Českotřebovský deník 145/2020 (18/5)
Výstava skupiny Maxmilián - Voda

Sedmnáctá výstava výtvarné skupiny Maxmilián se uskuteční tentokrát bez vernisáže od 27. května 26 června ve Výstavní síni Kulturního centra v Nádražní ulici. Práce na téma Voda, které uvidíte, jistě zaujmou. Abychom nahradili nedostatek setkání s výtvarníky, budeme pořádat komentované prohlídky.
Výtvarná skupina Maxmilán  Česká Třebová
 
Provoz Městského úřadu je obnoven v plném rozsahu  

Vážení občané, vzhledem ke skutečnosti, že Mimořádné opatření MZDR ze dne 9. 4. 2020, bylo zrušeno, bude provoz Městského úřadu Česká Třebová v úterý, 19. 5. 2020 obnoven v plném rozsahu. 
 
V souladu s platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR Vás žádáme, abyste v budovách MěÚ důsledně dodržovali následující obecně platná pravidla:
       •   používali ochranné prostředky dýchacích cest,
       •   dodržovali odstup od jiných osob minimálně 2 metry,
       •   neshromažďovali se v počtu více než deseti osob. 
Dále Vás žádáme, je-li to možné, vstupujte do kanceláří jednotlivě a při vstupu použijte dezinfekční prostředek na ruce.
Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel.                                                  
Ing. Věra Pirklová  tajemnice MěÚ
 
Pronájem sociálních bytů na Semanínské ulici

Město Česká Třebová  vyhlašuje pronájem tří volných sociálních bytů na Semanínské ulici o velikosti 1+1 a 1+2.  Více ZDE
 
Dopis ze Svinné potvrzuje problémy v obci

Nedávno jsem v souvislosti s odstoupením dvou členek Osadního výboru ve Svinné napsal článek, že jde o neobvyklý a pro mne překvapivý krok, protože Svinné se léta dařilo a udělala se zde řada skutečně výborných akcí.  Nejmenší přidružená obec se činila. Připomeňme Běh Svinnou, Výtvarnou Svinnou, plesy ve Svinné, adventní výstavy, besedy, sportovní turnaje ve volejbalu i nohejbalu,  stolním tenmisu či v mariáši, nový zvon pro kapličku sv. Metoděje ve Svinné, návštěvu 22 členů rozvětveného rodu Jílků z šesti amerických států, návštěvu potomků bývalých emigrantů z rodiny Novotných, kteří přijeli až z Argentiny, vybudovanou Podhlednu s turistickým zázemím atd.  Proto mně překvapilo, že zde vznikly nějaké spory, jejichž důsledkem bylo náhlé odstoupení dvou členek osadního výboru, dokonce i jeho předsedkyně, tedy v podstatě "starostky obce".  Jistě to má své příčiny a bude možná dobré je postupně rozkrýt, získat více informací. Zvlášť je to zarážející právě v době, kdy dle investic rozvoj obce pokračuje a ve Svinné se dokončuje nové zázemí pro tamní sportovní hřiště. Jsou na to ohlasy, jeden z nich tu mám v písemné formě od paní Vlasty Zadinové, dlouholeté chalupářky ze Svinné, také člověka, který věnoval pro rozvoj obce nemalé peníze. Najdete ho  na odkazu ZDE  (mm)
 
Českotřebovský cyklomaraton v červnu  nebude - snad na podzim...

Je mi to líto, ale v dané situaci jsem se nemohl rozhodnout jinak. Po dlouhém přemýšlení jsem došel k závěru, že nejsem schopen garantovat zachování standardů z minulých jedenácti ročníků závodu.
Ano, na jedné straně dochází k určitému rozvolňování pravidel, zejména k navyšování počtu účastníků. Na druhé straně platí přísná hygienická opatření, která znamenají výrazná omezení v použití sociálního zázemí (sprchy, šatny), ale také při zajištění občerstvení na trati a v cíli. S největší pravděpodobností nebudou povoleny další důležité věci, jako je například vyhlášení vítězů, doprovodný program pro děti a podobně.
Na pomyslnou misku vah musím přidat ještě jeden osobní argument, v nejbližších dnech se podrobím poměrně náročné ortopedické operaci.  Když k tomu připočtu omluvenou neúčast některých spolupracovníků a úbytek několika sponzorů, vychází mi z toho akce s nejistým sportovním a ekonomickým výsledkem.
Bikerům, kteří již uhradili startovné, budou peníze pochopitelně vráceny. Děkuji za pochopení.“
Vladimír Vaněk . (P.S. V nemocnici budu přemýšlet o možnosti podzimního termínu...)
 
Kortyš: Kraj vybuduje na svých komunikacích místa pro vážení dopravy

Regionální silnice jsou často přetěžované, kraj se společně se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje proti jejich ničení bude bránit. Vybuduje několik vážních míst, která zaznamenají přestupky a příslušnými silničními správními úřady budou vymáhány sankce. 
„Téměř 10 let je kraj připraven budovat vážní místa v našem regionu a očekával součinnost Ministerstva dopravy. To se však k celé věci nemá. Mohu říci, že mi došla trpělivost. Postupně začneme váhy na krajských komunikacích instalovat na vlastní náklady,“ zdůraznil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a dodal: „V nejbližší době máme v plánu vybudovat dvě vážní místa v úsecích, na kterých převládá přeprava materiálu z cementárny Prachovice. Přesněji se jedná o lokality Radlín a Ronov nad Doubravou. U první jmenované oblasti bude instalováno místo pro vážení ještě letos, u druhé rok na to. Vážit chceme v příštím roce i na úseku silnice z České Třebové do Litomyšle. V roce 2022 budou připravena místa pro vážení u spojnice silničního úseku z Přelouče, Lázní Bohdaneč a hranic s Královehradeckým krajem, a také na úseku z Markovic přes Sobětuchy, Podhůru do Slatiňan.“
Na vážních místech bude probíhat i kontrola dodržování dopravního omezení v podobě vyloučení těžké nákladní dopravy. Zařízení bude sloužit také ke sčítání hustoty dopravy. Úspory se očekávají zejména v tom, že přepravci nebudou přetěžovat vozidla a poškozovat silnice. Dojde i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a vibrací. Při prohřešcích bude od řidičů vymáhána patřičná pokuta,“ doplnil Michal Kortyš. 
Umístění vážních míst: (místo/úsek, doba realizace)
II/341 – Radlín; 2020
II/337 – Ronov nad Doubravou; 2021
II/358 – Česká Třebová-Litomyšl; 2021
III/34017 / III/34022 – Markovice-Sobětuchy-Podhůra-Slatiňany; 2021/2022
II/333 – spojnice Přelouč, Lázně Bohdaneč, hranice s Královehradeckým krajem; 2022
 
Hlinsko otevře nové biokoupaliště za 40 milionů korun

Hlinsko má nové koupaliště za 40 milionů korun. Přestavba bývalé zchátralé plovárny tam začala vloni. Čtyřicet let zavřený areál se změnil na koupací biotop. Původní betonový bazén je zmenšený a přestavěný, kolem vznikly pláže, hřiště a atrakce pro děti. Plánovaná kapacita je až 700 návštěvníků denně. Koupací biotop má dvě hlavní části - lagunu s rostlinami pro čistění vody a nádrž pro plavce.
Maximální hloubka bazénu je skoro tři metry, kolem biotopu je ochranný val, hřiště na plážový volejbal, parkoviště, nové budovy pro převlékání a také stánky s občerstvením. Pokud to podmínky dovolí, mohlo by koupaliště zahájit provoz během června.
Starosta Hlinska je ve svém vystoupení pro Český rozhlas Pardubice velmi nadšen: "Přátelé, dnes odpoledne nám dodavatelská firma předala stavbu koupaliště. Zbývá sice ještě pár drobností, ale máme vesměs hotovo! Teď napouštíme. Déšť nám snad pomůže, aby se rychle zazelenal trávník a musíme také dokončit proces kolaudace - papíry, no :-). Biokoupaliště  obsahuje např. herní potok (pro někoho možná i řeka) - unikátní prvek, který je jednou z dominant celého areálu koupacího biotopu. Nebo ostrov uprostřed koupaliště… Všichni  kteří se na realizaci podíleli zde odvedli tady kus skvělé práce. (Podle Českého rozhlasu Pardubice)
 
5 milionů pro posílení venkova v našem kraji  navíc

Hejtman Martin Netolický dnes inicioval jednání krajských radních, na kterém bylo rozhodnuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích rezerv vyčleněno pět milionů korun na navýšení Programu obnovy venkova, a to konkrétně na projekty Místních akčních skupin. I přes dopady pandemie koronaviru chce kraj v maximální možné míře podpořit projekty na obcích a pomoci také fungování obecních prodejen. „I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit dotační politiku kraje v některých oblastech, tak stále rozdělujeme přes 300 milionů korun, z toho přes 105 milionů do podpory venkova, životního prostředí a zemědělství. Po dohodě s kolegy jsem navrhl, abychom navýšili o pět milionů korun krajský Program obnovy venkova a umožnili jsme realizaci projektů Místních akčních skupin v rámci programu Malý LEADER. Celkově tak máme na Program obnovy venkova připraveno 35 milionů korun, což je za současné nelehké situace maximum možného,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  „Tímto krokem chceme podpořit další investiční činnost na venkově, ale také evropsky uznávanou metodu "komunitního života a plánování" na venkově. Předpokládám, že se v letošním roce jedná o poslední prostředky, které budeme schopni z krajského rozpočtu poskytnout. Věřím, že i díky této podpoře zůstane zachována investiční činnost také na obcích stejně tak, jako bude zachována v případech, kdy je kraj investorem,“ řekl hejtman. Ten také připomněl, že kraj v rámci Programu obnovy venkova nijak neomezil podporu fungování vesnických prodejen, dotace na ekologickou výchovu, záchranné stanice, vodní hospodářství či pro začínající včelaře.
 
Tyršovo náměstí krásné s ošetřenou zelení 

Je to radost se zde projít nebo i posedět, jarní počasí láká k vycházkám a lákalo by více, kdyby bylo možné aspoň venku odložit pro mnohé nesmyslné a v teple obtěžující  roušky, ústenky nebo šály, které jsou venku ještě tento týden povinné (až pár výjimek). Potom bude moci odložit svou roušku také zakladatel Sokola Miroslav Tyrš na náměstí, které se po něm jmenuje. Zeleň je v parku u gymnázia vzorně upravena, také záhon kolem frekventované silnice, už zde nestraší oprýskaná bývalá trafika.
Jediná nevyřešená potíž je stále na křižovatce  s ulicí Krátkou, kde trvá snaha občanů přejít frekventovanou komunikaci. To že zde není přechod neznamená, že to je zakázáno. Nejde jen o děti, přechází zde právě méně pohybliví starší lidé, pro které je každý krok navíc problémem. Potom stačí málo, aby se stalo neštěstí.  Proto by sem skutečně patřilo přidat na silnici upozornění pro motoristy, že přijíždí ze směru od Skalky přijíždí do nebezpečného úseku, za zatáčkou může čekat překvapení. Na asfalt namalovat  příčné čáry, červený pruh  nebo něco hodně zřetelného. "Čtyřicítku" asi nikdo neschválí, alespoň do prvního maléru. (mm)

Zlaté ručičky našeho regionu - Alema Lanškroun s. r. o.

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozdělení sedmi milionů korun na individuální dotace pro inovační projekty na boj s koronavirem. Celkově bylo podpořeno 11 projektů z 23 došlých žádostí, které projednala odborná komise. Jedním z podpořených subjektů je Isolit-Bravo s.r.o. 
Alema Lanškroun s. r. o. je nástrojářskou firmou, která vznikla již v roce 1992. S příchodem koronavirové krize se její oddělení vývoje zamyslelo nad tím, že by společnost mohla vyrábět nízkonákladové polomasky s efektivním vyměnitelným filtrem třídy FFP2 a FFP3. Zaměstnancům se nakonec podařilo zhotovit masky, které jsou cenově přijatelné a komfortní pro dlouhodobé nošení. Jejich dalším benefitem je fakt, že jsou dostupné v různých velikostech včetně dětské…
„Jsem velice rád, že se naší firmě daří vyvíjet produkt, který je v boji proti šíření koronaviru velice efektivní. Navíc neustále pracujeme na různých vylepšeních, aby dlouhodobé nošení polomasky bylo pro koncové uživatele co nejkomfortnější,“ říká jednatel společnosti Jiří Vaňous.
„V dotační výzvě Covid-19 Pardubického kraje bylo podpořeno 7 miliony korun 11 firem z celkového počtu 23. Jsem opravdu potěšen, že v našem regionu je tolik společností, které se rozhodly pomáhat,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 
Dotace pro sociální podnikání a vybavení sociálních služeb kraj neruší

Rada Pardubického kraje projednala žádosti o podporu sociálního podnikání a materiálně technického vybavení sociálních služeb. Již dříve byly přednostně schváleny dotace na navazující sociální služby a prorodinné aktivity. Z důvodů úspor kvůli dopadu pandemie na krajský rozpočet byly některé dotační programy zrušeny, v sociální oblasti to byl pouze dotační program na podporu fundraisingu.
Radní Pavel Šotola uvádí: „Letos budou podpořeny především projekty směřující ke zvýšení výroby, zlepšení technologie či vznik nové oblasti působení. Celkem rozdělíme více jak jeden milion korun.“
Mezi úspěšné žadatele se řadí např. firma VITAPUR z Litomyšle, která je výrobcem antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek a dotaci využije na pořízení IT techniky. Sdružení Neratov, které provozuje zahradnictví v Žamberku a montážní dílnu v Králíkách pro hendikepované lidi, si za dotace pořídí sušičku potravin, vozík za automobil a pracovní židle.  Dalšími sociálními podniky, které získaly finanční podporu na rozvoj svého podnikání, jsou také Šťastný domov Líšnice, ABC servis Pardubice, Česká abilympijská asociace, Chráněnky, Enviromentální sociální podnik Biobýt, Květná zahrada,  Létho a Péče o duševní zdraví - středisko Výměník.
U programu Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb se poskytuje dotace, která směřuje především k podpoře poskytování terénních sociálních služeb, jako je například osobní asistence, pečovatelská služba, raná péče a podobně, či podpoře nově vzniklých ambulantních služeb či nákupu nového vybavení sloužícího k zajištění poskytování sociální služby.
„Tento program máme teprve třetím rokem a opravdu se ukázal jako velmi potřebný.  Letos podpoříme žádosti celkovou částkou 1,7 milionu korun,“ informoval Pavel Šotola.
Mezi podpořené patří například Oblastní charita Nové Hrady u Skutče s žádostí na pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby, Rodinné Integrační Centrum v Pardubicích s žádostí o nový počítačový program agendy poskytování sociálních služeb nebo organizace Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, která žádala poskytnutí dotace na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Už zase čekáme na svoje školáky

Zatím již druhý týden před základní uměleckou školou, brzo také před školami základními a mateřskými školami. Režim je zatím přísný, dovnitř do školy nikdo nesmí, učitelé musí pro žáka přijít a zase jej ze školy vypustit a předat rodičům.  Je to však pokrok proti  domácí tedy lépe "distanční" výuce, při které se  z internetu jen kouří, ovšem někdy také i z rodičů, kteří nestrpí, aby úkoly svých ratolestí nezkontrolovali. "Normální škola" však bude stejně až od září....