Českotřebovský deník 96/2020 (30.3.) 
Aktuální informace starostky města - pondělí 30. března

Vážení občané,
nový pracovní týden jsme zahájili pravidelnou poradou členů krizového štábu a také dobrou zprávou. O víkendu do našeho města opět dorazila dodávka dezinfekce, ochranných roušek a respirátorů FFP2.
Hned ráno byly tyto prostředky rozvezeny Sociálním službám města Česká Třebová, Komunitnímu centru Petrklíč a spádovým obcím. Lékaři a lékárníci mají stále distribuční místo na městském úřadu. Děkuji při této příležitosti také dobrovolným dárcům, kteří nám dodali dezinfekci.
Městská společnost Eko Bi, s. r. o. dnes byla pověřena zajištěním dezinfekce laviček a kontejnerových stání na tříděný odpad. Již dříve byl podobným způsobem ošetřen například areál podzemních garáží Dopravního terminálu Jana Pernera. 
Nadále shromažďujeme roušky, případně materiál na jejich zhotovení, na podatelně MěÚ nebo na Odboru sociálních věcí a moc děkujeme. Podle dostupných informací stoupl počet nakažených v Pardubickém kraji na 70 osob. V okrese Ústí nad Orlicí bylo aktuálně identifikováno 13 případů. Ačkoliv tedy náš region pravděpodobně nepatří mezi nejvíce zasažené oblasti naší republiky, dovoluji si Vás opětovně požádat, abyste nepřestávali dbát na všechna doporučená bezpečnostní opatření. I za to Vám děkuji a přeji hlavně zdraví. 
 
Magdaléna Peterková  
 
Malý nárůst nákazy v kraji nemusí znamenat zvládnutí epidemie

Počet platných karantén nařízených krajskými hygieniky klesl na 141, celkový počet osob jimi indikovaných k testování dosáhl 795. Jen mírný nárůst počtu nakažených proti minulému týdnu je způsoben také malým testováním během víkendu.  V Pardubickém kraji se testuje v porovnání s jinými kraji velmi málo, proto může být  v našem kraji evidováno nejméně nakažených v celém Česku.  Jinde se začalo testovat ve velkém a s tím narostl počet  pozitivních  nálezů S masivním růstem počtu testování se pak náš kraj začal v tabulce "propadat" (tak jak bychom si přáli). Naděje, že by se epidemii v kraji díky malému nárůstu počtu nakažených podařilo zastavit je ale malá. Více testovaných rovná se více zjištěných nakažených. Podle odborníků je nakažených až 10x více, než těch skutečně pozitivně diagnostikovaných.... Opatrnost tedy je stále na místě,  platí nouzový stav, neobcházejme  nařízená opatření...
 
Coworking od léta v České Třebové

Vzhledem k rostoucí poptávce po kancelářském prostoru se společnost CFS Česká Třebová rozhodla pro další investici v rámci svého areálu. Během 2. čtvrtletí 2020 bude realizovat dostavbu celkem 550m2 kancelářského prostoru. Kanceláře budou stejně jako ty současné v nejvyšší kvalitě. Půjde o moderní prostory ve velikostech od 45m2 až po 115m2. Všechny kanceláře budou klimatizované a zajištěné elektronickým zabezpečovacím systémem. Současně vznikne i zázemí jako zasedací a denní místnost, kuchyňky, toalety, sprchy.
Část z nových kanceláří bude vyhrazena pro tzv. coworking – tedy sdílenou kancelář. Zájemci tak budou moci využít vybavené kanceláře a platit pouze za skutečně využitý prostor. Více informací včetně fotografií současných prostor jsou k dispozici na http://www.cfsct.cz/cs/coworking/.
Coworking i celé kanceláře lze rezervovat již nyní na info@cfsct.cz . Více ZDE 

Každý den spolu komunikujeme

Uzavření škol přišlo ze dne na den. Taková náročná situace může být skvělou příležitostí, jak se naučit něco nového. Nebo se učit trochu jinak. A může to být i nadále hrou. Přečtěte si, jak se některé děti vypořádaly s prvním dnem školy z domova a jakým způsobem napsaly své první slohové úkoly v této neobvyklé situaci. Někteří žáci o tom psali v duchu naší celoroční hry.  Protože, kdo si hraje, nezlobí. Ani ve škole ani doma. Jinak sloh propojuje naši každodenní práci, protože spolu každý den písemně komunikujeme. Většině čtvrťáků už kvůli tomu jejich rodiče pomohli založit vlastní emailové schránky. Právě rodiče jsou v této situaci pro vzdělávání dětí tou nejdůležitější oporou. Učitel je pouhý navigátor a zásobovač.
Jindřich Strejček, třídní učitel 4. B, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.  Celý příspěvek najdete ZDE
 
Městská knihovna organizuje bezkontaktní donášku knih

Městská knihovna Česká Třebová nabízí svým čtenářům novou službu. Objednejte si knihy z domova a my vám je bezkontaktně doručíme s pomocí dobrovolníků z organizace Junák - český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
Pro objednání knih využijte formulář Bezkontaktní roznáška knih na www.moderniknihovna.cz. Objednávky přijímáme také každý všední den od 8 do 11 hodin na telefonních číslech 732 756 827 nebo 605 125 323. 
Roznos knih domů bude probíhat v úterý a ve čtvrtek. Dopoledne 9:00–11:00 nebo odpoledne 16:00-18:00 hodin. Doručení ve městě Česká Třebová, včetně částí Kozlov, Skuhrov, Svinná. 
 Podmínky služby  Provedete objednávku přes odkaz na webu knihovny nebo telefonicky. Maximálně 6 kusů na jednu čtenářskou průkazku. Tašku s knihami, kterou vám zanecháme u dveří, si převezmete po našem odchodu. Stávající výpůjčky si ponechejte, popřípadě vracejte do biblioboxu. Bezkontaktní donáška knih je zdarma. Rádi si s vámi popovídáme o knihách a životě, jakmile karanténa pomine.
 
I přes víkend se v našem kraji rozvážely ochranné prostředky a dezinfekce

Krajský zásobovací štáb v pondělí dopoledne v rámci pravidelného jednání zrekapituloval stav zásobování, které probíhalo v průběhu víkendu. Řeč byla také o fungování jednotlivých odběrových míst v rámci obcí s rozšířenou působností. Na návrh hejtmana Martina Netolického bude připraven objednávkový systém na jednotlivé kategorie materiálu.
„Ještě v pátek jsme díky dobrovolným hasičům rozvezli do kraje šest tisíc litrů dezinfekce na ruce. Následně jsme v sobotu pro ambulantní sektor rozvezli 100 tisíc ústenek a 15 tisíc respirátorů, protože jsme nechtěli, aby praktičtí lékaři, zubaři, ale i další specialisté museli uzavřít své ordinace. V průběhu neděle jsme pak v návaznosti na aktuální vývoj v oblasti sociálních služeb a především v domovech pro seniory distribuovali 10 tisíc respirátorů a 12 tisíc ústenek. Některé obce s rozšířenou působností zajistily okamžitě odběr pro koncové uživatele. Na dalších obcích se to zajišťuje dnes,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Ten zároveň navrhl vytvořit centrální objednávkový systém. „Pro zefektivnění evidence potřebných ochranných prostředků ze strany ambulantních specialistů chceme vytvořit objednávkový systém, který by vždy do pátečních 12 hodin sloužil k zadávání požadavků. Do toho systému bychom dali všechny typy prostředků, které jsou k dispozici. Ve spolupráci s jednotlivými komorami bychom tento systém rozšířili mezi lékaře. Získáme tím jak zpětnou vazbu, tak i jistotu, že si následně lékaři materiál vyzvednou,“ sdělil hejtman Netolický. Zásobovací štáb řešil také výrobu ochranných štítů v krajských středních školách. „Do konce týdne budeme mít k dispozici 430 štítů a další objednáme prostřednictvím jiných výrobců a iniciativ tak, abychom je mohli zabezpečit pro následnou lůžkovou péči či ambulantní sektor,“ řekl hejtman.
 
Nový dotační program pro zařízení sociálních služeb cílí na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2

V souvislosti s přechodem na vysílací standart DVB-T2 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dotační program pro kraje. Jeho účelem je vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény. Pro Pardubický kraj je vyčleněn přibližně jeden milion korun.
„Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační program, jehož účelem je podpora vybavení pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními - takzvanými set top boxy, nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény. Dotační program umožní snazší přechod na vysílací standard DVB-T2 v některých pobytových zařízeních sociálních služeb v kraji,“ sdělila Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Rada Pardubického kraje na svém jednání odsouhlasila vyhlášení výzvy od pátku 27. března. Poskytovatelé sociálních služeb v regionu mohou začít předkládat žádosti o poskytnutí dotace od 28. dubna. Pro Pardubický kraj je z celkové částky dotačního programu MPO ve výši 19,7 mil. Kč vyčleněn přibližně jeden milion korun. „Shodli jsme se na tom, že žádosti budeme přijímat od 28. dubna do 8. června. Musím však zdůraznit, že finanční podpora bude poskytována ex post. To znamená, že žadatelé si nejdříve potřebné vybavení pořídí z vlastních zdrojů, poté společně s žádostí doloží kopie účetních dokladů za jejich nákup. Následně bude žádost vyhodnocena a na jejím základě budou učiněny další postupy,“ doplnila radní Štěpánová.
Dotační program společně s formulářem žádosti a všemi nezbytnými informacemi je uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/dotace.