Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a D35. Co nám zbývá?      

Přímo na dálnici nás nechtějí pustit, musíme přes Litomyšl, o 14 km dál.

Litomyšl naši snahu nepodpoří, kraj už také nechce. Jde o obnovu exitu Litomyšl sever, který byl v dokumentech EIA schválen a je realizovatelný. Je také v Aktualizovaných zásadách územního rozvoje Pardubického kraje.

1) Nedělat nic a poslušně čekat, až se vše stane podle pánů z Němčic a Litomyšle.

2) Bojovat dál, získávat spojence, pokusit se ještě o změnu, nevzdávat to.

Já sám jsem samozřejmě podporovatel té druhé varianty. (B je správně)

 

Postup byl lišácký. Nejdříve se mělo z tohoto exitu vymazat jen rameno směřující k Litomyšli (protože by vedlo někomu nevhodně přes jeho pozemky - důvody však byly zástupné).  Potom se českotřebovské usnesení z roku 2014 navržené  starostou Zedníkem  o tom, že Třebová exit nepotřebuje, dobře hodilo i proto, aby se z plánů "vygumoval" exit celý.  Na Ústí nad Orlicí  se ohled nebral, vychválili zde možnost přístupu k dálnici přes České Libchavy a nový obchvat Chocně, dlouhý ovšem 30 kilometrů.  K Litomyšli na dálnici mají 15, polovinu této trasy, i když nevhodnou pro kamiony. Usnesení k tomu však nepřijali. Česká Třebová však ano. Proto se teď místo 9km vzdálenosti k dálnici máme spokojit s cestou  přes Opatov  a Opatovec, (vhodnou jistě pro jízdy na Moravu), která však bude znamenat najet ve směru do Čech na stejné místo na dálnici o 25 kilometrů navíc. Kolik paliva by se spálilo navíc, kolik exhalací by vzniklo zbytečně!  Tudy ať jezdí kamiony, ale ty přece tvoří menšinu vozidel. Takže většina bude stejně jezdit přes Němčice, ať to tamní starosta Ing. Josef Racek chce nebo nechce. Abychom to měli co nejsložitější, tak slibuje nasadit úsekové měření rychlosti. Zakázat nám tudy jezdit však nemůže. 

Nedávno se v Pardubicích konala VIII. Dopravní konference, kde se toto všechno také diskutovalo. Zajímavé je, že se zde běžně používaly odkazy na Memorandum o spolupráci při realizaci rychlostní komunikace R35 z roku 2006, které bylo přece přijato proto, aby USNADŇOVALO přístup na dálnici "městům na severu" tedy Ústí nad Orlicí a České Třebové, byla to podmínka pro volbu tzv. "jižní varianty". Jak si v praxi město Litomyšl a Pardubický kraj  toto "usnadňování" představují, můžeme vidět z toho, jak snadno byl zrušen exit Litomyšl sever, vytvořený již v dokumentaci pro EIA právě za tímto účelem. (Nutné ovšem uznat, že v původním textu Memoranda se píše o MUK Litomyšl - západ.) Ale autoři současného řešení (bez exitu) se přitom nestydí  na toto memorandum odkazovat, ačkoliv činy tomu neodpovídají! Důkazem je obrázek z prezentace radního pro dopravu Michala Kortyše na této konferenci z 5. září 2019:

Celý text Memoranda z 21.3.2006  najdete ZDE

Z textu vyjímám pro nás nejvýznamnější odstavec v části zavádějící do praxe jižní variantu R35 (v ose silnice I/35):

1.      V souladu se svým stanoviskem k návrhu ÚP VÚC Pk ve věci vedení trasy rychlostní silnice R35, se Ministerstvo dopravy ČR zavazuje k podpoře a následnému provedení investičních akcí dopravního napojení části bývalého okresu Ústí nad Orlicí (silnice I/11 a I/14) na R35. Jedná se především o přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, vybudování přivaděče spojujícího souměstí Ústí n. Orlicí a Českou Třebovou s MÚK Litomyšl – západ jako silnici I. nebo II. třídy. Dále se jedná o modernizaci silnic II/315 a II/312 v trase MÚK Zámrsk – Choceň – České Libchavy a Žamberk a jejich následné přeřazení na silnice I. třídy jako spojnice I/11, I/14 a R35. Vyjmenované investice budou součástí programové dokumentace k financování rychlostní silnice R35 v úseku Opatovice nad Labem – Mohelnice včetně harmonogramu výstavby.

Úsek dálnice kolem Litomyšle ne nejhůře připraveným úsekem celé trasy Opatovice - Staré Město u Moravské Třebové, bude řešen naposledy. Spory zdaleka ještě neutichly, všechno se schyluje k soudnímu jednání  - trasa kolem Strakova a Kornic je problémová. Domnívám se, že nám už nezbývá nic jiného, než  aktivně vstoupit  do tohoto problému ještě z naší strany a chtít jen to, co už v plánech bylo, tedy realizovat přístupové místo EXIT LITOMYŠL - SEVER a spojit se pro tento účel třeba i s čertem.

Myslím tím se všemi, kteří mohou mít nějaký vliv, tedy  především s městem Ústí nad Orlicí, regionem, zdejším podnikatelským sektorem ale také poslanci za Pardubický kraj, kde se ukazuje jako nejvlivnější poslanec za ANO Ing. Martin Kolovratník, jehož doménou je právě doprava a dálnice D35. Nevím do jaké míry můžeme počítat s podporou Pardubického kraje, když se bojí názoru Němčíc.  Pro Němčice by ovšem řešení s exitem do budoucna umožnilo vybudovat obchvat obce, takhle se ho nedočkají nikdy.  Krajským radním pro dopravu je současně "jejich" senátor Michal Kortyš. Ten se díky tomu (vlastně ještě navíc jako zastupitel města Litomyšl)  nachází vlastně ve střetu zájmů. Právě díky jeho osobě je podpora od Pardubického kraje tímto hodně zeslabena.

Pokud bychom ale vytvořili vlivný spolupracující tým a "táhli za jeden provaz",
nemuselo by být znovu zařazení přípojného místa úplně nereálné.
Tedy nevzdávEJME to! 
BUĎME JAKO "ONI" (Z  Litomyšle a němčic) a Mysleme TAKÉ především na sebe!

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č.1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014.
Do Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č.1 a dokladové části je možné nahlédnout na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.


VIZ TAKÉ DOPRAVNÍ KONFERENCE 2019 - najdete zde