Českotřebovský deník 104/2020 (7. 4.) 
Všude dobře, doma nejjistěji - vzkazuje Marta Pelikánová z Austrálie.


IMS-Drašnar spolupracuje při výrobě celoobličejových masek pro zdravotníky

Firma IMS-Drašnar z České Třebové se zapojila do pomoci při výrobě celoobličejových masek pro zdravotníky, které zaručují téměř stoprocentní ochranu. Vyrobila zatím tisíce plastových redukcí, které umožňují nasadit na masku ochranný filtr. Vývoj formy trval asi týden. Malé díly už lisovna vyrábí rychle, jeden kus za 45 sekund. Upravené masky pak dostávají zdravotníci. „Když jsem byl teď s bolavým zubem u svého lékaře, byl jsem smutný, jak málo je chráněný, měl jen obličejový štít a roušku. Maska má větší stupeň ochrany. I když obdivuji doktory, kteří jsou v maskách celý den a jsou ještě schopní myslet, je to pro ně náročné,“ řekl majitel firmy Jiří Drašnar.
Českotřebovská firma pracuje pro iniciativu COVID19 CZ, která používá výrobní návod od ČVUT, filtry dodává společnost Avec Chem. Výrobu adaptérů dělají lidé na 3D tiskárnách nebo pak větší firmy jako IMS-Drašnar. Tovární výroba celý proces zrychlí. „Masky montujeme v Praze, je tu nejvíc nemocných, tak to dává logisticky smysl.  „Tisky na 3D tiskárnách jsou drahé a pomalejší, výrobní linka udělá redukcí víc a rychleji. Zatím to děláme zadarmo, ale o peníze se nebojím, nějak to dopadne. Věřím, že naše pomoc má smysl,“ řekl Drašnar. Koronavirová nákaza ovlivnila ve firmě i zakázky. V lisovně musela omezit výrobu, firmy napojené na automobilový průmysl často přestaly vyrábět, podnik tak nemá tolik práce. (Zdroj: Český rozhlas Pardubice)
 
Českotřebovský cyklomaraton 2020 nebyl zrušen

Zatímco  již bylo o tom, že letošní ročník Tydne sportu 2020 bude zrušen, o Velké ceně České Třebové  v cyklomaratonu, která se má jet 28. června, ještě nebylo rozhodnuto.  Na takové rozhodnutí je ještě čas.
Jde o akci v přírodě mimo město, která není doprovázena masovými kulturními akcemi na náměstí a tak na ni mohou být uplatněna jiná kritéria.  Na cyklomaraton je nyní  aktuálně k 7. dubnu přihlášeno 5 závodníků (vloni 18.4. byli přihlášeni 4 závodníci). Rozhodnutí o konání akce bude podle sdělení organizátora akce  provedeno koncem dubna nebo začátkem května. Pokud by byl závod zrušen,  tak pořadatel akce garantuje všem závodníkům, kteří budou mít zaplaceno startovné, vrácení celé zaplacené částky.

Jednal krizový štáb města

V pondělí 6.4. bylo projednáno především vytvoření zásob pro vládou avizované otevření školských zařízení. Stranou bude dána dezinfekce, která bude v takovém případě nezbytností pro chod škol. Vytyčen byl také záměr k zakoupení bezkontaktních teploměrů. Vybraní dobrovolníci dostali za úkol, aby nově šili roušky v dětské velikosti. K tomuto kroku bylo přistoupeno zejména proto, že seniorům v našem městě již bylo rozdáno 1 322 roušek a zájem o službu Rouška domů se již podstatně snížil.
Přítomní byli informování o průběhu výdeje ochranných pomůcek v novém režimu přes elektronický evidenční a objednávkový systém. V průběhu víkendu totiž do města pro naše lékaře poprvé kromě respirátorů, roušek a dezinfekce dorazili také ochranné štíty a brýle. Aktuální počet potvrzených případů v Pardubickém kraji je k 6.dubnu 179 osob. Mezi nejvíce postižené části našeho kraje patří okresy Pardubice (81 potvrzených případů) a Chrudim (59 potvrzených případů). V našem okrese bylo prozatím potvrzeno pouze 21 případů. Nejméně postiženým okresem v kraji je okres Svitavy, kde je 14 pozitivně testovaných osob.
 
Zápisy dětí do mateřských škol budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Prosíme rodiče, aby přednostně využili podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, případně vhozením přihlášky do schránky umístěné na budově školy. Osobní podání přihlášky ve škole využijte, prosíme, jenom v krajním případě.
Termín zápisů zůstává pro osobní podání pondělí 4. května 2020 od 08:00 do 16:00 hodin. Termín zápisů při využití dalších možností, viz níže body 1 - 4, je od 2. května 2020 do 16. května 2020.
K přihlášce je nutné přiložit kopii rodného listu (nemusí být ověřená), čestné prohlášení o očkování (info viz níže) a kopii očkovacího průkazu.  Více zde:
 
Eurovia pracuje na rekonstrukci chodníků  na průtahu města

Od pondělí 6.4, bylo na Riegrově ulici místo dopravní značení umožňující vymezit operativní prostor pro rekonstrukci chodníků na na silnici I/14 v České Třebové. Takové značení bude  nyní dle aktuální potřeby zhotovitele umístěno na  ulicích. Riegrova a Moravská. jde o přenosné dopravní značení  v základní rozměrové řadě s reflexní úpravou  Akce má být dokončena do 17.7.2020
 
V CZ LOKO stále hledají nové zaměstnance. Krizi navzdory

Český výrobce lokomotiv CZ LOKO pokračuje i přes omezení zavedená v souvislosti s pandemií, vyvolanou nemocí COVID-19 v plnění uzavřených zakázek. Finišuje i výstavba nové montážní haly v Jihlavě, která by měla být dokončena letos v červnu. Plní se rovněž další páteřní investiční program v provozovně Česká Třebová. V obou místech proto také pokračuje nábor nových zaměstnanců. „Jde hlavně o pracovníky do výroby, především elektromechaniky, lakýrníky a montážní dělníky“, říká generální ředitel Josef Gulyás. Podle Josefa Gulyáse je vzhledem k současné situaci nutné přijmout soubor opatření, která udrží firmu finančně zdravou natolik, aby byla schopna zachovat současnou úroveň zaměstnanosti, což je primární cíl, neboť výroba je zakázkami naplněna na několik let dopředu.
Více ZDE

Kraj uvolnil kulturní dotace zatím jen na rozpracované projekty obnovy památek

Dotační programy v oblasti kultury jsou sice vyhodnoceny, ale kvůli současné mimořádné situaci je jejich odsouhlasení pozastaveno. Stopku dočasně dostaly tři programy - program podpory kulturních aktivit, program preventivní péče sbírek muzeí a galerií a také program podpory subjektů činných v oblasti kultury. Tento týden radní odsouhlasili pouze zúžený výběr dotací na obnovu památkových objektů.
„Jedná se o projekty, které jsou už rozpracované a dotace jsou potřebné pro pokračování prací. Dále se to týká také akcí, které mají další kofinancování, například z Ministerstva kultury, a které by pozastavení krajské dotace mohlo ohrozit. Ostatní žádosti budou muset v současné době počkat a budeme o nich znovu jednat až po odezněnění současné koronavirové krize. To už bychom měli vědět, jak hodně tato situace ovlivnila krajský rozpočet,“ informoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Rada kraje zatím schválila dotace v celkové hodnotě 2,8 milionu korun a do Zastupitelstva jdou návrhy dotací za 5,2 milionu korun. „Jedná se většinou o pokračování rekonstrukcí památkových usedlostí, venkovských, měšťanských nebo šlechtických domů, církevních památek, nebo dokončení restaurování obrazů či v jednom případě varhan,“ doplnil Roman Línek.
 
Čápi v Třebovici bydlí na nově přesunutém hnízdě 

Hnízdo bylo léta na sloupu  postaveném v dnešním řečišti Třebovky. Díky regulaci spojené s protipovodňovými opatřeními byl sloup o nějaký ten metr přesunut. Čápům to nevadí... Fotografie Ing. Václav Polák  Vpravo je snímek ze září 2019.
 
Odkazy na významné podněty k dnešní situaci:

Rektor Tomáš Zima: Zachraňte Česko a uvolněte restrikce. Ohrožují občany  Najdete ZDE
Švédsko se koronaviru nebojí a počet případu roste jako v jiných zemích Najdete ZDE
Šmucler: Hrozí nám čínský scénář. Každý den karantény stojí miliardy, musíme se promořit  Najdete ZDE
 
V dětských domovech karanténu zvládají i přes omezení

Život jde dál, akorát se změnou pravidel. Nejinak tomu je v dětských domovech.   Děti neztratily kontakt s rodiči ani svými učiteli. V Pardubicích mohou děti jen na zahradu. Na vesnici mají výhodu procházek do lesa. O situaci v domovech, které zřizuje Pardubický kraj, se zajímal i radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
V dětském domově v Pardubicích se změnil režim zejména pro děti, které bydlí v bytech mimo hlavní budovu. Ty nemohou chodit samozřejmě do školy ani do města. Jídlo mají zajištěné rozvozem z hlavní budovy a nemusí tak chodit ani na nákupy a klesá tak pro ně riziko nákazy. S učením jim pomáhají praktikantky z pedagogické školy v Litomyšli.  S výukou pro další děti vypomohla svými pedagogy Speciální mateřská škol, základní škola a praktická škola Pardubice. Další dobrovolnice jsou z pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.  „Díky dobrovolníkům jsme nemuseli měnit služby našim vychovatelkám,“ sdělila ředitelka Dětského domova Pardubice Kateřina Fialová. 
„Pardubický kraj je zřizovatelem pěti dětských domovů. V současné době je zde umístěno 129 dětí. Chod domovů je velmi specifický, je nutné si uvědomit, že se jedná o celodenní péči. V současné době nám ředitelé všech domovů hlásí klidnou situaci. Všem pracovníkům dětských domovů vyjadřuji velké uznání,“ řekl Bohumil Bernášek.
Pro Dětský domov Dolní Čermná je největší změnou volný čas dětí. Na vychovatele jsou tak kladeny větší nároky. Pomáhají dětem s plněním úkolů, které jim zadali učitelé. Ti komunikují s dětmi obdobně jako s ostatními žáky a forma záleží na jednotlivých školách. „Rozdíl je v tom, že naši zaměstnanci nejsou profesionální učitelé a nemají ani k dispozici speciální pomůcky. Kromě toho se věnují dětem v časech, kdy by se za normálních okolností věnovaly mimoškolním zájmovým činnostem,“ řekla ředitelka z Dolní Čermné Stanislava Švarcová.  Ta také přiznala, že některé děti už se těší do školy a to zejména za svými kamarády. Výhodu děti z vesnice přeci jenom oproti svým vrstevníkům z města mají. Kromě zahrady se mohou jít projít do blízkého lesa. 
Děti z dětských domovů nepřichází ani o kontakt se svými rodiči. Nejčastěji jako formu komunikace volí telefonní rozhovory.  Možné jsou i videohovory přes sociální sítě. „Jsme rádi, že rodiče respektují omezení volného pohybu osob a udržují kontakt s dětmi na dálku,“ poznamenala Stanislava Švarcová.  
 
Kraj počítá s investicemi, škrtat se má na dotacích...

Článek z regionální mutace IDNES najdete ZDE .  Je zajímavý z více stran. Informuje o představách hejtmana a radního pro zdravotnictví, což je zásadní, ale současně (snad aby byl "vyvážený") publikuje honem i to, co si myslí opoziční lídr (pro krajské volby) Martin Kolovratník.  Tím do toho míchá volby, které zde na podzim budou a které budou pro krajské noviny hlavním letním tématem a pro které má IDNES připravit Martinu Kolovratníkovi potřebnou pozici.  Martin Kolovratník ovšem není krajským zastupitelem, ale lídrem volebního hnutí ANO, jehož předseda zprostředkovaně vlastní MFDNES. Kdyby MF DNES chtěla relevantní názory, měla by se zeptat přece krajských zastupitelů, nikoliv toho, kdo o takový post, navíc o post hejtmana, usiluje. Tím jenom vychází vstříc vedoucímu svého politického hnutí, které má asi mezi současnými krajskými zastupiteli pouze outsidery.  Od Martina Kolovratníka se dá přece čekat jen kritika a navíc kritika neodborná. Kolovratník je snad kovaný v dopravní politice, ale tady ukazuje, že umí kritizovat i  problematiku zdravotnictví. "Jsem hluboce přesvědčený, že si kraj může půjčit na velké projekty a může se do toho pustit dynamičtěji a zrychlit velké akce, o kterých se mluví tak dlouho,“ uvedl Martin Kolovratník. K tomu mám jen tu poznámku, že pokud by Martin Netolický rozhodl právě tak, tak Kolovratník požaduje, tak by byl jeho notorický kritik "hluboce přesvědčený" právě o opaku. Prostě musí chtít  vždy něco jiného než současný hejtman. A taky musí mluvit do všeho. A redaktoři z MF DNES mu k tomu dávají, možná musí dávat, dobré podmínky, i když by se měli ptát  někoho úplně jiného....  (mm)
 
ANDĚL STRÁŽNÝ

poskytuje sociální službu - tísňovou péči seniorům, osobám se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocným
24 hodin denně, 365 dní v roce chrání zdraví a životy svých klientů v celé ČR

 Zelená linka Anděla Strážného je tu zdarma 24 hodin denně pro všechny seniory a jejich blízké  800 603 030

Další služby jsou placené:
Vycházíme vstříc aktuálním potřebám mnoha seniorů řešit stávající náročnou situaci ovlivněnou pandemií COVID-19 a poskytujeme službu tísňové péče nejen stávajícím klientům, ale i novým zájemcům o službu.
Monitorovací zařízení s SOS tlačítkem a automatickou detekcí pádu poskytujeme ZDARMA. První měsíc služby ZDARMA. Měsíční poplatek za službu je následně od 350,- Kč Terénní sociální pracovnice napříč ČR pomohou s vyřízením příspěvku na péči.
Povídavá linka podporuje dobrý psychický stav, zbaví úzkosti a strachu Jistotu a bezpečí v domácím prostředí
Jedná se o plánované a připravované hovory na míru - někdo má rád hádanky, další povídání o historii nebo si mohou klienti jen tak popovídat, sdělit co je trápí nebo naopak z čeho mají radost, což řada klientů velmi ráda využívá.

Pro současnou nelehkou situaci plnou změn jsme nejen pro naše klienty, ale pro všechny seniory a jejich rodiny zřídili bezplatnou infolinku. Zelená linka Anděla Strážného je tu zdarma 24 hodin denně pro všechny seniory a jejich blízké  800 603 030