K otázce dotací na sport mládeže a  trenéry                        

Zastupitelstva města v pondělí 15. června rozdělilo dotace pro sportovní mládeže, pro trenéry a také na modernizaci a údržbu sportovišť v našem městě.  Rozdělení dotací na sport mládeže bylo publikováno 16. června v podobě tabulky, kterou najdete na tomto odkazu ZDE.
Tabulka vychází ze schváleného rozpočtu města, který nebyl ve věci dotací nijak krácen a veškeré rozpočtové prostředky byly rozděleny podle doporučení sportovní komise rady města. Celkový objem finančních prostředků pro tento účel se  již několik roků v podstatě nemění, činil 2690 tisíc (letos byl o 3,7% zvýšen na 2790 tis.), ale přesto se výše dotace na jednoho sportovce již několik roku trvale snižuje, letos dokonce skokově.  Ukažme si to na přehledu:
Je to způsobeno tím, že pravidlům pro udělování dotací vyhovuje nyní stále větší počet sportujících dětí a některé sportovní oddíly  "pružně" upravují svoje začlenění a přizpůsobují se pravidlům města tak, aby vyhověly a někdy i nemalou dotaci získaly. Stačí malá změna v registraci  - podnikatelský záměr se stane zapsaným spolkem a jen tímto opatřením lze získat velké částky, i když jinak vlastně nic nezměnilo. Jen proti loňsku došlo k výraznému poklesu dotace na jednoho mladého sportovce nad deset let o více než 300 Kč. Od roku 2017 došlo k poklesu o 21 - 42%, viz tabulka. Rychlost tohoto poklesu se stále zvyšuje. Mnohé sportovní kluby či oddíly tak proti předchozím letům získali na dotaci od města výrazně nižší  částky, i když se u nich počet sportujících dětí a mládeže nezměnil. Přesnější obrázek si udělá každý rozborem příspěvku na kterém porovnávám dotace v letech 2014 až 2020, které najdete na tomto odkazu ZDE
Klíč k řešení má v rukou sportovní komise rady města. Pokud bude trvat na stávajících pravidlech, nemohou mnohé sportovní oddíly čekat, že se situace změní. Pokud má dojít ke změně, bude třeba upravit pravidla a v pravidlech rozlišit sportovní kluby zajišťující svou činnost v rámci volnočasových aktivit a sportovní kluby založené vlastně na podnikatelské činnosti, i když rozdíly nemusí  být tak zřetelné, jak se může na první pohled zdát. Tento text  si klade na cíl především upozornit na  trvalý a zrychlující se pokles dotací pro některé sportovní kluby, pro které to může znamenat i podstatné zvýšení příspěvků rodičů sportujících dětí.
Můžeme před tím strkat hlavu do písku a nic neřešít, tvářit se, že máme vytvořen "vynikající dotační systém", který pamatuje na všechno, což bude současně znamenat nutnost podstatného navyšování peněz na dotace. Rozpočet města však není bezedný a zvláště v současné době (ale i v letech následujících) budeme hledat v městském rozpočtu každou korunu. Ne náhodou se neuvolnění zastupitelé vzdali poloviny svých odměn, aby ostatním dali příklad a motivaci k úsporám. Nelze proto souhlasit s "natahováním rukou" pro vyplácení dalších a dalších peněz, ať již v podobě nezasloužených dotací nebo ve vyplácení pro mnohé neskutečně vysokých (nenárokových) odměn, které budou v městském rozpočtu veřejných prostředků určitě chybět. (mm)
 

Přehled dotací do sportu mládeže  2014 - 2920 - NAJDETE ZDE
Zamyšlení nad poklesem dotací mezi roky 2018 a 2019 - NAJDETE ZDE