Českotřebovský deník 148/2020 (21.5.)
Aut je moc, bude se parkovat nad zemí?

Aut je skutečně moc. S nadpisem a obdobným článkem  v regionálním tisku příliš nesouhlasím.  Je to jistě také nějaká možnost,  snad nějaká vize, ale v současné době není aktuální.  Parkujeme totiž už pod zemí a dosud jsme za 11 let nedokázali splatit úvěr, který díky tomu vznikl.  Stále máme doplácet 35 milionů a to není zas tak málo.   právě tolik mají stát možná parkovací věže, které mají nedostatek parkování v centru města nahradit.  Trvale však poničí městský interiér  je to jistě možné budoucí řešení do nově vzniklých lokalit, kde již jsou všechny ostatní parkovací možnosti vyčerpány.  Parkovací věže jsou doporučením z vytvořené studie pro parkování v České Třebové  vytvořené odborným týmem. Jde však o studii, o které  si ti, kteří ji prostudovali myslí své. Je dobře že byla vytvořena, ovšem tak jak byla navržena rozhodně použitelná není.
Je naprosto zásadní, aby koncepce byla připravena v diskuzi v nějakém kolektivu lidí, kteří  mají v dění ve městě blízko, jsou seznámeni s terénem, množnostmi.  Takový kolektiv nyní vzniká, diskutuje o možnostech a zatím nepředkládal své výsledky a své návrhy. Jen s obavami sledujeme, že je stále  propagováno ono navržené řešení dokonce spojované s názvem koncepce, když ve skutečnosti žádnou koncepcí není. A právě proto, že se začíná mediální masáž o tom, jak je řešení navržené Prof. Cempírkem a jeho kolektivem velmi moderní a potřebné, které nás zachrání atd. Myslím, že to je především mediálně zajímavé, ale pro lidi přinese jen  problémy a potíže. Kdyby si mohl motorista vybrat, zda parkovat na zemi nebo na "paternoster věži", tak co bude volit?
Proto bude třeba začít propagovat také další naši ALTERNATIVNÍ STUDII, která přináší reálná řešení, akceptovatelná veřejnosti  a přitom šetrná k zeleni, ale využívající všechny možnosti, které nám nabízí městské prostředí.  Tato studie začala vlastně vznikat již první den po zveřejnění oficiální, tedy zaplacené koncepce jako "podnět zdola". Je třeba využít všechno co můžeme a teprve potom uvažovat o investicích, na které nyní ani nemáme peníze.
Alternativní řešení bude uváděno nyní postupně jako seriál zde na webu Českotřebovského deníku a pro ty, co neradi čtou připravujeme vytvoření video reportáží na toto téma, ve kterých budou postupně předkládat své návrhy členové našeho týmu a jimi oslovené osobnosti. Seriál začne již od zítřka, každý den budeme předkládat nějaký problém a návrh řešení. Ukazuje se totiž, že bez řádné propagace alternativních možností nebude šance na to, abychom s alternativou uspěli ....
Milan Mikolecký
Zbystřete: mimoúrovňová křižovatka Litomyšl není v tuto chvíli u ledu !

Hejtman Martin Netolický jednal s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR Radkem Mátlem a ředitelem pardubické správy ŘSD Bohumilem Vebrem o postupu stavby dálnice D35 v úseku Opatovice – Ostrov, ale také o navazujících úsecích okolo Litomyšle včetně napojení Orlickoústecka.
„Důležitou zprávou je, že Ředitelství silnic a dálnic považuje stavbu D35 jako jednu ze tří prioritních staveb v celé České republice, a to vedle dostavby Pražského okruhu a obchvatu D1 u Přerova. Proto je také dílčím přípravám věnována opravdu velká pozornost, a proto je dobré poděkovat za spolupráci řediteli pardubické správy Bohumilu Vebrovi za přístup v rámci všech jednání. Jedním z nich je také stále řešené napojení Orlickoústecka na dálnici u Litomyšle. Takzvaná mimoúrovňová křižovatka Litomyšl není v tuto chvíli u ledu a bude se na ní nadále pracovat tak, aby bylo možné ji případně bez zásahů do samotného tělesa dálnice dobudovat a její součástí byl obchvat Němčic a Zhoře, a to mimo samotná sídla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Toto řešení je důležité nejen pro napojení Orlickoústecka, ale také pro samotnou Litomyšl, protože pokud by nedošlo k napojení, tak by nejen osobní, ale především nákladní automobily směřoval po dálnici středem města kolem zámku, což samozřejmě nikdo z nás nechce,“ řekl hejtman, kterého zástupci ŘSD informovali, že v tuto chvíli disponují čtyřmi ze šesti územních rozhodnutí. První úsek dálnice by měl být dokončen v únoru 2022, druhý pak pravděpodobně v červenci.
 
Dotace na výstavbu cyklistických stezek

Na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty byl schválen příspěvek pro 35 akcí s limitní výší příspěvku 452,466 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.
I přes výrazné navýšení původně rozpočtované částky (ve výši 200 mil. Kč), nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily formální i věcné náležitosti žádosti, což jen potvrzuje velký zájem žadatelů o tento druh příspěvku, a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. Celkově bylo předloženo 75 žádostí o příspěvek s rekordní výší požadovaného příspěvku 832,943 mil. Kč.
Kultura on-line: Balada z Hadrů (2016) 

Písně Voskovce a Wericha byly dominantní vzpomínkou na premiéru hry DS Hýbl, která se uskutečnila v červnu roku 2016. Ve středu 20. a ve čtvrtek 21. jsme si ji mohli připomenout v on-line vysílání Kulturního centra.  Na připomenutí několik fotografií, které pomohou   poznat, kdo že to tenkrát hrál, zpíval (a napovídal)... Foto Martin Šebela
 
Informace Kruhu přátel hudby 

Bohužel skutečně nyní do konce června 2020 už žádné koncerty KPH nebudou. Vše by mělo vypuknout v září, kdy kromě zahajovacího koncertu nové sezóny bude i odložený koncert z jara (Kateřina Englichová s Vilémem Veverkou - 17. 9. 2020). Termín pro druhý odložený koncert z jara (Kalliopé Trio Prague a dr. Beveridge) ještě není potvrzen. I tento koncert se bude konat během podzimní sezóny. Informace k nové sezóně KPH budou zveřejněny po vyřešení výše uvedených problémů. Zatím mohu napsat, že se můžeme těšit např. na houslistu Josefa Špačka, flétnistu Jana Ostrého, nebo na klavírní trio Ivan Klánský, Leoš Čepický a Michal Kaňka.  Přeji Vám všem pevné zdraví. S pozdravem  Jaroslav Plocek, předseda KPH
Náhradní představení za březnové zrušené promítání, vstupenky již byly v prodeji v březnu před koronavirem!

UŽ JEN 34 NEMOCNÝCH, NAOPAK 244 UZDRAVENÝCH

V Pardubickém kraji se nemocnost Covid-19 výrazně v posledních dnech vylepšila. Ve třech okresech jsou doslova jednotky aktuálně nemocných pacientů. Okres Chrudim má nyní 4 nemocné, okres Svitavy 3 nemocné, stejný počet je i v okrese Ústí nad Orlicí.
 
V okrese Pardubice je nyní 24 aktuálně nemocných, i toto číslo za poslední dny významně kleslo.
 
Od počátku epidemie bylo k dnešnímu dni 284 zjištěných nakažených osob.
 
Počet zemřelých se zvýšil na šest, přičemž poslední případ byl onkologický pacient.
 
Bez síťky na lov motýlů

Květen v květu, červen pro motýly ještě lepší. Je čas na další jarní soutěžní výzvu Českého svazu ochránců přírody - lov beze zbraní. Vyfoťte alespoň 3 druhy motýlů, doplňte o datum, místo a autora a pošlete na souteze@csop.cz. Přidejte i fotku nepořádku, který jste cestou za motýly  uklidili! Čas máte od 18. 5. do 8. 6.
Jak na poznávání a lov motýlů? ZDE: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8658
Kdo máte zahradu, vězte, že najdete-li na ní v době 22. _ 24. 5. alespoň 3 druhy motýlů, dostanete v naší soutěži Živá zahrada celý jeden bod! Většina zahrad je na tom tak špatně, že tento bod nezíská... Zde je přihláška: https://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ a zde soutěžní mapovací karta: https://www.zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/jarni-kolo/
No, a nemohu opomenout, že se nám dobře rozjíždí Rok orchidejí! Už kvetou a  na mnohé se lze s našimi odborníky podívat. Seznam vycházek je zde: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8655
Pomalu se opět rozjíždí i naše kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko! Na webu www.uklidmesvet.cz již organizátoři mohou hlásit plánované úklidy odpadků a černých skládek. V omezené míře je už teď můžeme podpořit i zásilkou pomůcek - pytlů, rukavic,... k dispozici budou pro náčelnice a náčelníky úklidů i nová červená trička od AlpinePro.
Petr N. Stýblo, Kancelář Českého svazu ochránců přírody


Bezdotykové teploměry míří do každé krajské organizace

Pardubický kraj - Pardubický kraj objednal v rámci zvýšení bezpečnosti pro své příspěvkové organizace bezdotykové teploměry. Během středy bylo 74 z nich doručeno do školských zařízení. Celkem kraj nakoupil 120 teploměrů. V nejbližších dnech budou distribuovány i avizované sterilizátory pro suchou dezinfekci osobních ochranných prostředků.
„Díky nákupu teploměrů chceme snížit pravděpodobnost nákazy v našich organizacích. Opatrnosti není nazbyt ani v době, kdy se rozvolňují vládní nařízení. Stále je potřeba eliminovat jakoukoliv možnost vedoucí ke vzniku ohniska nákazy. Teploměry jsou jedním z nástrojů prevence,“ sdělil hejtman Martin Netolický. "Celkově jsme za tyto teploměry zaplatili 115 tisíc korun a další kusy si bude moci každé ze zařízení pořídit na své náklady," doplnil hejtman Netolický.
Ve školách Pardubického kraje není nařízeno měření teploty žáků při vstupu do budovy. Ředitelé tak však činí na základě vlastního rozhodnutí k zvýšení bezpečnosti.
 
Po havárii vodovodu v litomyšlské nemocnici kraj podpořil celkovou rekonstrukci oddělení

Pardubický kraj – V litomyšlské nemocnici došlo k havárii vodovodu. Pardubický kraj jako zřizovatel přistoupil kromě odstranění poruchy k rekonstrukci vodoinstalace na celém oddělení. Provoz JIP nebyl přerušen. Po čtyřech měsících se však vrací do opravených prostor.
„Časté havárie vody na oddělení JIP na interně v litomyšlské nemocnici jsme se rozhodli řešit rozsáhlejší rekonstrukcí, abychom předešli opakování situace a tím zaručili odpovídající podmínky pro intenzivní zdravotní péči daného oddělení.
Původní porucha byla sice lokální, ale týkala se starých rozvodů teplé vody a ústředního vytápění. Celkový rozsah zrealizovaných prací se pak kromě postiženého místa znamenal obnovu veškerých instalací a povrchů v celém oddělení,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Havárie vodovodního potrubí se stala v lednu. Následně došlo k dočasnému přemístění oddělení do náhradních prostor. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1,2 milionů korun. 
„V současné chvíli finišuje úklid a zpětné vybavování prostor. Pacienti se na oddělení JIP interny vrátí už v pondělí 25. května,“ dodal radní Ladislav Valtr, který se v litomyšlské nemocnici dále zajímal také o „DRIVE IN“ odběrové místo pro odběr vzorků pro testy na Covid 19.
 
Vasil Timkovič nominován na ocenění Pardubického kraje 

Již v závěru února bylo publikováno, že zastupitelé Pardubického kraje schválili nominace na ocenění kraje za rok 2019 tak, jak je navrhl poradní sbor složený ze členů všech zastupitelských klubů. Ocenění se mělo konat ve Východočeském divadle 29. dubna. Zde měly být ceny předány takto:  Cenu za zásluhy o Pardubický kraj získává loutkář a lékař Karel Šefrna, etnografka Ilona Vojancová, válečný veterán Vasil Timkovič, hudebník Otakar Tvrdý a veterinář Jiří Rajman. Cenou Michala Rabase budou odměněni lékař Ivo Bureš a dvě dvojice zachránců.   Jde tedy o ocenění českotřebovského válečného veterána, jednoho z nejstarších žijících bojovníků původem z Podkarpatské Rusi, který žije v České Třebové a letos se dožívá 97 let.  Ocenění bude předáno v jiném termínu, koronaviorová krize prostě termíny již dříve vyhlášené a potvrzené mění. 
O osudu Vasila Timkoviče natočili českotřebovští gymnazisté v roce 2013 videoofilm, NAJDETE JEJ ZDE
V současné době byl připomenut také v reportáži České televize na tomto odkazu:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3101561-prezil-rusky-gulag-i-valku-domu-ho-komuniste-uz-nikdy-nepustili-pribeh-vasila ,
Neberte peníze krajským a obecním samosprávám !

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se připojil k výzvě SMO ČR, SMS ČR, SPOV, NS MAS a Asociace krajů, která se týká způsobu schválení a projednání zákona o kompenzačním bonusu. Ten by mohl pro samosprávy znamenat výpadek prostředků v objemu 15 miliard korun nad rámec propadů v daňových příjmech přímo souvisejících s pandemií koronaviru. To by značně omezilo další investice a tím i pomoc při restartu české ekonomiky.
„Nouzový stav a stav legislativní nouze umožnil schvalování zákona o kompenzačním bonusu ve zrychleném režimu a bohužel se ukazuje, že nedostatečná diskuse vede k nepromyšleným dopadům na obce a kraje. Od počátku koronavirové krize jsme byli ubezpečování představiteli vlády, že nedojde ke změnám v rozpočtovém určení daní, a že nemáme jako samosprávy škrtat ve svých rozpočtech a naopak máme maximálně investovat. To jsme jako krajská samospráva naplnili, jelikož žádná investice, kterou máme naplánovanou, nebude pozastavena. Považujeme za zcela zásadní, abychom pomohli státu veřejnými investicemi v restartu české ekonomiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten společně se zástupci zájmových organizací samospráv, mezi které patří Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, Národní síť MAS či Asociace krajů ČR, odmítá stávající konstrukci kompenzačního bonusu a jeho dopady na územní samosprávy. „Vyplácení bonusů pro OSVČ, či další vybrané skupiny znamená pro samosprávy výpadek až 15 miliard korun nad rámec předpokládaných dopadů ekonomické krize. Jen pro náš kraj přesáhne částka 75 milionů korun. Nutno dodat, že i bez dopadu kompenzačního bonusu předpokládáme propad v daňových příjmech meziročně o 800 milionů korun. Jsem přesvědčený, že 15 miliard není pro stát neúnosná částka, zvláště když obce a kraje mohu svojí investiční činností pomoci návratu ekonomiky do normálu,“ sdělil hejtman Netolický.