Českotřebovský deník 105/2020 (8. 4.) 
Ve výrobě ochranných prostředků bychom měli být do budoucna soběstační¨

Rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje  Martinem Netolickým
Pane hejtmane, v pondělí jste vyhlásili výzvu pro podnikatele, kteří chtějí pomoci s bojem proti šíření koronaviru. Co si pod touto výzvou představit?
Jedná se o výzvu pro předkládání projektů na konkrétní inovace a vývoj osobních ochranných pracovních prostředků. I přesto, že nyní přichází dodávky z Číny, tak je stále velký nedostatek respirátorů nejvyšší kvality, tedy FFP3. V posledních dnech se k nám dostávalo stále více různých podnětů, jak využít stávající výrobní kapacity tak, aby se začaly vyrábět třeba právě respirátory či jiné ochranné prostředky. Pokud by se to podařilo, a já pevně věřím, že ano, tak bychom v budoucnu nemuseli nakupovat předražené pomůcky od výrobců a překupníků a budeme schopni zásobovat trh našimi výrobky. Tato výzva, která bud plně kryta z rozpočtu kraje, by měla podnítit činnost výrobců v našem regionu, kteří dají práci našim lide. V této nelehké době je to také jistá forma pomoci zaměstnanosti a zároveň by se mělo zlepšit zásobování ochrannými prostředky. Doufám, že se iniciativa podaří a zájemců bude hodně, což již koneckonců v rámci předběžných dotazů je.
 
V posledních dnes se hovoří o způsobu a především rychlosti testování na nákazu koronavirem. Ozývají se hlasy, že je současný proces pomalý. Čeká nás zlepšení?
V rámci našich videokonferencí Asociace krajů se členy vlády se na testování dotazujeme pravidelně. Postupně by mělo docházet ke zlepšení a rozšiřování kapacit. Setkáváme se, a to samozřejmě nejen v našem kraji, se zpochybňováním čísel testovaných osob. Jsme konfrontováni s internetovými stránkami Krajské hygienické stanice, avšak je nutno zmínit, že na těchto stránkách jsou pouze počty lidí, které k testu doporučila právě krajská hygiena. Počty jsou daleko vyšší, protože doporučit k testování mohou praktičtí lékaři, epidemiologové či nemocnice. V České republice máme nyní okolo šesti tisíc testovaných za den a v rámci chytré karantény se plánuje až deset tisíc denně.
 
Chytrá karanténa je horkým tématem posledních dnů. Co si pod ní máme představit?
Takzvaná chytrá karanténa je nyní testována v několika krajích a postupně se očekává její aplikace na celou Českou republiku. Cílem je zapojení mobilních operátorů v rámci kontaktů konkrétní nakažené osoby. Nyní toto epidemiologické šetření probíhá standardně prostřednictvím hygieny, pro kterou bude chytrá karanténa další zátěží, ale očekává se, že identifikací dalších osob dojde k eliminaci možnosti nákazy pro širší okolí. Nyní s napětím čekáme, jak bude nastavena metodika od ministerstva zdravotnictví.
Nabídka stomatologické ordinace k pronájmu
 
Na Pardubicku a Chrudimsku jsou nové pozitivní případy COVID 19

Podle večerních údajů Ministerstva zdravotnictví je v Pardubickém kraji 193 pozitivních případů, podle údajů Krajské hygienické stanice pak 197. Je to o 16 více než  minulý den. Rozdíl ve statistikách je způsobem tím, že zatímco hygienici případy územně zařazují podle místa nálezu, ministerstvo podle trvalého bydliště. . Na Pardubicku přibylo 11 a na Chrudimsku 5 případů, je jich tu tedy 96, resp. 66. Orlickoústecko a Svitavsko zůstávají stále na 21 a 14 nemocných. V laboratořích Nemocnic Pardubického kraje bylo v pondělí 6. dubna zpracováno 254 odběrů na covid-19, v úterý 7. dubna pak 318 vzorků. Informovala o tom Karolína Frýdová z tiskového oddělení Nemocnic Pardubického kraje. K tomu každý den dalších zhruba 50 testů zpracuje soukromá laboratoř Medila v Pardubicích, po Velikonocích se dalšími několika desítkami vzorků konečně zapojí i chemická laboratoř Univerzity Pardubice. (Zdroj:Orlický deník)
 
Informace k rekonstrukci silnice II/358 a stanovené objížďce 

Pro jízdy do Litomyšle je nyní zajištěna objížďka přes Semanín.  I přes omezení dané vládou pokračují práce na rekonstrukci silnice II/358, kterou loni nestihla dodavatelská firma dokončit v původně avizovaném termínu. Termín dokončení prací uvnitř města Litomyšl připadá na 30. duben. Týká se to jak povrchu komunikace, tak chodníků a dalších částí ulic. 
Od 6. dubna začalo s pracemi za hranicemi města směrem na Němčice, z tohoto důvodu bude v příštích týdnech na této silnici platit řada dočasných omezení pro řidiče. Ulice V. K. Jeřábka bude od 16. do 19. dubna neprůjezdná z důvodu pokládky asfaltu.
Řidiči mířící do a z  České Třebové budou jezdit přes Pazuchu a Semanín (6. dubna - 30. září 2020). Autobusová linka Litomyšl - Česká Třebová (přes Němčice) bude mít od 16. dubna náhradní zastávku „Botana". Pro tuto linku bude zastávka u „Zámku" zrušena, stejně jako zastávky „Prokop" a „Invekta". To neplatí pro cestující z linky vedené z České Třebové přes Semanín a Pazuchu.

Textilní šité roušky jsou od zítřka přístupné pro všechny občany

Vzhledem k tomu, že Město Česká Třebová  vybavilo  textilní šitou rouškou všechny naše občany nad 65 let a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením, kteří projevili zájem, jsme nyní schopni poskytnout roušku zdarma i pro širokou veřejnost. Výdej bude probíhat každý pracovní den mezi 8 a 10 hod. prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Habrmanova 1642 (bývalá kotelna Tezy).
 
Parkoviště Peklák slouží ke sportovnímu vyžití mládeže

Sportuje se bohužel i s rouškami, rovná plocha je vhodná pro kola, koloběžky a také in-line bruslen. Včera zde sportovaly celé rodiny. Je to přidaná hodnota této lokality. Pracovnici Eko bi zde připravili překážky, jejich počet se má ještě zvýšit.....

VENKU NYNÍ MŮŽETE SPORTOVAT V NĚKDY I BEZ ROUŠKY

V přírodě, parcích a venkovních sportovištích můžete i přes omezení volného pohybu od 7. dubna sportovat, v některých případech dokonce i bez roušky. Je však nutné dodržet následující pravidla:
  • nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • roušku nemusíte mít, pokud společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nesmí být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
 
Město Česká Třebová nabízí od 1. 7. 2020 k pronájmu samostatnou, kompletně vybavenou stomatologickou ordinaci s čekárnou, denní místností a skladem materiálu o celkové podlahové ploše 56 m2.

Ordinace se nachází v Městské poliklinice čp. 1071 na Masarykově ulici v České Třebové, která prošla generální rekonstrukcí a dostavbou. Okna z ordinace, čekárny a denní místnosti jsou situovány s výhledem do přilehlého parku se vzrostlou zelení. 
Ordinaci dodnes provozuje paní MUDr. Dagmar Špajová, která ordinaci vybavila novým nábytkem, křeslem UNIT DIPLOMAT lux a rentgenem u křesla. Toto zařízení lékařka odcházející do důchodu přenechá po vzájemné dohodě svému nástupci.  
V budově Městské polikliniky pracují další čtyři stomatologové, ortodoncie, stomatologická laboratoř, praktická lékařka pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, interní ambulance, chirurgie, ortopedie, biochemická laboratoř, logopedie a rehabilitace. 
Případné upřesňující dotazy a žádosti o prohlídku prostor a vybavení zasílejte správci budovy společnosti TEZA, s.r.o. na email: info@teza-sro.cz, tel. +420 736 514 901, nebo kontaktujte paní MUDr. Dagmar Špajovou na telefonním čísle +420 720 123 961. 

V Ústí nad Orlicí snížili předpokládané výdaje města o 17 milionů

Připravuje se tak na situaci, kdy plánované příjmy nedosáhnou díky zpomalení ekonomiky očekávané výše. V tuto chvíli byly předpokládané výdaje sníženy o téměř 17 milionu. Navíc má město ještě další rezervu  vevýši cca 9 milionů, korun Úpravy rozpočtu podle vyjádření ústeckého starosty neobsahují škrty ve stavebních investicích. Navrhované snížení výdajů se také netýká dotací, které město poskytuje sportovním oddílům, spolkům a neziskovým službám. Akce, které se z důvodu nouzového stavu neuskuteční, nebudou finančně podpořeny. Z kulturního kalendáře tak např. vypadla Kocianova houslová soutěže a hudební festival Kocianovo Ústí, také mezinárodní závody do vrchu Ústecká 21.  Bude také zrušena akce Město v pohybu 2020. Snížení nákladů se tak výrazně týká provozních výdajů úřadu a příspěvkových organizací. Dochází k pozastavení nebo omezení plánovaných nákupů a činností, které byly vyhodnoceny jako zbytné. Přehodnoceny byly také mzdové výdaje zaměstnanců orlickoústeckého městského úřadu. Úpravy v rozpočtu nejsou konečné a návrh vedení města bude předložen zastupitelstvu k další diskusi a případným úpravám.
Nebyla pozastavena výstavba domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly, kde nyní probíhají práce související se založením stavby, betonáží základové desky a suterénu objektu. V areálu Perly se nadále realizuje výstavba technické infrastruktury.  

Attomat – online matematická soutěž

Vážení studenti, máte-li chuť, můžete počítat zajímavé matematické úkoly v připravené online matematické soutěži. (Ukázka z webové stránky českotřebovbského gymnázia


Pracovní listy mohou pomoci s domácí výukou primární prevence

Ústí nad Orlicí - Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí nabídlo školám pracovní listy s tématy objednaných preventivních programů, které nebylo možné ve školách s ohledem na Nouzový stav zrealizovat.  Radní pro oblast školství Bohumil Bernášek tuto iniciativu vítá.
„V situaci, kdy do škol nemohou lektoři primární prevence, ale ani žáci samotní, vznikly pracovní listy Prevence na doma. Pracovní listy s tématy z primární prevence, které jsou dostupné všem pedagogům k dalšímu využití při vzdělávání žáků a jsou určené pro žáky 2. – 9. tříd základních škol a měly by být podnětem k diskuzím, podkladem k zamýšlení se a zjišťování si informací. Jejich cílem není žáky přetížit, ale vzbudit v nich o témata zájem. Zároveň mohou být nástrojem pro duševní hygienu žáků i dospělých, která je v době krize tak důležitá,“ informuje ředitelka poradny v Ústí nad Orlicí Petra Novotná.
Jednotlivé pracovní listy jsou vytvořeny tak, aby svým obsahem postihovaly hlavní náplň programů všeobecné primární prevence, které KCPP nabízí https://www.pppuo.cz/vseobecna-primarni-prevence.
Součástí pracovních listů jsou Instrukce pro pedagogy, rodiče (zákonné zástupce) a žáky, kde každý najde návod, jak s materiálem může naložit.
Pracovní listy, Instrukce a související odkazy jsou dostupné na https://www.pppuo.cz/prevence-na-doma.
„Vítám iniciativu paní ředitelky, která zpřístupňuje vzdělávací materiály veřejnosti. Zároveň chci připomenout, že i když je chod poraden v současné době omezen, je na webových stránkách poradny uvedeno telefonní číslo pro zajištění krizové intervence. To mohou využívat ke konzultacím žáci, rodiče i pedagogové,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. 
 
50 let od úmrtí MVDr. Čeňka Keslera  (27.3.1898 – 10.4.1970)

Narodil se v malém městě Žirovnici. Krátce studoval na pražské konzervatoři (housle), vystudoval telčské Gymnázium a po I. světové válce, které se osobně zúčastnil, Vysokou školu veterinární v Brně.

Nejprve působil jako zvěrolékař v Čermné u Kyšperka (dnes Dolní Čermná), po konkurzu vykonával praxi městského zvěrolékaře v České Třebové. V našem městě se věnoval sokolskému hnutí, hlavně však jeho divadelnímu odboru. Po svém příchodu vytvořil nový soubor, ve kterém vypomáhali herci z Hýbla, Vojana a dalších spolků. Opona jeviště Na Skále se po delší době otevřela na podzim v roce 1929. Jako první byla uvedena hra O. Scheinpflugové Madla z cihelny. Na oplátku za účast herců z Hýbla vytvořil Č. Kesler mnoho vynikajících postav na jevišti spolku Hýbl. Protože byl pravověrným Sokolem, přitahovalo jej hlavně hraní a režírování Na Skále. Za II. světové války byla veškerá sokolská činnost zakázána a tak se sporadicky objevoval na scéně spolku Hýbl. Po ukončení války v roce 1945 se opět pustil do budování nového sokolského divadla. Dostalo název Dramatický odbor Sokola v České Třebové. Činnost byla zahájena začátkem roku 1946 a trvala pouhé 4 roky. Za tuto dobu bylo nastudováno 16 premiér. Nejvýznamnější z nich byly Drdovy Hrátky s čertem a Pogodinův Kremelský orloj, který byl také poslední inscenací souboru před jeho likvidací. Když došlo k násilnému zrušení Divadelního odboru Sokola a následnému převedení do tehdejšího Závodního klubu Orlana, odešel MVDr. Čeněk Kesler do ústraní. Vzdal se všech svých funkcí a věnoval se jenom svému zaměstnání. Pracoval u veterinární správy na jatkách v České Třebové a později na pracovišti v Lanškrouně, kde působil až do svého odchodu do důchodu. Za divadlem jezdil ke svým příbuzným do Brna. Zemřel v České Třebové, pochován je v Brně. JS

 
Kraj řešil pozemky pro parkovací dům i pro dálniční přivaděč

Rada Pardubického kraje se tentokrát zabývala také několika důležitými majetkovými záležitostmi v oblasti pozemků.
„Podpořili jsme například přímý prodej pozemku, který umožní investorovi vybudovat parkovací Dům za Domem hudby v Pardubicích. Bude tam vymezený prostor i pro organizace působící v Domě hudby a případně i pro návštěvníky koncertů,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Cena pozemku bude stanovena znaleckým posudkem.
Město Chrudim bezúplatně převedlo kraji pozemek pod novostavbou výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby v Chrudimi v ulici Dr. Milady Horákové. „Dále jsme učinili přípravy k získání pozemků, které potřebujeme pro veřejně prospěšnou stavbu dopravního napojení Pardubic s budovanou dálnicí D35.  Jedná se o napojení silnice II/322 na obchvat Dašic. V některých případech jdeme cestou výkupu, v některých směny a někde budeme nuceni přistoupit k vyvlastnění,“ dodal Roman Línek.
 
Přístavba pro hybridní skener PET/CT v Pardubicích bude hotova na podzim 

Pardubická nemocnice se dočká nového přístroje. Jedná se o hybridní skener pro výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET).  Jeho pořízení je v souladu s koncepcí Center vysoce specializované onkologické péče v České republice. Dělníci již začali pracovat na přístavbě nové budovy, kde bude zařízení umístěno.
„Jedná se o objekt, který navazuje na stávající radiodiagnostické oddělení. Kromě samotného pracoviště  PET/CT vzniknou prostory pro příjem a zpracování radiofarmak, aplikační místnost, sklad nebo sociální zázemí pro pacienty a personál,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Stavba byla zahájena v polovině března a v současné chvíli se pracuje na základech. Předpokládaný konec je v září. Celkové náklady jsou 46,7 milionů korun včetně daně,“ řekl Ladislav Valtr.
Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR bylo v roce 2016 vydáno doporučující stanovisko k pořízení hybridního skeneru PET/CT pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s., pracoviště Pardubice, které je v souladu s koncepcí Center vysoce specializované onkologické péče v ČR. Dodavatel je v současné chvíli připraven na výzvu přístroj dodat.