Českotřebovský deník 217/2020 (6/11)
Nové video Českotřebovského deníku "Učíme dál...."

Učitelé Parník, Ústecká ulice zpívají a rapují pro všechny, kteří si "užívají" distanční výuku
 
Video v plné velikosti najdete ZDE:  https://www.youtube.com/embed/DLAO_cWQ75U. Video rozhodně stojí za shlédnutí i poslech, je to ukázka toho, jaká souhra je v pedagogickém kolektivu parnické základky i toho co všechno udělají pro společnou věc   v současné době koronavirové.  Dlouhé řeči nejsou potřeba, jen si video pusťte, je nápadité a vydařené....Snad jen pro informaci je vhodné dodat, že klip vznikal z videí, kteří nazpívali jednotliví učitelé podle dodaného hudebního doprovodu. Všichni učitelé slyšeli konečný spojený výsledek až ve výsledném klipu. Práce s tím nebylo málo...

Práce se vyplatila - hned za první den pátek 9/11 mělo toto video na youtube.com 4 433 shlédnutí 
a v sobotu 7/11 v 17 hodin již 19 779 shlédnutí !!!!


Problematikou potřebnosti vybudovat exit Litomyšl - sever se zabývá vlastně jen Českotřebovský deník

Je to zjištění z Litomyšle. Na jiných serverech je tato problematika zmiňována nesystematicky a nahodile. Škoda to je zejména pro město Litomyšl.  Jaká je skutečnost - zopakujme si ji: Se zapracováním dálniční křižovatky Litomyšl sever do trasy dálnice D35 se v současné etapě nepočítá. Ačkoliv tato křižovatka nadále zůstává ve schválené EIA z roku 2013 a v aktualizovaných zásadách územního rozvoje Pardubického kraje včetně koridoru  pro obchvat Němčic, ale realizovat se současně se stavbou dálnice nebude. 
Můžeme si za to částečně my sami, když jsme v roce 2014 "skočili na lep" tehdejšímu vedení města  a v zastupitelstvu odsouhlasili  takovou hloupost, že tudy na dálnici jezdit nechceme, že pojedeme raději  velkou oklikou. Kdo ví, čí zájmy při přednesení tohoto návrhu v zastupitelstvu  tehdy starosta prosazoval.  K čemu vůbec mnělo být vůbec takové usnesení dobré a co hrozného by se asi stalo, kdybychom s touto hloupostí nepřišli.  Mohli jsme to ještě tentýž rok zrušit, ale protinávrh neprošel.  Tak velkou podporu a víru měli tehdy zastupitelé ke svému vedení. Přiznat chybu - to se tehdy před komunálními volbami nehodilo. Usnesení o  potřebě exitu sever pro Českou Třebovou jsme již letos opravili, ale je nám to houby platné, mělo to přijít před šesti lety. Vedení Litomyšle toho potom následně rychle využilo a tak se exit sever soustavně z plánů gumoval a gumoval. Prioritu má rychlost dostavby dálnice, prosazení exitu by znamenalo zdržení.
Co z exitu L-sever dnes zbylo ? Díky zakotvení ve výše popsaných dokumentech na trase dálnice zůstává pro budoucnost a projekt dálnice má podle generálního ředitele ŘSD Mládka  umožnit co možná nejjednodušší a nejrychlejší budoucí realizaci. je zřejmé, že  bez vybudování drahého obchvatu Němčic to možné nebude. A to celé bude stát jistě miliardu.  Jsem skeptik k tomu, že by někdo tyto peníze  v rozpočtech hledal, když na takovou akci bude jen velmi těžko možné počítat z evropskými dotacemi. To by musel být pro stavbu nějaký další podnět. Jako jediný možný podnět vidím v kolizi intenzivní dopravy a litomyšlské památky UNESCO na Zámeckém návrší.  Pokud se odstranění dopravy ze silnice kolem zámku dostane do podmínek daných památkáři, bude se to řešit. Míček k pokračování hry je tedy je tedy jinde než ve Třebové, tedy na Národním památkovém ústavu, v Litomyšli a na Pardubickém kraji, který jistě pro památku UNESCO udělá co může. Přitom nechceme nic víc než bylo kdysi slíbené v r. 2006 v Memorandu, kdy  Litomyšl strašně potřebovala jižní variantu, aby pak dělala při jejím zavedení tolik potíží nejen sobě, ale i ostatním. Podepsaná Memaranda musí stranou, jde li o pozemky vlivných osob.....
Jedním ze zapálených prosazovatelů  dálničního připojení na sever od Litomyšle je Tomáš Havránek, který v této věci publikoval řadu článků a vyvíjí i osobní aktivitu na radnici v Litomyšli. Díky němu a další skupině radních nakonec i rada města Litomyšl schválila v roce 2019 usnesení požadavek na realizaci exitu Litomyšl sever (bez větve vedené do Litomyšle). jde o to, zda by i v Litomyšli mohli udělat víc. Myslím osobně že mohli, ale že to není jejich hlavní priorita. České Třebové se  problém týká zprostředkovaně, nejsme účastníky stavebního řízení. Ale máme v novém krajském zastupitelstvu tři zastupitele včetně hejtmana, a ani Litomyšl nemá špatné zastoupení. dokonce jsou součástí v kraji vládnoucí koalice. Šance k tomu, aby Pardubický kraj intenzivně působil  pro toto řešení je tedy vlastně slibná. Podpora by měla přijít také od dalších měst "na severu". Nemusí tedy tento text vyznít zcela pesimisticky!
K situaci  přivaděčů v Pardubickém kraji přidávám mapu Tomáš Havránka, kterou osvětluji aktuální problémy.... (mm)
 
K nově zaváděnému systému parkování - je to moc potřeba

Tento týden byl v radě města schváleno a po té i publikováno nové nařízení o parkování, které bude platit od 1. ledna 2021. Ruší všechna dosavadní  nařízení, která byla k této problematice vydána, sjednocuje a zjednodušuje podmínky. Schválený text se skládá z vlastního nařízení s mapovými přílohami a dále z ceníku parkovného.
Více se tomuto problému věnuji v samostatném textu ZDE
Systém zavádí především nutnost platit za užívání veřejného prostranství a cenu parkovného  stanoví poměrně výše, než bylo dosud. Také Město Česká Třebová letos pronajalo parkoviště pro 16 osobních vozidel společnosti ČD Cargo v Komenského ulici na prestižním místě u terminálu a to na 10 let dopředu za cenu 20 000 Kč/ročně. Tato cena, která  vychází cca 1300 Kč/ vozidlo a rok se při porovnání s cenou parkovného pro podnikatele v zóně pro rezidenty (1500 Kč/vozidlo/rok) vychází přece jen nižší. Trochu jsme se zde přece jen ošidili, zvlášť když uvážíme, že byl pronájem sjednán za stejné peníze na celých deset let, kdy už budou ceny parkovného zřejmě podstatně vyšší....
Při určení ceny parkovného pro podnikatele v zóně pro rezidenty (1500 Kč pro 1. auto a 2500 Kč pro druhé vozidlo) vzniká ještě nesoulad s cenou za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo (dokonce s dopravní značkou s vyznačením jeho SPZ) stanovenou ve vyhlášce OZV 2/2019 ve výši 1200 Kč. Věřím tedy, že se s těmito hodnotami bude také ještě hýbat. (mm)
 
Vnitřní nádvoří pardubického zámku brzo opustí lešení 

Rekonstruované prostory Zámku Pardubice v průběhu roku postupně vystupují ze zajetí stavbařů. V letošním roce byla v červnu ve třetím podlaží paláce otevřena nová expozice uměleckého skla a sousední bývalé reprezentační prostory Pernštejnů, které budou součástí společenské části zámku. V září pak Pardubický kraj představil veřejnosti nové výstavní sály v hospodářských budovách na nádvoří, kde Východočeské muzeum instalovalo výstavu „Věci vyprávějí“. Další práce pokračují uvnitř v paláci, v hospodářských budovách i na omítkách. Do konce roku zmizí lešení i z vnitřního nádvoří a celá tato stavební etapa skončí do května 2021.
Kontrolního dne se tento týden zúčastnil za Pardubický kraj také náměstek hejtmana Roman Línek: „Důležitým závěrem dnešního jednání bylo rozhodnutí o sjednocení barvy fasády na vnitřním nádvoří zámku. Vybírali jsme odstín bílé barvy tak, aby dobře propojil všechny části  zámku. Nyní se návštěvníkům může zdát, že je to jedna stavba, jeden velký dům, ale ten vznikal postupně mnoha dostavbami v různých obdobích,  úpravami či nahrazováním některých prvků a přidáváním nových. Naším cílem samozřejmě je, abychom nyní všem příchozím zprostředkovali co možná kompaktní vizuální dojem z celého nádvoří s renesančními arkádami,“ vysvětlil Línek.
Stavební firma v současné době pracuje v paláci také na rozvodech elektroinstalace pro osvětlení expozice a v hospodářských budovách na stavbě kancelářských prostor Východočeského muzea. „Snad nám bude přát počasí na dokončení vnějších fasád na nádvoří zámku a na hospodářské části. Celá stavba by měla skončit do konce dubna 2021 a pak se bude instalovat Pernštejnská expozice. Na celou stavební část projektu za 128 milionů korun přispívá 95 milionů Evropská unie, 5,5 milionu státní rozpočet a 27,5 milionu zaplatí Pardubický kraj,“ dodal Línek.

Diskuse na téma Perspektivy vodní dopravy v ČR se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020 od 11 hodin.
Diskutujícími budou: Jan Skalický ze společnosti Vodní cesty a Jan Hradecký z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Těšit se můžete na samotné vyhlášení vítězů celorepublikového výzkumu Město pro byznys. Vítězi se zapojí do diskuse on-line.

Červený kříž zahájil kurzy pro dobrovolníky z řad veřejnosti

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední školou zdravotnickou a sociální v Ústí nad Orlicí zahájil kurzy pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří po absolvování kurzu mohou působit jako pomocný personál ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Základem úspěšného fungování lůžkových zdravotnických a sociálních zařízení je právě dostatek personálu. V současnosti však může nastat situace, kdy množství nemocných vyžadujících péči může převýšit kapacitu systému danou jeho personálními možnostmi. Zvýšené nároky na profesionální personál však lze za výjimečných okolností zvládnout doplněním o poučené laiky, kteří v roli pomocného personálu umožní profesionálům věnovat se více nemocným nebo načerpat síly do další služby. 

Příprava takového personálu, který pomůže pečovat o nemocné, je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže. Proto Český červený kříž zahajuje pořádání jednodenních kurzů, v nichž se uchazeči seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou v případě potřeby být využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních zařízení nebo prostě i doma při péči o blízké. To všem pomůže odlehčit v případě potřeby zdravotnickému systému. 

Podrobné informace, podmínky přijetí do kurzu a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu. Máte-li zájem pomáhat pečovat o druhé, navštivte stránky Červeného kříže a přihlaste se do kurzu.

 
Aktuální epidemiologická situace  (z Litomyšle)

K 6. listopadu eviduje krajská hygienická stanice v okresu Svitavy 2948 nakažených a 1226 aktuálně nemocných, v celém Pardubickém kraji je podle dostupných dat 14170 nakažených a 8144 aktuálně nemocných. Podle epidemiologů a lékařů je situace v celé republice i našem okresu nadále vážná a lidé by měli dodržovat platná nařízení – dodržovat sociální distanci, často si mýt ruce a nosit roušku.

STAV V NEMOCNICÍCH. Na začátku týdne informoval generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. Tomáš Gottvald o tom, že 64 pacientů v Pardubickém kraji vyžaduje intenzivní lůžkovou péči. „Prozatím s vypětím sil personálu a redistribuce lůžkových kapacit situaci zvládáme. Pokud se začnou tento týden vládní opatření pozitivně projevovat na snižování počtu pozitivních případů, tak pro nemocnice to znamená ještě 14denní dojezd,“ uvedl ředitel Gottwald.

DORAZILO 17 PLICNÍCH VENTILÁTORŮ. Do krajských nemocnic dorazila vládní zásilka plicních ventilátorů pro pacienty ve vážném stavu. Celkem třináct zařízení je zapůjčeno a po uplynutí 60 dnů od konce nouzového stavu je kraj vrátí Správě státních hmotných rezerv. Čtyři ventilátory Pardubický kraj dostal darem a v nemocnicích zůstanou natrvalo. ODBĚR PLAZMY. V Litomyšlské nemocnici mohou muži po prodělání covid-19 darovat plazmu, která se dále použije na léčení nemocných. Více informací najdete na webu nemocnice, případně je poskytnou na tel. čísle 461 655 437.

NOVÝ OBEDNÁVKOVÝ SYSTÉM PRO TESTY. Na odběry kvůli covid-19 je možné se objednat pouze prostřednictvím rezervačního formuláře, který naleznete na www.nempk.cz/drive-in. Pacient neregistrovaný v rezervačním systému nebude odebrán. Pokud nemáte připojení k internetu, rádi vám s rezervací termínu pomohou zaměstnanci MěÚ Litomyšl na čísle 605 929 273.