Českotřebovský deník 369/2020 (27/12)
Nové video Českotřebovského deníku:
Práce Mineralogického klubu oceněna udělením Ceny města Kohout 2019

  Video v plné velikosti najdete ZDE
Video bylo natočeno v předstihu v letních měsících v době, kdy již bylo známé rozhodnutí zastupitelstva  o udělení  cen města za rok 2019. Prezentace oceněných subjektů a osobnosti se letos neuskutečnila, to vše proto, aby nebyli noví nositelé cen do okamžiku předávání veřejně známí.  Jenže letošní rok neumožnil žádné slavnostní předávání cen města uskutečnit, nejen v květnu, jak je zvykem, ale ani v náhradním  říjnovém termínu.  Proto se prezentace nových nositelů cen města  Kohout  2019 na veřejnosti koná až před Vánoci 23.12, viz zde. Zatím ve virtuálním prostoru. Proto nyní můžeme předtočený medailon  uvést.
Českotřebovský deník nyní prezentuje  šestiminutový videomedailonek oceněného spolku, ve kterém o historii a práci oceněného spolku  hovoří předseda Mgr. Milan Michalski a jednatel klubu Ing. Jan Peringer.
Práci Mineralogického klubu jsme letos věnovali také další videa, které najdete na dále uvedených odkazech.
 

Českotřebovský deník připravil v roce 2020  ke zveřejnění na 160 videoreportáží, dokumentů a medailonů. Tato videa jsou všechna přehledně zveřejněna na webovém portálu Českotřebovského deníku www.ceskotrebovskydenik.cz v sekci "Českotřebovský videodeník", který najdete ZDE. Během roku videa shlédlo na 70 tisíc diváků. Jsou prezentována také na facebookové stránce Českotřebovského deníku a na regionálním webovém portálu Orlicky.net. Odkaz na přehled natočených videoreportáží Českotřebovského deníku najdete také na webové stránce města Česká Třebová.


 

Každý měsíc připravuje Českotřebovský deník cca dvacetiminutový měsíční přehled událostí, který je publikován zpravidla poslední nebo předposlední den v měsíci. Poslední  měsíční přehled za prosinec 2020 tak bude publikován 30. prosince večer.  Měsíční přehledy jsou k dispozici od ledna 2020  na tomto odkazu  ZDE

Ve své práci budeme pokračovat také v příštím roce 2021. Ve spolupráci s Kulturním centrem se budeme podílet na vysílání připravených pořadů. pro leden 2021 připravujeme "Večery s Českotřebovským deníkem", které budou tematicky zamřeny.  Jedná se  o cca 90ti až 100 minutové  pořady složené z dokumentů na stanovené téma. Všechny večery mají  vztah k České Třebové a dotýkají se zdejších událostí. večer zaměřený na  výročí roku 2020  Bude to např.

Večer zaměřený na výročí roku 2020 v České Třebové  (175 let železnice, 250 let restaurace na Horách 115 let městského hřbitova, 75 let železniční průmyslovky, 75 let základní umělecké školy, 50 let městského krematoria.....

Večer osobností města (Pavel Langhans, Vlasta Preislerová & doc. František Preisler,  Jiří Mazánek, doc. Jiří Štyrský &  RNDr., Vladimír Kormout, Martin Šebela.... )

Přehled událostí roku  2020  (dva večery, kde rozdělíme události v I. a II. pololetí roku)

Zvlášť připravíme přehled  koncertní činnosti a výstavní činnosti v našem městě a okolí. 

Celkem máme publikováno za loňský rok 10 hodin videopořadů, ze kterých můžeme vybírat.  Snažíme se vycházet vstříc tam, kde můžeme pomoci. Proto  jsme třeba natočili v dlouhotřebovském kostele sv. Prokopa zdejší jubilejní 30. adventní koncert. A máme také rozpracovány pořady další a k tomu další plány do budoucna. . Všechnu tuto práci dělá čtyřčlenný kolektiv jako svou volnočasovou aktivitu bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tou je pro nás zájem veřejnosti  o publikovaná videa. Rádi přijmeme i další náměty na nová videa.