Českotřebovský deník 119/2020 (22.4.)
Jídelna VOŠ a SŠ Skalka zahajuje opět provoz pro veřejnost

Vážení návštěvníci naší školní jídelny, dovolujeme si Vám oznámit, že od pondělí 27.4. 2020 opět vaří školní jídelna Skalka. Vzhledem k omezením, která přináší mimořádná situace kolem COVID-19 upravujeme pravidla pro výdej obědů pro veřejnost. Objednávky obědů jsou možné elektronicky na našich stránkách www.vda.cz, emailem a telefonicky u vedoucího jídelny (ivo.karger@vda.cz, 465 508 432) do 15:00 předcházejícího dne. Vydávání obědů pro veřejnost bude umožněno v době od 11:30 do 12:00 v prostoru před vstupem do jídelny ve vstupní hale Skalka. Z hygienických důvodů budeme vydávat pouze do našich jednorázových boxů, které navyšují cenu oběda o 8,- Kč na celkových 80,- Kč za hlavní jídlo a polévku. 
Těšíme se na vaši návštěvu.   Mgr. Jan Kovář  ředitel školy

Vysílání lze spustit také na "chytré TV".


NÁVOD:

Zapneme nabídku smart -> vybereme aplikaci youtube -> v této aplikaci vyhledáme "kcct online" -> rozklikneme logo kanálu kulturního centra -> rozklikneme název

"ST20_DIVADELNI SOUBOR ..." První vysíélání bylo ve středu 22/4 ve 20:00 hodin.

Opakování bude ještě ve čtvrtek 23.dubna v 9:30 hodin

(v případě zítřejšího vysílání se bude jednat o název CT93_DIVADELNI SOUBOR ...,

vysílání23.4. začne v 9:30 hod.)  odkaz na zítřejší vysílání je zde https://youtu.be/HMoOn7kz8EA

Fotografie ze středečního vysílání zobrazí partu DS Hýbla před 16 lety....

Krajské zastupitelstvo se sejde 5. května a bude přenášeno online

Původní termín dubnového jednání Zastupitelstva Pardubického kraje byl vzhledem ke stávajícím okolnostem přesunut na úterý 5. května. Vzhledem k dodržení všech hygienických a epidemiologická nařízení obsadí zastupitelé například také balkony hlavního sálu. Pro veřejnost bude připraven již dříve avizovaný přímý přenos.
„Čekali jsme do poslední chvíle, jaká budou opatření státu. Ale vzhledem k tomu, že potřebujeme projednat velice důležité body, které se týkají například úvěru od Evropské investiční banky či dopadů pandemie na krajský rozpočet, rozhodli jsme se uspořádat zasedání s osobní účastí zastupitelů s rozvolněným zasedacím pořádkem počátkem května,“ informuje hejtman Martin Netolický. Ten chce zastupitele seznámit s kroky, které podniká krizový štáb kraje a podat jim také zprávu o nákupu ochranných prostředků.
„Část zastupitelů rozsadíme v sále, a druhá část bude sedě v rozestupech na obou balkonech sálu,“ vysvětluje opatření úřadu jeho ředitel Jaroslav Folprecht a pokračuje: „Při hlasování budou na balkonech skrutátoři, kteří budou doplňovat údaje z hlavního sálu. Vedoucí odborů budou zasedání sledovat ve vedlejším sále a k dispozici budou i další místnosti s přenosem zvuku. V souladu s pokyny Ministerstva vnitra dodržíme rozestupy minimálně dvou metrů a všichni účastníci jednání budou vybaveni ochrannými pomůckami.“  O jednání nepřijde ani veřejnost. „Už na minulém zasedání, když ještě nikdo nepředpokládal koronovirovou pandemii, jsme slíbili online přenos jednání pro veřejnost. To samozřejmě platí a věřím, že občané našeho kraje tuto možnost využijí,“ dodává hejtman.
 
Kraj objednal ochranné prostředky za 7,6 milionu korun. Každou nabídku posuzuje odborný tým

Kromě centrálních dodávek ochranných prostředků od státu zajišťuje Pardubický kraj také objednávky vlastní pro své zřizované a zakládané organizace. Vedle toho pracovníci krajského úřadu pomáhají se sběrem dat a prověřováním nabídek pro Nemocnice Pardubického kraje a.s., která se rovněž snaží objednávat tyto prostředky vlastní cestou. Celkově tak kraj objednal materiál za 7,6 milionu korun. Na tyto účely získal dotaci Ministerstva financí, která je určena právě na zvládání krizového stavu.
„Všichni musíme řešit nedostatek osobních ochranných prostředků, jako jsou respirátory, ochranné rukavice, overaly, či pláště, a to i přes státní dodávky. Ty jsou nevyvážené v tom smyslu, že je velký nadbytek jednorázových ústenek, ale například se nedostává na overaly či ochranné pláště, které jsou velice potřebné. Proto jsme v rámci krajského úřadu vytvořili pracovní skupinu, která nejen vyhodnocuje příchozí nabídky od různých subjektů, ale také aktivně vyhledává potenciální dodavatele. Ty následně také předává k posouzení Nemocnici Pardubického kraje. Od samého počátku jsme velice uvážliví, protože trh se velice mění a především v prvních dnech a týdnech se na nás obracela celá řada společností s nabídkami, jejichž cena odporovala zdravému rozumu,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj nečekal na rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu. „První objednávku textilních roušek u společnosti Medesa jsme vytvořili již na konci února, kdy se potvrdili první nakažení v sousedním Rakousku a o dodávkách státu ještě nebyla ani řeč,“ sdělil hejtman. Stejně tak kraj v předstihu objednal i návštěvnické pláště, návleky na obuv i čepice, a to od společnosti Medi7.
Dezinfekce, respirátory či roušky z nanovláken
Vedle sedmimilionové podpory pro inovace pokračuje kraj v dalších objednávkách tak, aby byly zajištěny nejen odpovídající skladové zásoby, ale také výpadky určitých typů materiálu, které stát nedodal. „Příkladem je například dezinfekce, a to jak na ruce, tak na podlahy. Zde jsme využili jednak naší Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích, ale také soukromé dodavatele. Tímto způsobem jsme zajistili desítky tisíc litrů dezinfekce pro naše organizace, ale i obce a ambulantní lékaře v době, kdy na trhu de facto žádná nebyla,“ řekl hejtman. „Dále jsme zajistili téměř 40 tisíc respirátorů FFP2, 10 tisíc nanotextilních roušek, pláště, návleky či teploměry pro naše zařízení. Celkově se jedná o částku přibližně 7,6 milionu korun. My jsme pro tyto účely využili naše zákonné možnosti v době krizového stavu a požádali jsme Ministerstvo financí o účelovou dotaci 10 milionů korun, kterou jsme na začátku dubna obdrželi a nyní ji čerpáme,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
 
Smírčí kříž, knajpoviště, zvonice a expozice keramiky - navštivte Semanín!  


Cílů v Semanině je samozřejmě více. Upravená náves, kostel sv. Bartoloměje s překvapivou úpravou a vybavením interiéru, kde stávala rychta, sportovní areál, naučná stezka ČSOP, která vás dovede kolem smírčího kříže a kapličky až třeba nahoru na Kozlovský kopec.  A když je tak pěkně jako bylo dnes, je to pěkný výlet...
 
Správa a údržba silnic zaopatřila svá pracoviště proti COVID 19

Již před opatřeními Vlády ČR a Pardubického kraje, která se týkala omezení z důvodu výskytu koronaviru, reagovala Správa a údržba silnic Pardubického kraje v předstihu a učinila bezpečnostní opatření. Vedení Správy a údržby silnic pořídilo hygienické prostředky a některá další zařízení pro bezpečný chod organizace. Nyní zaměstnanci vykonávají svou práci s určitými omezeními na pracovištích, někteří pracují z domova.
„Připravenost SÚSky byla bravurní. Ještě než Vláda ČR stihla vydat určitá omezení a nastavit nouzový stav v celé republice, tak tady nelenili a zaopatřili si prostředky pro dezinfekci, pro úklid a objednali ochranné pomůcky dýchacích cest pro své zaměstnance,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „Další opatření prováděli průběžně v reakci na aktuální situaci, která se neustále měnila. Byla tedy učiněna všechna nutná opatření k zajištění zachování hlavní činnosti organizace. Je skvělé vidět, že zde vše funguje tak, jak by mělo.“
Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec sdělil: „Nechtěli jsme nic nechat náhodě a připravit se co nejlépe, kdyby nastal jakýkoliv pesimistický scénář. Dnes mohu sdělit, že se to opravdu vyplatilo. Pořídili jsme dezinfekční prostředky, ústenky. Učinili jsme hygienická opatření v podobě zakoupení generátorů ozónu pro dezinfekci všech našich společných prostor. Dezinfikujeme i všechny kontaktní plochy, se kterými zaměstnanci přichází do styku.“ V zařízeních Správy a údržby silnic byl omezen styk jednotlivých osob. Někteří zaměstnanci pracují ze svých domovů. „V celé organizaci jsme eliminovali styk osob. Omezili jsme přístup do budov a kontakt se třetími stranami. Je omezen pobyt vícero zaměstnanců v jedné kanceláři. Pro pracovní schůzky využíváme videokonference, e-mailovou či telefonickou komunikaci,“ dodal Miroslav Němec.
Činnost organizace je plně zajištěna. Probíhá běžná údržba majetku ve správě organizace, stavební činnosti, příprava staveb. Náklady spojené s opatřeními, které jsou realizovány v rámci řešení pandemie COVID-19, budou hrazeny z vlastních prostředků Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

A když se píše o práci SÚS Pardubického kraje, tak proč nepřipomenout "zázračná řešení" na náhradní připojení  České Třebové k dálnici, zakuklené do názvu "Variatní řešení propojení D36 (MUK Janov) s I/14 v České Třebové".  Více ZDE