Poničený trávník na atletickém stadionu                                      


Rozbahněný měkký terén se a kopačky trénujících fotbalistů k sobě nepasují a divím se, že to mohli odpovědní funkcionáři FK Česká Třebová dopustit. Vznikla škoda, a té si všimli i ostatní zde trénující sportovci.  A natažená síť  na brance naznačuje, že by to "řádění" fotbalistů a následná další devastace nově vybudovaného trávníku měla pokračovat. Nakonec, vždyť provozní řád, umístěný na vstupní brance vlastně nebyl porušen... 
Nad chováním  těchto fotbalistů však ostatní sportovci kroutí hlavou a věří, že správce nejen nechá trávník opravit, válcovat, ale že zde prostě za takových podmínek nebude možné trénovat. Na vlastním by jim jistě tento postup správce hřiště zakázal, tak proč tedy si nezajít na městem udržovanou plochu, že?.
K čemu  je potom  vyvěšený provozní řád, když nepamatuje na skutečnost, kdy bude sice stadion využit organizovaně skupinou, která má oprávnění zde sportovat, ale ve skutečnosti zde dojde k masivnímu poničení vybudované sportovní plochy.  Nechybí zde dovětek, že za nepříznivých klimatických podmínek má správce stadionu právo užívání travnaté plochy zakázat? To, co by si nikdo nedovolil na vlastním podmáčeném trávníku je zde dovoleno?  Zvláště nyní v předjaří mělo být správcem  hřiště užívání trávníku na stadionu omezeno na skutečně vhodné podmínky. Údržbu stadionu včetně sekání trávníkové plochy zajišťuje město Ćeská Třebová a podle chváleného rozpočtu to město stojí ročně 870 tisíc korun a plocha je pro sportovní oddíly zdarma. To by ale nemělo znamenat, že si zde budou dělat co chtějí, sportovat i za cenu devastace sportoviště. Kdo nyní nákladnou opravu zaplatí?
Domnívám se, že zákaz pro užívání nově vybudované travnaté plochy na atletickém stadionu byl v kompetenci správce hřiště a že peníze posílané městem na údržbu AS jsou dostatečné na to, aby likvidace škoda byla řešena na účet pronajímatele, kterým je podle uzavřené smlouvy společnost Eko Bi. Jenom tak se zaručí, že se podobná situace už nebude opakovat.  Jenže  není to tak jednoduché, v dodatku o zajištění provozu atletického stadionu ze dne 23. 10. 2018 byl na přání EkoBi do smlouvy dodatečně uveden následující článek:

Podle dodatku by tedy měl údržbu poničené travnaté plochy hradit vlastník. Kolektivním sportem je i fotbalový trénink neodpovědně vedeného týmu devastujícího travnatou plochu. Byl sice zaviněn nevhodným termínem využití, čemuž nemohl vlastník (Město Česká Třebová) zabránit, ale pouze správce atletického stadionu. Navrhují se tímto problémem  vážně zabývat, aby se nestalo, že Ekobi nebude plnit své povinnosti správce a město bude platit "jako mourovaté".
Jediným řešení potom musí být stanovení (rozumných) úhrad za užívání tohoto městem udržovaného sportoviště sportovními oddíly, které zařízení využívají. Podobně se platí za užívání ledové plochy, tělocvičen i za využívání bazénu. (mm)
Reakci Dobromila Keprta  najdete ZDE
Smlouva o zajištění provozu atletického stadionu, dodatek smlouvy a schválený provozní řád
Z výše uvedeného vyplývá, že jediný smluvní vztah k zajištění provozu atletického stadionu existuje  mezi vlastníkem - městem Česká Třebová a městskou společností Eko Bi. Ani mezi zveřejněnými smlouvami (s hodnotou nad 50 tisíc Kč) společnosti Eko Bi není žádná smlouva uzavřená s FK Česká Třebová, ze které by vyplývala nějaká smluvní povinnost FK pečovat o travnatou plochu stadionu na Skalce.