Českotřebovský deník 140/2020 (13/5) 
Restart ZO ČSOP Podorlicko 

Jistě se už těšíte na léto. Připravuje se i ZO ČSOP Podorlicko, kde museli zrušit tradiční jarní akce.  Důležité je, že můžeme rozjíždět činnost pro veřejnost a proto plánujeme na neděli 21. června novou akci Léto na stezce. Zakončení bude opět u restaurace Nad  Hrází. Bude realizována oprava panelů na stezce. Řeší se se obnova xerofytní louky nad fotbalovým hřištěm. I letos ochránce přírody čeká údržba orchidejové louky na Skuhrově i v Rybníku (Srnově).  V polovině června bude opět v ekocentru výstava kaktusů a navíc i výstava fotografií vážek.
 
Změny v osadním výboru Svinná

Na webu města byla zveřejněna informace o tom, že ke dni 6. května odstoupily z Osadního výboru Svinná paní Soňa Mužíková a Mgr. Lucie Kocůrková. Vzhledem ke skutečnosti, že paní Mužíková byla předsedkyní osadního výboru, bude se volbou nového předsedy a případným doplněním osadního výboru zabývat Zastupitelstvo města Česká Třebová, kterému tato pravomoc náleží podle § 120 zákona o obcích. Situaci ve Svinné jsem se snažil přijít na kloub, a zjistil jsem, že problémy jsou poněkud hlubšího rázu, dokonce je pravděpodobná abdikace dalšího člena osadního výboru.  Na problémy lze soudit také z bohaté facebookové komunikace, do které vstoupil dokonce i hejtman Martin Netolický. Nechci zde uvádět jednostranné názory jen některých osob,  proto jen to, že se situaci snažím skutečně pochopit a teprve po té mohu něco k problémům publikovat. Ve skutečnosti je velká škoda, že v naší nejmenší přidružené obci nedokážou všichni táhnout za jeden provaz a vznikají pak zbytečné problémy. A přitom zde dříve společně vykonali tolik práce, že by měli  být dáváni za vzor. Budu rád, když se některé pro mne zatím těžko vysvětlitelné "záhady" podaří rozumně  vysvětlit. Připomínám také, že takové "záhady" už byly ve Svinné i dříve. (mm)
 
Předpokládaný pokles daňových příjmů může být pro město letos zdrcující

Dle analýzy rozpočtových dopadů vládních opatření na samosprávy za období trvání nouzového stavu a poklesu HDP se celková ztráta v letošních příjmech obcí oproti predikci dosahuje - 50 miliard Kč, což znamená až čtvrtinový pokles rozpočtů samospráv jen v oblasti sdílených daní. Dopady na každou obec si lze snadno ověřit v aktualizované daňové kalkulačce, kde je predikován jak pokles HDP, tak dopad podpůrných vládních opatření.  Celý článek, jehož zdrojem je svaz měst a obcí situaci vysvětluje a zdůvodňuje, nabádá vládu k podpoře samospráv. Vypočítává také  očekávané ztráty daňových příjmů v přehledné tabulce pro město Česká Třebová. A nejsou to vůbec pěkné výhledy, těžko říci, jak se s tím popasujeme.  VÍCE ZDE
 
Předpokládané daňové výnosy pro město Česká Třebová v roce 2020

Co dostaneme a o co přijdeme, o co nás stát připraví. Celá tabulka se zdůvodněním je ZDE
 
Zlaté ručičky našeho regionu – Isolit-Bravo s.r.o.

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozdělení sedmi milionů korun na individuální dotace pro inovační projekty na boj s koronavirem. Celkově bylo podpořeno 11 projektů z 23 došlých žádostí, které projednala odborná komise. Jedním z podpořených subjektů je Isolit-Bravo s.r.o.
Isolit–Bravo s.r.o. je velkou exportní firmou pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Jejími vlajkovými značkami jsou známé elektrospotřebiče Bravo anebo zahradní technika Motúčko. Díky svým dlouhodobým zkušenostem v oblasti vývoje, se společnosti podařilo zhotovit formu pro sériovou výrobu výtěrové testovací tyčinky. Tu zdravotníci používají v celé České republice na rychlé a přesné odhalování nákazy koronavirem.
„V dotační výzvě Covid-19 Pardubického kraje bylo podpořeno 7 miliony korun 11 firem z celkového počtu 23. Jsem opravdu potěšen, že v našem regionu je tolik společností, které se rozhodly pomáhat,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 
Společenské prostory Domu hudby jsou téměř kompletní

Poslední kontrolní den na rekonstrukci společenských prostor Domu hudby ukázal, že práce v interiéru této části jsou až na pár detailů u konce a přesouvají se k hlavnímu vchodu do Konzervatoře a do bezprostředního venkovního okolí obou vchodů.
„V polovině března jsme měli už k dispozici upravený velký sál a část přilehlé kolonády a vše bylo připravené na zahájení koncertů.  Díky zastavení společenského provozu v celé zemi jsme ale mohli už nyní dokončit také montáž audiovizuální techniky v Sukově síni. Technici zde instalovali rampu, která umožní speciální nasvětlení i pro scénické pořady a také promítání na dvě spouštěcí plátna. Kromě toho jsou hotové i dva menší původně schůzovní sály, které využívá zejména konzervatoř. Mají teď nové koncertní parametry s jevištním nasvícením. V Komorním sále, kde jsou varhany, i v Malém sále je výrazně vylepšená akustika. Repasí prošla šatna v suterénu, nová je šatna u malých sálů a v této části jsou i upravená a rozšířená i sociální zařízení,“ informoval za investora stavby 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Poté, co přijede firma Lasvit instalovat do ohybu kolonády i druhý umělecký lustr ze skleněných krystalů a bude dokončeno pár posledních drobností, bude tato část stavby kompletně hotová.
„Většina prací v interiéru se nyní přesunula do části budovy k hlavnímu vchodu. Tam vznikne nová vstupní aula se zázemím. Intenzivní práce jsou nyní v bezprostředním okolí, které patří k budově. To vše i včetně kompletního zateplení budovy za částku kolem 100 milionů korun by mělo být hotové o prázdninách, tak aby nový školní rok a nová koncertní sezóna už startovaly v novém,“ dodal Roman Línek.
Parkoviště, chodníky a záhony před Domem hudby jsou v majetku Statutárního města Pardubice, které by se mělo k celkové rekonstrukci následně připojit i úpravou tohoto prostoru.
Slavnostní zahájení stavby nového sídla Východočeské galerie

Galerie bude v bývalých Winternitzových mlýnech v Pardubicích, které projektoval architekt Josef Gočár. Slavnost se bude konat v úterý 19. května v 10 hodin v areálu mlýnů v Pardubicích. Rekonstrukce se na základě výběrového řízení ujme Společnost  pro obnovu automatických mlýnů, kterou tvoří Metrostav a společnost Chládek - Tintěra Pardubice.  Objekt, který sloužil 100 let produkci mouky nyní čeká přestavba, která má trvat 690 dnů. Potom bude účel budovy úplně jiný, bude zde sídlo Východočeské galerie Pardubice. Součástí slavnosti bude poklepání na zakládající cihlu stavby.
Oslavy Dne rodiny letos musí kraj posunout, prorodinné aktivity pokračují

Mezinárodní den rodin, který připadá na 15. května, se Pardubický kraj letos chystal oslavit divadelním představením pro rodiny v podání Miroslava Táborského a jeho divadelní společnosti v Roškotově divadle v Ústi nad Orlicí.  Kvůli nouzovému stavu je všechno jinak. Pokud to situace dovolí, vše si rodiny s dětmi vynahradí 13. září na Dnu pro rodiny na zámku v Moravské Třebové.
„Prorodinná politika je pro nás hodně důležitá. Proto jsme i v době, kdy se krátí různé dotace kvůli výdajům na ochranu před koronavirem, přednostně uvolnili všechny dotace na prorodinné aktivity.
Podporujeme třeba rodinná a mateřská centra, ale také aktivity na podporu náhradní rodinné péče, pomoc mladým lidem z ústavní výchovy a podobně,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Zároveň v rámci programových dotací kraj podporuje potravinovou a materiální pomoc pro rodiny v nouzi, nebo například pomoc pro rodiny, které se ocitly v krizi a potřebují terapie, mediace nebo asistovaný kontakt. Pardubický kraj je zapojen do projektu Rodinné pasy a Seniorpasy. „Rodinu nebereme jen jako rodiče a děti, ale mezigeneračně. A myslím, že právě teď v době krize se potvrdilo, jak je důležitá, jak vytváří zázemí pro to, abychom takové situace zvládli. Proto chceme, až to půjde, pokračovat i v akcích pro seniory, které byly v minulých letech velmi oblíbené,“ dodává Pavel Šotola.
V této době na krajském úřadu vzniká také historicky první Koncepce rodinné politiky. Ta se zaměřuje na tři hlavní cíle – výchovu a vzdělávání ke zdravým vztahům, pomoc dětem, rodinám a seniorům v obtížných životních situacích a na vytváření podmínek pro dobrý rodinný život v kraji, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak i obcí.
 
V Česku vytřídili v loňském roce téměř 21 tisíc tun elektroodpadu

20,9 tisíc tun. Taková je hmotnost vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, kterou během loňského roku v rámci své sběrné sítě převzal k recyklaci kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém, a.s. Množství odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny. Ve sběru elektra se Češi oproti roku 2018 opět zlepšili, vytřídili o téměř čtvrtinu více, a to také díky zapojeným obcím.
Za vyzdvihnutí stojí zejména unikátně nastavený systém sběrné sítě REMA, který tvoří oběhovou soustavu celého kolektivního systému. „Obsahuje veřejná i neveřejná sběrná místa pro všech šest skupin vysloužilého elektra zaměřená nejen na firmy nebo obce, ale i na koncové spotřebitele. I díky našim dalším projektům, jako je Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola, Buď líný, re:Balík či FamilyBox si REMA v rámci tržní soutěže a principů moderního a inovativního kolektivního systému stále drží čelní pozici na poli efektivity třídění, sběru a samotné recyklace.
REMA v rámci své sběrné sítě disponuje více než 20 tisíci místy zpětného odběru. O kvalitě nastavení této sítě svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností elektrozařízení uvedeného na trh a sebraného elektroodpadu. Za rok 2019 činí zpětný odběr 79,6 %. V roce 2018 to bylo 67,3 %, přičemž cílová hodnota nastavená Evropskou unií činila 45 %, respektive 55 a 50 %.
Společnosti REMA zajišťují také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle statistiky společnosti REMA Battery, s.r.o. jich lidé v uplynulém roce odevzdali necelých 316 tun. Míra sběru přenosných baterií a akumulátorů překročila hranici 71 % (v roce 2018 to bylo 68 %), přičemž cíl Evropské unie je stanoven v úrovni 45 %.
Co se týče meziročního nárůstu počtu kusů uvedených na trh, dosahuje u elektrozařízení 24 % (REMA registruje trvající trend miniaturizace elektrozařízení a snižování jejich jednotkové hmotnosti, a to již několik let po sobě), u přenosných baterií a akumulátorů je to 35 % (REMA registruje taktéž trvající trend, kdy je na trh uváděno elektrozařízení s vloženým akumulátorem a další mírné zmenšování hmotnosti na jednotku).