Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka 2019 - 15. ročník

Mezinárodní varhanní festival  Zdeňka Pololáníka
zahájil externím koncertem v Řetové

XV. ročník  Mezinárodního varhanního festivalu začal proti minulým rokům dříve již v 2. polovině září a netradičně externím koncertem v Kostele sv. Marie Magdalény v Řetové. Byl to koncert spojený s žehnáním nově rekonstruovaného varhanního nástroje. Neděle 22. října byla tedy v Řetové velmi slavnostní, zejména její odpoledne. Již ve 14 hodin  se v kostele konala bohoslužba spojená s žehnáním varhan, kterou celebroval biskup Josef Kajnek.  Od 17 hodin se v prosluněném kostele konal varhanní koncert Prof. Václava Uhlíře (*1954), který si prezentované skladby přímo z kůru sám uváděl.  Na počátku koncertu vystoupil dramaturg  českotřebovského varhanního festivalu Mgr. Jan Lorenc a O. Miloš Kolovratník, uvedli koncert i celý letošní festival. Kostel byl zaplněn do posledního místečka a na mnoho lidí se již místo k sezení nedostalo. Tak velký byl zájem o hudební dojmy  a rekonstruované varhany. Po koncertu vznikla pro návštěvníky koncertu zajímavá možnost prohlédnout si rekonstruovaný nástroj přímo na kůru.
Koncert Varhanního festivalu se konal v Řetové podruhé. Poprvé před dvěma lety, to ovšem  za improvizovaných podmínek, kdy bylo pro koncert zapotřebí přivést do Řetové   elektrofonický varhanní nástroj, který se nyní využívá k hudebním doprovodům v obřadní síni českotřebovské radnice. Ten akustický byl v té době schopen jen velmi omezeného provozu. 
Rekonstrukci řetovského varhanního nástroje provedla v letech 2016 - 2019 dílna Dlabal - Mettler. Nyní je pro interpretační stránce rekonstruovaný nástroj  uveden prakticky do původního stavu, ve kterém se nacházel v roce 1831, kdy byl postaven Samozřejmě s vymoženostmi, které přináší dnešní moderní doba (změna vzduchového hospodářství).
Práce na rekonstrukci varhan ještě nejsou zcela dokončeny, zbývá ještě realizovat např. restaurování skříní. Autorem původního varhanního nástroje byl varhanář Jiří Španěl

Další texty k Mezinárodnímu varhannímu festivalu Zdeňka Pololáníka:

Varhanní  festival byl v České Třebové založen před 14 lety
K letošnímu ročníku Varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka. Proč je letos "Ebenovský rok"?