Českotřebovský deník 122/2020 (25.4.)
Limonádový Joe v obnovené premiéře po 14 letech

Takový titul v této divadelní sezóně nebyl v plánu, a přece byl zařazen. V rámci on-line vysílání jsme mohli na webu Kulturního centra shlédnout (a to dokonce dvakrát večer a další den dopoledne v repríze)  komedii J. Brdečky Limonádový Joe v hvězdném obsazení  DS Hýbl. skupiny Medvědi a v režii Jiřího Jireše. Hrálo se v malé scéně. Akce se rozhodně vydařila,  tato hra patří mezi nejvíce opakované a nejvícekrát nastudované.  Pro osvěžení uvedu některé snímky z představení, samozřejmě v kvalitě, kterou umožňovala tehdejší záznamová technika.
Pokyny pro další on-line vysílání - program najdete ZDE

Sledujte také váš facebookový profil (https://www.facebook.com/kulturni.centrum.trebova/) a webové stránky www.kcct.cz pro případné změny či aktuální informace o online vysílání.
Návod pro "chytré TV" Zapneme nabídku smart -> vybereme aplikaci youtube -> v této aplikaci vyhledáme "kcct online" -> rozklikneme logo kanálu kulturního centra -> rozklikneme název, např.: "PA20_LIMONADOVY JOE ..." kde začátek názvu odkazuje na den a čas premiéry.
Upozornění  Z důvodu dodržení autorské licence bude 30 minut po skončení uvedených pořadů link zneplatněn. Prosíme proto, aby jste pořad začali sledovat co nejblíže času začátku vysílání, jinak se může stát, že se vám video po zneplatnění linku zastaví a už nepůjde přehrát.

Jan Čenský leží na chirurgickém oddělení v ústecké nemocnici

V České Třebové velmi populární moderátor a herec Jan Čenský si nyní krátí dlouhou chvíli na chirurgickém oddělení orlickoústecké nemocnice. Zdejší hospitalizaci rád přijal po nešťastném pádu při vyjížďce na kole. Podle posledních zpráv ze soboty 15. dubna  se těší velkému zájmu sestřiček oddělení, což mu zlepšuje náladu. 
 
Paní Věra Dobiášová zemřela

Byla jistě dobře známá všem studentům ale i pedagogům českotřebovského gymnázia více generací. Poslední zpráva je smutná, zemřela v pátek 24.4. v požehnaném věku 91 let po krátkém pobytu v orlickoústecké nemocnici. Dop svých posledních dnů se zajímala o dění ve městě. Můžeme ji připomenout na fotografiích:

Chodníky v Riegrově ulici buduje Eurovia slušným tempem

Je pravda, že obrubníky jsou již instalované, takže spousta starostí odpadá. Nicméně je již radost se dívat na úseky chodníku s položenou dlažbou. Firma zahájila vlastně ze dvou stran od světelné křižovatky a současně také od nového závodu Korado. Lze očekávat že práce budou dokončeny včas.   Současně je také důležité že na akci byla potvrzena dotace SFDI, bylo pro to nutné vynaložit velké úsilí. Jinak hrozilo, že budeme muset všechno zaplatit z našeho rozpočtu, což právě v letošním roce by mohl být velký problém.  Fotografie zachycují stav prací v sobotu 25. dubna.

Mírná zima šetřila silničářům v rozpočtech peníze

Letošní zima byla skutečně jednou z nejmírnějších, co do množství sněhu a teplotních extrémů, jakou jsme za dlouhá léta zažili. Tomu odpovídá množství spotřebovaného posypového materiálu a najetých kilometrů, silničáři využili asi třetinu nákladů co loni.  Zhruba třetinová byla také spotřeba posypového materiálu, vysypalo se ho celkem 2 064 tun. Riziková období nastávala zejména tehdy, když se teplota přechodně pohybovala okolo nuly a mírně pod nulou, spadané srážky na komunikacích přimrzaly nebo když se tvořily mrznoucí mlhy.. Silnice se dařilo udržet sjízdné, k uzavření došlo jen jednou, a to v extrémně náročném úseku Jablonné nad Orlicí - Suchý vrch - Červená Voda. Podobně šetřila také SÚS Pardubického krajke a také u nás v městském rouzpoičtu budeme moci prostředky určené na zimní údržbu využít jinak.
 
Další traily pro bikery budou napřesrok na Bukové hoře a Suchém vrchu.

Kam s epodíváš uvidíš bioklera.  taklová je dnes doba. Vypadá to, že cyklisté na horských kolech budou moci řádit na uporavených trailech i v nejvyšších oblastech našeho regionu. Sdružení obcí Orlicko získalo na projekt dotaci. Na území Suchého vrchu a Bukové hory vzniknou singltreky o délce zhruba 20 kilometrů. „I když jsou již některé úseky před dokončením, nejsou pro veřejnost přístupné,“ informovalo na svém webu Orlicko a turisty či cyklisty, kteří se v těch místech budou pohybovat, žádá, aby respektovali skutečnost, že stále jde o stavbu. Termín otevření celé sítě singltreků Orlicko – Kladsko je plánován na jaro 2021. Polská strana aktuálně začíná o českých a polských tratích připravovat informační materiály.
Počet  pacientů s covid19 v našem okrese stoupl o jednoho

V Pardubickém kraji podle dat hygieniků dnes v sobotu 25. dubna přibyli dva zjištění nakažení, oba případy jsou z Chrudimska. Celkem je tak v kraji od počátku epidemie evidováno 258 nakažených, zhruba 70 z nich se však již vyléčilo. Podle jiné statistiky je to malinko jinak: Okres Pardubice eviduje od počátku března 130 nemocných,  na Chrudimsku 77, Svitavsko hlásí  29 (+1) a Orlickoústecko 24 (také +1).  Všude se uvádí, že zdroje jsou statistiky hygienických stanic.
Už se kvůli úbytku podezření na covid-19 i méně testuje, kapacity přitom přibývají. Celorepublikový podíl včera zjištěných nakažených k počtu testovaných dosáhl rekordního minima od počátku epidemie, pouze 0,7 %. V době nejrychlejšího šíření viru byl tento podíl desetkrát vyšší.
 
Elektrárna Chvaletice snížila emise o desítky procent
a podala doplněnou žádost o emisní výjimku

Společnosti Sev.en EC se již podařilo od převzetí Elektrárny Chvaletice v roce 2013 snížit emise oxidu siřičitého o 64 % a emise oxidů dusíku o 37 %. V rámci právě probíhající největší ekologizace od 90. let nyní odevzdala na Krajský úřad Olomouckého kraje doplněnou žádost o emisní výjimku, která jí umožní provést další miliardové investice a vyladit technologie tak, aby elektrárna splnila i nové evropské limity. Výjimku nedávno obdržela Teplárna Olomouc a dle informací společnosti ČEZ o ni požádaly elektrárny Tušimice, Trmice, Mělník a Počerady.
„ěříme, že jsme se úspěšně vypořádali se všemi připomínkami Ministerstva životního prostředí. Doplnili jsme údaje o aktuálním měření obsahu rtuti ve spalinách a o postupné instalaci nových technologií, především komplexu látkových filtrů, který bude největší v republice. Děláme všechno pro to, aby ekologická stopa elektrárny byla co nejnižší,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.
Elektrárna Chvaletice uprostřed března kvůli koronaviru přijala sérii zvláštních opatření. Cílem bylo nejen za každou cenu udržet stabilitu elektrické sítě, ale také pokračovat v ekologizaci elektrárny. „Stavební práce jsme nezastavili, ale přizpůsobili tak, aby mohly probíhat i v náročných podmínkách nouzového stavu a karantény. Tímto způsobem se snažíme zmírnit ekonomické dopady pandemie na naše dodavatele,“ doplňuje Václav Matys.
Díky dosavadní ekologizaci a aktuálně realizované instalaci látkových filtrů splní Elektrárna Chvaletice 23 z 25 požadavků vyplývajících z nové evropské legislativy. V rámci částečné a časově omezené výjimky společnost žádá o mírné navýšení emisní koncentrace oxidů dusíku a stopové rtuti. Dle rozptylové studie přiložené k žádosti o výjimku bude přitom v přechodném období rozdíl v dopadu elektrárny na ovzduší neměřitelný oproti stavu bez uplatněné výjimky.
Emisní výjimka umožňuje provozovatelům zařadit energetické zdroje do časově omezených ekologizačních programů a také dočasně pokračovat v provozu i po srpnu 2021, kdy začnou platit nové evropské limity. Díky tomu se bude moci Česká republika opřít o stabilní a dobře regulovatelné elektrárny a teplárny i během ekonomicky obtížného období, které pravděpodobně nastane v návaznosti na koronavirovou krizi.
Krásně upravený rybníček v Semaníně


Tablety pro klienty dětských domovů v našem kraji pomohou 

Tablety v minulých dnech osobně předal hejtman Martin Netolický při svých cestách po Pardubickém kraji.
Dětský domov Moravská Třebová                                                                                     Dětský domov Holice
Dětský domov Pardubice
Dětský domov  Horní Čermná                                                                                            Dětský domov Polička

AKCE TRPÍ:
BUDE SMETANOVA LITOMYŠL?
A CO CIHLENA?
STIHNE SE KVALIFIKACE NA VELKOU PARDUBICKOU?
KRAJI ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ POMŮŽE UDRŽENÍ TRADIC.

Otázky, na které hledáme již několik týdnů odpověď. Zatím jsme neměli příliš mnoho informací, abychom mohli předpovědět, co se bude či nebude letos konat. Povinností nás jako samosprávy Pardubický kraj je podržet organizátory za všech okolností. Pokud letošní ročník proběhne v omezené míře či neproběhne vůbec, měla by alespoň dílčí podpora organizátora proběhnout. Akce typu Smetanova Litomyšl nebo Akce Cihelna Králíky se nechystá týden či měsíc, ale často rok dopředu. Rezervace termínů, příprava programu, zázemí, apod.
Vláda v úterý schválila předpoklad uvolňování restriktivních opatření, ze kterého lze vyčíst, že festivaly, koncerty a různé obdobné akce s vysokou pravděpodobností v první polovině léta téměř nebudou a druhá polovina je s velikým otazníkem.
Proč? Od 12. června mají být povoleny společenké, kulturní a jiné akce maximálně do 50 účastníků. Z toho plyne, že národní festival Smetanova Litomyšl se bohužel konat v řádně ohlášených termínech nebude. Měl totiž začít 14. června na nádvoří litomyšlského zámku. Hovořil jsem opakovaně s panem ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem o tom, jak se stát postaví k akcím, které byly z důvodu koronavirové krize zrušeny. Byl jsem ujištěn, že z důvodu zachování tradic a podpory organizátorů, kteří vynaložili nemálo energie i prostředků na jednotlivé akce, stát (resp. ministerstvo kultury) zachová dotace v celkové výši cca 750 milionů korun, byť nebude akce realizována jako protihodnota.
Na toto téma jsme vedli debatu také na krizovém štábu za účasti pana náměstka Roman Línek, se kterým jsme se jednoznačně shodli, že ani kraj by neměl nechat organizátory "na holičkách". Proto jsme se dohodli na ponechání podpory ve výši maximálně 1/3 přislíbené výše dotace s tím, že pokud již byly prokazatelně a doložitelně vynaloženy finanční prostředky, pak by míra podpory mohla činit až 50% původně avizovaných prostředků. Jde nám o UDRŽENÍ TRADIC a především PODPORU TĚCH, KTEŘÍ AKCE PŘIPRAVUJÍ A PŘITOM NEMOHLI PŘEDPOKLÁDAT ZRUŠENÍ AKCE z důvodu pandemie koronaviru.
Pan náměstek Línek se nabídl, aby odlehčil práci koncentrovanou na krizový štáb, že ty nejdůležitější akce, které jsou součástí dokumentu "Tvář kraje", obtelefonuje a zjistí situaci. Předpokládáme, že obdobně budou postupovat i obce a města.
Nejistá je ovšem i velká vojensko-historická akce Cihelna Králíky, která se koná vždy ve druhé polovině srpna. Zde jsem hovořil s orgánizátory a dohodli jsme se, že s definitivním rozhodnutím ještě posečkáme. Není totiž jasné, jak a zda se do letošního ročníku zapojí Armáda České republiky, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa České republiky nebo ostatní spolupracující složky. Cihelnu je možné v omezeném režimu konat jenom na dobrovolnické bázi (ostatně takto i začínala), ale i zde se bude všechno odvíjet od dalšího uvolňování opatření.
A Velká Pardubická? To je kapitola sama pro sebe. Hlavní závod se s vysokou pravděpodobností bude moci běžet (jde o každoroční akci, která se koná druhou říjnovou neděli), ale vůbec nejsou jisté kvalifikační dostihy, které se normálně běží od jarních měsíců. Tady opravdu nikdo z nás nemá "křišťálovou kouli". Je ovšem jisté, že i tady bude muset být nějaký upravený mimořádný režim.
FB Martin Netolický