Českotřebovský deník 134/2020 (7/5) 
S přímým napojením České Třebové na dálnici D35 se nepočítá. Tečka.

O potřebě přímého napojení České Třebové na dálnici se toho napsalo už dost. Psát další řádky prostě nemá cenu. Důvod je jediný, nikdy se toho nedočkáme, byť to je schválení v EIA, je to v plánech MDČR a počítá s tím také původní i aktualizovaný územní plán Pardubického kraje. I kdybychom se postavili na hlavu, nic s tím neuděláme a nemá nám kdo pomoci, protože základní teze je nezdržovat výstavbu D35 jakýmikoliv dalšími komplikacemi, neboť spory kolem Litomyšle už zdržely všechno opravdu dost. A Česká Třebová ani není účastníkem stavebního řízení.
Napomohli jsme tomu sami v únoru 2014, kdy jsme lehkomyslně schválili návrh vševědoucího a (téměř) všemi podporovaného starosty Zedníka a tehdejší rady města a prohlásili, že exit Litomyšl sever u Litomyšle nechceme, že nám bude na obtíž. Nepomohl ani pokus o revokování tohoto usnesení v září stejného roku 2014, kdy již bylo jasné k čemu se schyluje. 
Je třeba pogratulovat litomyšlským představitelům, kteří na nás tuto habaďuru "ušili". Potřebovali "zachránit" pozemky vlivných osob před zástavbou silničním přivaděčem v Litomyšli - Lánech a obětovali k tomu Českou Třebovou a vlastně i Ústí nad Orlicí. Za vítěze se ovšem považovat nemohou, protože nyní je na jejich straně řešit spousta problémů, které si tím sami vytvořili. Mám k současnému stavu tyto své závěry:
1) Tranzitní doprava  bude jezdit kolem po vydlážděném "přivaděči" kolem litomyšlského zámku. Zbytečně tudy projede každý den 5000 automobilů, zhorší bezpečnost litomyšlských občanů, návštěvníků města i životní prostředí. Litomyšl tak obětovala svoji tak opěvovanou památku UNESCO. Dříve nebo později bude třeba tento "ideální" stav (?) řešit.
2)  Radost nebudou mít ani ti vlivní  radní ze "zachráněných  pozemků" na plánované spojnici I/35 - D35  v Litomyšli - Lánech  vedené kolem Kornice. V územním plánu Pardubického kraje zůstává jak samotný exit Litomyšl sever, tak i územní rezerva pro přístupové koridory směr Litomyšl i směr Česká Třebová/Ústí nad Orlicí po obchvatu Němčíc. Pozemky tedy výhodně neprodají, stavební parcely zde nebudou. A přitom celá ta šaráda s vypuštěním exitu Litomyšl sever byla provedena právě kvůli tomu.
3) A co tzv. "náhradní řešení", využití účelových komunikací (dokonce 6 variant)?  Zbytečné o tom mluvit. Kdo si prohlédl návrhy zveřejněné SÚS Pardubického kraje (Viz ZDE), tak jasně vidí, že vůbec nejde o to vyjít vstříc nám Českotřebovákům, ale že jde vlastně o to za každou cenu vymyslet nějaké "záchranné řešení" pro odvedení tranzitu od litomyšlského zámku. Trasu k využití dálnice nám to podstatně nezkrátí, snad o kilometr. A za takovou spoustu peněz, které není navíc kde vzít. Protože peníze určené vládou na "přivaděče" byly zpronevěřeny na výspravu stávajících silnic, které k žádné dálnici nevedou.
4) Škoda, že se nepodařilo zajistit soustředěný tlak regionu. Kdyby byla snaha nového vedení České Třebové znásobena obdobným tlakem z dalších měst, mohli jsme mít větší sílu. Každé z měst v okolí si řeší (bohužel) jen své problémy na vlastním písečku a region jako celek je nezajímá. Nejvíc na tom ve skutečnosti prodělalo město Litomyšl.
5) Je nějaké světlo na konci tunelu? Je to jenom malé světélko, protože ten tunel je hodně dlouhý.Vidím ho v tom, že stav, který nyní zdá se nevyhnutelně nastane, nemusí být navždy. Snad v době našich vnuků, kdy již bude ve vedení Litomyšle a na dalších významných místech více rozumných lidí, se podaří oprášit staré plány a realizovat zmíněný vypuštěný exit Litomyšl s příslušenstvím, který umožní přímý a důstojný přístup na dálnici také od "severu", tedy tak, jak bylo slíbeno v původním Memorandu kraje a Ministerstva dopravy v roce 2006, kdy se měnila trasa severní na variantu jižní.  Tato varianta je správná, o tom není pochyb, správné ovšem není chytráctví představitelů města Litomyšl, kteří viděli jen spoje potřeby a svoje možnosti (a stejně na tom prodělali). Na krajské úrovni, ani ŘSD  bohužel nebyl nikdo, kdo by jim dokázal oponovat. A když se jim podařilo pro tento zločin získat i ne příliš předvídavého starostu České Třebové, bylo "vymalováno". A tak jsme jim skočili na špek i v našem městském zastupitelstvu a nemáme si na co stěžovat... A "záchranná" usnesení o novém postoji našeho města v loňském a letošním roce už nemohla nic zachránit. Poslední bylo schváleno v únoru 2020 a to na tomto jednání Jaroslav Zedník chyběl. Byl bych zvědav, jak by hlasoval nyní. Něco málo se jako vklad pro budoucnost podařilo: zachránit exit v záměrech a v územním plánu kraje včetně budoucího napojení. Kdy nevíme, někdy příště....
6. Kéž bych se (v tom nadpisu) mýlil.  Milan Mikolecký 7.5. 2020

Na zlepšení parkování jsme měli možnost pamatovat dříve (např. Na Strouze)

Už řadu let je situace ve městě s parkováním těžko udržitelná. Město "rozdává" od roku 2010 po vytvoření zóny zákazu stání "povolení k parkování v zóně zákazu" i na komunikacích, kde by mělo být podle předpisů stání zakázáno pro nedostatečné šířkové poměry komunikace. Není výjimkou, že povolení k parkování dostane i vozidlo odstavené mimo komunikaci na trávě.  "Někde se prostě parkovat musí", takové je odůvodnění. Jenže projet Sadovou ulicí a potkat autobus je problém, na který si dopravce stěžuje už dlouhou řadu let.  Jako by to bylo neřešitelné. Na průtahu města je také všude zákaz stání a nikdo si zde vozidlo odstavit nedovolí (je to tedy řešitelné, že). Město zde na státní silnici ovšem ani nemá kompetenci obdobné "povolení" vydávat.  A tak každé vytvořené parkovací místo má "cenu zlata". Pokud mělo být řešením vybudování drahého pozemního parkoviště pod Novým náměstím, tak k tomu lze jen napsat to, že jsme se narodili do špatné doby. Stálo by to 250 - 300 milionů a parkování by to stejně nevyřešilo. Jako ukázku nerozumného postupu uvede nedávný příklad rozšíření chodníku v ulici Na Strouze v roce 2017. Zde mohlo vzniknout 10 míst s podélným stáním, deset aut mohlo zmizet z prokleté Sadové ulice. Začalo to rekonstrukcí vodovodu bylo jasné, že je zde šance.   Aspoň pětkrát jsem přišel s podnětem za tehdejším starostou města, ale zbytečně. "Někdo to zhotoviteli" namaloval jinak a tak máme místo účelně rozšířené komunikace zbytečně rozšířený chodník. A takových příkladů je jistě možné najít ve městě více... Je to na obrázcích z roku 2017. Výkop pro vodovod byl fotografován 30/9 2017. Další snímky jsou dřívější:

Zapomenutý stativ 

Při natáčení koncertu skupiny Nahonem a následném ústupu způsobeném deštěm, se mě podařilo zapomenout na dějišti koncertu  fotografický stativ, který se potom už následně spolu s napadanými kapkami vody někam "vypařil". Stativ v  inventuře chybí, není zadarmo a tak se zkouším poptat alespoň touto cestou.   Za každou informaci na telefon 604 685 835 nebo mail mikolecky@probit.cz předem děkuje Českotřebovský (video)deník..
Pátek 8.5. ve 20 hod VELIKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ, záznam z roku 2009 - https://youtu.be/1pghzaDNUw4 - stačí kliknout na lištu!
Exposlanec Pavel Severa pracoval i v českotřebovské Armaturce

Pavel Severa pochází sice z Litomyšle, ale měli jsme k němu poměrně blízko, pracoval svého času také v naší českotřebovské Sigmě. proto jsme měli možnost častějších konzultací než s jinými politiky KDU-ČSL, viděli jsme u něho snahu pomoci. Pak přišla aféra Jiřího Čunka a z KDU se odštěpilo křídlo toužící po jiném způsobu velení a Pavel Severa přešel právě tam, tedy do TOP 09., kde vznikly nové netušené možnosti.  Připomeňme také Ludmilu Müllerovou z Dolní Čermné, která byla svého času také naší senátorkou. Díky dočasnému směrování starosty Zedníka právě do TOP09 a nakonec i díky působení Prof. Václava Cempírka v Parlamentu v lavicích určených této straně, jsme měli i zde u nás možnost setkání se špičkami této strany např. v Národním domě nebo hotelu Korado, jezdil jsem  Jiří Kalousek, ale i senátor a pozdější kandidát na prezidenta republiky  Karel Schwarzenberg. To už byl Pavel Severa generálním sekretářem této strany. A vedl si tak, že dnes mu hrozí soudní postih za podvod s falešnou směnkou. Tomu se věnuje  aktuální tisk. Sledujeme to, protože se to týká někoho, kdo tu byl poměrně dobře známý. Ukázalo se, že moc, funkce a možnosti toho člověka zkazily... Více ZDE 


Zlaté ručičky našeho regionu - Aksana s.r.o.

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozdělení sedmi milionů korun na individuální dotace pro inovační projekty na boj s koronavirem. Celkově bylo podpořeno 11 projektů z 23 došlých žádostí, které projednala odborná komise. Jedním z podpořených subjektů je Aksana s.r.o.
Aksana s.r.o. je tradičním výrobcem klobouků a čepic více než 20 let. V době výpadku ochranných prostředků, se společnost rozhodla proti tomu bojovat šitím roušek. Vedení firmy investovalo do nákupu unikátní tkaniny, která je antibakteriální a současně i hydrofobní. V praxi to znamená, že kapénky neproniknou skrz ochrannou vrstvu k ústům, čímž se výrazně minimalizuje riziko nákazy. Těchto inovativních roušek si všimli dokonce i naši zahraniční sousedé, kteří je hojně objednávají.
„V dotační výzvě Covid-19 Pardubického kraje bylo podpořeno 7 miliony korun 11 firem z celkového počtu 23. Jsem opravdu potěšen, že v našem regionu je tolik společností, které se rozhodly pomáhat,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 


Mamzell Nitouche - jedna z nejvydařenějších inscenací Hýbla, kterou znám

Současná doba nám přináší také možnosti, které bychom, jinak neměli. Jde např. o on-line přenosy obnovených premíér DS Hýbl nebo i koncertů Velkého swingového orchestru. Právě ve středu večer a ve čtvrtek dopoledne jsme mohli sledovat velmi vydařené představení notoricky známé operety. Moc se povedla, a třebovští ochotníci na ni rádi vzpomínají. A nakonec kostýmy z této hry byly pak použity i při jiných významných příležitostech. Podívejme se tedy na pár fotografií, které nás vrátí o 8 roků zpátky a podívejme se, kdo že tenkrát  v tomto kuse vystupoval.... Škoda, že podle údajů z youtube není počet sledujících nijak závratný, jde o unikátní příležitost se vrátit v čase, ktrerá se jen tak jindy nepodaří....

Jaké jsou další nejbližší on-line akce - odkazy budou vždy v den koncertu na hlavní liště Českotřebovského deníku


Pátek 8.5. ve 20 hod VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ, záznam z roku 2009 - https://youtu.be/1pghzaDNUw4
Sobota 9.5. v 9:30 - opakujeme VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ, záznam z roku 2009 -   https://youtu.be/kaQrMoE68Ks

Pondělí 11.5. ve 20 hod  - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - KYTICE, záznam z roku 2014 - https://youtu.be/LEPSbokKQk8
Úterý 12.5. v 9:30  - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - KYTICE, záznam z roku 2014 -  https://youtu.be/c_Q_GAt45Yw
Středa 13.5. ve 20 hod - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - Šly panenky silnicí, záznam z roku 2015 - https://youtu.be/-5LPPDeQRus
Čtvrtek 14.5. v 9:30 - DS HÝBL ČESKÁ TŘEBOVÁ - Šly panenky silnicí, záznam z roku 2015  - https://youtu.be/WGvIeF5cI_Q
Pátek 15.5. ve 20 hod VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ, záznam z roku 2010 -https://youtu.be/NscL4LMO5aE
Sobota 16.5. v 9:30 opakujeme VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ, záznam z roku 2010 -https://youtu.be/1PfTlpiE2Aw