospěšná,  skauti v oddílech se navíc učily dovednostem, které rodina ve městě nemohla poskytnout. Přes tyto kladné stránky byl skauting po únoru 1948 zakázán a majetek, který si skauti nastřádali, byl zabaven. Přežil jedině Loutkářský soubor, ovšem pod hlavičkou města. Nakonec byl problém i s údržbou domova a přišel i den, kdy komunisté rozhodli, že musí být odstraněn i Domov, aby nic nepřipomínalo skautské myšlenky. Demontované zbytky domova pak byly k vidění jako sklad materiálu v Podbranské ulici. (Foto - skautský domov Františka Dostála Česká Třebová, sídlo souboru Javorníček)

V roce 1968 se na výzvu "Listů z javora" znovu sešli bratři a sestry věrní junácké myšlence (opět na Poradní skále) a v krátké době obnovili činnost. Chyběl však domov, ten v Javorce už neexistoval. Tak se oddíly scházely na různých místech - v bývalých obchodech, v krytu CO nebo i ve školách. materiální zabezpečení nebylo žádné, to měla pionýrská organizace. Z bývalého majetku zbyly jen inventární seznamy, vše bylo rozkradeno. S velkým úsilím a nevelkými prostředky se začalo s výstavbou nového domova ve Farské ulici pod Horami. Bez mechanizace, vše ručně, byly vykopány  a vybetonovány základy nového domova. zároveň se pracovalo s dětmi v oddílech První tábory byly již v létě 1969 a poslední v létě 1970, kdy začíná "normalizace". Junák opět začal překážet komunistickému režimu, byl násilně sjednocen do pionýrské organizace, aby byl zbaven svých vůdců, starších bratrů a sester. Byla to promyšlená akce, která skončila tím, že se středisko Junáka 1. srpna 1970 rozchází. Majetek, řádně evidovaný přechází na pionýrskou organizaci a Svaz mládeže.  Místo skautského domova byl pak "v akci Z" dobudován Městský dům pionýrů a mládeže. 

 Boží mlýny však mlely spravedlivě, nakonec zde od roce 1990 opět domov patří skautům. O tom, jak se obnovoval Junák po roce 1989 již psal Českotřebovský zpravodaj  v červnu 2019 a článek najdete i ZDE. (mm)

Obnova Junáka před 30 lety

Zdroj: Almanach Junák k 75. výročí Junáckého střediska Javor  1919 - 1994