Tříkrálová sbírka 2020 uzavřena         
Vážení spoluobčané,
skončila jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka, která je největší celostátní dobrovolnickou akcí. Dovolte mi, abych poděkovala touto cestou všem, kteří se do sbírky zapojili. Organizátorům, koledníkům a dobrovolníkům za jejich ochotu a čas věnovaný sbírce a samozřejmě všem laskavým dárcům, kteří tak vyjádřili podporu potřebným lidem v našem regionu.
Jeden neznámý člověk řekl: „Nikdy nevíte, co může obyčejný projev laskavosti způsobit.“
My však víme, že výtěžek letošní sbírky ve výši 258 271 Kč bude využit na domácí hospicovou péči, charitní pečovatelské služby, sociálně-terapeutické dílny, na pomoc rodinám, rodinným centrům i na přímou pomoc.
Ještě jednou všem upřímně děkuji a přeji po celý rok jen to dobré.
S úctou     Magdaléna Peterková
 

Porovnání výsledků sbírky v České Třebové za celou dobu její existence v letech 2001 - 2020 najdete ZDE