Českotřebovský deník 127/2020 (30.4.)
Jabkancové šlapeto zlepšilo náladu v Domově pro seniory 

Nouzový stav vyhlášený na základě probíhající epidemie Covid-19 omezuje možnosti vyžití obyvatel Domova pro seniory již druhý měsíc. Mezitím přišlo jaro a počasí umožnilo připravit v areálu domova hudební vystoupení. Po úterním koncertu  kapely 375 metrů nad mořem se ve čtvrtek "na čarodějnice" uskutečnila hudební produkce dalšího souboru. Jabkancové šlapeto se  na koncert v Domově pro seniory velmi těšilo, podle slov muzikantů ani nemohli v minulých týdnech společně zkoušet. Na odpoledním vystoupení 30. dubna to však znát nebylo, muzikanti potvrdili, jak jsou dobře sehraným týmem.
Vystoupili tentokrát jen ve čtyřech - museli se obejít bez basisty Jana Janíčka, který se nemohl uměleckého turné do Bezděkova zúčastnit. Ostatní - tedy Petr Kolumbus Skalický, Helena Bucháčová, Josef Chudý a Vladislav Zoubek však vydali ze sebe všechno a předvedli velmi povedené vystoupení. Nejdříve "v premiéře" na jižní straně budovy a  potom zněly zase další písničky na dalším stanovišti před vchodem na straně západní. Za jejich trvalou přízeň je třeba celé kapele poděkovat, její vztah k obyvatelům domova je velmi blízký. "Už jsme se na vás hodně těšili, říkal v úvodu vystoupení Petr Skalický..." Z obou hudebních produkcí v Domově pro seniory v tomto týdnu uvedeme zítra 1. května 2020 videoreportáž.  (mm)
 

I přes pandemii kraj investuje, podpoří projekty za více jak 300 milionů korun

V souvislosti s předpokládanými finančními dopady stávající koronavirové pandemie rozhodla Rada Pardubického kraje o změně struktury některých dotačních programů, které nemají přímý dopad na fungování organizací, sportovních klubů či neziskového sektoru. I přes snížení objemu dotací o 100 milionů korun bude moci kraj díky dobrému nastavení rozpočtu rozdělit do území více jak 300 milionů korun včetně podpory projektů měst a obcí.
„I přes současnou složitou situaci jsme schopni zachovat velmi štědrou dotační politiku kraje směrem k dalším subjektům, ale i obcím v celkovém rozsahu více jak 300 milionů korun se snížením pouze o 100 milionů. V rámci krajského rozpočtu se nabízelo i radikálnější krácení, což však není díky konzervativnímu nastavení rozpočtu nutné. Náš rozpočet je nastaven na sníženou predikcí příjmů oproti předpovědi Ministerstva financí, kdy se pohybujeme 300 milionů pod loňskou predikcí. Je však nutné de facto každý den sledovat, jak se příjmy vyvíjejí a pružně na to reagovat,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě v gesci oblast financí. „Již dříve jsme avizovali, že vzhledem k očekávaným finančním dopadům stávající koronavirové pandemie budeme nucení některé dotační tituly omezit. Řada z nich se však vzhledem k nemožnosti cestování či sdružování osob vyřešila sama, protože není možné uskutečňovat zahraniční výměnu škol či spolků, ale také pořádat sportovní, kulturní a společenské akce, na které v rámci těchto dotací také přispíváme,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že i nadále kraj počítá s původně plánovanými investičními aktivitami.
V oblasti kultury je tradičně vyhlášeno hned několik dotačních titulů. „Kompletně budou zrušeny podprogramy na podporu kulturních aktivit a preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. V rámci podprogramu na podporu kultury a památkové péče bude celkový rozpočet snížen z 14,2 milionů korun na osm milionů korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast kultury, majetku a investic Roman Línek.
Dále nebudou vyplaceny dotace na podporu sportovní reprezentace kraje, významné sportovní akce či volnočasové aktivity. „Vypláceny nebudou ani prostředky na budování infrastruktury cestovního ruchu, výstavbu, rekonstrukci a opravu sportovních zařízení či pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací. Naopak se nedotkneme prostředků, které souvisí s činností mládeže a fungování sportovních oddílu, protože je nechceme dostat do existenčních problémů,“ sdělil radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný.
 
Do životního prostředí a venkova půjde letos z kraje přes 105 milionů

Koronovirová krize způsobuje hledání úspor nejen ve veřejných rozpočtech krajů, měst a obcí. I přesto, že je nutné některé dotační tituly omezit, rozhodl Pardubický kraj o zachování oblíbeného Programu na obnovu venkova v objemu 30 milionů korun. Celkově bude v rámci podpory venkova, životního prostředí a zemědělství rozděleno přes 105 milionů korun.
„Na letošní rok bylo v Programu obnovy venkova připraveno celkově 66,5 milionů korun. V rámci hledání dílčích úspor jsme se dohodli na úpravě celkového objemu na 30 milionů korun, což je z mého pohledu i v současné situaci dobrá zpráva pro starosty obcí. Původní předpoklady v rámci vývoje příjmů byly takové, že by prostředky obcím nebyly vypláceny vůbec. Naší snahou však je zvýšení objemu peněz do investic ve veřejném sektoru a tím pomoc hospodářství jako celku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „I nadále pokračuje naše podpora fungování vesnických prodejen, protože v současné době plní ještě důležitější úlohu při zásobování obyvatel, než dříve. Změny se nedotknou například dotací na ekologickou výchovu, záchranné stanice, vodní hospodářství či pro začínající včelaře. Nezapomínáme ani na dotace na boj s kůrovcem a opatření související se suchem. Proto posílíme dotační titul na oplocenky, a to z osmi na deset milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Zachování podpory pro obce je důležité i podle radního pro venkov, životní prostředí a zemědělství Václava Kroutila. „I v této složité situaci chceme zejména podpořit investiční činnost v obcích do tisíce obyvatel. Jsem také velmi rád, že zůstává zachována podpora venkovských prodejen. Celkově předpokládáme, že v rámci Programu obnovy venkova rozdělíme prostředky v celkovém objemu 30 milionů korun s tím, že dojde k navýšení požadované spoluúčasti u obcí z 30 na 50 procent.“
 
Žáci z Vysokého Mýta rozvíjejí své technické dovednosti i v karanténě

Vysoké Mýto – Každá škola se vyrovnala s přerušenou výukou po svém. Těžká doba ale nastala pro budoucí řemeslníky, kteří museli opustit své dílny. Někteří žáci z Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě tento výpadek částečně nahradili tím, že se zapojili do projektu "Řemeslo doma", který navazuje na populární Technohrátky.
Žáci základních a středních škol mají za úkol vyrobit doma nějaký předmět a jeho fotografii zaslat pořadatelům. Nápaditosti a tématům se meze nekladou, podrobnosti je možné nalézt na webové adrese www.klickevzdelani.cz/technohratky. Nejúspěšnější dílo bude vybírat veřejnost hlasováním na Facebooku. Věcné ceny přislíbil radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek.
Do soutěže se už zapojilo 20 žáků ISŠ Vysoké Mýto, jsou mezi nimi i žáci z prvních ročníků. „Měla jsem radost, když mi došly fotografie žáků prvního ročníku. Například jedna lakýrnice se vrhla doma na staré auto a další lakýrník přestříkal potřeby pro domácnost. Byla jsem překvapena, kolik se toho naučili za pár měsíců. Mým přáním je, aby se zapojilo co nejvíce žáků, ale chápu, že ne každý má možnosti vlastního zařízení, dílny atd.  Žáci naší školy jsou nejen manuálně zruční, ale jsou také velmi kreativní. Všem se líbí tzv. motokolo, které náš žák vyrobil ze starých součástek, naviják na dřevo, svítilna, renovované  čalouněné  křeslo,  repase pluhu, různé kresby, roušky všech možných typů... Někteří žáci si skutečně vyzkoušeli, co znamená provozovat řemeslo doma a je dost dobře možné, že již nyní uvažují o budoucím založení své malé živnosti. Velmi důležitá je podpora rodiny, školy, zkrátka to, že jim fandíme,"  řekla ředitelka školy Jitka Jiskrová.
"Jsem velmi potěšen, že nám vyrůstají budoucí šikovní řemeslníci a technici. Těžké období, kterým nyní procházíme, ukazuje, že budou pro fungování společnosti naprosto nezbytní," sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství
 
V Ústí bude jednat zastupitelstvo 11. května ve velkém sále Kulturního domu.

program je poněkud širší než program zastupitelstva českotřebovského,  které bude o týden dříve.  V České Třebové jednání o majetkoprávních záležitostech a dotacích necháváme až na další  termín 15. června, kdy také bude odsouhlasena  významnější změna rozpočtu, umožněná zhodnocením vlivu nouzového stavu na hospodaření města. V Ústí budou jednat o záležitostech vyplývajících z krizového řízení, o finančních záležitostech, dotacích a majetkoprávních záležitostech.