Českotřebovský deník 2/2020 (1. 1.)       


Trochu vzpomínání                                                                      


Národní dům v roce 2019 zažil dvojí prodej

Rekonstrukce zachráněného Národního domu, (díky iniciativě  Bohumíra Nejedlého a jeho firmy) byla dokončena před 12 lety  na podzim 2007. Pět minut po dvanácté se tehdy podařilo zachránit a přetvořit na nové  multifunkční zařízení.  O pohostinnosti "nového" Národního domu by již mohli vyprávět účastníci tanečních kurzů tohoto podzimu. Národní dům po rekonstrukci pojme velké množství návštěvníků, pro které může zajistit společenské, sportovní, i gastronomické vyžití, mohou se zde konat kongresy, plesy,  schůze, sportovní akce (šachové turnaje velkého rozsahu, bowling, kulečník).
Samostatně lze využívat malý sál s kapacitou cca 80 návštěvníků, velký sál (400 návštěvníků), plesy s kapacitou 300 míst k sezení + taneční parket počítají s využitím obou sálů. pro obsluhu návštěvníků jsou k dispozici dva bary (v malém sále a ve foyeru), šatna s dostatečnou kapacitou, zcela nově rekonstruované WC na vysoké úrovni.  Kuchyni s novým zařízením, která byla v provozu od ledna 2008 a bude dodávat obědy také rozvážkou do českotřebovských firem a samozřejmě je připravena obsloužit všechny, kteří přijdou  sem do Národního domu. Pro začátek měla nasmlouvanou kapacitu 200 obědů, kterou lze samozřejmě ještě podstatně zvyšovat.
V budově zmizely známé točité schody, odstrašující každého, kdo navštěvoval známou divadelní klubovnu nebo kanceláře bývalého Kulturního klubu, kanceláře muzea a dříve dokonce ve II. patře byla i knihovna,  původní kanceláře ZK železničářů, ve kterých pobýval ještě všeuměl Karel Tomeš, p. Vařečková a knihovna, ve které půjčovala paní Chládková. Mnozí si i vzpomenou  že i v takových podmínkách vyučoval také F.K. Zedínek a další učitelé hru na klavír.... V  prostoru I.poschodí instalována bowlingová čtyřdráha s automatickými stavěči a v další části bude  kulečníkový sál s dalším barem.  Zboří k baru do poschodí přiveze nákladní výtah Zajímavostí, která není jen tak všude je centrální rozvod piva do barů v budově z kvalitně chlazeného prostoru, což umožní zajistit extra kvalitu piva, kterou dokáží ocenit i dodavatelé - pivovary. 
I dnes platí že Česká Třebová takový objekt velmi potřebuje. Takovou rekonstrukci bylo potřeba udělat už strašně dávno, nedokázal to stát, železnice ani město.  Dokázal to ale Bedla Nejedlý za spolupráce s řadou dodavatelů a ještě s nedávno zesnulým městským architektem Ing. Jiřím Janderou. Byla to vlastně jeho poslední práce. Za to co dokázali a ještě dokážou je třeba všem poděkovat. Nebylo to vždy jednoduché, nebylo vždy vidět jasně světlo na.konci tunelu. Mohlo to s Národním domem dopadnout přece úplně jinak..
Udržet provoz Národního domu nebylo vždy jednoduché, byl postupně stále více ztrátový. byly třeba také problémy s vytápěním objektu, kotelna Českých drah (nebyla nijak levná) odpojila horkovod. Proto se po letech objevila nabídka na jeho prodej, která se nakonec  na jaře 2019 uskutečnila. Nový majitel Fr. Skakun z Lanškrouna však zakoupil objekt pro spekulaci za účelem dalšího prodeje a vlastní činnost utlumil. A tak jsme byli v letošním roce svědky vlastně dvojnásobného prodeje dalším majitelům, což se podařilo realizovat během listopadu.  Noví majitelé mají poměrně komplikované spoluvlastnictví:
Macková Martina Mgr., Partyzánská 3425/4, 69501 Hodonín 4/32
Müller Martin Ing., Lexova 2254, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 22/32
SJM Štěpánek Martin a Štěpánková Markéta, Lány na Důlku 132, 53002 Pardubice 6/32
Provozovatelem Národního domu je pan Musil a od ledna opět počítá se zahájením činnosti zdejší kuchyně. Národní dům se vrací do starých kolejí, kde již jednou byl. Nejde jen o pronajímání sálu, ale bude opět zajištěna i plesová sezóna a provoz kuchyně, v létě bude opět oblíbené posezení na terase. 


Poslední parní lokomotiva byla v České Třebové opravena v roce 1972

Ve vzpomínání sledujeme různé události a jedním z nich, z dnešního pohledu snad ne příliš významné připomínáme. Ve své době to byl důležitý mezník v životě mnoha občanů tohoto města.
Před 48 léty skončila více jak 120tiletá tradice v opravách parních lokomotiv v tehdejších železničních dílnách ČSD Česká Třebová. Dne 5.října 1972 byla skončena oprava poslední parní lokomotivy 556.0385 z lokomotivního depa Nové Zámky. Na prostranství dílen byla uspořádána malá oslava spojená s předáním lokomotivy zástupcům ČSD. Dnes asi těžko někdo spočítá kolik bylo v dílnách opraveno parních lokomotiv. Dílny vznikly v roce 1849 a opravovaly zde desetitisíce parních lokomotiv pro Severní státní dráhu. StEG, kkStB a ČSD. Také rozsah opravovaných řad byl úctyhodný. Vedle oprav se dílny podílely také na rekonstrukcích a modernizacích, zvláště v dobách 1.republiky, kdy dílnám hrozil zánik. Tehdejší přednosta dílen ing. Ludvík Shejbal dokázal v době krize udržet provoz dílen, sám jako schopný konstruktér dal podmět k modernizaci několika typů parních lokomotiv a tím zajistil práci pro celou řadu kvalifikovaných pracovníků dílen. Po skončení 2.světové války se zde opravovaly nejmodernější typy parních lokomotiv ČSD, ale také se zde opravovaly trofejní lokomotivy pro SSSR a stroje vlečkových provozů. Dnešní firma CZ LOKO, a.s. Česká Třebová, která navázala na tradici železničních dílen čas od času dostane zakázku na opravy dílčích částí parních lokomotiv. Opravovaly se zde rámy, parní válce, ložiska, nápravy, prováděly se zde také přerozchodování náprav pro parní lokomotivu BS 80 z Mladějova atd., ale nákladné opravy srdce každé parní lokomotivy, kotle se zde nedělají. Firma je pochopitelně zařízena na rekonstrukce i novovýrobu motorových lokomotiv a opravy takových celků jako kotel parní lokomotivy provádějí jiné specializované firmy. Pavel Stejskal
Na dnes již historickém snímku je na velké přesuvně lokomotiva 556.0385 před dokončením opravy a kompletací. Pod hvězdou je nápis „poslední" a na komíně je glajcha. (sbírka: P.Stejskal)

Důchodci Habrmanova na svém předvánočním setkání před 12 lety, podle hodnocení velmi příjemné akci. Bohužel již dnes někteří z nich nejsou mezi námi.  Jejich žáci ovšem na ně jistě vzpomínají.....

Stará garda Fotbalového klubu na svém setkání 28. dubna 2007 před restaurací Křib. Snímkem si připomínáme 12 let od úmrtí Jaroslava Šenka v prosinci 2007 (stojí vedle Václava Dostála  v pravé části fotografie).