Českotřebovský deník 354/2020 (12/12)
Podbranská ulice je stále pracovištěm. Nikdo se ale během roku neflákal. 

Jde především o chodníky, které získávají  novou kvalitu po celé délce, tedy od mostu až po Tyršovo náměstí. V souvislosti s určitou prodlevou v letních měsících a nynějším doháněním termínů přichází na firmu MADOS kritika, není ale  zasloužená. Při  rekonstrukci trasy bylo třeba rekonstruovat mnoho sítí a také domovních přípojek, řada z nich byla v předchozí době zapojena neodborně. Přesto město a městská vodárenská společnost provedla rekonstrukci všech přípojek tak, aby se na akci museli podílet majitelé přilehlých nemovitostí. Teprve během roku rozhodnuto o realizaci investice ČEZu tedy přeložení kabelu vysokého napětí 35 kV, proto třeba úprava chodníku v jednosměrné části Podbranské ulice vedené kolem bývalého Kapounova mlýna přichází na řadu až nyní po dokončení nového přemostění a vlastní komunikace, která byla pro firmu prioritou. Byla to akce Pardubického kraje za 46 milionů korun. Vzhledem ke stavu sítí muselo během roku město přidat peníze např. na řešení problémů v dolní části Hýblovy ulice Nebylo tedy vinou dodavatele, že bylo zprovoznění zpožděno. Harmonogram stavby se nedařilo plnit především síťařům. Přesto se nepodařilo rekonstruovat všechny sítě, např. plynovod. Zůstal zde ten starý - doufejme, že ještě nějaký rok vydrží.
Přidávám fotografie, na kterých je vidět nejen postup prací, ale na prvních dvou snímcích i srovnání se stavem v červenci. Nyní budovaný chodník je najednou o pár centimetrů výš a bude dělat majitelům domu čp. 388 problémy. 
 
Kruhový objezd u Korada se chystá

Jde o investici Ředitelství silnic a dálnic  na silnici I. třídy. Stávající křižovatka, kde vyjíždí z nově rekonstruovaných tunelů (podjezdů) u Korada je frekventovaná, složitá a vyžaduje úpravu na kruhovou křižovatku. Projekt na  stavbu je v podstatě připraven, chybí ještě patřičné územní rozhodnutí. Územní řízení na stavbu však  běží, po přerušení bylo znovu obnoveno. Pro získání zemního souhlasu zbývá vyřešit dva problémy. Potom bude třeba ještě vykoupit zbývající pozemky. Je velká snaha vše zařídit tak, aby se mohla v příštím roce zahájit stavba. Tím by byl příjezd pro velká vozidla k logistickému terminálu Metrans vyřešen.  Pro Českou Třebovou je významná akce i tím, že to vlastně bude první stavba budoucího obchvatu města. Na ten se ovšem budeme jistě ještě dost dlouho těšit, optimistické odhady mluví o 15 letech čekání, pesimisté hovoří o pětadvaceti letech. Zatím byla jen vybrána (červená) trasa obchvatu, který obejde Českou Třebovou a Lhotku z východní strany a napojí se na I/14 až za Avenou u Dlouhé Třebové.  Potom musí být realizováno řízení EIA, které může trvat tak dva roky.  Zatím byla EIA zahájena  pro přeložku úseku Česká Třebová - Opatov, kde se očekávají problémy v souvislosti s překonáním  lokality u rybníka Hvězda. Obchvat České Třebové se zatím neobjevil mezi prioritami ŘSD, kde je třeba před námi především obchvat Svitav, o kterém se mluví jako o "téměř zahájeném" již 10 let a kde probíhá nyní archeologický průzkum. Prioritou je také obchvat Chrudimi.... 
 
Národní sportovní agentura vyhlásila investiční dotační programy  

Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč vypisovaný Národní sportovní agenturou. 
Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč vypisovaný Národní sportovní agenturou. 
Jedná se o program Regionální sportovní infrastruktury 2020-2024, který je zaměřen na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.
Výsledkem realizace musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu.
Příjem žádostí probíhá od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022.
 
Další podorobnosti najdete ZDE
 
Kraj bude dále podporovat venkovské prodejny a regionální výrobce

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a krajský radní pro oblast venkova, životního prostředí a zemědělství Miroslav Krčil jednali se zástupci Regionální agrární komory Pardubického kraje. Cílem bylo nastavení spolupráce na stávající čtyřleté období v rámci podpory a prezentace regionálních producentů, další rozvoj komunikace zemědělců s krajskými středními školami či organizace krajských dožínek.
„Spolupráce se Regionální agrární komorou je dlouhodobě na dobré úrovni a chceme ji i nadále rozšiřovat. Stanovení priorit pro další období bude součástí smlouvy o spolupráci, kterou bychom chtěli podepsat v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten potvrdil záměr kraje pokračovat i nadále v podpoře venkovských prodejen. „I přes stávající složitou situaci způsobenou výpadky příjmů chceme i nadále pokračovat v dotační podpoře venkovských prodejen i se zohledněním nabízených výrobků z regionu. Zároveň hledáme cesty jak více využívat regionální producenty pro školní nebo závodní stravování,“ řekl hejtman.
Podle Miroslava Krčila bude kraj aktivní také v rámci osvěty a prezentace regionálních potravin. „Dlouhodobě spolupracujeme s projekty MLS Pardubického kraje a Regionální potravina Pardubického kraje. Chci jednat s organizátory tak, abychom prezentaci regionálních výrobců posílili a netříštili síly tam, kde to není potřeba. Bohužel z důvodu protiepidemických opatřeních se nekonala řada prezentací, ale doufám, že i díky prezentaci například na sociálních sítích se nám podaří úspěšné producenty zpropagovat a motivovat i ty, kteří se prozatím nepřihlásili,“ sdělil Miroslav Krčil.
Stejně jako celou řadu dalších odvětví, také zemědělství zasáhla koronavirová pandemie. Podle viceprezidenta Agrární komory ČR Leoše Říhy čekají zemědělci na větší podporu státu. „Firmám podnikajícím v oblasti zemědělství, kdy se většinou jedná o provozy nepřetržité s nemožností jejich zastavení, by pomohl podobný program, jako byl v první vlně Antivirus C. Musel by však být spravedlivější a dotýkat se prvých 50 zaměstnanců ve všech firmách bez ohledu na jejich velikost. Navíc se vůbec nebavíme o výchozím stavu, kdy podpora zemědělců u nás není vůbec srovnatelná například s Bavorskem, ale i dalšími nejen německými spolkovými zeměmi,“ řekl Říha.
Jedním z dalších témat jednání byla příprava krajských dožínek, pro které byl vybrán termín 19. září 2021. Dále byla debatována aktuální témata spojená s morem prasat, který se rozšířil zatím hlavně v Polsku. V České republice přijali opatření třeba ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku, ale je možné, že je bude potřeba rozšířit na celé pohraničí. 
 
Z Kozlova na Pazuchu po novém povrchu 

Silnice III/35846 sloužila po celou letošní stavební sezónu řidičům jako objízdná trasa při modernizaci silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové. Po dokončení modernizace tohoto 12 kilometrů dlouhého úseku za 186 milionů korun se dočkala obnovy živičného krytu také objízdná trasa, a to v délce necelých dvou kilometrů. Práce vyšly na 5,6 milionu korun bez DPH. Silnice III. třídy přes Pazuchu a Kozlov nebyla stavěná na takové zatížení, které se na ni přeneslo uzavřením silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové. Po dokončení modernizace za 186 milionů korun jsme proto zahájili rekonstrukci povrchu i této objízdné trasy v délce necelých dvou kilometrů. Na tomto úseku došlo k odfrézování dvou vrstev vozovky, vyrovnání a lokálním sanacím tak, aby se zlepšila i únosnost povrchu.  Pardubický kraj i přes obrovské výpadky v daňových příjmech letošního roku využívá všech možných dostupných zdrojů k rekonstrukcím a modernizaci silniční sítě. Pokud je to v souladu s pravidly, myslíme také na užívané objízdné trasy
 
Špehovací databáze  veřejných funkcionářů nebude zcela volně přístupná

Pardubický kraj navštívil ve čtvrtek europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák. S hejtmanem Martinem Netolickým, náměstkyní pro oblast zdravotnictví Michaelou Matouškovou, ředitelem Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslavem Folprechtem a jeho zástupcem Miroslavem Mockem řešili mimo jiné problematiku střetu zájmů u veřejných funkcionářů. Jeho novela v minulosti způsobila velkou nevoli na straně starostů obcí, ale i dalších funkcionářů, které registr svléká doslova donaha. Ministerstvo spravedlnosti nyní rozhodlo, že nově budou vyplňovaná oznámení dostupná pouze na základě individualizované žádosti. Zároveň by měla být zastavena všechna řízení o nesplnění povinnosti registr vyplnit.
„Nejvyšší správní soud na konci října rozhodl, že přestupky spáchané nesplněním povinnosti nelze sankcionovat. Nyní je nutné neprodleně zastavit všechna již probíhající řízení a nezahajovat nová. Otázkou bude, jak se Ministerstvo spravedlnosti postaví k již ukončeným případům. Za velký úspěch považuji, že se společnými silami podařilo dosáhnout toho, že zpřístupňování údajů v Centrálním registru oznámení bude možné pouze na základě individuální žádosti. Vracíme se tak o několik let zpět, kdy jsme toto společně se starosty požadovali,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nechceme nic tajit, ale není možné, aby kdokoliv mohl nahlížet do osobních a majetkových údajů. Vše musí mít jasná pravidla a jsem rád, že po letech debat budou nastavena. Osobně jsem vždy vše řádně vyplnil, ale nevím, stejně jako kolegové, kdo si informace prohlížel a jak s nimi pracoval,“ doplnil hejtman Netolický.
Nevyřešenou otázkou nyní zůstává, jak řešit případy, které již byly rozhodnuté, a sankce za nezveřejnění údajů již byla uložena. Hejtman na jednání přislíbil, že Pardubický kraj bude v této věci velmi aktivní a nebude čekat na vyjádření státu. „Musíme si uvědomit, že kvůli zavedení Centrálního registru oznámení opadl zájem kandidovat na komunální úrovni. Řada šikovných komunálních politiků, starostů a zastupitelů již v roce 2018 nekandidovala a stát by se jim měl omluvit. Otázkou je, kdo to udělá a zde není pozdě,“ řekl hejtman Martin Netolický, který bude chtít zjistit, kolika osob v Pardubickém kraji se sankce za uplynulé období týkaly. "Osobně beru přezkumné řízení jako formu osobní rehabilitace těch, kteří byli protiústavně kráceni na svých právech a navíc sankcionováni i ve formě finančního postihu,“ dodal hejtman.
Nové Město nad Metují spustilo nový silniční radar.

Ten mohou strážníci umístit na jedno z osmi stanovišť. Řidiči přitom při průjezdu nepoznají, jestli je místo určené pro radar prázdné, a nebo v něm měřící zařízení právě je. Podle vedení radnice jde především o prevenci. 
 
Leo Express jezdí na Letohrad rok

Je tomu přesně rok, co provoz regionální železniční dopravy na trati 024 a 025 v úseku Ústí nad Orlicí - Letohrad - Jablonné nad Orlicí - Králíky - Červená Voda s odbočkou na Hanušovice převzal na 10 let dopravceLeo Express. Počáteční problémy se podařilo odstranit a po celé období jízdního řádu 2019/2020 jezdil bez větších obtíží. Dopravní komplikace přinesla ovšem rekonstrukce železniční stanice Letohrad a samozřejmě koronavirová krize, která obecně znamenala enormní pokles počtu cestujících, a tím také pokles tržeb všech dopravců.  Dnes jsem využil pro cestování na chalupu dominantního národního dopravce (České dráhy) z České Třebové do Ústí nad Orlicí. Vlak "Slovácký expres" byl obstojně obsazený a jel načas. Osobní vlak společnosti Leo Express jel po celou dobu také podle jízdního řádu. Ve vlaku jsem i pracoval. Wi-fi fungovala naprosto bez problémů, přípojka na 230 V ovšem byla mimo provoz v celé jednotce. Pravděpodobně výpadek. Na druhou stranu jako cestující musím také ocenit přístup personálu.  Martin Netolický