Alternativní návrhy pro zlepšení parkování v České Třebové - 3. díl
3. část 
Jak vyřešit Sadovou ulici
1. část ÚVOD - najdete zde
2. část  Rezidentní parkování  -  ZDE
Úkol odstranit nyní parkující vozidla ze Sadové ulice dostali i autoři zadané studie. Speciálně tento úkol  uvedli, ale podle mého názoru jej speciálně neřešili.  Těžko přepokládat, že by majitelé vozidel nyní parkujících  (a překážejících) na Sadové ulici bez reptání hledali parkování na rozšířeném parkovišti Nového náměstí nebo v parkovacích věžích na krytu.  Tato místa by jistě byla přednostně obsazena dalšími motoristy, kteří to sem mají blíž.  Přitom úkol odstranit nyní povolené parkování rezidentů na Sadové ulici je velmi nutný úkol. Zhoršují bezpečnost dopravy na frekventované komunikaci a brání projetí autobusů.  Největší problém je v úseku Padevět - Malá scéna, kde  na 7 metrů široké vozovce někdy parkuje 12 i 15 vozidel.
 
Další rozbor ukazuje, že tento problém je možné rychle vyřešit.
Je to možné přípravou parkovacích ploch přímo v této lokalitě. Jde zejména o dva prostory:
 
1) Plocha za domy čp. 1689, 1690 a 1707 v majetku města, vedená jako "ostatní plocha", kde může po úpravě parkovat jistě 14 automobilů. Navíc je projekt na úpravu tohoto prostoru již na odboru majetku investic připraven, jde o to zařadit jej do realizace velmi rychle, bude-li zájem toto řešit.
 
2) Další vhodnou lokalitou je plocha naproti garážím na domem čp. 289, na parcele, která je ve vlastnictví státu. Je to oplocený pozemek vedený jako zemědělský půdní fond, na kterém  nyní sem tam také parkují osobní automobily zde bydlících občanů. Myslím, že není potřeba odkoupit celý tento pozemek s plochou 800 m2, ale  pouze část pro zřízení parkovacích míst proti garážím (viz obrázek). Všude kolem jsou garáže a to je jasná zpráva o tom, že jde o plochu pro parkování vozidel vhodnou, která nemá velký rekreační potenciál. Pro obyvatele domu by měla zůstat dostatečná plocha pozemku pro jejich využití včetně zeleně, město by muselo majetkově řešit příjezd na parkoviště dohodou s jejími majiteli. Bylo by zde možné parkování zvětšit, ovšem na úkor zelené plochy, na které je ovšem (bez evidence) také stavba ocelové montážní plošiny, to by bylo už spíše nouzové řešení. 

Úprava tohoto pozemku pro parkování by však mohla být pomalejší, znamená majetkové vyřešení, projekt a teprve potom realizaci. Než se tak stane, bude možné přesunou parkující vozidla rezidentů z této části Sadové ulice do ulice na Strouze, která jediná zůstává z nepochopitelných důvodů zcela volná. Je zde místo až pro 10 vozidel.  V této ulici je daleko menší frekvence než v ulici Sadové a nejezdí zde žádné autobusy ani vozidla na 3,5 tuny. Tato změna parkování se dá udělat velmi rychle během jednoho měsíce a podstatně ulehčí provozu v Sadové ulici. Divím se, že odborníci tuto možnost ve své studii neuvedli.  Přitom v okolních stejně širokých ulicích Felixova, Mlýnská i Pražského automobily běžně parkují. Po zřízení jednosměrky v Nádražní ulici v roce 2010  přitom dopravní frekvence ve Felixově ulici vzrostla.
 
Odstranit vozidla parkujících rezidentů z úseku Sadové ulice mezi ZUŠ a Litomyšlskou ulicí je však větší problém. Na tomto úseku Sadové vozidel parkuje mnohem méně, nicméně také hodně překážejí. Je to možné jen tak, že z této ulice parkující vozidla rezidentů "přidáme" na parkoviště určené pro sídliště Trávník. I zde je však možné rozšíření parkovišť, které uvedu v dalším 4. díle seriálu.
 
Uvádím ještě fotografie: lokalita přístupná z Felixovy ulice  pojme 14 - 16 vozidel


Lokalita Sadová naproti garážím u železniční trati