Českotřebovský deník 370/2020 (28/12)
Nové video Českotřebovského deníku:
Cena města pro českotřebovského atleta Jana Friše

 Video v plné velikosti najdete ZDE
Medailon českotřebovského atleta Jana Friše, který byl za svoje sportovní výkony a reprezentaci Česka v roce 2019 oceněn udělením ceny Kohout 2019. Cena zatím nebyla oficiálně předána, neboť termíny slavnostního večera pro udílení ceny byly vždy pro protiepidemická opatření zrušeny. Před Vánoci 2020 bylo proto udělení Ceny města vyhlášeno alespoň ve virtuálním prostoru na internetu. Jan Friš, sportovec tělem i duší si to plně zaslouží. Jeho nevýhodou je, že sportuje mimo Českou Třebovou a veřejnost se o jeho sportovním působení tak dozvídá spíše zprostředkovaně. Jsou to však výkony obdivuhodné, stejně jako cíle, které si pro další léta stanovil.

Ohlédnutí za starým rokem

Ještě není poslední den v roce, ale ohlížení po tom, jaký byl už začíná. Nás zajímá především rok 2020 v našem městě České Třebové. Každý má své vlastní hodnocení, ale některé dojmy máme společné a měli bychom vnímat místní události. Bude to rok, na který si budeme stěžovat, takový nikdo nečekal  a těžko hledat kdo za to může. Bude to rok zadlužování celé společnosti, rok ztrátový pro mnohé podnikatele, rok, kdy se strašně moc dlouho nechodilo do školy, rok, kdy živořil kulturní i sportovní život a  naopak se rozvíjela on-line komunikace na internetu. Význam internetu už chápou děti od první třídy zcela spolehlivě.
Co muselo fungovat a také fungovalo: v první řadě zdravotnictví. Musel se změnit přístup veřejné správy, situaci se musela podřídit veřejná doprava. Byla snaha co nejvíce zachovat a neomezovat investiční akce, které i tak nabíraly zpoždění. V rámci České Třebové se podařilo dokončit rekonstrukci průtahu města včetně chodníků a veřejného osvětlení, celoroční omezení spojené se rekonstrukcí mostu a Podbranské ulice mělo šťastné předvánoční "schválení předčasného užívání stavby", podařilo se dokončit rekonstrukci důležité silnice do Litomyšle jako první ze všech tzv. "přivaděčů" k budoucí dálnici v našem kraji, ve městě byla vlastním nákladem rekonstruována Smetanova ulice, která to opravdu nutně potřebovala. Nastartovala příprava nového systému parkování ve městě, která začne platit s novým rokem a naplno potom k dubnu. Potom bude systém rozšířen také postupně na městská sídliště Trávník, Lhotka a Křib. Koncem roku byla předáním staveniště zahájena výstavba cyklostezky přes Podhorku do Rybníka. Po krátké zimní lyžovačce byl pro bikery v červnu uveden do plného provozu Bikepark Peklák včetně nových jednosměrných  tratí, tzv. singletracků. Jeho otevření mělo velký ohlas a zejména o prázdninových dnech zde býval velký nával bikerů z daleka, široka, v plné permanenci byl i zdejší minicamp, který bude třeba dovybavit o sociální zařízení.
V plánu byla i II. etapa atletického stadionu na Skalce, tedy výstavba objektu šaten a tribuny v rozpočtové hodnotě cca 43 milionů korun.  Byla podmíněná dotací z  investičního fondu MŠMT. Město stavbu připravilo, ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla určena dodavatelem společnost AGILE, s.r.o., ale čekalo se na dotaci. Rozhodování o dotaci bylo až v srpnu, kdy již nebylo možné bez ztráty nároku na dotaci stavbu do Silvestra dokončit. Dotace městu přidělena nebyla, akci bude třeba řešit v r. 2021 znovu a využít  dotační program nově vzniklé Národní agentury. Podmínkou jakékoliv stavby na Skalce bylo ovšem vybudování zadržovací nádrže pro dešťovou vodu v Benátkách tak, aby při přívalových deštích nemohla  voda odtékat přímo do Třebovky. Tato nádrž byla   navržena jako součást  uvažovaného parku Benátky. Nádrž se buduje, město na její vybudování získalo dotaci Fondu MŽP ve výši 2,2 mil. Kč. Další investice Povodí Labe do "protipovodňových úprav na řece Třebovce" zůstává zatím nedokončená.  Týká se  zejména oblasti nad Rambouskovým mostem v Bezděkově. Ve městě jsme vybudovali s pomocí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení park s dětským hřištěm na Trávníku, který bude, jak se zdá nejvíce využívaným dětským hřištěm ve městě. Ve Svinné bylo vybudováno nové zázemí pro sportovní hřiště s dětským hřištěm,  sál hospody U Sitařů v Kozlově má nově opravenou podlahu. Na obou akcích se podílel dotací Pardubický kraj. Podobně pomohl vyřešit problém kotelny a elektroinstalace  herny stolního tenisu TJ Sokol na Skále. Rekonstrukce kostela sv. Jakuba se uskutečnila s příspěvkem města a Pardubického kraje.
Další plánovaná investice do rozšíření expozice velorexů v Městském muzeu byla pro rostoucí finanční náročnost a  omezenou výši dotace zatím odložena na lepší časy, protože finanční výhled nadcházejících let ukazuje na výpadky v oblasti daňových příjmů.  Město se však podílelo nemalými částkami na financování úprav chodníků a komunikaci ve spoluúčasti na investicích ČEZu při kabelizaci nízkého napětí. Je připraveno zahájit realizaci kompostárny, která je prvním krokem k rozšíření třídění odpadu ve městě a k omezení množství komunálního odpadu vyváženého na městskou skládku. Podle nového zákona o odpadech bude ukládání odpadu na skládku stále více finančně postihováno a od roku 2030 zakázáno.
Městské krematorium bylo v r. 2020 celý rok pod novým provozovatelem - Eko Bi.  Teprve nyní je "městské" v plném slova smyslu. Na rozdíl od předchozích nájemců krematoria byl silně omezen počet spalů, i když probíhající pandemie v podzimních měsících přece jenom počty spalů zvýšila. "Práci" přijímá krematorium ovšem stále pouze z omezeného území. Byly také provedeny úpravy na městském hřbitově a byly připraveny projekty na úpravu parku před městským hřbitovem, který se teprve nyní 50 let po zřízení dostal do majetku města. Na úpravy ale stále čeká např. malý, ale blízký park na Zámostí, díky stavbě mostu odříznutý od světa. Plně se osvědčila nová parková úprava v areálu červeňáku. Byla dokončena velká investice do zateplení a modernizace MŠ Habrmanova a připravena modernizace poslední školky ve městě U Stadionu, která přijde na řadu po novém roce. Důležité a potřebné úpravy sociálního zařízení byly provedeny ve staré budově ZŠ na Parníku.  V domě čp. 205 na Parníku byly rekonstruovány čtyři městské byty. Práci provedla společnost TEZA. 
Město jedná i s dalšími investory, např. majitelem zbytkového území Primony p. Mojžíšem, který zde řeší a připravuje výstavbu bytových domů, ale díky dřívějšímu průmyslovému původu lokality musí nejdříve odstranit veškeré problémy, také s majitelem tzv. hotelového domu, který stále nezačíná s jeho rekonstrukcí. Proběhlo také jednání s  majiteli společnosti Böhm plast-technik  o  odkoupení areálu této firmy v Bezděkově, který chce město využít (po změně územního plánu) do budoucí výstavbu bytů a rezervu pro rozšíření Domova pro seniory. Zastupitelstvo města  v prosinci přijalo usnesení, podle kterého má město v jednání o odkoupení pokračovat.
Končící rok 2020 můžeme hodnotit také za dalších stránek, pokusím se o to zase  jindy.  Jde ovšem o subjektivní dojmy pisatele, text je napsaný bez rozsáhlé  přípravy a tak možná bylo něco opomenuto....  (mm)
Zemřel malíř Jaroslav Doležal

Jaroslav Doležal oslavil v listopadu 91 let a to již měl zdraví hodně podlomené.  Pak přišla zpráva ještě smutnější: Na Štědrý den 24.prosince  2020 se život Jaroslava Doležala uzavřel.
Dobře jej znají nejen ve Zhoři, kde se narodil ale v širokém okolí, také i v České Třebové kde dlouhá léta pracoval. Jeho život ovšem ovlivnily dvě sudičky. Jedna mu dala do kolébky nadání hudební, druhá nadání výtvarné. Ta první sudička byla zřejmě nějaká známá zhořského učitele Marečka, jeho obrazy malého Jaroslava Doležala fascinovaly a  nasměrovaly ho k práci  nejdříve s tužkou a perem, později se štětcem a olejovými barvami. A štětec rozhodně u Doležalů nezahálel.
Svou  budoucí (o 5 let mladší) manželku poznal už ve škole, když mu bylo 14, kdy jí namaloval do památníku první obrázek. Zůstal potom v rodině a a Jaroslav Doležal jej schraňoval po celý život. Manželku již před 11 lety pochoval. Byla mu po celý život oporou  a v malování jej podporovala. Byla to také ona, která mu darovala knihu s reprodukcemi ruského malíře Šiškina, aby tak nasměrovala jeho  realistickou metodu.  (mm)
Celý nekrolog najdete ZDE
 
Energetické úspory pro podnikatele v roce 2021

VI. výzva OPPIK - příjem žádostí do 30.4.2021
Poslední možnost čerpat dotaci z OPPIK !!!
Dotace se vztahuje na výměnu/koupi zařízení, které vede viditelně k úspoře provozních energií podniku.
Zejména na:
Zateplení budovy, osvětlení, vzduchotechniku
Výměnu zdroje tepla, tepelná čerpadla, kotle na biomasu
Fotovoltaickou elektrárnu
Výrobní technologii
Kompresory, čerpadla
 
Dotace 50% pro podniky do 49 zaměstnanců
Dotace 40% pro podniky 50 – 249 zaměstnanců
Minimálně však 500 tis. Kč, maximálně 200 mil. Kč
U projektů do 2 mil. Kč bez DPH není nutné výběrové řízení.