Českotřebovský deník 110/2020 (13.4.)
Lavičky - pohled do okolních měst

První přehled českotřebovských exteriérových posezení na instalovaných lavičkách ve městě a jeho nejbližším okolí jsme již připravili  na tomto odkazu.  Nebyl to úplný přehled, proto bude ještě "přídavek", který však zatím stále nemáme kompletní. Proto zatím  nahlédněme do okolních měst, kde se zaměříme na lavičky v těch nejvíce exponovaných místech, kam chodí jejich návštěvníci. Každé město má jiné podmínky, ale také přistupuje k vybavení městského mobiliáře jiným způsobem.
Za vzor je Třebovákům dáváno především město Litomyšl, které je jako město s památkou UNESCO a městskou památkovou rezervací po návštěvnické stránce ve zcela jiné kategorii. Městský exteriér zde vytvářejí renomovaní architekti. Z poslední doby se jedná především o prostor dětské odpočinkové zóny Vodní valy u řeky Loučné, který byl vytvořen díky vzorné spolupráci města Litomyšl s Nadací Naděje. Závidět můžeme samozřejmě i Klášterní zahrady a celý zámecký areál. To však neznamená, že bychom měli čerpat nápady vždy právě zde, i zde jsou lavičky, které bych si přenést k nám do města nepřál.
Díky srovnání tak máme vzácnou možnost se poučit, jak máme být v této věci nároční a nespokojit se třeba s jedním návrhem vyrobeným na objednávku bez zadání veřejné soutěže. Třebováci také jezdí často do Ústí nad Orlicí nebo tam jsou i zaměstnáni. I když zde nemají žádné větší parky, tak přesto je řada lokalit ve městě architektonicky velmi citlivě zpracována a můžeme se tedy poučit i v tomto městě. Podobně v Lanškrouně (snímek v úvodu je právě z Lanškrouna). 
Chce to prostě nějaké srovnání, abychom  si mohli porovnat náš přístup ve Třebové s okolními městy, do kterých přijdeme nejčastěji. Česká Třebová je stále zatím spíše městem "pro sebe". To by nemělo znamenat, že bychom měli mít městský exteriér horší než jinde. Máme také prostory, které jsou hezky upravené, nelze si jen naříkat. Městské prostředí netvoří také jen lavičky, ale i celoročně upravená zeleň, čisté ulice a chodníky. I to můžeme srovnávat, třeba zase jindy. Více ZDE
 
V autobusech také od zítřka bez odbavování, nástup stále zadními dveřmi

Opatřením hejtmana Martina Netolického z 18. března bylo zrušeno odbavování cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě objednávané Pardubickým kraje, a to společně se zákazem nastupování cestujících předními dveřmi. Toto opatření mělo být původně ukončeno v úterý 14. dubna, avšak po dohodě s odborovými organizacemi v dopravě bude pokračovat i nadále. Hejtman o tomto kroku informoval také ministra vnitra a předsedu ústředního krizového štábu Jana Hamáčka.

Chystá se  také e - výstava prací výtvarného oboru ZUŠ

Aktivitu žáků českotřebovské ZUŠ nezastaví ani "koronavirové prázdniny", které ovšem reálnými prázdninami nejsou, žáci všech typů škol pracují a plní zadávané úkoly a jinak to není ani na základní umělecké škole.  Koncem školního roku se zpravidla všechny obory školy  prezentují na koncertech a uměleckých vystoupeních, které se letos nemohou konat. Také výtvarný obor připravoval svoji jarní výstavu, již byly vylepeny plakáty zvoucí na vernisáž 15. března. Pět dní před tím byly ovšem z vyšší moci školy uzavřeny. A tak výstavu bude možné v reálné podobě zopakovat až na podzim. Do té doby ovšem žáci výtvarného oboru nezahálí. Přesvědčit se o tom budeme moci brzo na e - výstavě, která se již dnes připravuje ve spolupráci učitelek výtvarného oboru školy Libuše Neradové, Anety Pirklové a Zuzany Soukupové s jejich žáky, s rodiči a garantkou projektu Pavlou Skopalovou. Výtvarné práce budou převedeny do elektronické podoby a vystaveny vlastně i e- vernisáží na webu Českotřebovského deníku, facebooku ZUŠ a webové stránce města Česká Třebová. Současně se připravuje také druhá e - besídka. (mm)
 
Farář ČCE Kamil Vystavěl odchází z České Třebové do Prostějova

Evangelické bohoslužby dočasně zrušeny. Staršovstvo českotřebovského sboru ČCE rozhodlo v souladu s nařízením shora zrušit nedělní bohoslužby. Všem členům a příznivcům ČCE  bylo nabídnuto shlédnutí živých vysílání nedělních bohoslužeb z některých evangelických kostelů prostřednictvím internetu, navíc  na internetových stránkách českotřebovského sboru je vždy před nedělí zveřejněn podklad pro domácí bohoslužbu který připravuje farář Kamil Vystavěl.
Za stávajících okolností se nekonalo ani výroční sborové shromáždění, které bylo plánováno na 22. března a které mělo zvolit nového kazatele sboru. Volba  by ovšem měla být uskutečněna ještě před nástupem nového kazatele, tj. před datem 1. května 2020. Možnost osobních setkání a rozhovorů v domácnostech nebo na faře zůstává i po vyhlášených omezeních zachována.
 
Přehled kazatelů sboru Českobratrské církve evangelické od r. 1945

od do kazatel pozn.
1. 12. 1945 29. 9. 1946  Josef Bednář vikář
30. 9. 1946 31. 12. 1951  Josef Bednář farář
1. 1. 1952 26. 9. 1996  Miloslav Dobrkovský farář + 1.6.1979 - 31.5.1985 s. Chrudimský
15. 3. 1997 31. 8. 1998  Miroslav Rozbořil farář
1. 9. 1998 30. 9. 2010  Jaroslav Nečas farář
1. 10. 2010 31. 8. 2014  Debora Hurtová farář
1. 9. 2016 30. 4. 2020  Kamil Vystavěl farář   (od. 1.5. 2020 odchází do Prostějova)

Velikonoční oddych pro odběrová místa COVID 19

Odběrová místa drive-in v Pardubické a Litomyšlské nemocnici byla přes velikonoční svátky zavřená. Fungovaly ale tři výjezdové týmy se souhrnnou kapacitou kolem 70 odběrů denně. Krátkodobým omezením umožní laboratořím  vyhodnotit vzorky hospitalizovaných pacientů, které je třeba zpracovat. Dalším důvodem je také personální problém. opatření umožní využít velikonoce k nabrání sil u pracovníků, kteří jsou nepřetržitě v akci již šest týdnů.
Nejvíce nakažených je v okrese Pardubice (111 případů), následuje Chrudimsko (70), Orlickoústecko (23) a Svitavsko (21), kde se objevila nákaza v „pečováku“ v Dolním Újezdu. V neděli zemřel v souvislosti s covid-19 už pátý člověk z Pardubického kraje.
 
V Letohradě letos tradiční Kopečková pouť nebude

307. pouť byla plánována v termínu 16.-17. května, s ohledem na krizová opatření státu v souvislosti s pandemií koronaviru se konat nebude. Jak informoval starosta Letohradu Petr Fiala, město už připravuje náhradní akci víkend s koncerty a atrakcemi na Bečvárně. „A to jako poděkování všem, kteří jakkoli v dnešní složité době pomáhali a dodržovali omezující opatření,“ uvedl Fiala. Pracovní termín je zatím 18.-20. září, bude však ještě upřesněn. Termín příští poutě je 15.-16. května 2021. (Zdroj: Orlický deník)
 
Spolek Hurá na výlet Chrudim ruší Senior festival 2020

Vzhledem k aktuální situaci jsou aktivity o rok odloženy na rok 2021. Vzhledem k aktuální situaci epidemie je pravděpodobné, že některé termíny výletů budou posunuty na podzim 2020. V případě nutnosti bude upravena i cílová destinace. O změnách bude spolek všechny přihlášené včas informovat. Děkujeme za trpělivost a pochopení. Sledujte https://huranavylet.cz
 
Situace v Dolním Újezdě se řeší 

Obecní úřad na webu obce ujišťuje, že má zajištěny dobrovolníky na obstarání nákupů, donášku obědů a léků pro lidi, kteří potřebují pomoc "Děkujeme za všechny nabídky pomoci, v současné chvíli máme k dispozici seznam dobrovolníků, kteří mohou být aktivováni v případě potřeby. Nyní řešíme ve spolupráci s Charitou systém k zajištění této služby, tak aby vše probíhalo hladce", uvádí starosta obce Miloš Vrabec. Charita nyní některé své činnosti přesune na obec, pomůžeme jí např. se zajištěním nákupů a vyzvedáváním léků, sami se pak soustředí na ošetřovatelské úkony, aby zajistili nezbytnou péči o své klienty. Také jsme požádali o spolupráci starostu Obce Příluka, která vlastní profesionální dezinfekční přístroj. Ten vytváří tzv. suchou mlhu, mikroskopické kapky menší než 10μm, které proniknou do každého rohu místnosti. Využívá se vysokoúčinná prostorová dezinfekce na bázi peroxidu vodíku s koloidním stříbrem, místnost zůstává až 3 týdny virucidní. V neděli byla tímto přistrojem provedena dezinfekce DPS, obecního úřadu, pošty, zdravotního střediska - ordinací i lékárny. Na úterý jsme domluvili i dezinfekci v místních obchodech s větší koncentrací lidí - COOP, Večerka, Urbánkovo. "Chceme vás částečně uklidnit, že děláme co je v našich silách, abychom se s touto situací vypořádali co nejlépe, ale zároveň vás prosíme, chovejte se zodpovědně, nepodceňujte současnou situaci, na ulicích noste roušky, v přírodě je mějte připravené k použití při náhodném setkání s jinou osobou nebo skupinou lidí. Musíme vydržet a nepolevit! Budeme vás nadále informovat.", doplňuje  Miloš Vrabec.
 
Projekt „Musíme to zastavit“ propojuje dobrovolníky i v Pardubickém kraji 

OP 09 spustila projekt „Musíme to zastavit“, kterým propojí dobrovolníky z celé republiky. Češi už ukázali, že si dokážou poradit sami. Celá republika šila roušky a ochranné pomůcky si vyráběla svépomocí. Web projektu je „mostem“, který spojuje dobrovolníky i v našem kraji s lidmi, kteří pomoc potřebují. Vzhledem k tomu, že nejohroženější skupinou koronavirovou pandemií jsou senioři, mohou teď dobrovolníci nabízet svou pomoc hlavně jim.
TOP 09 proto spustila web www.musimetozastavit.cz, který propojuje dobrovolníky s lidmi, kteří naopak pomoc hledají. Interaktivní mapa na webu ukazuje, kde zrovna je pomoc potřeba i kde ji naopak dobrovolníci nabízí. Díky mapě se tak dozvíte například že ve Slatiňanech pomohou s nákupy osobám v nouzi nebo že v České Třebové je otevřena dětská skupina pro děti zaměstnanců IZS.
Ve Vysokém Mýtě se zase můžete zapojit do šití roušek, které si pak lidé rozebírají ze stromů „rouškovníků“, kterých je po městě hned několik.  Speciální opatření zavádí naši politici i na úrovni měst a obcí.
TOP 09 si váží práce všech, kteří pomáhají zvládnout nastalou krizi. "Opakovaně vyzýváme vládu k širšímu zapojení domácích firem, vývojářů a výrobců ochranných pomůcek. Import je v dnešní době velice důležitý, ale při dobré koordinaci s českými výrobci a dodavateli je možné jeho potřebu snížit a současně podpořit naši ekonomiku," říká Michal Pilař a doplňuje: "I v Pardubickém kraji máme řadu velice ochotných dobrovolníků, firem i dárců, kterým bych chtěl poděkovat. Musíme to zastavit!"

Město Česká Třebová nabízí od 1. 7. 2020 k pronájmu samostatnou, kompletně vybavenou stomatologickou ordinaci s čekárnou, denní místností a skladem materiálu o celkové podlahové ploše 56 m2.

Ordinace se nachází v Městské poliklinice čp. 1071 na Masarykově ulici v České Třebové, která prošla generální rekonstrukcí a dostavbou. Okna z ordinace, čekárny a denní místnosti jsou situovány s výhledem do přilehlého parku se vzrostlou zelení. 
Ordinaci dodnes provozuje paní MUDr. Dagmar Špajová, která ordinaci vybavila novým nábytkem, křeslem UNIT DIPLOMAT lux a rentgenem u křesla. Toto zařízení lékařka odcházející do důchodu přenechá po vzájemné dohodě svému nástupci.  
V budově Městské polikliniky pracují další čtyři stomatologové, ortodoncie, stomatologická laboratoř, praktická lékařka pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, interní ambulance, chirurgie, ortopedie, biochemická laboratoř, logopedie a rehabilitace. 
Případné upřesňující dotazy a žádosti o prohlídku prostor a vybavení zasílejte správci budovy společnosti TEZA, s.r.o. na email: info@teza-sro.cz, tel. +420 736 514 901, nebo kontaktujte paní MUDr. Dagmar Špajovou na telefonním čísle +420 720 123 961.