Alternativní návrhy pro zlepšení parkování v České Třebové


1. ÚVOD (22.5.)

2. REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ  ( 24.5.)

Problematika parkování byla zadána odbornému týmu Univerzity Pardubice, který tvořili zpracovatelé: Ing. Michal Turek, Ph.D. Ing. Eva Zákorová, Ph.D. Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.  Výsledný materiál s názvem "Studie parkování v České Třebové" byl předložen veřejnosti v dubnu t.r. v rozsahu 32 stran v podobě, kterou můžete najít  ZDE
Zveřejněná studie vyvolala mnoho diskuzí a návrhů.  Také zde na webu Českotřebovského deníku chceme předložit svoje alternativní návrhy, neboť si myslíme, že k tomu zveřejněná studie poskytuje mimořádně velký prostor.  Máme také obavy, že pokud nepřijdeme s alternativními návrhy (a nebudeme je propagovat), tak  bude nakonec studie parkování přijata jen s malými úpravami a to by podle probíhající diskuze nad studií dobře nebylo.
Návrhům, které zde budou postupně předkládány neříkejme koncepce, ta vznikne až po posouzení jednotlivých možností dopravní komisí, radou města a zastupiteli. Buďme skromnější. Jde v podstatě o pokus připravit ucelený systém návrhů, které mají za cíl zlepšit současnou  neúnosnou situaci s parkováním zejména v centra města a na sídlištích. Máme za to, že studie byla připravena bez konkrétních znalostí městského prostředí v České Třebové, plně nevyužívá možnosti, které zde mohou vzniknout. Tyto možnosti mohou více vnímat lidé, kteří zde přímo žijí, bydlí a parkují.  Předloženou studii považujeme za technokratické řešení, její využití by velmi poškodilo současný městský interiér a současně zhoršilo možnosti pro používání automobilů zejména pro obyvatele v centru města. Autoři studie v podstatě vsadili na využití parkovacích věží soustředěných do jednoho a ještě ne zcela vhodného místa. Podle toho, že nepřidali jinou variantu lze i říci, že výrobci  parkovacích věží jsou vstříc. Ostatních možností (mimo rozšířeného využití Nového náměstí) si prakticky nevšímají.  
Snahou podaných alternativních návrhů je ukázat, že podstatného zlepšení systému parkování zejména v centru města lze dosáhnout rozptýlením možností přízemního parkování na vhodných nevyužívaných plochách. Majitelé vozidel budou mít k vozidlům blízko, nebudou muset překonávat technické překážky spojené s vyjetím vozidla z parkovací věže a dopravní ruch spojený se zaparkováním a odjezdem vozidel bude bezkonfliktní a nebude soustředěn do jedné lokality. Tyto zásadní výhody odborníky zpracovaná studie nenabízí. Domníváme se, že situace ve městě není tak nouzová, aby bylo třeba tuto nepříliš ve městech ověřenou technologii používat hned "ve velkém".

Návrhy, které postupně budeme předkládat, se snaží vytvořit ucelený systém. Musí vycházet ze základních kamenů, na kterých bude potom koncepce připravena. Může se také opírat o zkušenosti z jiných, nejlépe obdobných měst. Co by měl takový ucelený systém obsahovat:

1)  zásady (pravidla), která bude třeba ctít při další přípravě dokumentů týkajících se regulace parkování

2)  možnosti pro parkování tak, aby co nejvíce vyhovovaly obyvatelům používajícím automobily, ale i těch, kteří automobily pro vlastní potřebu nepotřebují nebo nepoužívají.

3)  vytvořit také technickou základnu umožňující účinnou kontrolu dodržování stanovených pravidel.

4) vizi pro další období, kdy lze předpokládat další intenzifikaci dopravy