Českotřebovský deník 296/2020 (15/10)
Udělení cen města Kohout 2019 je opět odloženo. 

Obvykle se ceny města za uplynulý rok udělují v květnu. Letos se tento ceremoniál odložil až na říjen a jak se ukazuje, tak to moc taktické nebylo. Covid 19 udeřil mohutně s druhou vlnou.
Zákazy a přísná omezení včetně nouzového stavu nejdříve omezily ceremoniál z obvyklého slavnostního večera ve velkém sále Kulturního centra, kde bylo v plánu také setkání s delegacemi našich partnerských měst do komornějších prostor obřadní síně českotřebovské radnice. Zde by bylo nutné dodržet omezení na deset osob. Ale nové omezení z tohoto týdne neumožňuje ani tuto variantu.
Proto nezbývá, že ceremoniál opět odložit, zatím na neurčito. Je to mrzuté, ale nic s tím neuděláme. Laureáti Cen města zatím ani nebyli veřejně vyhlášeni, čekalo se až na slavnostní ceremoniál.
Věřme, že se v rozumné době podaří postupně uvést život zpět do normálních kolejí, rozvoj epidemie to však zatím ani nenaznačuje. 
A tak na vyhlášení laureátů cen města bude třeba ještě počkat. Nabízí se ještě náhradní řešení individuálního předání, zdá se, že to je zatím jen úvaha. (mm)
 
Dlouhá fronta na testování COVID 19 v Litomyšli.
Za každého počasí. Organizace selhává dlouhodobě.  

V příloze vám zasílám aktuální fotografie podmínek čekatelů na odběr na Covid-19 v litomyšlské nemocnici. Tyto jsem obdržel dnes 15.10.2020, cca v 10:30 dopoledne.  Situaci se snažím řešit od 25.9.2020, kdy jsem byl se synem na testu na Covid-19 a tuto situaci jsme poprvé zažili na vlastní kůži. Lidé zde čekají venku přes dvě hodiny, za všech povětrnostních podmínek. Obrátil jsem se na řadu odpovědných osob od nemocnice až po Pardubický kraj. Vyslechl jsem za tuto dobu mnoho slibů, informací a otázek, že se všichni situaci snaží řešit, jiní zase nemají informace, a některé zdržuji od práce, protože žádný problém není. Situace je však stále stejná.  Bylo by dobré, aby si odpovědné osoby svou odpovědnost uvědomily a nenechaly své spoluobčany na pospas živlům. Zatím to tak po více než dvaceti dnech nevypadá.  Vladimír Hrdina, 777307760.
O problému psal již Českotřebovský deník před 14 dny 29/9 (ZDE), ale jak je vidět, nic se nezměnilo. Informoval jsem se na fungování odběrového místa v orlickoústecké nemocnici, kde se daří časy objednaných pacientů dodržovat bez čekání.
Volná pracovní pozice na radnici  - obsazována ve výběrovém řízení

referent odboru výstavy MěÚ
 
DODATEČNÉ ÚPRAVY NA SÍDLIŠTI TRÁVNÍK BUDOU JEŠTĚ LETOS

V letošním roce se podařilo na sídlišti Trávník vybudovat na prostranství u evangelického kostela nové dětské hřiště. Úpravám se nevyhnulo ani okolí hřiště, kde došlo k osazení nového osvětlení i mobiliáře a zbudování nových chodníků. V současnosti probíhají v tomto prostoru ještě práce na úpravách zeleně, které nemohly proběhnout dříve vzhledem k agrotechnickým lhůtám. Ke převzetí stavby od zhotovitele dojde dne 18. listopadu. Ačkoliv obsah prací v této lokalitě byl v letošním roce mimořádný, podněty občanů ukazují další prostor pro zlepšení celého prostoru, který se díky novému dětskému hřišti stal opravdovým centrem přilehlé oblasti.
Původní projekt například nezahrnoval část chodníku, která se nachází mezi evangelickým kostelem a ulicí Václavská v místě, kde jsou umístěna kontejnerová hnízda. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o občany často využívaný chodník, bylo rozhodnuto přistoupit k vytvoření dodatku ke smlouvě, který by zahrnoval výměnu dlažby i v tomto úseku. Dodatek dále obsahuje instalaci zábradlí podél chodníku mezi č. p. 1997 a výše zmíněným kontejnerovým hnízdem na ulici Václavská a výměnu obrub příjezdové cesty k evangelickému kostelu. Tyto práce již budou hrazeny plně z městského rozpočtu a ukončeny budou do konce letošního roku.
Připomeňme si obrázky této lokality z roku 1997 a porovnejme je se současným stavem 
Vpravo - chodník l domům 1995-97 byl již dlouho v dezolátním stavu a je dobře, že byl nově obnoven. Zábradlí zde žádné nebylo, nyní může být na zámkové dlažbě povrch namrzlý a nebezpečný, zábradlí bude tedy potřeba. Podobně je správné vyřešit zbytkový úsek chodníku vedený kolem původního kontejnerového hnízda, kde vše zůstalo netknuté. Bude to však již jako vícepráce, projektant záměru na revitalizaci úpravy sídliště měl i tento  pár metrů dlouhý kousek chodníku vybrat  k obnově, vždyť na něho ústí  široký nový chodník od hotelového domu, kterému musely letos na jaře ustoupit  rostoucí jehličnany. Vznikl nový pěkný chodník, který vede chodce na úzký původní  nerovný betonový, na kterém je navíc ještě umístěn kontejner na komunální odpad. (viz fotografie).  Problém obrubníků na cestě k evangelickému kostelu však komentovat nechci, máme podle mne podstatnější problémy a jeho obnovu považuji za zbytečnou. To by bylo třeba předělat obrubníky kolem celé Václavské ulice. Problémů je zde ale více. Nedovedu pochopit, proč jsou vedle velkoobjemového kontejneru na papír umístěny ještě další dva modré kontejnery opět na papír. Také nevím proč je před velkoobjemovým kontejnerem na sklo ještě další kontejner také na sklo umístěný na chodníku. Asi se něco nepovedlo. Velkoobjemový kontejner a jeho umístění stálo přes 800 tisíc korun a od jeho instalace uplynulo pouze 6 roků.  Dominantou oblasti je tak pestrá hromada, možná výstava  kontejnerů.  To jsme přece nechtěli....  (mm)

Skončil práci v bance a raději pomáhá pacientům na onkologii

Dvanáct let pracoval Jan Doležal jako firemní bankéř. Tato práce jej však přestala naplňovat, a tak začal dálkově studovat obor všeobecná sestra na Fakultě zdravotnických studií na Univerzitě Pardubice. Během následujícího studia začal pracovat na oddělení onkologie v Pardubické nemocnici. Právě zde získal podnět na diplomovou práci „Sexualita onkologicky nemocných pacientů,“ za kterou obdržel z rukou radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra Cenu Pardubického kraje za vynikající úroveň diplomové práce.
„Ocenění je motivačním prvkem pro studenty zdravotnických oborů a poprvé bylo uděleno v loňském roce.  Letos jej získala práce, která se zaobírá nanejvýše přirozeným problémem, přitom je nevšední a vznikla i díky potřebě praxe naší nemocnice. Kromě pamětního listu získal absolvent Univerzity Pardubice částku dvanáct tisíc korun,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Jan Doležal pochází z Pardubic a během svého zaměstnání vystudoval nejprve obor všeobecná sestra. Veškerý svůj volný čas věnoval praxi v místní nemocnici. Po získání bakalářského titulu vystudoval obor Ošetřovatelské péče v interních oborech se specializací v onkologii a geriatrii. Námět na diplomovou práci získal na lůžkovém oddělení komplexního onkologického centra Pardubické nemocnice.
„Podnětem pro mou práci byl dotazník prezentovaný v zahraničí, který se týkal problematiky v oblasti sexuality onkologických pacientů. Zaměřena je však na odborný rozhled studentů zdravotnických škol a ošetřujícího personálu, který nemá mnohdy informace a  hodnotící nástroje věnující se tomuto tématu. Přitom právě zdravotní sestry tráví s pacienty mnoho času a získávají poznatky, které mohou pomoci ošetřujícím doktorům,“ sdělil Jan Doležal.
Téma sexuality podle Jana Doležala  nemá jasnou koncepci a ne všichni odborníci se shodují na její definici a přitom z mnoha studií vyplývá, že právě tato doména je velmi často zdrojem nespokojenosti a problémů onkologických pacientů. Ošetřující personál nemá podle výsledků jeho diplomové práce problém na toto téma s pacienty diskutovat, avšak chybí postupy a nástroje, které by tuto záležitost pomáhaly řešit.  
„Přál bych si, aby bylo snadnější odhalovat a komunikovat poruchy, které nejsou mnohdy viditelné a vyžadují informace od pacientů, neboť se vždy nejedná o fyziologický problém. Lékař v návaznosti na tyto problémy by následně dokázal stanovit individuální léčebný proces a celý ošetřující tým by dosáhl lepší kvality života onkologického pacienta,“ vysvětlil čerstvý absolvent, který chce svou práci nadále rozvíjet během studia a zároveň se chce věnovat paliativní onkologické péči.     
„Oceňuji, s jakým odhodláním se vrhl Jan Doležal nejen na studium, ale jak pojímá svou životní cestu, které je zjevně jeho vyšším posláním. Téma jeho práce je bezesporu dalším důležitým dílkem mozaiky, jak a kde možno zlepšit přístup k onkologickým pacientům a jsem rád, že to pomůže právě v Pardubické nemocnici,“ dodal Ladislav Valtr.
 
Možnost získat kotlíkovou dotaci v kraji je prodloužena do 31. října 2021. 

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací 8. října loňského roku. K dnešnímu dni je zaregistrováno přes 2 250 žádostí. Žadatel může v závislosti na novém pořizovaném zdroji tepla získat dotaci až do výše 127 500 korun.
„Zájem v páté výzvě kotlíkových dotací byl hned od počátku velký. Zájemci mají možnost prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje podávat žádosti až do konce října příštího roku. Podpora je poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu, kotlů na biomasu s ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy,“ sdělila radní kraje Hana Štěpánová. 
Rada Pardubického kraje průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje zajistili ve 2 vlnách podpisy smluv s šestnácti sty žadateli a nyní postupně probíhá proplácení dotací. „Žádosti, které se nepodaří uspokojit z důvodu vyčerpání prostředků, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. Tyto žádosti v zásobníku budou uspokojeny z prostředků výzvy Ministerstva životního prostředí pro kraje v rámci programu Nová zelená úsporám, prostřednictvím něhož kraj získá v roce 2021 pro své žadatele o kotlíkovou dotaci dalších přibližně 70 milionů korun. Plánuje se, že žádosti budou schváleny ve dvou vlnách ke konci roku 2021 a na počátku roku 2022,“ doplnila krajská radní Hana Štěpánová.
 
Nové dotace Ministerstva pro místní rozvoj 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2020  Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020. Čím menší sídlo, tím větší výběr dotací a také vyšší procento dotace). Ale i pro nás je důležitý dotační titul!
 
Pro obce do 3000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly: (pro nás nevhodné - pro informaci)
  • Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
  • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 200 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč)
  • Podpora dostupnosti služeb – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč)
  • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 200 tis. Kč)
Pro obce s 3001 – 10000 obyvateli jsou vyhlášeny následující dotační tituly: (pro nás nevhodné - pro informaci)
  • Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
A konečně dotace vhodná i pro Českou Třebovou (pro obce nad 10000 obyvatel)
  • Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 60% uznatelných nákladů (min. 2 mil. Kč, max. 10 mil. Kč) Připomeňmne, že letos jsme obnovu Smetanovy ulice zaplatili celou z našeho městského rozpočtu. Dotace nám přiznána nebyla.  Jsou další komunikace k rekonstrukci , některé jsou pro přijetí dotace připraveny.