Českotřebovský deník 250/2019 (11/9)
GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ SLAVÍ DVACET LET SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI NORSKO - ČESKO

V Pardubickém kraji máme školy, které nespolupracují pouze se svými protějšky ze sousedních států, ale vyhledávají výrazně vzdálenější destinace. Mezi takové patří již 20 let Gymnázium Česká Třebová, které před lety zahájilo pravidelné výměny studentů a učitelů s norskou školou v městečku Prestfoss, ležícím uprostřed Sigdalské komuny (=místní samosprávy čítající několik menších obcí). Z mezinárodního setkání zvaného Globe Games, které bylo zaměřeno na ochranu životního prostředí a výzkum přírodních jevů, se rozvinulo přátelství mezi oběma stranami natolik pevné, že vzdělávací setkání se opakuje pravidelně. Studenti si mohou nejen vyzkoušet své jazykové dovednosti z anglického jazyka (téměř každý Nor zná velmi dobře anglicky), ale také mohou detailně poznat kulturu a život skandinávského státu. Studenti žijí v rodinách svých norských kamarádů, se kterými si nejprve dopisovali, poté je hostili v Česká Třebová a nyní jsou naopak oni jejich hosty. Součástí je také program v partnerské škole, ale též vzdělávací návštěva hlavního města Oslo a návštěva galerií či několikadenní cesta na západ země.
Letošní výroční vzájemné setkání se ovšem velmi liší od ostatních ročníků. Vloni Pardubický kraj navštívila tehdejší velvyslankyně Norského království a při společném rozhovoru jsme řešili nejen ekonomické a politické otázky obou států, ale také spolupráci českých a norských regionů, ale také škol z obou států. Napadlo mě, že jedinou takovou v našem kraji je právě výše zmíněná škola . Paní velvyslankyně doporučila požádat o podporu z bilaterální fondu, který je obdobné aktivity zařízený. Vše se podařilo připravit a letošní výměna získala podporu v celkové výši 690 tisíc korun. Polovina částky je určena pro českou stranu a druhá polovina pro norskou. Zároveň v měsíci říjnu a prosinci proběhne výměna i učitelů odborných předmětů.
Dnes se přijel s projektem Pardubického kraje a obou škol přijel seznámit i velvyslanec České republiky v Oslu pan Jaroslav Knot. Spolu s ním jsme také hovořili s představitelkou komuny, tedy starostkou paní Anne Kristine Norman, která zrovna dnes obhajuje funkci v rámci komunálních voleb.
Obdobné aktivity našich středních škol jsou velmi vítané. Pokud krajská samospráva může být jakkoliv prospěšná při vyhledávání či zprostředkování kontaktů, rádi tak učiníme. Je to totiž vedle zajištění veřejných služeb v dopravě, zdravotnictví, školství či sociální péči také jeden z našich úkolů. Jak naše zastoupení, tak samotné ministerstvo zahraničí vnímá potřebnost kosmopolitního způsobu vzdělávání!

Senioři u hasičů

Dne 4.9. si kolektiv hasičů Hasičské záchranné služby SŽDC pro uživatele z Domova pro seniory připravil ukázku techniky a vybavení. Po příjezdu do hasičárny čekalo seniory srdečné uvítání, včetně drobného občerstvení a pak již následoval poutavý výklad v podání pana Jiřího Tomeše. Ukázal seniorům ve spolupráci se svými kolegy jednotlivé části hasičské výstroje i způsob, jakým je třeba si výstroj obléknout a v co nejrychlejším čase vyrazit do akce. Účastníci výletu si prohlédli vozový park HZS, včetně vybavení jednoho z vozů, fotografie ze zásahů a také kroniku a album. V závěru prohlídky obdržel každý účastník dárkovou tašku, jejíž součástí byl mimo jiné i krásný hrníček s logem hasičů. Uživatelkám se velmi líbil a těšily se, že si do něj po návratu z výletu něco dobrého uvaří.  Děkujeme celému kolektivu Hasičské záchranné služby SŽDC Česká Třebová za přípravu a organizaci    této akce. Připravili tím seniorům z Domova nevšední a nezapomenutelný zážitek. 
Helena Mechlová DiS., aktivizační pracovnice Domova pro seniory
 
Hokejisté České Třebové vstoupí do nové sezony 29. září
Kohouty čeká těžká obhajoba

Předvádět takovou hru, která by se líbila fanouškům a přinášela kvalitní výsledky, to je plán hokejistů České Třebové, kteří 29. září vstoupí do své sedmé sezony v krajské lize Pardubického kraje a Kraje Vysočina. Vloni Kohouti v konkurenci dalších devíti mužstev zvítězili, a tak je čeká náročná obhajoba prvního místa.
 
AMBICE KLUBU
Během šesti sezon v krajské lize Pardubického kraje a Kraje Vysočina vybojovali Kohouti pět medailí. Dvakrát skončili třetí, dvakrát byli druzí. V loňské sezoně se dočkali vytouženého zlata, když ve finálové sérii porazili 3:1 na zápasy Chrudim.
 „Čeká nás těžká obhajoba prvního místa. Nebude to jednoduché, ale já věřím, že hráči, kteří budou oblékat dres českotřebovských Kohoutů, udělají pro splnění tohoto náročného cíle všechno,“ říká manažer klubu Vladimír Vaněk.
Strategickým partnerem hokejového klubu je společnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí, její generální ředitel Jan Lustyk na stejné téma přidává: “V posledních letech jsme před startem nové sezony vždy otevřeně řekli, že chceme patřit mezi nejlepší. Po loňském vítězství nemůžeme mít jiné ambice. Věřím, že naše mužstvo bude předvádět kvalitní hokej, který přitáhne diváky a přinese úspěch.“

Univerzita třetího věku v České Třebové startuje

nabídku  kurzů najdete v samostatném článku  ZDE
Výměnné setkání sběratelů a sběratelek všeho kolem čaje a ubrousků v sobotu 19.10.2019 od 10.00 do 10.30 hod. v Muzeu esperanta
(Ottendorferova knihovna) ve Svitavách.

Výstava Naše práva  

Výstava vznikla v rámci projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat za podpory nadačního fondu J&T. Tento projekt podpořený z fondů EHP byl určen především sociálním pracovníkům doprovázejících organizací v rámci výkonu dohod o pěstounské péči, dětem v NRP a pěstounům a jeho cílem bylo naučit dítě v náhradní rodinné péči, že v rozhodovacím procesu má svá práva, znalo je, dokázalo nezávisle formulovat svůj názor a vyjádřit svoje přání.
Hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP, metodická příručka věnovaná svépomocným skupinám a série didaktických pomůcek a videospotů usnadňujících vzájemnou komunikaci dětí, pěstounů a odborných pracovníků o právech dítěte.
Jednou ze zmiňovaných didaktických pomůcek byl komiks o právech dětí, jež vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, kde je zvláštní část věnována právě dětem, které nemohou žít se svými rodiči. Úmluva zavazuje státy, aby dělaly vše proto, aby se děti buď mohly vrátit do péče svých rodičů, případně do péče jiných blízkých osob. Pokud to není možné, měl by jim stát zajistit, aby byly vychovávány v náhradním prostředí, které se svým uspořádáním co nejvíce podobá rodině.
Pro komiks tak vzniklo základní „desatero“ práv, které platí bez rozdílu pro všechny děti v pěstounské péči. V návaznosti na to byly z komiksu vytvořeny plakáty jakožto další možnost, jak tyto informace zprostředkovat široké veřejnosti.
Koláže zpracovala animátorka a režisérka Mária Procházková, odbornými garanty byli prof. PhDr. Et PhDr Radek Ptáček, Ph.D., MBA a  Mgr. Terezie Pemová.
 
Informace k dalším způsobům náhradní rodinné péče:

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Za poslední dva roky evidujeme 7 žádostí. Zároveň současný počet aktivních pěstounů na PD je dostačující. Do dnešního dne má Pardubický kraj v evidenci 27 pěstounů na přechodnou dobu.
PPPD je v praxi využívána od roku 2012, kdy za tuto dobu do dnešního dne prošlo PPPD  174 dětí ve věku od narození do 16 let.
Z těchto dětí bylo
49 dětí umístěno do osvojení
59 dětí bylo svěřeno do dlouhodobé pěstounské péče
27 dětí se vrátilo do péče svých rodičů
9 dětí zůstalo po vyčerpání všech možností v péči pěstounů na PD, kteří se následně stali dlouhodobými pěstouny
Pouze jedno dítě ve věku 15 let bylo umístěno do dětského domova.
Krajský úřad metodicky vede pracovníky SPOD, aby využívali v případě možného odloučení dítěte od rodičů v první řadě institut pěstounské péče na přechodnou dobu.
Proces náhradní rodinné péče
Zájemce se dostaví na ORP dle místa trvalého bydliště, kde vyplní žádost a doloží potřebné přílohy (zdravotní, sociální, výpis z rejstříku trestů, příjmy rodiny ….)
žádost je zaslána na krajský úřad, kde začne probíhat odborné posouzení – oblasti psychologické, zdravotní, sociální
Psychologické posouzení je ve spolupráci s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje, které zajišťuje ve spolupráci s krajským úřadem i přípravu žadatelů jednotlivých forem NRP (osvojení 42 hodin, PP 60 hodin, PPPD 72 hodin v rozmezí 6 – 8 dní)
Po ukončení odborného posouzení dochází k vyhodnocení podkladů a v případě, že nejsou shledána rizika, která by jednotlivým formám NRP bránila, dochází k vydání rozhodnutí o zařazení zájemců
Po zařazení zájemci o osvojení a PP vyčkávají na zprostředkování – spárování zájemce + dítě
Po zařazení PPPD jsou ihned připraveni k převzetí dítěte
Proces od podání žádosti do vydání rozhodnutí trvá cca 12 měsíců (u PPPD se doba odvíjí od počtu zájemců tak aby byla naplněna kapacita přípravy – tento rok bylo po 2 letech).
Osvojení
V roce 2017 evidováno 22 zájemců
V roce 2018 evidováno 19 zájemců
V roce 2019 evidováno 8 zájemců
 
Zprostředkování dětí do osvojení
2018 – umístěno 12 dětí
2019 – umístěno 10 dětí

Dobrovolní hasiči soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod

Krajská soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje ve vyprošťování osob při dopravních nehodách se dnes po celý den konala na parkovišti u hypermarketu Globus v Pardubicích. Pořádalo ho Krajské sdružení hasičů ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a za podpory Pardubického kraje.
„V posledních letech se minimálně čtvrtina hasičských zásahů týká dopravních nehod, ke kterým vyjíždějí i dobrovolní hasiči, pokud jsou nablízku. Proto jsem rád, že se tady za dohledu odborných rozhodčích mohou i dobrovolní hasiči letos poprvé zúčastnit takovéto praktické soutěže, která jim simuluje možné reálné situace a poskytuje zpětnou vazbu na jejich řešení,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který účastníky soutěže na zahájení pozdravil. Tato soutěž by se měla konat každý druhý rok. Letos se jí účastní 12 týmů, z nichž nejlepší postoupí na říjnové mistrovství republiky v Olomouci.
V LDN Rybitví nacvičovali první pomoc a evakuaci

První zářijový týden se v Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví konalo cvičení jejich zaměstnanců a studentů Střední průmyslové školy chemické Pardubice v poskytování první pomoci. Odborné znalosti jim dopoledne předal ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar. Odpoledne program pokračoval praktickým nácvikem v terénu.
Pro účely nácviku bylo v léčebně připraveno sedm stanovišť, kde studenti simulovali úraz a personál musel provést zásah, postiženého evakuovat a přivolat pomoc. Venku pak museli uhasit uměle vyvolaný požár. Zásah hodnotili komisaři z oboru a jeho výsledek poslouží vedení léčebny ke zmapování odborné přípravy zaměstnanců a k jejich dalšímu vzdělávání.
„Kromě investic do protipožárních opatření v Léčebně dlouhodobě nemocných myslíme i na praktický nácvik první pomoci, evakuace a hašení požáru. Ukázková je zde také spolupráce s naší další příspěvkovou organizací Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje. Záchranáři měli na každém stanovišti odborný dozor a jejich poznatky poslouží ke zhodnocení nácviku,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Věrně maskovaná postižení byla závažného charakteru, zaměstnanci se museli vypořádat s otevřenými zlomeninami, krvácením, pádem z deseti metrů, těžkou hypoglykémií a dalšími. Simulace velmi věrohodně prováděli pedagogové se studenty ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.


Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na splavě 53 nabízí:

Sleva na zájezdy až 68% - last minute, prodej zimních pobytů...
Zájezd do Prahy 7.12.  na muzikály  Kvítek  Mandragory, Čarodějka, Mefisto, Drakula, Johanka z Arku
Ceny včetně dopravy od 740,-Kč.
Na Vaší návštěvu se těším v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 hod.,
na telefonu 723226287 a mailu hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová

 


Nabídka na odprodej parcely pro rekreační výstavbu 

Obec Semanín, parcela pro rekreační výstavbu 1099 m2, prodej
Nabízíme k prodeji parcelu v obci Semanín, územním plánem obce pozemek určen k výstavbě rekreačního objektu.
Parcela se nachází v klidné části obce pod lesem, v blízkosti obecní komunikace, velmi hezké místo pro bydlení.
Spolu s pozemkem se prodává podíl 1/7 na společné přístupové komunikaci.
Pozemek není zatížen nájemní smlouvou, lze jej okamžitě využívat. Financování pomůžeme zajistit.
Elektřina a voda v dosahu, doporučujeme prohlídku.   
Zaváděcí cena 300.- Kč/ m2, na první prodanou parcelu dle vlastního výběru