Českotřebovský deník 150/2020 (23/5)
Krytý plavecký bazén v pondělí 25. května znovu ožívá     
Přestávka, při které byl  krytý bazén pro veřejnost díky epidemiologické situaci v Česku uzavřen trvala dva a půl měsíce. Nyní se v souladu z uvolňováním režimu pro veřejnost znovu  otevírá. Doba uzavření byla plně využita pro údržbu, opravy a změny na technologiích, takže pravidelná zářijová odstávka bazénu nebude zapotřebí.  Původně se plánovala výměna kotlů, ale revize ukázaly, že kotle jistě ještě jednu sezónu vydrží. Za to byla provedena  velká oprava měření a regulace, bylo celkem instalováno pět nových rozvaděčů, nová čidla. Více ZDE
Jednání o dálnici u Litomyšle významné i pro Českou Třebovou 

Více viz video z FB Martina Netolického ZDE:
 

Návštěvy v Domově důchodců Ústí n.O.

Od 25. 5. 2020 jsou opět povoleny návštěvy. Žádáme Vás o dodržování níže uvedených preventivních opatření, abychom mohli i nadále zajistit bezpečné prostředí pro naše obyvatele a zaměstnance.
Návštěvy lze uskutečnit pouze po předchozí telefonické domluvě ve všední dny od 8,00 – 15,30 hod. – p. Mgr. Eva Plívová, tel. č. 734 793 446. Koordinace návštěv bude organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.
Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby u jednoho obyvatele ve stejném čase. Délka návštěvy je doporučena na 30 minut. Návštěvy budou probíhat na předem domluveném místě pouze v areálu domova (zahrada, terasa, společenská místnost, pokoj).  Musí být zajištěn odstup min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou návštěvy.
Návštěvě není povolen volný pohyb po zařízení.  Navštěvující osobě bude při vstupu změřena teplota, bude dotazována na příznaky koronavirové nákazy a podepíše prohlášení o bezinfekčnosti.  Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si dezinfikovat ruce.
Návštěvní doba: po, st pá  od   9 – 11 hod. a od 13 – 16 hod. neděle, svátek:   odpoledne od 14 – 16 hod.

Nové video Českotřebovského deníku:
Další koncert skupiny Nahonem, tentokrát v Bezděkově

Třebovsko-ústecká skupina Nahonem  přijela zahrát českotřebovským seniorům pod okna již podruhé  20. května a to do areálu domova v Bezděkově.  Opět to byly vlastně dva koncerty na jižní a západní straně budovy a někteří obyvatelé domova shlédli obě vystoupení. Takový  byl  o skupinu Nahonem  zájem... Skupinu tvoří českotřebovská členka Renata Marešová a tři orlickoústečtí muzikanti Jaroslav Sochor, Václav Fišer a Jiří Fikejz. 
Přísný režim se pomalu uvolňuje, jsou umožněny návštěvy. 
Série koncertů pod okny však zatím  nekončí , hlásí se další třebovské hudební skupiny. V pondělí by měli hrát Poutníci (pokud to počasí dovolí) a ve čtvrtek opět Jabkancové Šlapeto.

Knajpoviště v Javorce 

S tímto námětem přichází nyní paní Mirka Valentinnová. připomínám, že s námětem přišel Českotřebovský zpravodaj již v srpnu 2017, byly zveřejněny i fotomontáže koláže, které to měly nějak propagovat. (viz obrázek) O lokalitu pod pramenem v Javorce měli zájem českotřebovští otužilci, z jejich iniciativy došlo k vyčištění nádrže umožňující trénování odolnosti. Teplota vody pod pramenem je téměř stálá v létě i v zimě. Pro tento účel by mohlo po veřejnost  sloužit také knajpoviště, které známe z horního konce  Semanína, kde je součástí Stezky ČSOP.  mezi záměry zřízení knajpoviště bylo, ale kam se to posunulo nevím.  Byly i jiné záměry s Javorkou, velmi důležité a přednostní je pro Javorku zřízení veřejného WC, které má být v areálu bývalého zahradnictví, které spravuje Ekobi, kde jsou potřebné inženýrské sítě.  Snad jsou i jiné  náměty, např. na zřízení "veřejného griloviště". Zde dle mého názoru pomůže pouze  zřízení parcipativního rozpočtu, tedy přihlásit projekt svého záměru do veřejné soutěže, získat pro něho podporu  a peníze určené na takové projekty pak přidělit  těm záměrům, které získají při hlasování nejvíce hlasů.
Druhým snazším námětem je  doplnění dřevěných lehátek. Určitě by byly pro Javorku zajímavým obohacením. Co kdyby se podařiloo tak 3 kusy pro začátek objednat ještě letos na Piknik v Javorce?

Podskalák na videu on-line  bez velkého zájmu internetové veřejnosti 

On-line vysílání  Kulturního centra na serveru youtube.com  musí dodržovat autorské regulativy a není tedy možné toto vyrobené video jen tak vystavit ke shlédnutí pro kterýkoliv čas.  Jde tedy o skutečné internetové vysílání a to zřejmě zcela divákům nevyhovuje. Prostě si včas nevzpomenete, že jste se měli dívat a málokdo vydrží po celou dobu přenosu, což může být i dvě hodiny. To když sedíte v sále, je to zcela jiné.  nelze se proto divit, že počet shlédnutí těchto  on-line pořadů se dá jen těžko srovnávat s návštěvností v sále. Tak třeba včera v pátek večer a v sobotu dopoledne  byl na pořadu Podskalák - opereta, která dokázala naplnit sál Kulturního centra pětkrát za sebou ale počet evidovaných shlédnutí na serveru youtube.com  se dá počítat na prstech obou rukou. Snad největší zájem jsem zaregistroval u inscenace Kočár do Vídně, kde bylo na tři desítky shlédnutí. Přesto právě Podskalák si je dobré připomenout alespoň na fotoreportáži z jeho 4. reprízy 6. května 2011  třeba jen proto, abychom si všimli, kolik herců se tehdy na jevišti Kulturního centra objevilo.
Hejtman  vstoupil do družstva Konzum

VSTUP DO DRUŽSTVA "KONZUM" PŘI OTEVŘENÍ DALŠÍ VENKOVSKÉ PRODEJNY NA DOLNÍ MORAVĚ. V DOBĚ KORONAVIRU BYLY PRODEJNY SKUTEČNOU VEŘEJNOU SLUŽBOU PRO SENIORY A MÍSTNÍ.
Než jsem dnes odjel na rodinný pohřeb (rozloučil jsem se se strýcem Vraťou) jsme spolu s regionálními představiteli obchodního družstva KONZUM, za účasti starosty Obec Dolní Morava Richardem Novákem a s místostarostou Petr Vrzal otevřeli novou venkovskou prodejnu řetězce Konzum. A vzhledem k tomu, že jsem při jednání o podpoře venkovských prodejen z Programu obnovy venkova Pardubický kraj slíbil, že do družstva vstoupím, učinil jsem tak vyplněním přihlášky v pátek dopoledne.
Proč je toto družstvo důležité? Jde o historické obchodní družstvo, které má území našeho kraje existuje více jak 100 let. Je prakticky vlastněno členy - zákazníky, zapojeno je více jak 5000 rodin. Po vyplnění přihlášky a zaplacení vstupního členského poplatku ve výši 1500 Kč se můžete stát dalším družstevníkem. Osobně beru členství jako podporu malých provozoven na území našeho kraje. Ani v letošním krizovém roce jsme FINANČNÍ PROSTŘEDKY KRAJE NA PROVOZ PRODEJEN NA VENKOVĚ NEZKRÁTILI, ale naopak právě letos cítíme jejich důležitost zejména pro seniory. Ti totiž nemuseli do velkých supermarketů ve městech, ale mohli si v klidu nakoupit v místě svého bydliště. Náš kraj je nyní dáván za vzor, protože díky více jak desetileté podpoře máme poměrně hustou síť venkovských prodejen (narozdíl i od sousedních krajů).
Staňte se členy Konzumu i Vy