Českotřebovský deník 249/2019 (10/9) 
Připravuje se stavba provizorního mostu na Zámostí,
ten současný v prosinci zmizí.

Je to předzvěst investice do přestavby stávajícího železobetonového mostu přes Třebovku, který byl postaven v roce 1958. Letos je teprve jedenapadesátiletý a přesto bude odstraněn. Nový most bude proti současnému podstatně užší, ale snad elegantnější. Jako první signál nového mostu bude příprava stavby provizorního přemostění. Provizorium bude mít takovou nosnost a takové rozměry, aby umožnilo i přejíždění běžně nyní používaných linkových autobusů zn. Mercedes, i když poloměry zatáček budou jistě na hranicích normy. Autobusová linka na Skuhrov zůstane zachována ve stávající trase. Přes most budou moci přejíždět  nejen osobní, ale i dodávková auta. Po otevření provizória bude následovat ještě v závěru letošního roku demolice stávajícího mostu. Stavba je již vysoutěžena, má stanoveného dodavatele, společnost SaM a letos zde již bude proinvestováno 13 milionů korun. Práce budou pokračovat v příštím roce rekonstrukcí Podbranské a spodní části Hýblovy ulice, rekonstruovaná silnice III/31215  začíná na světelné křižovatce. Úprava Lidické ulice od mostu až na konec intravilánu města pak bude probíhat až v následujícím roce 2021. Podbranská bude mít také nové chodníky a nové veřejné osvětlení, novou kanalizaci a vodovod..
Na fotografii předchůdce současného mostu z počátku 19. století.  Po 100 letech budeme budovat nový most, počítá se i s tím, že by na jeho pilířích v budoucnu možná mohla být nějaká sochařská výzdoba. V rámci stavby se tak ovšem nestane. Už tenkrát před 100 lety byly sochy v nebezpečí  při kolizi s dopravními prostředky, co teprve nyní.  (mm)

Výměnné setkání sběratelů a sběratelek všeho kolem čaje a ubrousků v sobotu 19.10.2019 od 10.00 do 10.30 hod. v Muzeu esperanta
(Ottendorferova knihovna) ve Svitavách.

Konal se osmnáctý Den regionu Orlicko - Třebovska

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko uspořádal pro své  příznivce, přátele a cyklisty v pátek 6. září 2019 cyklistický výlet regionem. Akce začala v Českých Libchavách prohlídkou nové budovy obecního úřadu a společenského centra.
Šedesát účastníků pak přejelo na kolech do parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Starosta města seznámil účastníky s historií a průběhem revitalizace parku a kaple zasvěcené sv. Janu Pavlu II.
Cyklojízda pokračovala do Semanína, kde si účastníci prohlédli postup restaurování kulturních památek v areálu kostela sv. Bartoloměje. Akce končila ve sportovním areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli byly pro účastníky připraveny ukázky výcviku psů a kapela Ponny Expres. 
Petr Hájek, předseda svazku a PhDr.Jana Staňková
 
Jak se chovat bezpečně na internetu?
Dozvíte se na přednáškách s odborníky v České Třebové.

Rytmus Východní Čechy, o.p.s., za přispění Kulturního centra Česká Třebová, zve první dvě říjnové středy do České Třebové na přednášky určené dospělým „Jak se chovat bezpečně na internetu“. 
2. října o tématu pohovoří Bc. Lenka Vilímková (preventistka policie ČR); o týden později, 9. října, Ing. Petr Kadlec. DiS. (Etika mezi světy). Věnovat se budou například zabezpečení internetových účtů, sociálním sítím a komunikaci na nich či obraně proti případným agresorům ve virtuálním prostředí. Místem konání je malý salonek v prostorách Kulturního centra na ulici Nádražní v České Třebové. Přednášky jsou bezplatné. Je nutné přihlášení předem, nejpozději do 30. 9. 2019, a to na emailu fucikova@rytmusvychod.cz nebo na telefonu 734 590 689 (Bc. Denisa Fučíková). 
 
Automobilní škola získala klíčky od tatrovky, kterou smontují žáci

V pátek se v areál SÚS Pardubického kraje uskutečnil silniční veletrh za účasti náměstků hejtmana Romana Línka a Michala Kortyše a dále radního pro oblast školství Bohumila Bernáška. Ten, společně s ředitelem Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí Petrem Vojtěchem, převzal symbolický klíč od nákladního automobilu Tatra. Reálný automobil postaví z dodaných součástek a dílů během následujících měsíců žáci ústecké školy.
„Moderní dopravní systémy a silniční technika potřebují špičkové odborníky. Ti se vzdělávají na našich středních školách. Hledáme způsoby, jak učební obory zatraktivnit, a jak žáky seznamovat co nejlépe s praxí. Jednou z cest bude sestavení reálného nákladního automobilu. Žáci automobilní školy v Ústí nad Orlicí dostanou, zjednodušeně řečeno, stavebnici nákladního automobilu TATRA. Komponenty dovezou dva kamiony v bednách, jedná se přibližně o 2000 součástek. Automobil potom žáci ve školních dílnách smontují,“ sdělil Bohumil Bernášek.
Stavebnici automobilu TATRA Phoenix zakoupil Ústecké škole Pardubický kraj. Podobná akce se uskutečnila v loňském roce velmi úspěšně v kraji Vysočina. Komponenty na postavení automobilu budou do školy dodány na začátku podzimu. Nácvik montážních prací bude trvat několik měsíců za odborného dozoru pracovníků firmy TATRA. Sestavené auto bude převezeno do Kopřivnice, kde se uskuteční diagnostický proces i zkušební jízdy na polygonu, opět za účasti žáků a pedagogů ústecké školy. „Chci poděkovat Pardubickému kraji za unikátní školní pomůcku. Je to názorná ukázka toho, jak lze podpořit praktické vzdělávání v technických oborech,“ řekl Petr Vojtěch, ředitel SŠ automobilní Ústí nad Orlicí.
Výstava Houby Svitavska
uskuteční se od pátku 20.9. do  neděle 22.9.

Těšit se vedle živých hub můžete také na mykologickou poradnu, tvorbu výtrusogramů či pohled na plíseň a podhoubí pod mikroskopema.  Celou akci nám odstartuje přednáška Méně známé druhy jedlých hub od mykoložky Terezy Tejklové z muzea v Hradci Králové. Tato přednáška se uskuteční ve čtvrtek 19.9. od 17:00 v prostorách muzea (vstupné dobrovolné).
Na pátek 20.9. budou navíc připraveny speciální programy pro základní školy v délce asi 90 minut (pokud by o ně měl někdo zájem, pak prosím, pište na: lektor@muzeum.svitavy.cz, nebo volejte volat na 461 532 704). Zároveň pořadatelé prosí o pomoc se sběrem. Pokud budete v následujících dnech na houbách a chtěli byste se o své nálezy podělit také s účastníky výstavy, pak své "úlovky" přineste, prosím, přímo do muzea, nebo volejte na 739 697 659.
Šotola: Chceme, aby všechny děti vyrůstaly v rodinách 

Den (pro) pěstounství rozšířil Pardubický  kraj po dvou uplynulých ročnících letos na celý Týden (pro) pěstounství. Zapojí se do něj nejen neziskové organizace zabývající se podporou pěstounů, ale i sociální odbory obcí s rozšířenou působností a krajského úřadu.
V současné době žije v Pardubickém kraji 752 dětí v pěstounských rodinách. O tyto děti pečuje 761 pěstounů. „Vypadá to jako velmi vysoké číslo, ale bohužel to stále nestačí. Aktuálně máme v evidenci na 290 dětí, které by se mohly dostat do rodin, z toho je téměř 50 dětí mladších deseti let. Loni náš sociální odbor evidoval jen 16 žádostí, ale letos je to již 17 žádostí o zprostředkování dlouhodobé pěstounské péče a do konce roku očekáváme ještě další nárůst  zájmu o pěstounskou péči. “ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. V roce 2018 našlo novou rodinu v pěstounské péči 15 dětí.
Pokles zájmu o dlouhodobou pěstounskou péči řeší všechny kraje České republiky. Očekávaná celorepubliková kampaň týkající se pěstounské péče je stále jen ve vizích, proto začal Pardubický kraj podnikat kroky, které by přinesly větší zájem o výkon pěstounské péče, zvýšily povědomí veřejnosti o pěstounství a v neposlední řadě tím pomohly ohroženým dětem, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách. Zřídil vlastní odbornou skupinu pro vyhledávání pěstounů, která se zaměřuje na osvětovou kampaň a nábor nových zájemců, a pořádá akce pro veřejnost.
Přestože se kraj snaží měnit dětské domovy a dětská centra tak, aby děti mohly vyrůstat v prostředí podobném rodinnému, je nám jasné, že pro děti je nejlepší vyrůstat přímo v rodině, ať už vlastní, nebo náhradní. Rodina zajistí dítěti dlouhodobé a stabilní vztahy, které mu pak pomáhají zvládat obtížné situace i v dalším životě. Nedostatek takových vztahů má negativní vliv na vývoj dítěte. Děti, které vyrůstaly mimo rodinné prostředí, často selhávají v dospělém životě právě proto, že nezažily, jaké to je mít „svého“ blízkého člověka,“ dodává Pavel Šotola.
Týden plný pěstounství
Pro lepší informovanost veřejnosti a pro přímý kontakt s dosavadními pěstouny či příslušnými úřady a neziskovými organizacemi pořádá Pardubický kraj Týden (pro) pěstounství. V průběhu celého týdne budou probíhat v jedenácti městech Pardubického kraje dny otevřených dveří, besedy s pěstouny a sociálními pracovníky, ale také workshopy a výstavy k tématu pěstounské péče.
Vyvrcholením tohoto týdne je Den (pro) pěstounství, tedy den plný zábavy v malebném parku Peliny v Chocni. Uskuteční se v neděli 15. září od 10.00 do 16.00 a nabídne bohatý program nejen pro pěstounské rodiny, ale i širokou veřejnost, zejména tedy pro rodiče s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavou hru pro celé rodiny, výtvarné díly, půjčovnu koloběžek nebo vystoupení skupiny Mixle v pixle. Po celý den bude zároveň možnost setkání s odborníky v oblasti náhradní rodinné péče i pěstouny, kdy se návštěvníci mohou dozvědět víc o pěstounské péči.
Podrobnější informace o akcích v rámci Týdne pěstounství najdete na www.krajprorodinu.cz
Ocenění stávajících pěstounů
Kromě osvěty o pěstounství chce Pardubický kraj při této příležitosti také poděkovat stávajícím pěstounům. „Víme, že to nemají jednoduché, a o to víc si ceníme jejich pozitivního vkladu do života dětí,“ konstatuje Pavel Šotola.
 
Kohouti se chystají  na novou sezónu: START BUDE S LANŠKROUNEM

Základní část soutěže Krajské ligy Pardubického kraje a kraje Vysočina odstartuje v neděli 29. září a Kohouti změří síly se stejným soupeřem jako vloni, do České Třebové přilétnou Orli z nedalekého Lanškrouna. V prvním mistrovském duelu nastoupí první proti poslednímu. Dopmácí by měli být favoritem  V soutěži se představí dalších osm mužstev: Moravská Třebová, Hlinsko, Litomyšl, Chrudim, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Choceň a Skuteč.  Litomyšl máme možnost vidět ve středu 11/9 v 18:30 v pří pravném zápase na našem zimáku na Skalce.
Program v říjnu:  2.10.: Kohouti – Chrudim (18.30), 6.10.: Chotěboř – Kohouti, 9.10.: Kohouti – Moravská Třebová (18.30), 13.10.: Hlinsko -  Kohouti, 16.10.: Kohouti – Světlá nad Sázavou (18.30), 20.10.: Litomyšl – Kohouti, 23.10.: Kohouti – Skuteč (18.30), 27.10.: Choceň – Kohouti.
 

Univerzita třetího věku v České Třebové startuje

nabídku  kurzů najdete v samostatném článku  ZDE


Začaly hokejbalové boje v nové sezóně

Lokomotiva Česká Třebová zůstala ve II: lize a hraje opět ve skupina Čechy - východ, kde hraje jenom 8 týmů - o 1 méně než loni.   V sobotu 7. září již poprvé zasáhla do bojů na domácí aréně, která měla opět technické problémy se schválením hrací plochy. V prvním zápase Lokomotiva přivítala  tradičního soupeře z Chlumce nad Cidlinou, který měl ze závěru jarní sezóny co oplácet. Také oplatil, Lokomotiva v sobotu prohrála 2 : 3 po prodloužení: třetiny 0:0, 1:1, 1:1 - 0:1.  První body z Benátek si tedy soupeř odvezl. Podzimní boje končí 9. listopadu, kdy hraje Lokomotiva poslední zápas se Žamberkem.
 
Florbalisté již mají soupeře pro 4.kolo

Na webových stránkách Českého florbalu již byl zveřejněn pavouk 4. kola Českého poháru florbalu.  Připomeňme, že ve třetím kole porazil FbK Orlicko-Třebovsko FTC Vysoké Mýto 6:2 a postoupil mezi nejlepších 24 týmů v České republice. V dalším čtvrtém kole bude FbK Orlicko-Třebovsko hrát opět v domácí hale Skalka a soupeřem bude ASK ORKA Čelákovice.
Florbalový klub Orka byl založen v roce 1995 a hraje dobrý florbal, od r. 2016 udržel Národní ligu. ORKA má družstva mužů, juniorů, dorostenců, starších a mladších žáků a elévů. Pro malé děti provozuje přípravku a předpřípravku.
 
O Stavbě roku je možné hlasovat ještě tento týden

Blíží se letošní vyhlášení Stavby roku v Pardubickém kraji. Odborná porota osobně navštívila všech 26 přihlášených staveb a nové skleněné jehlany bude rozdělovat oceněným 18. září v sále Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích. Jedna kategorie je však ještě tento týden otevřená, a to Cena veřejnosti.
„Krajskou soutěž o Stavbu roku pořádáme v Pardubickém kraji ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR už 15 let. Od roku 2013 dáváme navíc možnost vyjádřit svůj názor také veřejnosti, a to prostřednictvím internetového hlasování. Jen nám jasné, že tady hrají roli zcela jiné faktory než u odborné poroty, ale lidé se díky tomu zajímají o to, co kde vyrostlo zajímavého, a vytvářejí si k novým stavbám ve svém okolí vztah. Také letos mohou až do půlnoci 15. září hlasovat na adrese https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/. Vítězný investor dostane symbolickou velkou perníkovou chaloupku.“
Na letošní slavnostní vyhlášení výsledků naváže ve stejný den vernisáž výstavy Východočeské galerie v Pardubicích Stavba roku v Pardubickém kraji 2004-2019 v Domě U Jonáše. Krajská galerie k této příležitosti vydává i obsáhlý katalog, kde jsou uvedeny oceněné stavby za uplynulých 15 let.


Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na splavě 53 nabízí:

Sleva na zájezdy až 68% - last minute, prodej zimních pobytů...
Zájezd do Prahy 7.12.  na muzikály  Kvítek  Mandragory, Čarodějka, Mefisto, Drakula, Johanka z Arku
Ceny včetně dopravy od 740,-Kč.
Na Vaší návštěvu se těším v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 hod.,
na telefonu 723226287 a mailu hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová

 


Nabídka na odprodej parcely pro rekreační výstavbu 

Obec Semanín, parcela pro rekreační výstavbu 1099 m2, prodej
Nabízíme k prodeji parcelu v obci Semanín, územním plánem obce pozemek určen k výstavbě rekreačního objektu.
Parcela se nachází v klidné části obce pod lesem, v blízkosti obecní komunikace, velmi hezké místo pro bydlení.
Spolu s pozemkem se prodává podíl 1/7 na společné přístupové komunikaci.
Pozemek není zatížen nájemní smlouvou, lze jej okamžitě využívat. Financování pomůžeme zajistit.
Elektřina a voda v dosahu, doporučujeme prohlídku.   
Zaváděcí cena 300.- Kč/ m2, na první prodanou parcelu dle vlastního výběru

 


Školy a veřejnost V Litomyšli mohou využívat dopravní hřiště


Od začátku nového školního roku mohou školy a školky z celého Litomyšlska zdarma využívat nové dopravní hřiště na Wembley, kde se děti mohou hravou formou učit, jak se mají chovat na silnicích. Pro organizovanou výuku je možné zapůjčit kola a koloběžky.
Nového hřiště mohou samozřejmě zdarma využívat i lidé při neorganizované výuce. Hřiště je volně přístupné, při návštěvě, prosíme, respektujte návštěvní řád a dodržujte bezpečnostní pokyny.
Mikroregion Litomyšlsko na projekt získal z Pardubického kraje částku 282 tisíc korun, dalších 120 tisíc zaplatí spolek místních obcí ze svého rozpočtu. Na ploše zhruba 30 x 32 metrů jsou vyznačeny hlavní a vedlejší silnice, přechody, křižovatky, kruhový objezd, nechybí ani celá řada dopravních značek.