Českotřebovský videoměsíčník Libora Vašiny


Postupně zde budeme uvádět jednotlivé pořadY

 
1) Videoměsíčník událostí měsíce října  2019        2) Videoměsíčník událostí měsíce září 2019
 
3) Regionální den železnice - září 2019                                        4) Hokejbal Lokomotiva Č. Třebová - Svítkov Stars

  Bourání Zedníkovy vily 28/10 2019 - autor Ing. Václav Polák