Českotřebovský deník 46/2020 (12/2)

Duo Bohémo: Matouš Pěruška & Kristina Vocetková   


Již třetí letošní koncert Kruhu přítel hudby se konal  v úterý 11. února v Malé scéně. Koncertovat přijelo Duo Bohémo Matouš Pěruška a Kristýna Vocetková, spolužáci z AMU, kteří spolu koncertují již řadu let. je to sympatická dvojice, která si naplánovala svůj koncert v České Třebové na trase své cesty z Prahy do Budapešti, kde oba studují u profesora Onczaye Csaba. K našemu regionu mají blízký vztah pravidelně se účastní interpretačních kurzů v Litomyšli.  Nejen kvůli perfektní organizaci  ze strany rodiny Štrausových, ale také kvůli krásnému prostředí Litomyšle a skupině přátel, co se tam vždy sejde. proto mají své přátele také v u nás v České Třebové. Nebude tedy vůbec náhodou, že se jak s Matoušem Pěruškou, tak Kristinou Vocetkovou setkáme v České Třebové znovu letos na jaře na Hudebním festivalu Antonína Bennewitze, kde vystoupí 24. dubna společně s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana ve velkém sále Kulturního centra.
Samotný koncert  bych chtěl jen chválit, ve složení dua housle - violoncello se oba interpreti představili jako vzájemně dobře sehraní sólisté. Ve všech interpretovaných skladbách a snad nejvíce v závěrečném koncertu Bohuslava Martinů dokázali ideální souhru a porozumění. Chválili atmosféru v Malé scéně, přirovnávali ji k rodinnému prostředí. A samozřejmě přidávali....  (mm)
 

Jak dlouho ještě potrvá než bude mít Třebová nový územní plán? 

Na webové stránce města se objevila nová informace o dalším opakovaném veřejném projednávání již upraveného a posouzeného územního plánu města. nejdříve měl být dokončen předloni v roce 2018. ale nepodařilo se to ani  loni, takže na březen se  chystá další nové veřejné projednávání. Jako by to nemělo nikdy skončit. příjem dalších žádostí, úpravu územního plánu je již dlouho zastaven,  už by bylo třeba pracovat na první změně, ale nelze, ještě nemáme ani schváleno základní znění nového územního plánu, nejsou vypořádané všechny připomínky a stále se objevují nové. Pořízení územního plánu není přitom levná záležitost. Je podložena dotací, kterou stále nelze vyplatit, neboť plán není dokončen.  Dotace na pořízení územního plánu byla již rozpočtu roku 2018, také loni a objevuje se zde i letos. Podaří se letos konečně plán dokončit?
 
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU ČESKÁ TŘEBOVÁ
2. OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 16. 3. 2020 v 15,00 hod v badatelně Městského muzea,
Klácelova čp. 11.
Návrh Územního plánu Česká Třebová je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová, 3. patro budovy a na www.ceska-trebova.cz /Městský úřad/odbor rozvoje města a investic/rozvoj a územní plány/Územní plán Česká Třebová
od 12. 2. 2020 do 23. 3. 2020. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky a námitky lze uplatnit pouze k úpravám po opakovaném veřejném projednání. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
 
Kohouti v Chotěboři prohráli v sérii potřetí za sebou a končí
Hokejisté České Třebové prohráli čtvrté čtvrtfinálové utkání na ledě Chotěboře 2:3 po samostatných nájezdech a jejich sen o obhajobě mistrovského titulu se rozplynul. Z postupu mezi nejlepší čtyři se raduje Chotěboř, která vyhrál sérii 3:1 na zápasy. Kohouti byli ve středu večer lepším mužstvem, ale neproměnili velké množství gólových šancí a střelecký zmar završili v loterii zvané samostatné nájezdy. Gratulace soupeři.   Kohouti tím v krajské lize končí - takový konec si po prvním místě v základní části připouštěl jen málokdo. Letošní hokejová sezóna  se te  tedy mezi ty úspěšné počítat nebude.
 
Ve věznici Mírov vyrobí nábytek do provozní budovy tvrze Bouda

Před několika lety dodávali vězni z Věznice Mírov plyšové hračky pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. V průběhu letošního roky by mohly být výrobky truhlářské dílny k vidění v provozní budově a zázemí tvrze Bouda. Tu Pardubický kraj v nejbližší době dokončí a nyní řeší její vybavení mobiliářem. O možnostech spolupráce jednal s ředitelem věznice Romanem Mišákem hejtman Martin Netolický.
„Již v rámci výroby plyšových hraček pro naši záchrannou službu jsme s panem ředitelem Mišákem hovořili o možnosti výroby nábytku pro potřeby kraje. Ta se nyní objevila v souvislosti s provozní budovou u tvrze Bouda, kterou chceme uvést do provozu již na jaře tak, abychom následně mohli pokračovat v dalších etapách rozvoje tvrze. Ten jsme odblokovali nejprve elektrifikací a nyní budeme pokračovat vymístěním provozního a ubytovacího zázemí ze samotného objektu,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v provozní budově bude jak zázemí pro návštěvníky, tak ubytovací kapacity pro dobrovolníky, který provoz Boudy zajišťují.
Hrad Mírov začal jako věznice sloužit od konce 14. století pro primárně provinivší se služebníky olomouckého biskupa. Nachází se zde oddělení s dozorem, s ostrahou, se zvýšenou ostrahou, se zvýšenou ostrahou se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vzhledem k tomu, že tresty většiny odsouzených jsou dlouhodobé, je kladen velký důraz na mimopracovní aktivity a využití volného času. Kromě obvyklých sportovních aktivit mohou své zájmy a schopnosti uplatnit i v jiných oblastech, ať už jsou to hudební skupiny či kroužek výtvarného umění. Úspěch sklízejí i dřevěné hračky, vyrobené z odpadového materiálu v rámci pracovní terapie. Věznice spolupracuje se zástupci církví a řadou dalších nevládních organizací a sdružení.
52. lidový ples s beneficí pro Verunku Šrámkovou

V sobotu 8. února 2020 se uskutečnil v pořadí již 52. lidový ples v České Třebové, který se nakonec konal opět v prostorách Národního domu.  Slavnostního zahájení plesu se ujal předseda místní organizace KDU-ČSL a zároveň radní města Martin Voleský společně se starostkou města Česká Třebová paní Magdalénou Peterkovou.  Svou návštěvou ples poctil také senátor Petr Šilar a z rodinné dovolené přijel vicehejtman Pardubického kraje, Roman Línek, který si lidový ples v České Třebové nemohl nechat ujít. V jednu chvíli se tak na podiu sešli čtyři kandidáti do letošních krajských voleb, kteří budou hájit barvy Koalice pro Pardubický kraj. Společně předali výtěžek loňského plesu na pomoc Verunce Šrámkové.  Více ZDE  •  

     

  •