Pamětní deska MUDr. Františka Rybičky připomíná návštěvy Boženy Němcové
Desku najdete na domě čp. 605 firmy SIGAS-CZ v Litomyšlské ulici              
V průběhu dubna 2018 byla  na domě čp. 605 v  ulici U Koupaliště  odhalena pamětní deska významnému třebovskému rodákovi, MUDr. Františku Rybičkovi.  Deska byla zhotovena z iniciativy pana Josefa Faltuse, majitele firmy SIGAS-CZ, s.r.o. Je zviditelněním domu čp. 605, jehož osudy jsou  s životem  dr. Rybičky spojeny a také města Česká Třebová  Výrobu desky Josef Faltus také financoval.
MUDr. František Rybička (* 8.  1. 1813 Česká Třebová, †17. 3. 1890 Česká Třebová), příslušník starého a významného třebovského rodu  se narodil  jako nejmladší ze tří dětí manželů Josefa a Veroniky Rybičkových. Po studiích gymnázia  a následně filozofie studoval  Rybička postupně v Praze a Vídni lékařství. Tam byl také v roce 1838 promován. Po studiích se  navrátil zpět do svého rodiště, kde žil v doně rodičů čp. 22 na Starém náměstí.  Následně přesídlil do vlastního, nově vybudovaného domku čp. 605 na úpatí Jelenice, v dnešní ulici U Koupaliště.
Při stavbě domku a kopání základů dr. Rybička vlastníma rukama vylámal obrovskou jeskyni, u níž byl domek čp. 605  vystavěn. Jeskyně byla i za dalších majitelů domku využívána jako sklep. Z vylámaného kamene dr, Rybička vystavěl kamennou zeď, s níž ohraničil celý svůj pozemek. Zeď zde zůstala zachována dodnes.
Před nedávnou adaptací ze zmíněné zdi ústila v její horní části, směrem k cestě zahrádkami na Jelenici, malá dřevěná vrátka. Památku MUDr. Rybičky dnes připomíná ulice, ležící v sousedství domku na Jelenici, nazvaná jeho jménem.  MUDr. Rybička  byl v roce 1848 zvolen  prvním konstitučním starostou města, Činným byl v řadě místních spolků, jako např. v místním Sokole, divadelním spolku  a  Občanské besedě, Nemalé zásluhy měl o založení  Občanské záložny a zdejšího akciového pivovaru. Zajímal se o filozofii a botaniku (sestavil rozměrný herbář místní flóry). Byl také majitelem   poměrně značné několikajazyčné knihovny, která se dnes nachází ve zdejších  muzejních sbírkách  Přeložil také spisy italsky, latinsky a řecky píšících autorů (např. Boccacciův Dekameron). Úřad starosty města dr. Rybička zastával  do září 1850, kdy jej vystřídal kupec Jan Čížek. V domku čp. 605 dr. Rybičku  dvakrát v životě navštívila spisovatelka Božena Němcová. Tuto skutečnost deska také připomíná.  
Česká Třebová tak získala, bohužel ve vší tichosti, další pamětní desku. Je ukázkou, že ani sami třebovští občané na zdejší významné rodáky nezapomínají. Za zhotovení a instalaci desky panu Josefu Faltusovi náleží upřímný dík. Tuto skutečnost je dobré znovu připomenout i po dvou letech znovu, v letošním roce 2020, který  je rokem Boženy Němcové si připomínáme 200 let od narození této významné české spisovatelky. A v dalším roce 2021 si můžeme připomenout další výročí 170 let od jejího pobytu v lázních na Horách a 160 let od její návštěvy v domě Dr. Rybičky čp. 605. V domě, na kterém je zmíněná pamětní deska instalována.
 MARTIN ŠEBELA