Českotřebovský deník 109/2020 (12.4.)
Studie „Parkování pro osobní automobily ve městě Česká Třebová“

Město Česká Třebová zadalo v závěru loňského roku zpracování studie „Parkování pro osobní automobily ve městě Česká Třebová“, ktrá je zaměřena na prostor určený ulicemi Na Splavě, Na Strouze, Pražského, Smetanova, Mlýnská a Sadová a který zahrnuje také Nové náměstí.  V zadání pro tuto studii  je návrh parkovacího domu v ohraničeném prostoru ulicemi Na Splavě / Pražského. Umístění bude situováno na bývalý kryt pro ochranu obyvatel před zbraněmi hromadného ničení, který měl mít dříve i nadzemní část, která nebyla nikdy dořešena. Pro řešení bude využita parkovací věž s automatizovaným provozem typu „páternoster“. Studie má také navrhnout rozšíření parkovacích míst pro osobní automobily na Novém náměstí úpravou stávajících pozemních komunikací a současně je požadováno řešit omezení parkování osobních automobilů v ulici Sadová. Parkující vozidla nyní v souvislé řadě omezují provoz linkových autobusů, zhoršují bezpečnost a způsobí  často i opožděné příjezdy  spojů do Terminálu u železniční stanice. Studie by měla být již dokončena, jsem zvědav na to, jak bude výsledné řešení vypadat.
VYUŽITÍ JAKO PLACENÉ PARKOVIŠTĚ
(SOUKROMÝ INVESTOR NEBO OBEC)
Díky parkovací věži se kapacita parkování vozidel se několikrát znásobí, přičemž návratnost investice je již do 5 let. Cena  jednoho parkovacího místa začíná již od 250 tis. Kč. To ovšem za předpokladu výrobce věže, který kalkuluje ročního příjmu z jednoho parkovacího místa  více než 50 000 Kč. (platba 30 Kč/hodinu je ovšem pro Českou Třebovou velmi nereálná).1 Životnost věže je při pravidelném antikorozním  opatření více než 45 let. Samotný servis této věže je jednoduchý a spočívá hlavně v promazání pohyblivých částí.  Toto nabízí výrobce věže provádět v rámci servisu pro klienta. 
PLACENÉ REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ
Parkování  formou "Parking tower" připadá pro poměry v našem městě  reálnější právě pro rezidenty. Aktuální stav parkovacích míst na sídlištích je zvláště v oblasti Trávník a okolí nedostačující. Přibývá počet rezidentních parkovacích míst, jelikož lidé chtějí parkovat v přímé blízkosti svého bydlení a mít vozidlo zabezpečeno. Tato rezidentní místa mají svou kapacitu a také postupně zabírají bezplatná parkovací místa. Bezplatná parkovací místa dříve nebo později ovšem vymizí. Dle průzkumu výrobce jsou lidé ochotni zaplatit  městu/obci přijatelnou částku za vyhrazené stání svého vozu. I když bude návratnost investice třeba dvacetiletá, je to řešení nesrovnatelně lacinější a šetrnější, než stavět drahé podzemní garáže nebo několikapodlažní betonové parkovací domy.  
Na obrázku je pokus o včlenění opláštěné parkovací věže (z prospektu výrobce) do prostoru krytu na Novém náměstí, kde by bylo možné umístit takové věže i čtyři buď s vjezdem přímo z Pražského ulice (po zvýšeném nájezdu) nebo i z druhé strany z ploché střechy krytu, která má rozměry 18 x 36 metrů. Na plochu zabere parkovací věž dvě parkovací místa. Na ploše krytu by tak  bylo např. 48 (placených a zastřešených) parkovacích příležitostí, mohlo by být i více... Obsluha zařízení je bezhlučná. (mm)

Další ohnisko koronaviru je v DPS Dolní Újezd

Dolním Újezdě na Litomyšlsku jsou nakaženy čtyři zaměstnankyně tamní charity, které se starají o klienty místního pečovatelského domu. V něm byla včera zjištěna nákaza u jedné nemohoucí klientky poté, co se u ní projevily typické příznaky koronaviru.
Následné testování pečovatelek prokázalo hned čtyři pozitivní diagnozy.  Nyní hygienici trasují veškeré kontakty, které mají,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Jedna okolnost je v této špatné zprávě ale pozitivní: Podle prvních epidemiologických šetření se zdá, že se pečovatelky nakazily právě od nakažené stařenky. Nakažená paní byla na pečovatelky odkázaná, nedávno se totiž vrátila z operace v nemocnici. Je však spekulací, zda se nemohla nakazit právě tam.
Na Svitavsku je nyní 16 zjištěných nákaz koronavirem. Právě zde, v jedné vesnici nedaleko Dolního Újezdu, se před měsícem objevila druhá nákaza koronavirem v Pardubickém kraji. Testy u ostatních klientů v dolnoújezdském pečovatelském domě ještě nejsou hotové. Zatím byli testování zaměstnanci s negativním výsledkem.
V objektu je 48 bytových jednotek, z toho 4 byty jsou  přizpůsobeny pro vozíčkáře. Byty zvláštního určení byly zřízeny obcí Dolní Újezd k ubytování osob se zdravotním postižením a starších osob se  sníženou soběstačností, zejména příjemců pečovatelské služby a občanů, kteří jsou v základních  životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb využívají z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. Tato pomoc je v DPS zajištěna formou pečovatelské a ošetřovatelské služby, které za úplatu poskytuje Farní charita Dolní Újezd.
Domy s pečovatelskou službou  mohou být problémové tím, že zde bydlí klienti v samostatných bytech a mají zcela volný režim. Nejedná se tedy o pobytové zařízení typu Domov důchodců. Klienti jsou převážně samostatní, mohou tedy vlastně přijímat případné návštěvy a mají možnost  realizovat samostatné procházky a nákupy. 

Tančíme s láskou

ZUŠ ani v době koronavirové nezahálí.  Ukázkou byla úspěšná první e-besídka, kterou v krátké době po premiéře shlédlo více než 1300 diváků či posluchačů. Tolik by se jich nikdy do Malé scény nevešlo.  Na první besídku  ovšem brzo naváže další  provedení, nezůstane tedy u jediné premiéry. Nezahálí ovšem ani další obory zušky. V tomto případě se jedná o taneční obor školy, který se zatím na první e-besídce neprezentoval. Jeho (stateční) žáci připravili pro své příznivce překvapení pomocí vlastních choreografií na videoklip, který byl uveden ve velikonoční premiéře na Bílou sobotu večer. Vznikl v úzké spolupráci učitelů a rodičů. 
Písničku "Tančím s láskou" k videoklipu pro žáky školy složila, nahrála a zazpívala Pavla Skopalová (mm)
 

Sídliště Trávník  bude mít nové chodníky, parkovou úpravu i dětské hřiště


O grant z programu Regenerace sídlišť se v r. 2019  ucházelo  51 subjektů se žádostmi v hodnotě 252 091 561 Kč. Schváleno bylo 21 žádostí v celkové hodnotě 108 958 847 Kč, mezi nimi na 5. místě uspělo město Česká Třebová.

O dotaci bylo žádáno již v předcházejícím roce 2018, tehdy ale neúspěšně. Žádost měla nějaké mouchy a řada věcí se tehdy také řešila až na poslední chvíli. Tak např. veřejné projednávání projektu nově pořizovaného dětského hřiště na sídlišti Trávník s parkovou úpravou okolí se konalo (s poměrně velkým zájmem veřejnosti) narychlo o letních  prázdninách 2018, termín na odevzdání žádosti byl 4. září 2018. Ukázalo se, že to byl důležitý kontakt radnice, projektanta a veřejnosti, který přinesl řadu podnětů, které ještě budou do další přípravy projektu zahrnuty. Prezentaci projektu  tehdy uvedl starosta města Jaroslav Zedník, průběh přípravy projektu  popsal Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města investic a vlastní prezentaci projektu provedl Ing. arch. Antonín Kmošek.
Bylo tehdy vysvětleno, že se předpokládá výstavba po etapách,  v roce 2019 mělo být vybudováno vlastní dětské hřiště a  mlatové cesty v jeho okolí, v dalším roce 2020 měly přijít na řadu parková úprava v okolí a chodníky kolem domů a vstupů.
Podle tehdejší prezentace  bude na dětském hřišti bude část pro nejmenší děti od 3 let, v další části pak budou schválené hrací prvky pro děti starší od 4 let a více, uveďme např. houpačky, lanovou  pyramidu, 20 metrů dlouhou lanovku směrovanou podél chodníku,  bude zde hřiště 7 x 10 metrů, s ochrannou sítí, streetballový koš, dřevěná terasa se zábradlím a tobogánem ústícím do trávy.  Projekt počítá  celkem s 13 lavičkami, z nichž větší část bude mít opěradla, menší část bude pro teenagery bez opěradel, budou zde odpadkové koše, osvětlení, které zajistí přehled i večer a zamezí tomu, aby se zde za tmy scházely živly, které nemají na dětském hřišti co dělat.  Maminky ze sídliště upozorňovaly na nutnost instalovat oplocení, které jednak zamezí procházky pejskařů areálem, zajistí, aby děti při hře rodičům neutekly a bude jakousi psychologickou překážkou pro ty, kteří sem na dětské hřiště nepatří. Rodiče byli ubezpečeni, že u hřiště bude zachována volná svahová část pro zimní sáňkování bez vegetace a jakýchkoliv překážek.  U dětského hřiště nebudou instalovány žádné posilovací stroje, tak jak je známe např. z Javorky nebo z Křibu.
Po získání dotace proběhla letos příprava investice bez zaváhání. Byl vybrán dodavatel stavby, kterým se stala (po odstoupení prvního vybraného žadatele) společnost RYDO. Akce se již rozběhla, předání staveniště bylo provedeno před měsícem 10. března. Již nyní je řada prací  na chodnících u domů provedena.  Letos bude akce také dokončena, staveniště uprostřed sídliště bude tedy rychle zlikvidováno. Na sídlišti, kde byly dříve instalované herní prvky odstraněny, budou nyní instalovány nové, vyhovující přísným normám, dojde k revitalizaci většího prostoru. V letošním rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 6 milionů korun, ale proti předpokladům došlo k úspoře, neboť smluvní cena zakázky je cca 4,8 mil. Kč, z toho polovina částky je z dotace Fondu rozvoje bydlení. Přitom loni v podané žádosti o dotaci byla cena projektu stanovena dokonce na 6 388 tis. Kč.  (mm)
 
Ústeckoorlické muzeum letos slaví 30 let od svého znovuzaložení

Osudy našeho českotřebovského a ústeckoorlického muzea se v něčem i podobají 
Původní muzeum v Ústí nad Orlicí  bylo založeno na den přesně právě před 112 lety 12. dubna 1908. Tehdy vznikl muzejní odbor městské rady a byla mu vyčleněna místnost ve druhém poschodí Občanské záložny na ústeckém náměstí. V té době jsme už měli u nás v České Třebové muzeum díky Janu Tykačovi (tehdy umístěné v budově dnešní radnice) právě dvacetileté, tradice našeho muzea je tedy delší. 
Dne 20. října 1919 byly muzejní sbírky v Ústí nad Orlicí přestěhovány do Klementina (čp.1 manželů Barcalových). Ještě téhož roku se ústecké muzeum stalo členem Svazu československých muzeí. Dům, nazvaný po předčasně zemřelém synovi Barcalových Klementinum, byl slavnostně otevřen a předán veřejnosti dne 4.6.1922. Muzeum bylo otevřeno pro veřejnost o svatodušních a velikonočních svátcích, prvního května a 28. října. Muzejní sbírky se rozmnožily natolik, že bylo nutné přemístit muzeum do jiných prostor. Pro tyto účely byla vytipována budova radnice, která se přestěhovala do jiných prostor. Původní radnice byla adaptována stavitelem Bartošem pod dohledem architekta Sokola, v roce 1931 byla dokončena a 12. května t. r. bylo muzeum otevřeno.  Více ZDE