Českotřebovský deník 181/2020 (23.6.)
Jabkance z České Třebové už jsou seznamu tradiční kultury 

Rada Pardubického kraje schválila zapsání tradiční výroby jabkanců v České Třebové na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Nominaci předložilo Městské muzeum Česká Třebová.
„Tento seznam vedeme od roku 2012 po odborným dohledem našeho poradního orgánu z Muzea v přírodě Vysočina se sídlem v Hlinsku.  Výroba jabkanců je už desátým kulturním statkem, který je tu zapsaný. Zároveň upravujeme ty předchozí podle toho, jak se k nim připojují různé obce a jak se kde zvyky udržují,“ informoval předkladatel zápisu, 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
„Pojmem jabkanec se v České Třebové označuje placka z bramborového těsta, která se plní tvarohem, v minulosti povidly, a nasucho peče na plátech kamen. Upečeny se následně mastí máslem a sype cukrem. Historie přípravy jabkanců v České Třebové je dlouhá a bývá spojována s poutěmi k románské rotundě zasvěcené svaté Kateřině,“ řekl hejtman a rodák z České Třebové Martin Netolický.
Na výroční den svaté Kateřiny – 25. listopadu – přicházela na bohoslužbu procesí poutníků. Místní obyvatelé pro ně chystali pohoštění v podobě jabkanců. Procesí se konala až do 30. let 20. století, po jejich skončení, ještě do 50. let, lidé ve výroční den svaté Kateřiny doma jabkance pekli. Postupně se však jejich příprava vytratila. V roce 1960 se skupina obyvatel rozhodla pečení jabkanců na konci listopadu obnovit. Myšlenka se setkala s velkým ohlasem a od roku 1961 se na svátek svaté Kateřiny v České Třebové začala pravidelně konat Jabkancová pouť. Od roku 1981 se o pečení jabkanců podle původní receptury a dodržování tradičního postupu stará Spolek od sv. Kateřiny.  Více zde
 

Českotřebovský zpravodaj oceněn v soutěži Radniční listy 2020 

Na začátku roku se Českotřebovský zpravodaj přihlásil do soutěže Radniční listy roku 2020, pořádané spolkem Kvalikom. V kategorie nad 10. tis. obyvatel jsme se umístili na 2. místě v Pardubickém kraji, a poté jsme z 57 účastníků této kategorie získali 29. místo v celostátním kole.
Periodikum se mezi 57 účastníky této kategorie umístilo na 29. místě, jedná se tedy o kvalitní a výborně hodnocený zpravodaj. - Zpravodaj vychází v měsíční frekvenci, což vždy klade vysoké redakční nároky. Není vždy tolik času na tak důkladné zpracování, jako například u čtvrtletníku. Přesto je zpravodaj z hlediska korektur textu a celkového zpracování na skvělé úrovni. - Zpravodaj přináší výrazně nadprůměrné množství informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické přehledy rozpočtu, rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích a podobně. To zdaleka není vždy a všude automatické. Některé zpravodaje sklouzávají do podoby lehkých zpráv o tom, kde se konala kulturní či sportovní akce, omezují se na zprávy o činnosti místních spolků či školských zařízení, což sice může být považováno za čtenářsky atraktivní, ale z hlediska transparentnosti činnosti politického vedení města i úřednického aparátu to příliš hodnotné informace nejsou. Hodnocené periodikum naopak informace o činnosti radnice považuje za důležité, což je pozitivní a obyvatelům města to dává možnost mít zejména o hospodařením města dostatek aktuálních informací. Ty jsou navíc předkládány v přehledné formě. - On-line archiv zpravodaje je kvalitní a funkční. - Zpravodaj obsahuje praktické informace, které mají přehledný a čistý zlom. Ve zpravodaji je díky tomu vše potřebné, co obyvatel města potřebuje vědět (poplatky, důležité termíny, změny atd.), a nemusí proto tak bedlivě sledovat například web města či úřední desku - ve zpravodaji najde vše na jednom místě. - Zpravodaj není zneužívaný k propagaci politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují nikterak často, nejsou zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany. - Grafické zpracování je přehledné a čisté. - Skvěle zpracované jsou tabulky a různé informační přehledy. Obvykle v jiných zpravodajích vídáme tabulky “každý pes jiná ves”, protože je samozřejmě časově náročné je takto zpracovávat, ale tomuto zpravodaji se to daří a výsledek za to opravdu stojí, protože obsah působí jednotně. Stejně tak i zveřejňovaná data jsou zajímavá, informační přehledy jsou zajímavým zpestřením obsahu. - Zpravodaj nabízí široký záběr témat, není orientovaný pouze na jedno téma, ale je schopen oslovit čtenáře všech věkových kategorií. Přitom nevybočuje z mantinelů účelu radničního zpravodaje. Články jsou navíc po textové stránce kvalitně zpracované, jsou čtivé a poutavé.

  Zahradní slavnost na gymnáziu


Fotbalový klub ocenil nejlepší hráče mládežnických týmů

Stalo se tak  tradičně na sportovním odpoledni v závěru sezóny, byť letos notně pokažené zrušením mládežnických soutěží vlivem pandemie koronaviru. V pondělí 22. června  de zaplnil stadion Pod Jelenicí barevnými dresy mládežnických mužstev od nejmladších přípravek po žáky, na dobře upraveném trávníku se hrály přátelské tréninkové zápasy. Přišlo také hodně rodičů, v závěru proběhlo oceňování nejlepších hráčů  mládežnických týmů. Nastoupilo celkem 8  družstev, po ocenění práce každého týmu předal předseda Fotbalového klubu Jaroslav Sejkora nejlepšímu zaslouženou cenu. Na konec proběhlo tradiční fotografování, letošní  sezóna tím skončila. Krátké video bude zítra.  Nejlepší hráči jednotlivých mužstev:

Mladší přípravka C - Jakub Svatý

Mladší přípravka B - Jan Stach

Mladší přípravka A - Daniel Petr

Starší přípravka B - Alex Hanik

Starší přípravka A - Kateřina Macková

Mladší žáci - Štěpán Brejcha

Starší žáci - Karel Mužík

Dorost - David Štos

Večer se potom v restauraci na stadionu konala  valná hromada Fotbalového klubu,. z.s., na které byl novým předsedou klubu zvolen Michal Kubásek,  Jaroslav Sejkora se stal sekretářem klubu. Členy výboru klubu jsou Filip Abt, Dobromil Keprt, Mgr.Tomáš Keprt, Jaroslav Kovács, Michal Kubásek, Jakub Pachl, Daniel Rufer, Jaroslav Sejkora, Pavel Tulis.

Možnost stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce od roku 2021?

S navrhovanou účinností od roku 2021 navrhla vláda další daňové změny. Mimo jiné by mohly posílit rozhodovací pravomoci místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí. Nově jim umožňuje stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Nyní si mohou obce nastavit místní koeficient pouze jednotně na celém svém území. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, přičemž ty mají právě díky stanovení místního koeficientu možnost zvýšit své příjmy. Česká Třebová patří mezi  města s nejnižším koeficientem a zvýšení dosud bránila i potřeba zvýšit koeficent např. pro připojené obce, kde nejsou zajištěny všechny služby  na zcela stejné úrovni jako ve městě.  Nově navrhovaná úprava by tomu napomohla. Od letošního 1. ledna např. zvýšila daňový koeficient na dvojnásobek v Ústí nad Orlicí V letošním rozpočtu má tedy město ústí příjem z této daně ve výši 17 mil. Kč, loni na této dani získalo 9 milionů. V letošním rozpočtu města Česká Třebová je plánovaný příjem z daně z nemovitých věcí ve výši 9 ,73 mil. Kč.

Zastupitelé v Ústí n.O. schválili  změny dopravy na sídlišti Štěpnice

Hlavním projednávaným bodem byla změna dopravního značení na sídlišti Štěpnice, tedy konkrétně vytvoření nových jednosměrných komunikací, má za cíl zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Navrhovaná úprava se dotkne zásadní změnou ulic Družstevní, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná a části ulice Stavebníků. Stávající obousměrné komunikace na sídlišti Štěpnice nesplňují svojí šířkou parametry umožňující podélné parkování v souladu se zákonem. Parkování vozidel na těchto komunikacích je dlouhodobě tolerováno, ale také oprávněně kritizováno. Díky jednosměrnému provozu bude podélné parkování legalizováno. Ulice Jana a Josefa Kovářů bude řešena v návaznosti na projekt urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice. Rekonstrukce ulice Družstevní je projekčně připravena ve shodě s uvedenou změnou dopravního značení. Součástí stavebních úprav je na této komunikaci realizace samostatného cyklistického pruhu, který bude vyhrazen pro pohyb cyklistů v protisměru. Podobná úprava je připravena v ulici Mazánkova, kde stávající pravostranný chodník ve směru do sídliště bude upraven tak, aby šířkově umožnil vytvořit samostatný, normově akceptovatelný, pruh pro cyklistu.
Zastupitelé po diskuzi s veřejností schválili navrhovanou variantu se záměrem pokračovat v celkovém řešení dopravním situace ulice Polské a zadání zpracování projektové dokumentace včetně budoucího kruhového objezdu na náměstí Svobody.


Deset z jedenácti středních škol má stejné vedení i po výběrovém řízení 

Rada Pardubického kraje na základě výběrového řízení potvrdila ve funkci na další šestileté období ředitelky a ředitele na deseti středních školách. Ve Chvaleticích mají novou ředitelku, neboť předchozí ředitel školy ze své funkce odstoupil.  
Gymnázium Josefa Ressela v Chrudim nadále povede Klára Jelínková, Sportovní gymnázium v Pardubicích Radim Novák, Konzervatoř Pardubice Dalibor Hlava, Střední průmyslovou školu stavební Pardubice Renata Petružálková, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Martin Valenta, Střední školu zemědělskou a veterinární Lanškroun David Hruška, Střední školu zahradnickou a technickou Litomyšl Ivo Jiránek, Střední školu chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem František Horák, Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách Petra Doubravová, Speciální základní školu a praktickou školu ve Vysokém Mýtě Alena Černá. Novou ředitelkou na Středním odborném učilišti zemědělském ve Chvaleticích bude Naděžda Kovářová, která vystřídá Jana Janotku.
Rada Pardubického posuzovala na základě doporučení konkurzních komisí dosavadní práci ředitelů a také jejich koncepce rozvoje školy v dalších letech. Předložené koncepce rozvoje přinesly řadu námětů na zvýšení kvality pedagogického procesu i vybavení a rekonstrukci škol.
V České Třebové proběhl jediný konkurz, ve kterém obhájila svou funkci ředitelky DDM Kamarád Mgr. Jana Endyšová.


 • Blíží se další ročník Poháru hejtmana Pardubického kraje v kopané

  René Živný, radní Pardubického kraje pro sport, a Michal Blaschke, předseda Krajského fotbalového svazu, rozlosovali první kolo Poháru hejtmana Pardubického kraje v kopané mužů. To bude na programu o víkendu 25. - 26. 7. 2020 a přihlásilo se do něj 32 celků. Druhé kolo je naplánované hned o týden později, na víkend 1. - 2. 8. 2020. Čtvrtfinále, semifinále a finále se pak budou hrát na jaře 2021. „Pohár hejtmana je vždy napínavá soutěž, a to také z toho důvodu, že se první dvě kola hrají o prázdninách a nikdo tak neví, v jakém složení dorazí družstva z vyšších soutěží. Není tak často nouze o velká překvapení," uvedl René Živný. Ten má jako předseda TJ Sokol Semín v živé paměti finálové utkání tohoto poháru z roku 2019, které se hrálo právě v Semíně.
  Michal Blaschke, předseda Krajského fotbalového svazu dodal: „Také v nastávajícím ročníku čekají celky, které se probojují do finále, atraktivní ceny. Hejtman Martin Netolický kopané v regionu fandí a vítězné družstvo se může těšit na hodnotnou cenu v podobě zájezdu na některé ze zahraničních fotbalových utkání."


  Dobíjet elektromobily bude možné v areálech nemocnic

  Elektromobily se stávají běžnou součástí provozu i na komunikacích Pardubického kraje. Pro jejich pohodlné dobití by měly být také v areálech Nemocnice Pardubického kraje a.s. vybudovány dobíjecí stanice. Nemocnice Pardubického kraje a Pardubický kraj o jejich výstavbě jednají se soukromým subjektem.
  „Využívání dopravních prostředků na elektrický pohon je stále populárnější. Elektromobily můžeme spatřit na našich vozovkách v neustále vyšším počtu. Nejenže tato alternativa začíná být dostupnější, ale také myslí na životní prostředí a zlepšuje kvalitu života obyvatel, kteří jsou běžnou dopravou vystaveni hluku, prachu nebo například škodlivým emisím výfukových plynů,“ podotkl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a doplnil: „Jsme v kontaktu se soukromou společností, která nabízí vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily v lokalitách Nemocnice Pardubického kraje. Jednáme s nimi o dalších podrobnostech a postupech. Vybudování dobíjecí stanice v jednom areálu činí včetně projektové dokumentace a instalace přibližně 280 tisíc korun bez daně.
  Radní Hana Štěpánová sdělila: „Vybírali jsme vhodná místa pro dobíjecí stanice a návrhů bylo hned několik. Lokality však musí splňovat určitá kritéria. Nejlépe vyhovovaly areály Nemocnic Pardubického kraje. Vedení nemocnic se společně se soukromou firmou dohodlo na délce poskytnutí míst pro dobíjení v rozsahu deseti let. V tuto chvíli řešíme otázku nájemného za parkovací stání, na němž budou dobíjecí stanice vybudovány. Na zasedání Rady Pardubického kraje jsme z tohoto důvodu navrhli platbu parkovného při vjezdu do areálu a teprve poté možnost nabití. Snažíme se tedy s firmou a vedením nemocnic najít určitý kompromis ve věci financí.“
  Podle radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra jsou plochy u nemocnic pro umístění dobíjecích stanic zajímavou příležitostí. „Areály krajských nemocnic jsou velmi frekventovanými místy, pro dobíjení elektromobilů díky dostupnosti 24 hodin denně či dobré elektrorozvodné síti jsou tedy vcelku příhodné. Na druhou stranu parkovacích ploch v našich nemocnicích se stále nedostává a zábor každého jednoho parkovacího místa nutno pečlivě vyvážit jinou lepší službou a hlavně nahradit. Dvě parkovací místa s dobíjecím stojanem by však mohly vzniknout ve všech našich nemocnicích, tedy v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Vybudování a zprovoznění dobíjecích stanic lze očekávat ještě letos,“ konstatoval radní Valtr.


  150 milionů korun na sportovní infrastrukturu ve vlastnictví obcí

  Od dnešního dne mohou obce žádat o peníze na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal. Mohou tak využít dotace z nového dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a zajistit kvalitní zázemí pro sportovní organizace a spolky. Žádosti lze podávat až do 28. srpna 2020. Žadatelem o dotaci může být obec od tří do deseti tisíc obyvatel. Na výzvu je nyní připraveno 150 milionů korun. Žádosti je možné podávat od 9. června do 28. srpna 2020. Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž horní limit dotace je 30 milionů korun.  Je to lákavý dotační titul, ale Česká Třebová bohužel nepatří mezi obce dané kategorie.


  Sintex obléká policisty či hasiče. Kraj podpořil vývoj nanoroušek

  Jednou z úspěšných textilních společností v Pardubickém kraji je firma Sintex z České Třebové, která má výrobní závod ve Skutči. Ta se svým projektem na výrobu roušek s nanovlákennou membránou uspěla v rámci individuální výzvy, kterou kraj v průběhu koronavirové pandemie vypsal. Firma dodává pracovní oděvy pro policii, hasiče, armádu, ale například také společnosti Continental, Bosch, Siemens či TPCA. Společně s Technickou univerzitou v Liberci a dalšími partnery s klastru Nanoprogress již několik let řeší aplikaci nanovláken do praxe.
  „SINTEX velmi úspěšně dodává konfekci pro policii, hasiče, či armádu. Pracovní oděvy odebírají například také ve Foxconnu či kolínské TPCA. Funkční materiály využívá i Český olympijský výbor či firmy AlpinePRO nebo Litex,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zástupci firmy hovořil také o vyrovnávání se s dopady koronavirové pandemie vzhledem k návaznosti na dodávky pracovních oděvů pro automotive v Rakousku a Německu.
  Společnost uspěla v rámci krajské individuální dotace na podporu inovací pro boj s koronavirem. „Celkově jsme uvolnili sedm milionů korun pro jedenáct společností a SINTEX uspěl s výrobou textilních roušek a roušek s vkládaným nanofiltrem. Firma totiž již několik let společně s Technickou univerzitou v Liberci řeší právě aplikaci nanovláken do praxe,“ sdělil hejtman. „I touto podporou můžeme vedle udržení investic pomoci zaměstnanosti v našem regionu. Jen ve Skutči SINTEX zaměstnává 75 lidí, další pracují v závodě v České Třebové,“ dodal hejtman.
   
  150 milionů Kč na sportovní infrastrukturu ve vlastnictví obcí, ale ne pro nás

  Od dnešního dne mohou obce žádat o peníze na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal. Mohou tak využít dotace z nového dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a zajistit kvalitní zázemí pro sportovní organizace a spolky. Žádosti lze podávat až do 28. srpna 2020. Žadatelem o dotaci může být obec od tří do deseti tisíc obyvatel. Na výzvu je nyní připraveno 150 milionů korun. Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací.  Je to lákavý dotační titul, ale Česká Třebová bohužel nepatří mezi obce dané kategorie.