Českotřebovský deník 302/2020 (19/11)
INFORMACE O DOČASNÉM UZAVŘENÍ ÚSEKU V ULICI LIDICKÁ

Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v termínu od 20. 11. do 21. 11. bude probíhat v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce III/31512 Č. Třebová – průtah, most“ úplná uzavírka pro všechna vozidla (mimo vozidel stavby) v ulici Lidická na úseku cca 20 m za mostem přes řeku Třebovku, směrem na Skuhrov. Objízdná trasa bude značena a povede obousměrně po místních komunikacích ul. Zámostí, ul. Hřbitovní a ul. Na Slunečné. Objízdná trasa slouží pouze pro osobní dopravu. Jde o obdobnou objížďku, která bývá využita při konání Jabkancové poutě.
 
Busta a urna zakladatele městské spořitelny se vrátí do muzea

Začátkem prosince dojde ke stěhování   pobočky České spořitelny do nově adaptovaných (pronajatých) prostor na Starém náměstí, do budovy, kterou nedávno opustila pobočka Komerční banky. Tím bude definitivně ukončeno působení peněžního ústavu v budově v Hýblově ulici.  Vývoj bankovnictví ovlivňuje digitalizace a peněžní ústavy se tomu přizpůsobují . Pobočka České spořitelny z České Třebové naštěstí nezmizí, poskytované služby však budou přece jenom omezeny. Nebude zde např. hotovostní pokladna, vybírat a vkládat hotové peníze budeme muset na pobočce v Ústí nad Orlicí. Třeba na vkladní knížky vklad nelze jinak uskutečnit. Přesný výčet poskytovaných služeb v České Třebové jistě spořitelna svým klientům, kterých není v České Třebové málo, jistě poskytne.
Za zakladatele městské spořitelny  lze pokládat Mr.Ph. Adolfa Zapského ze Zap. Pocházel ze staré české šlechtické rodiny rytířů Zapských ze Zap, v České Třebové působil jako lékárník. Ačkoliv byla od roku 1863 ve městě Občanská záložna, obracela se většina občanů města ve svých finančních záležitostech na spořitelnu v Lanškrouně. Zásluhou starosty města Josefa Glücksmana a zejména Adolfa  Zapského byla v roce 1904 založena v České Třebové městská spořitelna. Zapský se pak stal dlouholetým předsedou ředitelství spořitelny, která pod jeho vedením skutečně vzkvétala. Budova spořitelny taková jak ji známe, byla ovšem postavena až r. 1924. Do té doby měla spořitelna sídlo na radnici. Zapský zemřel po kratší nemoci 23. září 1928 ve věku 76 let.
Manželka zemřelého projevila vůli, aby urna s popelem byla trvale uložena v tehdy poměrně nové budově spořitelny v Hýblově ulici , ředitelství spořitelny tento záměr schválilo a zavázalo současné i budoucí vedení k trvalému uložení urny s popelem. To se uskutečnilo, ale zřejmě jen dočasně. Při kontrole depozitáře muzea bylo v r. 2004 nalezena urna s popelem Adolfa Zapského v depozitáři muzea včetně jeho bronzové busty. Na Po projednání s vedením České spořitelny pak byla v úterý 28. prosince 2004 znovu urna s popelem  Adolfa Zapského ve foyeru budovy spořitelny slavnostně uložena. Urna je umístěna v dutině kamene, který tvoří podstavec pro zakladatelovu bustu.
Nyní v souvislosti se stěhování spořitelny do nových prostor bude opět busta Adolfa Zapského včetně urny s popelem přestěhována zpět do městského muzea. Je majetkem městského muzea a ve spořitelně byla umístěna díky uzavřené smlouvy o zápůjčce. Dům, kde bývala spořitelna je soukromý a bude sloužit jiným účelům. (mm)

Záměr na nové využití budovy školy na Lhotce.

Město Česká Třebová zveřejnilo na úřední desce, záměr, který počítá s novým využitím budovy  bývalé školy na Lhotce čp. 98 pro účely soukromé Na rovině.  V budově by škola měla umístěn II. stupeň vzdělávání. 
V současné době se tato budova školy upravuje tak, aby mohla v době rekonstrukce U Stadionu sloužit pro náhradní umístění jejich žáků. S rekonstrukcí U Stadionu se počítá  v r. 2021. Po jejím uvolnění má podle tohoto záměru budova dále sloužit pro školství tak, jak bylo v původním účelu této stavby. Tento způsob využití  navrátí školní budově, která nebyla po dlouhá léta dobře využita, zase nové smysluplné  využití a současně umožní, aby soukromá Na Rovině zajištující vzdělávání na principech pedagogiky Montessori mohla v České Třebové vyučovat nejen děti do 5. třídy, ale aby děti mohly ve školní docházce v České Třebové dále pokračovat. Dosud její žáci musí pokračovat  v docházce v hlavním sídle školy až v Chrudimi.
Českotřebovská pobočka této školy potvrdila svoji života schopnost. Škola realizuje alternativní výchovně-vzdělávací program, který postupuje dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori (1870–1952) na počátku 20. století. Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení probíhá bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.

Chcete-li se do akce zapojit prostřednictvím Kosmasu, máte tyto možnosti:
1. Pokud preferujete variantu z pohodlí domova, můžete svůj dárek objednat na e-shopu s tím, že
- v košíku jako odběrné místo vyberete prodejnu, v jejíž lokalitě chcete zdravotníky podpořit
- místo svého jména a příjmení ve formuláři objednávky zadáte název akce #knizkaprosestricku podle toho kolegové na prodejně budou hned vědět, co s balíčkem udělat :-)
- místo svého telefonu zadáte fiktivní číslo 111 111 111 - to abychom vás zbytečně neobtěžovali SMS zprávami a urgencemi o vyzvednutí zásilky. Informaci o tom, že váš dárek do prodejny dorazil, dostanete do své emailové schránky.
Až vaše objednávka dorazí na vybranou prodejnu, naši kolegové se postarají o to, aby skončila v těch správných rukách.
2. Preferujete-li osobní předání, knížku můžete prostřednictvím tlačítka "Rezervovat na prodejně" rezervovat, na vámi vybrané prodejně zaplatit a knihu tam osobně vložit do připraveného boxu. V prodejně máme otevřené výdejní okénko.

Konec bláta v Podbranské ulici

Ve čtvrtek 19.11. se v Podbranské ulici i na novém mostě pilně pracovalo.  Celá trasa od Klácelovy ulice po nový most podstatně změnila podobu, mezi připravené obrubníky byla položena první vrstva asfaltu. Současně byl vydlážděn konec Klácelovy ulice k asfaltovému pásu v křižovatce. neobešlo se to bez úplného zastavení dopravy v oblasti křižovatky s ulicí Chmelnice a také  napojení mostu na Lidickou ulici znamenalo zastavit průjezd vozidel. Provoz řídili zaměstnanci stavby, kteří zejména odpoledne  posílali automobily do ulice na Zámostí a mnozí motoristé se dále nedovedli dobře orientovat. Měli na vybranou nějak projet uličkou na Zámostí nebo museli až k ulici Hřbitovní, kde se dostali do pasti - jednosměrka je zde vedena obráceným směrem. Vznikl tak určitý zmatek. Situace se může ještě opakovat, neboť finální vrstva asfaltu není položena. Má k tomu dojít v sobotu, uvidíme jaké bude počasí. Může také dobře mrznout.  Také vyústění jednosměrné části Lidické ulice dole do Podbranské není ještě dořešeno. Znamená to, že obnovení provozu  alespoň v dolní části Hýblovy a Klácelovy ulice se posouvá na některý den v příštím týdnu.  Sympatické je, že současně s položením asfaltu nastoupili také elektrikáři Ekobi ve snaze co nejdříve vyřešit v Podbranské ulici veřejné osvětlení. Přípojné body jsou připraveny, sloupy zatím nebyly vztyčeny. Budou stát na straně blíže městu.
Fotografie z dnešního dne ve větším počtu uvádím ve zvláštním souboru ZDE

Od tohoto pátku začne celoplošně vysílat Televize Naživo

Zde se setkáte s oblíbenými soubory divadelní scény Jatka 78 i vzácnými hosty z kulturní sféry. Jedná se o společný projekt Cirku La Putyka, Heavens Gate Viktora Tauše a Jatek78. Nad vysíláním převzal záštitu ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Televize bude celoplošně vysílat od pátku 20. listopadu. Díky pozemnímu digitálnímu vysílání v multiplexu 23, ve kterém v současnosti vysílají TV Nova, Seznam TV či TV Barrandov, se program televizního kanálu Televize NAŽIVO dostane zdarma do 3 milionů domácností a propojí živou kulturu s diváky u obrazovek. Mnohé televize vysílání naladí automaticky, manuálně pak na východě Čech stačí projít kanál 31, který je v České Třebové dobře dostupný.
"Čekají na vás představení souborů Cirk La Putyka, Jatek78, Amerikánky, Vosto5, Divadla Na zábradlí, Divadla Minor a celé řady dalších, ale i koncerty Lenky Dusilové, České filharmonie či Báry Polákové. Máme nesmírnou radost, že vrátíme živou kulturu do života umělců i diváků po celé České republice. Máme radost, že můžeme v této těžké době být i nadále s vámi," uvádí se v tiskovém prohlášení autorů projektu.
 
Správy sociálního zabezpečení začnou vyplácet pětitisícový příspěvek důchodcům od 1. prosince

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 5000 Kč dnes podepsal prezident Miloš  Zeman. Správy sociálního zabezpečení začnou příspěvek vyplácet od 1. prosince, důchodci peníze obdrží na účet či složenkou.
Příspěvek se týká všech příjemců důchodu, je určen 2,4 milionům starobních důchodců, více než 400 tisícům invalidních důchodců, 24 tisícům vdovců a vdov a téměř 33 tisícům sirotků.
Otázky a odpovědi:
Kdo dostane příspěvek 5000 Kč k důchodu?
Příspěvek bude vyplacen ke všem starobním, invalidním (1. 2. i 3. stupeň), sirotčím i vdovským a vdoveckým důchodům.
V případě, že někdo pobírá důchody dva (např. starobní a vdovský), náleží příspěvek jen jednou.
Musím o příspěvek žádat?
Ne, nemusíte, přijde vám automaticky v prosinci vedle běžné výplaty důchodu.
Jak mi bude příspěvek vyplacen?
 Přijde vám na stejný účet nebo adresu, kam vám chodí důchod.
Kdy příspěvek dostanu?
Příspěvek dostanete v prosinci. OSSZ začnou příspěvek vyplácet nejdříve 1.12. 2020, nejpozději 4. 12. 2020. Výplata bude rozložena do 10 pracovních dnů. Bude pár dnů trvat, než vám peníze dorazí.
Půjdu do důchodu teď v listopadu, vztahuje se na mě příspěvek?
Pokud jste požádali o důchod do 30.11. 2020 s termínem přiznání důchodu od 30. 11. nebo dříve a bude vám zpětně přiznán, pak obdržíte příspěvek dodatečně.
Pobírám příspěvek na bydlení. Bude se těch 5000 Kč počítat do příjmu? 
Ne, příspěvek k důchodu se nebude započítávat k příspěvku na bydlení a dalším dávkám. Nebude ani podléhat exekuci.